Téma: Co je po smrti?

Od: Anonym: Bedřich Engels--- )
Kdy: 11. 11. 2019 00:50
Předmět: Co je po smrti?

Navigace: link | přehled | fórum
????
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 11. 2019 07:57
Předmět: Re: Co je po smrti?

Béďo, tak nám to pověz ty
Od: Anonym: Bedřich Engels--- )
Kdy: 11. 11. 2019 09:31
Předmět: Re: Co je po smrti?

Vy jste farář, Vy byste to měl vědět.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 11. 2019 11:26
Předmět: Re: Co je po smrti?

Proč myslíte? Myslíte jako, že vám to poví během studia teologie? Tam vám poví, že se to máme dovídat z Bible. A k Bibli máte přístup i vy stejný jako nějaký farář.
Od: Anonym: Bedřich Engels--- )
Kdy: 11. 11. 2019 12:55
Předmět: Re: Co je po smrti?

Tak proč děláte faráře? Kázání jsou tedy zbytečná, stačí na sbor napsat, přečtěte si vše v Bibli a můžete mít leháro.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 11. 2019 14:07
Předmět: Re: Co je po smrti?

Jen špatný evangelický kazatel by kázal na téma "jaké to bude po smrti". Kazatel káže na určitý biblický text. A těch je k tomuto tématu v Bibli určitě několik stovek. Můžete dát do vyhledavače např. "Bible posmrtný". Pokud najdete nějaký, o kterém byste chtěl tady diskutovat, napište.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 11. 11. 2019 13:27
Předmět: Re: Co je po smrti?

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Proč myslíte? Myslíte jako, že vám to poví během studia teologie? Tam vám  poví, že se to máme dovídat z Bible. A k Bibli máte přístup i vy stejný jako  nějaký farář.
Jeden diskutující tady psával "kdybyste četli Bibli, všechno byste věděli".
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 11. 2019 13:53
Předmět: Re: Co je po smrti?

Myslíte, že je má odpověď špatně? Měl bych zde suplovat biblickou antropologii a eschatologii? Snadno k nalezení na netu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 11. 11. 2019 10:04
Předmět: Re: Co je po smrti?

Co je po smrti? Například tohle (Matoušovo evangelium 26,31-46):
31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 33ovce postaví po pravici a kozly po levici. 34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! 42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ 46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“