Téma: VIII. Krize / vize ČCE aneb návrat k základům -- k setkání 22.3. 2011

Od: Kazatel ČCE Petr Sláma <>
Kdy: 21. 03. 2011 13:23
Předmět: VIII. Krize / vize ČCE aneb návrat k základům -- k setkání 22.3. 2011

Navigace: link | přehled | fórum
Na únorovém setkání diskusního fóra Krize / vize ČCE, věnovaném organizaci a managementu církve, se ukázalo, že se celá debata pohybuje ve vzduchoprázdnu, pokud se diskutující neshodnou na základních východiscích své víry: Kým je nám Kristus, čím je nám víra – a také: čím je nám církev. U této trojí otázky se sejdeme v úterý 22.3.
O prvých dvou otázkách (Kristus, víra) toho ale již bylo napsáno velmi mnoho. Každé další psaní poněkud zavání příslovečným importem sov do Athén. Důkladná debata nás čeká u poslední otázky: čím je nám (kristovcům) církev.
Mám pracovní definici, že církev je infrastrukturou života víry, tedy sítí více nebo méně isntitucionalizovaných "hejblátek", která tu víru (tedy život žitý před Boží tváří zorientovaný Duchem svatým a biblickým svědectvím o Ježíšově tváři Pána Boha) posilují, občerstvují. Krize je, když se z těch hejblátek stanou zatuhlé krusty, které víru neposilují. Hejblátka, která posilují víru, tvoří ve svém úhrnu to, čemu se říká zbožnost nebo trochu módně spiritualita. Snad se k ní zítra v Libni – nebo zde v kyberprostoru i dál – dostaneme.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 21. 03. 2011 16:43
Předmět: Dodávka sov

Závidím Ti Petře, že v tom máš tak jasno - pro mě to bylo důvodem k nějaké vnitřní reflexi. Každopádně tímto nabízím své sovy athéňanům:
Pán Ježíš Kristus je pro mě :
- nadějí na nový život (šanci) v každém okamžiku mého bytí
- nedostižným vzorem cností, který je mi zároveň nekonečně blízký svým lidstvím
- Zárukou, že nikdy nejsem sám, že mám oporu, že mě má kdo vyslechnout, že mi vždy někdo pomůže
- Zárukou, že nežiji v bludu, že má víra, život, skutky mají u Boha svou odměnu jistou
- Živou láskou do krajnosti, důvodem mého života, cílem i prostředkem víry
Víra je pro mě :
- Jediným opravdovým způsobem bytí
- Neodmyslitelně spojena s hledáním Boží vůle a touhou být lepším
- Darem od Boha
- Spoléháním se na Boží prozřetelnost
Církev je pro mě:
- Společenstvím, které vyznává stejnou víru
- Modlitebním společenství
- Eucharistickým společenstvím