Téma: Trocha evangelické historie

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 26. 09. 2011 11:41
Předmět: Trocha evangelické historie

Navigace: link | přehled | fórum
Objevil jsem na netu malý článeček od br. Hoblíka. Je to zajímavá ukázka české evangelické historie "z druhé strany". Možná, že by do českobratrského evangelictví mohlo zavanout zase trochu toho probuzenectví - třeba inspirovaného moravskobratrským pietismem… :) :)
Takže ten článek:
"Roku 1905 zapsal do sborové kroniky evangelického farního sboru v Libici nad Cidlinou tehdejší farář Alois Jelen: »Nic nenasvědčuje tomu, že by život církevní byl probuzený. Mrtvo panuje: evanjelictví dle jména větším dílem, toť vše.«
Docela mne to zarazilo. Mrtvo v té době? Kdy alespoň nominálně byl evangelík za každým rohem? Nebyl Jelen tak trochu kverulant, i když vskrytu? Proč si tedy zapisoval takovéto výkřiky?, mohl by se někdo otázat.
Jaká víra může být, není-li živá? Je-li maskou, za níž je mrtvo, není to víra. V Jelenově době být křesťanem stále ještě patřilo ke společenské normě a za určitých lokálních podmínek bylo i evangelictví společenskou normou. Když tedy nakonec byla společenská norma potlačena, pro mnohé již nebyl důvod být počítán právě k evangelíkům."