Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 11. 10. 2015 10:42
Předmět: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, rádi bychom navštěvovali sbor, kde by nás přijali. Jsme duhová rodina - dvě ženy a 1 dítě. Poradíte? Jsme z Prahy.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 11. 10. 2015 12:38
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Milá duhová rodino. Sbor hledejte podle slova jaké se káže. Hledejte sbor, kde se káže Boží slovo v čistotě, kde se lež nazývá lží, hřích hříchem, kde se aplikuje kázeň, kde Bůh skrze oběť Pána Ježíše Krista neoslepl, kde není laciné evangelium… Držte se co nejdál od sboru, kde se homosexualita nenazývá hříchem, tam je to pro vás nejméně vhodné. Tam zemřete, tam jsou lidé, kteří Boha neznají, rouhají se pravdě a druhé svádí a zabraňují vejít těm, co by chtěli. Ř 1:32 Vy potřebujete přijetí od Boha, ne od lidí, hledejte přijetí od Boha a to je jen mezi vámi a Bohem. Pán vám sám pomáhej.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 11. 10. 2015 18:10
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Ztotožňuji se s Jirkou.
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 10. 2015 01:32
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Sbor plný farizeů nehledáme.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 12. 10. 2015 10:24
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Pokud je pro Vás učení Krista a apoštolů farizejství, pak hledejte sbor, který je tolerantní. Věřím, že v ČCE takový najdete. Za úvahu však stojí otázka, zda Vás v takovém společenství přivedou ke spáse duše. Mohu-li poradit, vzývejte Ducha Svatého, Ducha Pravdy, který Vás určitě přivede na správné místo. Ne naše představy, ale plán Boží ať se naplní. Možná Vás Duch zavede do úplně jiného sboru či církve, než byla Vaše původní představa.
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 10. 2015 16:12
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Jenom bych podotkla, že v Písmu je psáno, že z částky poznáváme. Proto mě vždy udivuje, když křesťan vše ví, zvlášť týká-li se to mé osoby a mé rodiny a rád nám radí, jak si vyndat třísku z oka. Nezlobím se, zvykla jsem si. Přesto tajně doufám, že Boží láska má někde primát.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 12. 10. 2015 17:52
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Boží láska má samozřejmě primát, proto jsem odpověděl jak jsem odpověděl. Máte pravdu, že z částky poznáváme, bylo by ovšem satanskou šalbou vám odpovědět, aby jste praktikovala homosexuální vztah a odvolávala se na oběť Pána Ježíše na kříži. To bych byl vaším vrahem. Pán řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více. Píšete o dítěti, jistě jej milujete. Tak vás miluje i Pán. Pokud vaše dítě začne brát drogy, tak jej nebudete podporovat, budete se jej snažit s láskou přivést na správnou cestu, nebudete lítat po ulicích a shánět mu další dávku, budete klečet na kolenou a prosit Pána, hledat pomoc u lidí, ale nebudete shánět herák na další level. Sehnat mu poslední dávku by byla láska? Nehledejte sbor farizeů, ti si již zvolili, ale hledejte sbor, kde je čisté Boží Slovo, to není sbor farizeů, to jsou lidé, jejichž hlavou je Pán a pojí je láska a tu budou mít i pro vás. Proč si čisté slovo spojujete s farizejstvím? Kde je čisté slovo, tam Vás nikdo nebude odsuzovat za homosexuální sklony, ten kdo vám ovšem řekne, že praktikováním homosexuality nežijete v hříchu, ten Vás nemiluje. Ptala jste se na správný sbor, takovou jste dostala odpověď, pokud by jste hledala sbor, kde Vám potvrdí bezhříšnost,tak v Praze také jsou. Nevěřím, že o nich nevíte, velmi se angažují v Prague Pride. 2 Tim 4:3 Pán s Vámi
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 08:13
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Odpovídáte kritikou na nevyžádanou odpověď. Láskou a porozuměním zmůže člověk více než pouhým kritickým "napravováním hříšné duše". Soud ponechte Bohu, nepřísluší člověku.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 12:11
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Mě by zajímalo (opravdu zajímalo – neprovokuji), co má dělat křesťan, když se domnívá, že jeho bližní hřeší. Světské právo zná trestné činy nezabránění trestnému činu a neoznámení trestného činu, je něco obdobného mezi křesťany?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 13. 10. 2015 12:46
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Ideální je rodina typu tatínek + maminka + děti. Jiné kombinace nelze tomu stavět na roveň. Přesto jsou i jiné variace - maminka vdova, babička, dítě; maminka, její sestra, dítě; atd. Není to hřích, ale ani ideál. Pokud však dochází k pohlavnímu životu mimo manželství muže a ženy, a děje se to ve společenství křesťanů, pak má podle Bible každý křesťan povinnost dotyčného napomenout. To se týká každého hříchu. je však na dotyčném, zda se dá poučit, nebo zda bude zatvrzele žít po svém. My ho nemůžeme soudit, to náleží Bohu. Bůh nám však dal v Bibli normy co je a co není hřích. Pokud Bibli odložíme a budeme si dělat, co chceme, mineme se věčného života.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 20:30
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 10. 2015 08:04
Předmět: zhřeší-li kdo

Co má dělat křesťan, když se domnívá, že jeho bližní hřeší? Mt 18,15: "Když tvůj bratr hřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima…" A Ježíš pak uvádí i další kroky, které mají následovat, pokud tento první nezapůsobí k nápravě. - Ale už tento první je velmi zajímavý. nejen tím, že kárat se má především mezi čtyřma očima, diskrétně a konkrétně vůči hříšníkovi. I tím, že mezi čtyřma očima nejspíše vznikne prostor, kdy i ten kárající může lépe poznat motivace a smýšlení toho, koho kárá, pochopit jej.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 15. 10. 2015 11:43
Předmět: Re: zhřeší-li kdo

Citujme to celé:
Praktikuje tvůj bratr sex mimo manželství muže a ženy? Holduje alkoholu? Hraje automaty? Je násilník? Praktikuje kleptomanii? …..
Matouš 18:15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. (Proč se tedy někdo rozčiluje, když tady pan Jirka kárá svého bratra?)
Pokud to nepomůže:
16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.
Pokud ani to nepomůže:
17 Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
A pokud ani to nepomůže:
1 Korintským 5:2 A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili; odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. (V případě Korintským se přímo jená o přáípad smilstva.)
Mezi jednotlivými prvky nepochybně nesmí chybět otcovská péče! Položme si však otázku: Jedná naše církev podle Bible? A dále, pokud jedná podle vlastního humánního rozumu místo podle Bible, neprokvasil už ten kvas celou ČCE církev? Nad uzavíráním sňatků homosexuálů se už totiž nepozastavuje ani Synodní rada, dokonce byla nedávno jedna taková farářka prezentována v církevním časopisu pro mládež.
"Mama" má k rozhodnutí: Buď se držet církve, která se oddělila od Bible a církevní tradice; anebo yvolí církev, která se toho drží, věci však budou nazývány pravými jmény - hřích hříchem, opičí láska opičí láskou.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 20:25
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

1.Korintským 5:12-13 Takže dáte dítěti peníze na drogu? To je podle vás láska? Mami já trpím, pokud mne máš ráda, tak mi seženeš dávku. Nevolej doktora, neposílej mne na léčení, já potřebuji dávku. Ukaž mi svoji lásku a píchni mi hérák do žil, ty mne nemiluješ pokud to neuděláš. Sbory, kde Vám řeknou, že můžete praktikovat homosexuální vztah v lásce existují, sama je jistě znáte. Pokud jste dokázala najít evangnet, dát sem dotaz, tak velmi lehce dokážete najít sbor, který by Vám vyhovoval. Svědomí Vás ovšem obviňuje a víte, že nečiníte dobře, tak napíšete dotaz a čekáte, že Vám druzí schválí hřích. Já nebudu Váš vrah ani soudce Pán k Vám lásku má, já, i když se neznáme, také, nenapsal jsem Vám žádné slovo odsouzení. Napsal jsem vám slova lásky. Pokud si myslíte, že jsem lepší než vy, nebo že jste horší než já, tak se mýlíte. Mám také sklony k hříchu, k jinému, ale Pán hříchy nedělí, uvědomuji si svoji hříšnost a činím pokání a od hříchu utíkám. Někdy mne ovšem doběhne, ale nechci jej a utíkám, prosím a pláču.. nejhorší co by mi bratři mohli učinit, kdyby mi řekli, tvůj hřích koření církev, Pán tě takového stvořil… Nemylte se! Tuto výmluvu zkoušel i Adam na Boha, když na Něj svedl svůj hřích slovy: to žena kterou jsi mi TY dal. Ne já, ale ty Bože jsi mi dal ženu, ne já hřeším, ale ty Bože jsi mne tak stvořil… Nezdá se mi, že Bůh se Adamovi omluvil a řekl, aha Adame, to mi nedošlo, promiň Adame. Je to zapsáno poněkud jinak. Pán nikoho k hříchu nenutí a nikoho k hříchu nestvořil. Je to volba člověka hřešit. Máte svobodu hřešit, já bych byl první, kdo by bránil homosexuály, kdyby je chtěl někdo perzekuovat, ale to neznamená, že začnu tvrdit, že praktikování homosexuality není hřích. Pokud svoboda člověka neomezuje jiného, tak se budu zastávat svobod všech lidí, ale pokud je to svoboda ke hříchu, tak hřích nenazvu dobrem. Jste svobodná, ve svobodné zemi, ale na zotročené zeměkouli. Takže si svobodně vyberte, doporučuji shromáždění, kde je čisté Boží Slovo. Vhod či nevhod, kde není přijímání osob… není jich mnoho, ale jsou taková. Chápu, že se po těchto slovech necítíte dobře, nikomu není příjemné, když se zjeví jeho hřích, ale proč spojujete lásku s nutně dobrými pocity? Lidé kolem Pána se cítili pokaždé dobře? Cítili se dobře, když uviděli svůj hřích vedle svatosti Pána? Mně třeba nedělá dobře psát Vám tyto slova, protože Vás bolí, ale nemohu jinak. Mohla jste mi být lhostejná, mohl jsem mlčet, jenže Vy mi lhostejná nejste, Pánu lhostejná nejste, proto píšu, i když to bolí. A nejen Vás. Pán s Vámi
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 20:49
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Když já si všimla, že vy dva tady máte na prvním místě pouze to napomínání. A vzhledem k tomu, že i každý křesťan hřeší, tak vezmeme-li v úvahu, že v každém sboru je cca 200 osob, tak neděláte asi nic jiného, než že od rána do večera někoho napomínáte. To musí být makačka to stíhat. Musíte být jistě velmi oblíbení a na lásku již vám v takovém případě nemůže zbývat čas.
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 20:59
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

A promiňte, Vaše odpověď je velmi dlouhá a trávit čas kritikou mé osoby považuji za ztrátu času. Od přátel kritiku beru, ale od cizího člověka, který se do mě po pár slovech obuje, je kritika z mého hlediska bezcenná a nevypovídá nic o zájmu o mou osobu. Pozitivní zájem totiž nikdy nezačíná kritikou, tak si prosím nenamlouvejte, že máte o mou osobu zájem. Činíte pouze za dost nějakému svému pocitu povinnosti. Prostě beru to tak, že jste učinil za dost svému přesvědčení o nutnosti nápravy druhých a snažíte se nepromarnit žádnou příležitost, abyste nepropadl výčitkám založeným na své víře.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 13. 10. 2015 21:22
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Co prosím vnímáte jako kritiku v mých odpovědích?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 14. 10. 2015 12:10
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Když se vrátím k původní otázce, kterou sem vložil(a) "mama", tak to vlastně já chápu takto: Praktikuji homosexualitu, neuznávám, že podle Božího slova je to hřích, po vás tady pouze chci adresu na sbor, kde se schvaluje sex i mimo manželství muže a ženy.
Odhlížím tedy od poučování a odpovídám přímo na otázku: V Praze znám takové sbory dva, oba patří do ČCE, je to Sv. Martin ve zdi a U Jákobova žebříku. Oba sbory jistě znáte z jejich mediálně známých aktivit.
Toto jste chtěla slyšet? Ale nedá mi doplnit, že v těchto sborech Vás přivedou spíš do pekla než do nebe. To je můj osobní názor, který jsem nalezl v Bibli i křesťanské tradici, ale nikomu ho nevnucuji. Doporučuji sbor, kde se lidem svázaným jakýmkoli hříchem poskytuje otcovská péče, kde jsou vedeni ke změně v srdci a k pokání.
Od: Anonym: Martin Fér---.197.broadband13.iol.cz )
Kdy: 14. 10. 2015 14:59
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Dobrý den, pevně doufám, že takových sborů je v Praze víc (Martin ve Zdi není sbor, nemyslí-li se německý luterský). Mám naději, že místo byste nalezli ve většině z nich, aniž by vás někdo lustroval, jaké jste barvy, natož jestli půjdete do nebe nebo do pekla :-) Nejjednodušší bude navštívit některý z nejbližších sborů a zkusit se zapojit do jejich aktivit a uvidíte. Případně to zkusíte jinde. Nebo se můžete obrátit mailem na některého z pražských kazatelů, jistě vám rádi poradí nebo pozvou. Seznam najdete v odkazu ČCE - senioráty - pražský. Ať najdete!
Od: Anonym: David <> ( ---.unet.cz )
Kdy: 05. 11. 2015 08:18
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

můžete přijít i k nám www.kvakeri.cz
Od: Uživatel Evangnetu Miloš Dědič <>
Kdy: 03. 12. 2017 22:55
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Všechny zdravím, ač musím říci, že jsem z některých příspěvků docela smutný. Tolik soudů a tak málo vstřícnosti a přijetí. Nebudu se pouštět do diskuse, je-li homosexualita podle Písma zapovězená, ale bombardovat někoho biblickými oddíly, abych ho usvědčil z hříchu, to je teda síla. Soud přece přísluší Bohu! Myslím, že Písmo má každý brát jako vodítko sám pro sebe a pokud chce něco předávat druhým, musí to dělat s velkou pokorou a s tím, že rozhodnutí je vždy na člověku samém. Neměli bychom se raději zamyslet nad daleko větším hříchem, zavíráním dveří před hledajícími. Kde je láska, ke které apoštolé i Kristus vyzývají jistě na prvním místě. Soud patří Bohu a asi se budeme divit, protože Bůh soudí jinak než lidé(1S 16, 7b). Vážená setro, nemám pro Vás konkretní radu, ale asi už tušíte, že tato diskuse není ideálním místem. V Praze je, myslím 10 sborů naší církve. Doporučuji Vám, abyste se obrátila osobně na kazatele a věřím, že najdete místo, kde Vás příjmou vstřícně. Názory, které zazněly v této diskusi nejsou v naší církvi oficiálním a doufám že ani většinovým stanoviskem.
Od: Anonym: Tereza--- )
Kdy: 08. 09. 2018 21:56
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Dobrý den, jsme také duhová rodina s dětmi a chodíme do kostela ČCE v maloměstě. Žijeme zde svobodně a šťastně, nikdy se nám nestalo, že by měl někdo vůči nám otevřeně výhrady (včetně věřících nejstarší generace). Pro naši paní farářku jsme byly také překvapením, ale je natolik moudrá, že nás nekádruje a nehodnotí. Příspěvky, které čteme jako odpověď v této diskusi, jsou paradoxně dalším "hřebíkem do rakve" křesťanství v této zemi. Vždyť v dnešní době je pro nás, duhové rodiny, ve společnosti mnohem konfliktnější sdělit, že jsme křesťanky, než že žijeme ve stejnopohlavní rodině. I teologové mají různé pohledy na věc a v Bibli lze nalézt důkazy o tom, že řešíme zbytečný problém. Našimi přáteli je i řada římských katolíků, kteří nás neodsuzují … lidé nám spíš závidějí naše štěstí a víru. Obojí vnímáme jako dar. Respektujeme jakýkoli jiný názor, ale svůj život před Bohem si rády zodpovíme sami. Poučování a moralizování ničemu neprospívá a vyvolává jen odpor k církvím od lidí, kteří by jinak rádi do kostela chodili. Je to velká škoda! Přeji hodně štěstí a sil … Tereza
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 08. 09. 2018 22:28
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Tereza napsal(a):
 Dobrý den,  jsme také duhová rodina s dětmi a chodíme do kostela ČCE v maloměstě. Žijeme  zde svobodně a šťastně, nikdy se nám nestalo, že by měl někdo vůči nám  otevřeně výhrady (včetně věřících nejstarší generace). Pro naši paní farářku  jsme byly také překvapením, ale je natolik moudrá, že nás nekádruje a  nehodnotí. Příspěvky, které čteme jako odpověď v této diskusi, jsou  paradoxně dalším "hřebíkem do rakve" křesťanství v této zemi.  Vždyť v dnešní době je pro nás, duhové rodiny, ve společnosti mnohem  konfliktnější sdělit, že jsme křesťanky, než že žijeme ve stejnopohlavní  rodině. I teologové mají různé pohledy na věc a v Bibli lze nalézt důkazy o  tom, že řešíme zbytečný problém. Našimi přáteli je i řada římských katolíků,  kteří nás neodsuzují … lidé nám spíš závidějí naše štěstí a víru. Obojí  vnímáme jako dar. Respektujeme jakýkoli jiný názor, ale svůj život před  Bohem si rády zodpovíme sami. Poučování a moralizování ničemu neprospívá a  vyvolává jen odpor k církvím od lidí, kteří by jinak rádi do kostela  chodili. Je to velká škoda! Přeji hodně štěstí a sil … Tereza
Jako větší paradox mi přijde to, že se duhová rodina cpe mezi náboženské fanatiky. Já s partnerem věřící nejsme a jak vidím, je to jedině dobře. Protože na diskuzích mi každý takový věřící napíše, že jsem omyl přírody a nutí mě k "přeorientování" na holky, což se mi vůbec nelíbí. Nejsem to já, kdo se nesmířil s homosexualitou, ale tihle blázni. Podotýkám, že jde jen o věřící na diskuzích. V reálu sice taky nějaké znám, ale nejde o kamarády nebo přátele a o homosexualitě se s nimi raději nebavím.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 09. 09. 2018 16:37
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Příteli AR. Anatomicky není homosexuál v souladu se svou sexuální orientací. Proto je omylem přírody . Je to můj názor.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 14. 09. 2018 21:52
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Martin Janča napsal(a):
 Příteli AR. Anatomicky není homosexuál v souladu se svou sexuální orientací.  Proto je omylem přírody  . Je to můj názor.
Nerozumíš ani anatomii ani přírodě. Ústa ženy nejsou stvořena proto, aby do nich muž vkládal svůj úd. A přesto se to dělá. A není to můj názor, nýbrž fakt.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 09. 2018 22:31
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Příteli AR, to je poněkud divné přirovnání. Ukazuje se, že věříte tomu, čemu věřit chcete.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 16:08
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Martin Janča napsal(a):
 Příteli AR, to je poněkud divné přirovnání. Ukazuje se, že věříte tomu, čemu  věřit chcete.
To přirovnání je zcela namístě. Ukazuje se, že raději věříš tomu, čemu věřit chceš. Tomu, že ze mě pohled na fotku nějaké holky udělá heterosexuála.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 09. 2018 17:07
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

Tereze: především jsem vděčný, že jste našli pěkné místo v církvi - A až o několik kroků méně důležitě, podstatně však pro tuto diskusi: když se v církvi řekne, že "Bible je proti h.", to vnímáte jak? Je toto "kádrování" lidí, "hodnocení" lidí, "poučování" či "moralizování", o kterém píšete? - Vyjádření, že ten či onen postoj církve, který se mi nelíbí, je "dalším hřebíkem do rakve křesťanství", může být jen přáním, aby mě církev potvrzovala takového, jaký jsem. (A sám znám naopak nejméně dva lidi, kteří z evangelické církve odešli pro její liberálnost v otázce h., kterou vnímali jako nebibličnost.) - Líbí se mi vaše vyjádření: "svůj život před Bohem si rády zodpovíme sami"
Od: Anonym: Jirka <> ( ---.unet.cz )
Kdy: 04. 08. 2019 11:48
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

mama napsal(a):
 Dobrý den, rádi bychom navštěvovali sbor, kde by nás přijali. Jsme duhová  rodina - dvě ženy a 1 dítě. Poradíte? Jsme z Prahy.
Ahoj , jsem Jirka , jsem Evangelík (od narození ) a jsem Gay . Vůbec si nevšímejte těch hlasů , které umí jen soudit a posuzovat . Ani ježíš nikoho nesoudil , protože věděl že soudit může jen Bůh . Bůh je náš otec a zve nás k sobě , protože jen Bůh ví že i nás DUHOVÉ lidi stvořil on sám. Běžte do kteréhokoliv sboru a nenechte se zastrašit , rádoby soudci a pokud ten , nebo onen sbor není schopen přijímat člověka jako Božího tvora , tak takový sbor není dobrý ani v očích Božích.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 04. 08. 2019 12:53
Předmět: Re: kam do církve, když jsme duhová rodina?

cenzuruje se tu