Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Dotazník o náboženské výchově

Od: Anonym: Tomáš---.customers.tmcz.cz )
Kdy: 06. 03. 2020 14:42
Předmět: Dotazník o náboženské výchově

Navigace: link | přehled | fórum
Hezký den všem,
rád bych vás touto cestou poprosil, pokud máte chuť a čas, abyste vyplnili můj dotazník k bakalářské práci. Je určen věřícím lidem a zkoumá postoje k náboženské výchově a vzdělávání.
Všem dobrovolníkům moc děkuji!
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 03. 2020 20:55
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Docela dobře vytvořené otázky, už jsem jej vyplnil. Jsem přesvědčený že musíme "zvát" naše děti do problémů, za které bojujeme na kolenou. Nebát se jim říci o našich starostech a modlit se nahlas před nimi za Boží odpověď a pomoc. Pak děti totiž jasně a hmatatelně vidí, jak Bůh odpovídá. Jsou to nádherné chvíle společných díků! Žalm 107
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 17. 12. 2020 13:21
Předmět: labyrint světa a ráj srdce ve školním i domácím vzdělávání

Tady zajímavě zpracovaná metodika, doporučuji nejen do výuky, ale i pro katechezi a domácí pobožnosti: http://soubory.etickedilny.cz/Jak_pouzivat_metodiky_k_Labyrintu.pdf
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 17. 12. 2020 13:28
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Jak zde čtu už dlouho tvé problémy, bratře a tvé starosti a za co všechno se modlíš na kolenou, hlavně bys do svých problémů neměl zvát děti. A ze všeho nejmíň bys do nich měl zvát děti, které ti jsou ve státní škole svěřeny jakožto učiteli.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 17. 12. 2020 21:57
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Co kdyby sis bratře Lociko prošel ten materiál, zkusil věnovat čas dětem, probral to s nimi a pak hodnotil jestli to má smysl? To bych uvítal- reflexi založenou na nějakém faktu. Díky.
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 18. 12. 2020 08:24
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Jsem žena, ne tedy bratr a vlastní děti nemám. Vyjadřuješ se mimo materiál, bratře, i já jsem si proto dovolila vyjádření mimo materiál. Ale určitě by ses měl Labyrintem světa a Komenským silněji inspirovat, bratře. Následovat Boha, který je přítomný v příbytku srdce tvého spíše než v zavilé a snižující nenávisti ke všemu ve světě, co vypadává ze tvých evangelikálních schémat. Když se tu rozněžňuješ nad Komenským, můžeš třeba vzít zavděk jeho smiřováním protikladů, stavěním mostů spíš než jejich bořením, jeho tichou a niternou zbožností. Nebo jeho snahou pochopit a přijmout za bratry i nábožensky tolik odlišné Turky. Jeho vzdáním se všeho fanatismu. Jeho respektem k integritě druhé osoby. Nebo i jeho krásnou češtinou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 12. 2020 09:01
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Dal jsem si vyhledávat "Komenský Turci". A vyšlo mi:
"…se Komenský začal starat, aby i pohanští Turci splnili úkol v boji proti Habsburkům a papežství… Ten měl být usnadněn sjednocením náboženství křesťanského, židovského a islámu, jak to v proroctví předpověděl Bůh. Za tím účelem měli Turci poznat obsah Starého a Nového zákona. K překladu připravoval Komenský předmluvu určenou samému sultánovi. Byla koncipována ve snášenlivém tónu, aby se nedotkla mohamedánského cítění. Bylo v ní psáno, že se vladaři Turků předkládá překlad Bible, protože tak stanoví proroctví, a že je potřebné, aby ji Turci před zahájením sjednocovacího procesu poznali."
Zajímavé. Smíříme se my protestanti s Turky (muslimy), aby nám pomohli porazit papeže (katolíky). Ono to stavění mostů asi nedovede nikdo dělat dokonale…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 12. 2020 20:41
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Tohle nechápu- psal jsem, jen že mám radost když mají projekty založené na Komenského dílech doložku MŠMT. Proč jsi to smazal? Čím jste Tě naštval velký bratře? Čekám odpověď!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 12. 2020 22:29
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Jirko, váš příspěvek asi závadný nebyl. Ale reagoval, stejně jako smazaný můj, na hloupý příspěvek Jančův, a tak byly smazány spolu s ním.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 18. 12. 2020 23:46
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

A proč můj byl smazán? Za pravdu o Komenským? Není velkých osobností bez velkých chyb, pánové!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 12. 2020 06:05
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Jančo, už nevím, co přesně jste tu napsal, něco jako "Komenský byl magor, hlavně s viděními". To je snižování JAK celého, bezdůvodné. Je to něco jiného, než když teď napíšete, že každá velká osobnost má nějaké velké chyby.
A pak jste se tu ve stejném příspěvku úplně hloupě opřel do Lociky. Což vyvolalo jen hádavost, za sebe to musím přiznat.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 19. 12. 2020 13:46
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Přátelé přejte si mír o Vánocích nenechte se rozdělit politickou, mediální štvanicí a škoděním farářů co chtěj rozdělit lidi v CČE.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 12. 2020 14:10
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Tak faráři chtějí rozdělilt lidi v ČCE? Popřejete mír a k tomu na někoho plivnete…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 12. 2020 15:28
Předmět: pojďme na kolena

Dobře, odhlédněme od našich žabomyších hádek a upřeme pohled na Krista. Dnes je spousta lidí, kteří obdivují Pána Ježíše. Líbí se jim jeho osobnost, učení, neústupnost, schopnosti, intelekt. Biblické příběhy znají, věřícím se nesmějí, znají umělecká ztvárnění Krista- malíře, sochaře, oratoria, chodí na Rybovku. Prostě kulturní lidé. Mají spoustu informací, ale stále Krista nepoznali, žijí si po svém. Pán Ježíš neumíral proto, abychom mu poklepali na rameno že byl dobrý, ale abychom klekli na kolena a začali vyznávat. Například v Číně se obrací 10.000 lidí denně! Mají zoufalý nedostatek Biblí, to je velmi povzbuzující zpráva navzdory těžkým perzekucím které tam naše sestry a bratři mají. V současné koronavirové Adventní době je Pánovo poselství ještě daleko důraznější než kdy jindy. Pokud opravdu toužíš poznat živého Boha, tak pojď na kolena a začni vyznávat. Pozvi Jej do svého života a požádej , aby Tě očistil a naplnil svou přítomností. Pak už nebude třeba žádné vysvětlování, argumentování a dokazování. Skutečný Dar nového života s Kristem takto může prožít každý a každý Ho může dobře znát.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 12. 2020 15:59
Předmět: Re: pojďme na kolena

Jirko, váš způsob zbožnosti respektuji. - Ti info - 10.000 - o Číně máte odkud?
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 19. 12. 2020 18:24
Předmět: Re: pojďme na kolena

Nechápu, co nechápete, pane Vrána.
Ten most u kostela už máte hotovej nebo pořád jezdíte k pravoslavným na ekuménu loďkou?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 12. 2020 18:51
Předmět: Re: pojďme na kolena

Chápu, že vy nechápete. Ptal jsem se Jirky.
U kostela jsou mosty dva, jeden před kostelem (ještě opravovaný), druhý za kostelem (už opravený).
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 20. 12. 2020 16:43
Předmět: Re: pojďme na kolena

O té Číně to psali v Nehemii k projektu podpory distribuce Biblí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 12. 2020 17:42
Předmět: Re: pojďme na kolena

Co jsem anšel na stránkách Nehemia já: "Podle odhadů se v Číně obrací denně ke Kristu cca 30 000 lidí." Měl jsem trochu podezření, že si vymýšlíte, ale vy jste nakonec troškař. A já jsem zase skeptik. V tomhle směru, skeptický k marketingovým fíglům evangelikálů.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 12. 2020 07:52
Předmět: Re: pojďme na kolena

Když čtete o tom, jak namáhavě zakládal sbory apoštol Pavel, šlo o desítky lidí… Prvními misionáři v Číně byli jezuiti od 16. století, obětovali té misii často celé své životy, trpělivě, učili se tamní jazyk, místní zvyky, jejich nesmírně zajímavé zápisky jsou k sehnání, po desetiletích v odlilšné kultuře měli kolem sebe někdy stovky obrácených. - A najednou tam teď přijdou misionáři evangelikální a jako mávnutím proutku (totiž: stačí k tomu rozdat Bible, ty působí samy) se obrácejí desetitisíce denně. Jediný problém co mají je nedostatek těch Biblí, podpořte je. Protože jinak si chudáci Číňani často musí opisovat aspoň kousky biblického textu na malé papírky - (Zdroj: nehemia.cz)
Když čtu ty výmysly, propadám se studem. Tady někdo neví nic o životě. Číňani, kteří mají možná více mobilů na obyvatele než my, i s různými aplikacemi, si přepisují biblické texty ručně! Vím, proč takové zprávy vznikají: evangelikálové pojímají křesťanství výkonově a musí vykazovat čísla a čísla stále vyšší. Jinak by to byl neúspěch. Jak znovu říkám, evangelikální víra je adolescentní, nedospělá. Zažil jsem něco podobného před pár lety v Apoštolské církvi na ekumenickém večeru, kde nám promítali film, k jakému obrácení došlo v Sao Paulu: během jednoho roku 20 % lidí. Zázrak! A samozřejmě to pokračuje, tisíce denně.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 21. 12. 2020 15:39
Předmět: Re: pojďme na kolena

Máte v tom maglajs, pane Vrána. Apoštolská církev nejsou evangelikálové.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 12. 2020 15:50
Předmět: Re: pojďme na kolena

Čtěte první větu, takhle o sobě mluví oni sami. Možná byste měl vždycky číst dříve než začnete poučovat.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 21. 12. 2020 20:13
Předmět: Re: pojďme na kolena

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 https://apostolskacirkev.cz/o-nas/historie    Čtěte první větu, takhle o sobě mluví oni sami. Možná byste měl vždycky číst  dříve než začnete poučovat.
Čtěte první větu, jehovisti o sobě píšou, že jsou křesťané:
Takže vaším myšlením jsou jehovisti křesťané, tak jako apoštoláci evangelikálové.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 12. 2020 20:58
Předmět: Re: pojďme na kolena

A jaký máme důvod to Apoštolské církvi upírat? - Proč upíráme jehovistům křesťanskost víme…
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 21. 12. 2020 21:33
Předmět: Re: pojďme do kolen

Úplně jednoduše, protože to nejsou evangelikálové, ale letniční. To je jako byste řek, že Církev československá husitská jsou protestanté, protože nejsou katolíci.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 12. 2020 21:43
Předmět: Re: pojďme do kolen

Je komické, jak se pouštíte do výrokové logiky. - Letniční denominace jsou podmnožinou evangelikalismu. Wiki: "Letniční hnutí či pentekostalismus v rámci evangelikálního křesťanství zastává zvláštní důraz na přímou osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu Duchem Svatým.." To znamená, aspoň pro nás, kdo logice trochu rozumíme, že každý letniční je evangelikál. Vy tvrdíte, že zelené jablko není jablko, protože je zelené.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 21. 12. 2020 22:05
Předmět: Re: pojďme do kolen

Pendrek, pane Vrána. Ta přímá osobní zkušenost s Bohem skrze křest v DS je typická definice letničního hnutí, nikoliv evangelikalismu. To byste taky mohl říct, že pietisté nebo charizmatici jsou evangelikálové. A mohou jimi být. Ale evangelikální hnutí vychází z osobního obrácení ke Kristu a vykazatelného života s Ním.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 31. 12. 2020 12:10
Předmět: blog o ČCE

Bývalý farář ČCE, který už není ani farářem, ani členem ČCE, píše na svém blogu o realitě ČCE, jak ji zakusil. Je dobře si položit otázku, jestli na podobné děsuplné špíně nějak duchovně, finančně a časově participovat. Pokud jde o mě, rozhodl jsem se po dlouhém zvažování také pod dojmem této četby nadělit si formální opuštění řad ČCE. I proto, že líčení bývalého faráře Dvořáka značně koresponduje s mými vlastními zkušenostmi s Českobratrskou církví evangelickou. Napadalo mě strašně málo důvodů, proč v ČCE zůstat, ale spousta důvodů, proč nezůstat. V zásadě mě nebaví žádná obětavost pro podobné hříšné a destruktivní spolčení, tím spíše, když už dávno chyběla jakákoli duchovní inspirace.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 12. 2020 14:09
Předmět: Re: blog o ČCE

Tak jste se, pane Cajthamle, objevil po mnoha měsících, a aspoň já mám z vás ihned pocit trapnosti. Jak se můžete odvolávat na příběh Jakuba Dvořáka? To, co píše on, je životný příběh, plastický, upřímný, vyargumentovaný. Chytne vás, i když třeba s jeho východisky nesouhlasíte. Jak se můžete odvolávat na něj? Vy žádný příběh nemáte? Tady jste vždy předváděl jen štěky, výsměch, přehánění. Povrchnost a jednostrannost.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 31. 12. 2020 14:38
Předmět: Re: blog o ČCE

"Vy žádný příběh nemáte?" Wrano, nejsem povinen tady nebo jinde žádný svůj příběh předvádět, tady před vámi, nejsem povinen žádný příběh vlastně ani mít. "Jak se můžete odvolávat na příběh Jakuba Dvořáka?" Mohu se na ten příběh odvolávat úplně jednoduše, je veřejně dostupný. "Jak se můžete odvolávat na něj?" Úplně jednoduše, prostě se na něj odvolávám, zkuste mi to zakázat.
Vaše uštěkaná agrese jako vypadlá z rudoprávního tisku padesátých let dobře dotváří to, o čem píše Jakub Dvořák. Jste ústrojnou součástí zde popsaných poměrů, což samozřejmě nikoho nemůže překvapovat. Štěkejte si podobnou morální a citově vyděračskou paniku tam, kde vás chtějí slyšet, Wrano.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 31. 12. 2020 21:47
Předmět: Re: blog o ČCE

Škoda, že je to tak dlouhý, musím dočíst o dlouhém zimním večeru. Zážitky z Manin - močím smíchy. Ale ty konverze původně kritiků tohoto hnutí jsou reálné. ČCE se toho bojí a má proč.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 12. 2020 23:05
Předmět: Re: blog o ČCE

Jak se ten strach projevuje?
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 31. 12. 2020 23:32
Předmět: Re: blog o ČCE

Fóbií.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 12. 2020 23:42
Předmět: Re: blog o ČCE

Je to celkem umění, ukázat jediným slovem, že nevíte, o čem mluvíte. Strach JE fóbie.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 01. 01. 2021 11:14
Předmět: Re: blog o ČCE

Chytrý pane kazateli, nějaká reflexe toho blogu by byla?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 01. 2021 15:50
Předmět: Re: blog o ČCE

Už jsem se včera pár slovy vyjádřil. Přístup Jakuba Dvořáka je mi sympatický, rozumím mu a mnoho jeho námitek vůči církvi bych s ním sdílet. Vím, že má evangelická církev své slabiny, několikrát jsem na ni byl nazlobený. Ale v církvi zůstávám. Mám ji rád a vadí mi, když se jejím slabinám tady někdo škodolibě vysmívá. Moje heslo: "církev nemůže za vaše pos.ané životy." - Myslíte na něco konkrétního z Jakubových námitek?
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 01. 01. 2021 16:16
Předmět: Re: blog o ČCE

Koukám, odkud vítr fouká, že mám najednou na svém blogu hodně přístupů z Evangnetu? Je celkem legitimní, že kdokoliv, kdo cítí určité souznění, se na mě odvolává, samozřejmě, nepřekrucuje-li, co říkám. Nepotřebuje ode mě žádné svolení. Panu faráři děkuji, že se mě zastal, ale není to potřeba. Na druhou stranu tu nejde o to, že bych měl posraný život a vinil z toho církev. Ale ČCE mnoha lidem ublížila a ubližuje dále, zmíním se o tom, kolik lidí z ní opravdu prchlo. Dokud si to nepřipustí (a obávám se, že by to byl opravdu velmi nadpřirozený zázrak), pak se nikdy neobrodí.
Moje výpověď nemůže být stručnější, protože je to celé složité, a doposud nejsem hotov, i když konec se blíží.
Letos oslavím desáté výročí svého vykázání z Evangnetu, takže se tu k tomu víc nebudu vyjadřovat. Odpovídat budu jen na komentáře v blogu. Mám však velmi přísné standardy, přísnější než Evangnet. Nesnáším sraby, takže očekávám, že se tam všichni budou chovat slušně, budou se podepisovat, pokud fakt nemohou, očekávám od anonymů více pokory. Jinak budu příspěvky mazat i blokovat IP adresy.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 01. 2021 17:30
Předmět: Re: blog o ČCE

Ano, i k té hodně ostré výtce se můžu přidat: "církev mnoha lidem ublížila". Pomyslím na jednoho svého přítele, který nedostal souhlas k duchovenské službě, a když jsem se ho zastával, SR mi ani neodpověděla. Jedna taková věc stačí, aby v těle církve zůstala velká jizva. Která by se už zcela nezahojila, ani kdyby došlo k znovuprobírání. Vnímám to tak, že řídící orgán neměl dost citlivosti ani času k jemnostem jednoho lidského osudu. A měl a mohl mít? Asi nemohl, je mi moc líto, nikoho neomlouvám, ale jestli potřebujeme strukturu, kde jedni budou mít moc nad druhými, vždycky z toho chyby nutně vyplývají.
Od: Anonym: Pirát--- )
Kdy: 01. 01. 2021 23:50
Předmět: Re: blog o ČCE

Budu mazat a blokovat, říká odpadlík, který bulvárně nadává na církev. Dokonce se v tom vyžívá na pokračování v rozsahu knihy, jako by neměly všechny církve chyby, které způsobují lidé. Jste lepší než ostatní lidé v církvi a zasloužíte si proto být zlou církví nedotčen, nebo jste jen bídný sráč?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 02. 01. 2021 10:41
Předmět: Re: blog o ČCE

Štěpáne, rozšířil se nám tady takový jeden nešvar. Naivní a narcistní představa, že každý má dnes, zvláště na internetu, právo na úplně cokoli. Kamkoli hrubě vpadnout, posadit se s botami na stůl, krknout, prdnout, sprostě urážet personál a všem sahat pod sukně. Dokonce anonymně nebo pseudonymně, jako ve tvém případě. A kdokoli má proti podobným způsobům námitky, je hned ukřičen jako totalitář, vždyť demokracie! Je smutnou pravdou, že podobnou mírou inkluze, představou, že každý má právo vyjadřovat se bez informační hodnoty a bez základního vychování, žádný přínos nevzniká, právě naopak. Uznej sebekriticky sám, že to nikomu nic nemůže přinést, pustit na své pískoviště takového Janču, nebo třeba tebe, který nejsi schopen porozumět základním pojmům a používáš je protismyslně ("bulvár", "nadává", "bídný sráč" - všechno navíc de te fabula narratur). Dokonce jsi i dostal nabídku od autora blogu, že když se tam budeš chovat slušně a pokorně, ty "piráte", tak že tě nikdo dokonce ani mazat a blokovat, dokonce se s tebou bude možná i do nějaké míry baveno, i nepodepsaně. Štěpáne, častěji se v roce 21 dívej do Písma a taky do zrcadla!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 11:18
Předmět: Re: blog o ČCE

Pane LC, souhlasím s vámi. Jen drobnost: proč Piráta nazýváte Štěpáne?
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 08:59
Předmět: Re: blog o ČCE

Jsem zvědavá na pokračování.
V Evangeliu vidím výzvu ke 'sdružování' - Večeře Páně, nikdo nekřtí sám sebe, 'povzbuzujte se vzájemně ve víře". Má Vaše současná víra rozměr přesahující Vaší rodinu?
V mých očích z Vašich textů vychází ČCE jako jedna z nejlepších církví: (téměř) žádná manipulace a zneužívání moci ve věcech duchovních, krytí 'jen' finančních skandálů ne sexuálního zneužívání, i ty finanční průšvihy zaostávají za konkurencí.
Že se člověk po kritickém vyjádření ocitne ve vztahovém vakuu také znám. V mém případě naštěstí to vakuum nebylo úplné.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 01. 2021 13:12
Předmět: Re: blog o ČCE

Bratr Jakub Dvořák by sem mohl dát nějaké konkrétní teze, jak ČCE obrodit tak, aby Duchu Svatému stála méně v cestě a lidé mohli být lépe naplněni, potěšeni, ale aby to nebylo na úkor správného a pravdivého vyučování.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 13:26
Předmět: Re: blog o ČCE

Jsem velmi skeptický, že by bylo možno říct, že by existovaly nějaké takové téze. Byly by násilím na skutečnosti, kdyby si někdo myslel, že ví. Buďme mnohem skromnější: snažme se některé špatné věci dělat co nejméně (např. právě manipulovat druhými), po malých krocích se snažme dělat to, co jsme rozpoznali jako dobré (po malých krocích proto, že musíme stále promýšlet, zda to skutečně dobré je), a hlavně mějme trpělivost a naději vůči tomu, co přichází.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 01. 2021 14:11
Předmět: Re: blog o ČCE

Pokud myslíte tím "co přichází" Boží království, pak nadšeně souhlasím. Ohledně těch tezí- uvědomuji si, že to je velká výzva, nicméně pro kritika, který se vysmíval našim nekompetentním názorům, možná dobrá výzva jak být více vidět, být čtenější než na soukromém blogu. Mně se také jeho příběh líbí a v mnohém souhlasím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 14:58
Předmět: Re: blog o ČCE

Jirko, ano, myslel jsem Boží království. - Nechci tady mluvit za Jakuba Dvořáka, ale nedivil bych se, kdyby dobře věděl, co by se v církvi dít nemělo, jako to víme asi všichni. Přitom nevěděl, jak to dělat správně. Nebyla by to jeho chyba. - Vy jste tady mluvil o "správném a pravdivém vyučování". Jste stejně jako já učitel, a možná si stejně jako já uvědomujete, že vyučovat znamená uplatňovat nadvládu nad žáky, ovlivňovat je neboli manipulovat jimi. Aby to bylo správné vyučování, asi si musíme dávat velký pozor, abychom někomu něco nevnucovali, a k tomu asi patří, že bychom fakt neměli vyhlašovat nějaké téze.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 01. 2021 17:46
Předmět: Re: blog o ČCE

Myslím, že manipulace vyhlašováním formulací, nebo definic mého pojetí víry a zbožnosti zde asi moc nehrozí. Spíš tím člověk přizná "barvu" a trochu se odkryje jak to s ním vlastně je. To zde dělám od začátku a proto jsem snadným soustem pro "za rohem číhající" anonymy. Vnímám, že je právě dobré říct "myslím si to a to" a nechat ostatní s k tomu slušně vyjádřit a diskutovat o tom. Ostatně takhle pracujeme i např. v 8 a 9 ročníku při AJ a považuji to za nejlepší hodiny, když žáci mohou vyjádřit vlastní názor na otroctví, environmentální problémy, rasismus, držení tradic, význam Vánoc, účinnost karanténních opatření atd… přičemž rád hraji roli pouze moderátora aniž bych se to snažil "řídit", jen vyžaduji zdůvodnění a píšu skóre na tabuli.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 18:10
Předmět: Re: blog o ČCE

Dobře, že s žáky pracujete takto. - Vlastně si to ujasňuji sám pro sebe, když jsem napsal, že vyhlašovaní tézí může být mocenský akt. Dost se mění můj pohled na to, že máme jako církev jakýsi Strategický plán. Projekce metod, o kterých říkáme, že zlepší náš výhled do budoucnosti. Mocenský akt k několikerém smyslu: co my víme, co pro nás přichystal Bůh, jak se můžeme tvářit, že dovedeme programovat budoucnost; vždyť jsou to jen dost obecná tvrzení, které nedovedou dostatečně zohlednit konkrétnost… Atd., nebudu už to dál rozepisovat, je to především mé vlastní osobní téma.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 18:16
Předmět: Re: blog o ČCE

Zrovna ze zvolání 'na kolena' dostávám zimnici, ústa klečícího se dostávají do výše genitálií stojícího. Nejspíš si souvislosti nejste vědom, ale učení dětí poslechnout 'na kolena' je super příprava na následné zneužití.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 18:37
Předmět: Re: blog o ČCE

To byste pak měla děti učit, aby raději vůbec neotvíraly ústa.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 19:22
Předmět: Re: blog o ČCE

Ono zneužívání není taková sranda a rada neotvírat pusu mu nijak nezabrání. Pro tento případ by stačilo doporučení neklekat dřív než 'autorita' a pokud vstane 'autorita', vstát také. Ale lepší je dítě problematickým autoritám vůbec nesvěřovat.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 19:55
Předmět: Re: blog o ČCE

Nechci případy pedofilie vůbec zlehčovat. Ale vaše výchova, že každá autorita je potenciální pedofil by znemožnila např. hodiny tělocviku nebo pediatrii.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 20:08
Předmět: Re: blog o ČCE

Na pediatrii bývá s dětmi doprovod rodičů. Kdyby učitel tělocviku nechal děti klečet a promenádoval okolo tak myslím dlouho učitelem tělocviku nezůstane. Současné nevěřící děti již jsou vychované k tomu, aby se ozvaly, že se v dané situaci cítí 'divně'.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 20:14
Předmět: Re: blog o ČCE

Možný by vaše rady byly vhodné pro katolickou církev, nevím. Evangelické děti jsou podle mé zkušenosti oprsklejší než děti nevěřící, tak snad tohle zvládají.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 20:22
Předmět: Re: blog o ČCE

Já u evangelíků výzvu 'na kolena' nepotkala nikde kromě zdejší diskuse. Vy učíte evangelické děti poslechnout povel: 'na kolena'? Je někde v Čechách evangelický kostel, kde se během bohoslužby klečí?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 20:28
Předmět: Re: blog o ČCE

Povel "na kolena" se snad nepoužívá nikde. (Slyšel jsem ho od jednoho starého faráře, že tak vyzývá nepokorné farníky při osobním rozhovoru.) Klečelo se v luterských sborech, kterých je v naší církvi tak do desíti, při přijímání večeře Páně, ale nevím, zda je to praxe dodnes.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 02. 01. 2021 21:30
Předmět: Re: blog o ČCE

Vlákno jsem začala jako reakci na tento příspěvek http://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/inzerce//15145#16909
Jsem ráda, že je evangelická duchovní praxe jiná.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 01. 2021 12:54
Předmět: Re: blog o ČCE

Výzvu "pojďme na kolena" jsem napsal já, ale vůbec ne dětem, ale pouze Vám, zde diskutujícím. A mně taky samozřejmě.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 03. 01. 2021 15:31
Předmět: Re: blog o ČCE

Váš příspěvek by mohl zmást i dospělé. Vyjadřuje se s autoritou, která mu nepřísluší.
Snad jsou všichni čtenáři dost "oprsklí, tak snad tohle zvládají". (citát z diskuse výše)
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 01. 2021 15:54
Předmět: Re: blog o ČCE

Pokud mně někdo zdůrazní potřebu pokání, to že mám jít na kolena a vyznávat (obecně, za národ atd…), pak mi to naprosto souzní s poselstvím evangelia a rád se nechám tímhle směrem napomenout. Nebo je druhá možnost- vzepne se ve mně moje pýcha a vůbec se mi to nebude líbit. Pak budu hledat záminky k odporu a každá sebeabsurdnější myšlenka mi bude v tu chvíli dobrá. Přece mi nikdo nebude rozkazovat!
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 03. 01. 2021 16:21
Předmět: Re: blog o ČCE

Pod některými napomenutími se skrývá manipulace. Je fajn, že jste vůči ní odolný.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 01. 2021 21:10
Předmět: Re: blog o ČCE

Už to tady zaznělo: když budím svého syna ráno do školy- je to manipulace? když se snažím aby měl co nejlepší výsledky ve škole pomocí pochval a výčitek- je to manipulace? když se motivuji k pravidelnému běhu na 3km představou zlepšení fyzického i psychického stavu- je to manipulace? když vyzvu rodinu večer ke společné modlitbě- je to manipulace?
Pojem "manipulace" je často využíván ke vzdoru vůči běžným a konstruktivním autoritám, čímž si jedinec kompenzuje svoje traumata která se současnou situací nijak souviset nemusí. To je taky důvod, proč mnoho lidí prostě není schopno se zúčastnit běžných křesťanských bohoslužeb. Jsou to nevyzrálé identity, kterým připadá běžný bohoslužebný pořad jako manipulace. Proč by měli stále vstávat, sedat, zpívat a poslouchat co řekne farář a vydržet mlčet, že? S tím je velký problém- s fyzicky dospělými dětmi, kterých je čím dál tím víc. Společným jmenovatelem je strach z různých typů "zneužití" , ryze sobecké motivy a neschopnost skutečně milovat druhé lidi. Podobně je definována psychopatie.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 03. 01. 2021 21:12
Předmět: Re: blog o ČCE

Jsem gay.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 01. 2021 22:37
Předmět: Re: blog o ČCE

OK.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 08:20
Předmět: Re: blog o ČCE

Jirko, napsal jste: "poslouchat, co řekne farář a vydržet mlčet". Co všechno se za těmito slovy skrývá? - Třeba mám dojem, že je to kázání úplně blbé. Co pak?
Pro to, abych vydržel mlčet, mluví: jsem přece v kostele a tohle je kázání; on se asi fakt snažil; třeba neměl čas na přípravu a já bych pro to měl mít pochopení; prostě je blbý a s tím nic neuděláme, každý je nějaký; třeba skrz něj mluví DS a já to jen nedovedu pochopit; něco, nějakou drobnost si snad z kázání budu moci odnést, proto pozorně poslouchám; tiše poslouchat blbé kázání mě učí duchovní pokoře…
Ale fakt můžete mít oprávněný pocit, že je to manipulace, že tady kazatel zneužívá svou moc nad vámi: má být služebníkem Slova, a on tady povídá své výmysly, kecá i do věcí, kterým nerozumí (psychologie, politika…); biblické slovo, vám tak drahé, překrucuje nebo zlehčuje; vylezl na kazatelnu, je nad vámi, žánr kázání mu to umožňuje, a vy máte pocit, že si té převahy, kdy vy nemáte možnost oponovat, užívá… Vymyslel bych ještě asi deset možností.
Ne fakt, tady se musí dávat obrovský pozor, aby se pocity manipulace minimalizovaly. Posluchač má být pokorný a vědět, že kázání je vždy nedokonalý výkon a kazatel jen člověk. Ale kazatel by si měl být vědom, že každou svou svévolí ve výkladu, každou prázdnou frází, každou nedbalostí při přípravě kázání a přednesu možná zneužívá svou výsadu kázat druhým.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 01. 2021 09:06
Předmět: Re: blog o ČCE

Ano, to je jasné, kazatel je člověk a částečně evangelium rozředí projekcí sama sebe, často i v nějakém sporném bodu. To by mělo být předmětem rozhovoru nebo diskuze PO bohoslužbách a všiml jsem si, že zpětná vazba je pro naše faráře pozitivní věc, jsou za ní rádi, protože také aspoň vidí, že se "nespalo".
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 09:49
Předmět: Re: blog o ČCE

Diskuse o kázání po bohoslužbách většinou nejde. Z mnoha důvodů. Kazatel je po svém výkonu v takovém divném rozpoložení. Asi platí, že kázání má prostě zaznít, mnozí si zvěst chtějí prostě odnést - a jeho rozkecáváním se snadno rozmělní. Stává se, že se najdou oponenti, kteří si tady pak honí ego i diskusích rádoby intelektuálních. Proto si myslím, že práce na dobrém kázání má být věcí především sebedisciplíny. V ní pak je pokorný kazatel otevřen i kritice posluchačů, ale nemyslím si, že by se to mělo organizovaně dít po bohoslužbách.
Znám jednu drsnou farářskou rodinu, kde se rozhovor u nedělního oběda často rozjede větou: Táto, cos to tam dnes kecal z kazatelny za blbosti? Ale to je anekdota jen pro otrlé.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 01. 2021 12:42
Předmět: Re: blog o ČCE

Ne, nemyslím "organizovaně" po bohoslužbách, jen mi přijde jaksi přirozené, když při potřásání rukou u dveří stojícímu faráři řeknu, to a to mně oslovilo, k tomuhle mám zase otazníky z toho a toho důvodu. Na to stačí minutka, nejde o žádnou teologicku rozpravu. A upřímně- mnoho (ne všechny) myšlenek se dá vyjádřit stručně :)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 13:40
Předmět: Re: blog o ČCE

Při vycházení z kostela je vhodné maximálně poděkovat či pochválit. Jinak si jako učitel představte, že by vám žáci na konci hodiny řekli, jak se jim líbila nebo nelíbila, a odešli…,
Od: Anonym: Marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 04. 01. 2021 17:34
Předmět: Duchovní zneužívání

Na začátku duchovního zneužívání bývá past.
Dobrá past
1) je založená na návnadě ('Pokud opravdu toužíš poznat živého Boha')
2) je jednosměrná ('pojď na kolena', 'Pak už nebude třeba žádné vysvětlování, argumentování a dokazování.'), tj. dostanete člověka do fyzického i psychologického postoje s velmi malými možnostmi sebeobrany fyzické, rozumové, argumentační,
V některé z jeho přednášek se i rozebírá, že 'nutit dceru nakrmit psa není zneužívání, protože primární je ta potřeba nakrmit psa', podobně vstávání do školy či vlastní sport. Metoda cukru a biče se již v pedagogice nedoporučuje, spíše vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti.
Podobně většina evangelických farářů vede lidi k samostatnosti, ne poslušnosti 'na povel'. Liturgie je něco trochu jiného. Když se domluvíme, že si spolu zazpíváme píseň, tak je obecný souhlas že to bude jedna píseň a pokud možno společný rytmus i tónina. Vy mi připadáte jako řadový člen, který se na kávě po bohoslužbě snaží vnutit všem 'zpívejte se mnou nebo aspoň zmlkněte'. Vpohodě pro dost sebevědomé, kteří se dokáží bavit v klidu dál. Nebezpečné pro zranitelné, kteří by se nechali umlčet.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 17:54
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Marto, v jedné věci, asi té nejdůležitější, kterou už po několikáte opakujete, se Jirky zastanu. On tu napsal výzvu: "pojdme na kolena", v první osobě množného čísla. Tím myslel asi: přesťaňme se hádat v povýšenosti svých egocentrismů. Na kolenou, pokorně každý ve vědomí svých omezeností, se snadněji domluvíme. Jestli je to výzva zde reálná, to neřeším, jen bych mu rád rozuměl správně
Od: Anonym: Marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 04. 01. 2021 18:06
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

První osobu množného čísla nerozporuji, také uvádím v mém přirovnání. Prostě mi to jenom vyznělo: Přestaňme se hádat v povýšenosti svých egocentrismů a pojďme společně následovat egocentrizmus můj. Možná to tak míněno nebylo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 18:24
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Teď už nebudu interpretovat Jirku, "jak to myslel", ale asi je to úskalí mnoha lidí, kteří se považují za duchovní. Oni přece mají poznání z Ducha svatého, čistou pravdu, a tak se i v pokoře můžou povyšovat nad ostatní. Klasická scéna z Rad zkušeného ďábla: ďáblíku, nejlépe zbožného člověka dostaneš na cestě pokory, když se ponižuje více a více, a nakonec si řekne: tedy, já jsem tak pokorný…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 04. 01. 2021 18:59
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Marta napsal(a):
 První osobu množného čísla nerozporuji, také uvádím v mém přirovnání. Prostě  mi to jenom vyznělo: Přestaňme se hádat v povýšenosti svých egocentrismů a  pojďme společně následovat egocentrizmus můj. Možná to tak míněno nebylo.
To Vaše "nakrmit psa" byl velmi dobrý příklad! Skutečně- pracujeme na nutných úkolech, pracech, posláních. Mají jasný, vytyčený cíl. Tohle se týká i křesťanského života a bohoslužebných činností, tam je hlavním cílem naše spása.S tou přímo souvisí pokání a pokyn jít duchovně "na kolena". Máte naprostou pravdu v tom, že i tyto činnosti od krmení psů, přes domácí úkoly až ke křesťanskému životu lze dělat velmi manipulativně. Na druhou stranu dobře víme, co obecně Boží vůlí je- například činit pokání a přestat žabomyší války- to je Boží vůlí zaručeně, lhostejno jestli to řekne farář z kazatelny, Polák na fóru, nebo Babiš jako populistické gesto. Jsem teď dost v kontaktu s SJ, tak si dobře uvědomuji jak lze velmi promyšleně držet v zajetí velmi silné manipulace celou skupinu, která bezmezně věří, že je jediná správná. To je opravdu hrozné, nicméně nám a v ČCE obzvlášť hrozí spíš opak- každý druhý malým "papežíkem" často pochybujíc o základních věroučných dogmatech. Takže trochu se semknout (ne více a ne dále než káže zdravé učení!!) by nám vůbec neškodilo. Druhou rovinou je skutečně ta ZÁCHRANA člověka. Pokud mně někdo zmanipuluje abych se chytil záchranného lana poté, co jsem se převrátil s lodí v jezu, budu mu později jen a jen vděčen přestože jsem si původně naivně myslel, že to zvládnu…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 01. 2021 19:14
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Jirko, chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že pod SJ myslíte Svědky Jehovovy a ne jezuity (Societas Jesu).
U vašeho "manipulovat ke spáse" mi došlo, že bychom konečně měli říct, co to manipulace je. Pokud přijmeme definici z wiki: "Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora," tak ani manipulace ke spáse není dobrá. Dalo by se spekulovat, že se tady mé přání a můj cíl kryje s nejlepším dobrem pro toho manipulovaného, já s tím ovšem nesouhlasím. Nevím, co je pro druhého dobře a jak to má vypadat.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 05. 01. 2021 08:36
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Pokud zůstávám "v Kristu", tzn. mám správný vztah s Bohem, pak máme zaslíbeno, že naše modlitby budou vyslýchány, protože se modlíme v souladu s Boží vůlí. Potom by i pravidelné modlitby za spásu konkrétního člověka byly jeho manipulací, protože pokud mně Bůh vyslyší, pak najde naplnění můj cíl, kterým je spása dotyčného člověka a ne jeho cíl, jímž je ignorace Boží zvěsti a tedy zatracení. Zde vidíme, že "manipulace" nemusí být něco nutně vždy negativního. Plně negativní připadá pouze světskému člověku pro kterého je nejvyšší hodnotou jeho ego, protože pokud někdo věří, pak se nutně otvírá také věcem, které dosud nezná a vydává se dobrovolně k vedení tím "údolím stínů smrti" samému Kristu do náruče a potažmo i třeba faráři k dočasné péči o jeho ducha např. v okamžicích kdy vlastní duše už neslouží jak by měla..
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 01. 2021 10:27
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

K definici, k naší lidské definici manipulace patří, že manipulátor jedná s druhým "ve prospěch vlastních cílů". A je to definice velmi důležitá. Jestliže vy teď mluvíte, že křesťanská manipulace "nemusí být vždy nutně něco negativního", tak buď 1) mluvíte o kulatém čtverci, něco z té definice neberete vážně; nebo 2) si fakt myslíte, že někdo může být s Boží vůli sjednocen natolik, že (objektivně) ví, co je pro toho druhého dobře. Jen to, aby to bylo na Bohu, aby ten druhý byl s Bohem. Je to na Bohu, jak to udělá, jestli se já na Boží pozici stavím, je to právě zase úskalí, které manipulací hrozí. Když já si budu říkat, že ustupuji do pozadí, a že mi jde především o dobro druhého. To si můžu jen namlouvat, velmi skrytě a rafinovaně…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 05. 01. 2021 13:03
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

To co píšete je samozřejmě možné, v církvi mnoho lidí mluví do života jiných a projektují často svoje názory jako domnělou Boží vůli. S tím se setkáváme velmi často. To je třeba rozsuzovat, rozlišovat, přemýšlet o tom a stanovit mantinely. Pořád ale tvrdím, že spousta lidí je na sebe přecitlivělá a než by dělali něco dobrého, tak raději nedělají nic a omlouvají si to nějakým možným "zneužíváním". Jak typické!! Také spousta situací nemá jednotné řešení, jsou to komplikované uzle, jejichž "rozetnutím" se rozetne i něco dobrého a životadárného (tohle cituji myslím Stampse). Dobře, neříkejme správnému vedení "manipulace", takhle to nazývají svévolníci. Pro ty je také vyslyšená modlitba "náhodou" a spásná zvěst "bláznovstvím".
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 05. 01. 2021 13:40
Předmět: krásný film o Komenském

Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 05. 01. 2021 14:36
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Komenskej byl velká osobnost, ale i velký cvok.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 05. 01. 2021 17:30
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Viděl jste ten film? Jeho autenticitu zajišťuje nejpovolanější odborník - komeniolog Dr. Jan Hábl. Takže takhle nějak to opravdu bylo, je to strašně silný příběh!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 01. 2021 18:04
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Jirko, díky za doporučení. Teprve na to kouknu. Ale o "autenticitě" u hraných filmů nemá smysl mluvit
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 01. 2021 20:57
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Velmi zajímavá je ta spojující linka rozhovoru Komenského s Rembrandtem. Na mne je to moc uhlazené a didaktické. Recenzi tady psát nebudu, našel jsem jich na netu už několik a vpodstatě souhlasím s nimi. Prý by cílovou skupinou mohli být středoškoláci? Ti mí by se u toho unudili, je mi líto. Muselo by to být buď umělecky přesvědčivější nebo ujetější.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 06. 01. 2021 08:44
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Jo, s tím Rembrandtem je to skvělé, ta jeho proměna.. Líbí se mi to strukturování, teď vím zhruba v jaké části života kde byl, co tam dělal atd.. Myslím že pro středoškoláky to je tak akorát, nudili by se doma, ale pustit to ve výuce místo výkladu a dát jim k tomu pracovní list na doplňování fakt- to by určitě uvítali.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 01. 2021 08:52
Předmět: Re: krásný film o Komenském

To propojení s Pracovním listem je taky dobrý nápad. Ale stále mi připadá, že dnešní mladí pozornost neudrží. Že je tento film pro ně dost unylý. (Tím neříkám, že je špatný.) Stihli by ho sledovat, vyplňovat pracovní list a ještě vyřizovat maily a fb v mobilu.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 07. 01. 2021 13:07
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Jo, to asi jo. Oni vůbec dneska při těch online hodinách stíhají kdeco. Pak mají včas reagovat… :(
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 01. 2021 13:13
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Jo, vy myslíte toho Komenského při on-line hodině? Tak to by ani neseděli před monitorem, vizuálně vy je to vůbec nepoutalo. To by musel bejt jinej biják.
Ale abychom si nestěžovali jen na mladé. To stejné si myslím i o těch, kdo dnes prý sledují třeba online přenos bohoslužeb, že mají internet puštěný, třeba poslouchají, ale při tom vaří nedělní oběd.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 08. 01. 2021 15:42
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Nevím co si mám myslet o online bohoslužbách obecně. To je pořád "nebojte se, nebojte se", ale sami se bojí otevřít modlitebnu, aby náhodou někdo nepřišel. Mám pocit, že Duka nám vydupal tu Půlnoční a to že je stále povolených 10% ??
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 08. 01. 2021 16:11
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Co byste si o online bohoslužbách chtěl myslet jiného, než že se odehrávají v zemi postižené koronou? Omezení kontaktů a taky bohoslužeb je součástí potlačování epidemie, chrání zdraví a životy. Nic moc jiného k myšlení tady asi není. :-/
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 01. 2021 08:48
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Vy se fakt divíte? Myslím, že civilní evangelické zbožnosti odpovídá, že budeme vůči státu loajální, když je rozumný. Vy to tu přece říkáte dlouhodobě, že svou víru moc vážně nebereme. Ve vašich radikálnějších odsudcích s vámi nesouhlasím, ale tady asi fakt vidíme, jak to je. A já jsem rád, jak to tady je. Spíše se vážně obávám, aby nám spokojení se s online bohoslužbami nerozvolnilo touhu po společenství šířeji i do budoucna.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 09. 01. 2021 12:18
Předmět: Re: krásný film o Komenském

Jo, toho rozvlažnění se taky obávám. Spoustě tohle totiž docela vyhovuje. Psal jsem o důrazu "nebojte se", který se line většinou online kázání, které poslouchám. Nevím, jestli je správný, přijde mi to málo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 01. 2021 14:23
Předmět: nebojte se?

Když se podívám na naši teď už skoro rok dlouhou zkušenost, rozeznávám asi 4 přístupy věřících lidí: 1) je zdravotní riziko vyplývající ze scházení, proto se budeme řídit nařízeními vlády a nebudeme scházet - to je náš asi všeobecný evangelický případ 2) budeme se scházet v malých skupinkách za dodržení hygienických zásad, protože společenství životně potřebujeme; porušíme sice doslovné znění předpisů, zakazujících scházení, ale zachováme jeho záměr, budeme se chovat jako (duchovní) rodina 3) scházení je pro nás životně důležité, proto se případného nakažení nebudeme tolik obávat 4) budeme si myslet, že nám nic nehrozí, že Bůh nedopustí…
Pro případy 3 a 4 snadno dohledáte ukázky v médiích. Podle mne by stála za úvahu varianta 2, ale jen pro hodně uvědomělá společenství.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 09. 01. 2021 21:12
Předmět: Re: nebojte se?

Koronavirus je nemoc jako každá jiná, kašlu na něho.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 09. 01. 2021 21:13
Předmět: Re: nebojte se?

Nebudu psát jak to praktikujeme tady, ale není to bod 4, ani 1.
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 10. 01. 2021 12:24
Předmět: Re: nebojte se?

To znamená že vy porušujete platná vládní nařízení které se týkají epidemie koronaviru a porušujete i pokyny synodní rady?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 01. 2021 16:11
Předmět: Re: nebojte se?

A kdyby to uváženě dělali - Jirka o tom zřejmě psát nechce, a tak se ptám obecně - co by z toho podle vás vyplývalo?
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 10. 01. 2021 20:26
Předmět: Re: nebojte se?

Vyplývaly by z toho samé hrozné věci. Neposlouchání legislativy, neposlouchání církevního vedení, asociální bezohlednost ke zdraví a životům bližních, ignorování lékařské vědy.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 01. 2021 20:53
Předmět: Re: nebojte se?

Možná v některých případech neposlouchají všechny sbory všechny nařízení církevní rady. A mnohokrát v dějinách bylo přímo potřebné, aby křesťané neposlouchali světskou vrchnost. Ale k ničemu takovému tady nepobízím. - Spíše třeba k dobře uvážené možnosti plnit zákonné normy ne podle litery, ale podle ducha. To je starý tradiční pojem "epikie" - viz mnou výše zmíněná možnost 2. (Tato spojitost s koronavirovou situací není nápadem mým, převzal jsem ji od J. Vokouna.)
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 10. 01. 2021 20:29
Předmět: Re: nebojte se?

Zase mi nezapomeňte začít vyhrožovat ať nám to všechno smažou! Jak může být někdo tak nezralý jako Vy?? můžeme se s Vámi Lociko začít bavit jako dospělí lidé, nebo to prostě nezvládáte?
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 10. 01. 2021 20:38
Předmět: Re: nebojte se?

Nedělám nic nezralého ani nedospělého. To, že ti něco smažou, bratře, pokládám za ten nejmenší problém ze všech.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 11. 01. 2021 08:34
Předmět: Re: nebojte se?

Už několikrát nám tu smazali kusy vláken kde jste mi vyhrožoval (a), takže si to už prosím odpusťte. Doposud bylo oficiálně povolených zaplnit 10% kapacity prostor bohoslužebných místností, což je např. v případě našeho kostela kolem 20 lidí. Cituji z "vlada.cz" aktualizované k 10.1.2021: b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 01. 2021 09:11
Předmět: Re: nebojte se?

Našel jsem mezi výjimkami ze zákazu vycházení, že neplatí pro kněze, který byl povolán k poslednímu pomazání. Je možné, že tato nařízení psali lidé, kteří církev znají tak za Slunce, seno… Poslední pomazání není žádný oficiální termín, je to pomazání nemocných. Takže to nařízení je o ničem. Může se na ně odvolávat kněz, který šel k pomazání nemocného? Může se na ně odvolávat farář, který se vrací z urgentní pastorační návštěvy? Mám si o tom dopisovat s ministerstvem? Nebo mám spoléhat, že se rozumněji případně domluvím s policejní hlídkou, pokud by mě zastavila?
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 11. 01. 2021 10:15
Předmět: Re: nebojte se?

Tak ona hlavně ČCE tento biblický úkon nezná, takže vy jako farář ČCE tak jako tak máte sedět po deváté doma. A rozum mi říká, že u posledního pomazání už je člověku jedno, že něco chytí, i kdyby mu farář donesl mor, možná proto je dovoleno jen poslední.
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 11. 01. 2021 12:26
Předmět: Re: nebojte se?

Bratři Wrana a Polák mají všechny potřebné informace třeba: https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm Chce to místo různých dohadů dost náročných na čas jednoduše sledovat nástěnku ústředí církve.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 11. 01. 2021 12:35
Předmět: Re: nebojte se?

Na ústředí kašlu, to je dávno odpadlé.
Od: Anonym: locika---.wedos.net )
Kdy: 11. 01. 2021 12:42
Předmět: Re: nebojte se?

Ty můžeš kašlat na co chceš, bratře, pochopila jsem, že nejsi ani v naší církvi nebo máš s naší církví tak velký problém, že je tvé kašlání úplně jedno. Ale pro členy a pracovníky naší církve by to mělo být důležité, co ke koronaviru stanovuje ústředí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 01. 2021 12:47
Předmět: Re: nebojte se?

Lociko, vy v těch informacích někde najdete vysvětlení k tomu, co znamená, že "zákaz vycházení neplatí pro kněze povolané k poslednímu pomazání"?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 11. 01. 2021 13:27
Předmět: Re: nebojte se?

Pokyny SR ČCE korespondují s pokyny vlády, tzn. stanovisko ohledně bohoslužeb je z obou zdrojů totožné. Konání nedělních bohoslužeb za stanovených podmínek je povolené.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 26. 10. 2021 18:21
Předmět: Re: blog o ČCE

Odkaz již nefunguje. Moje žena dostala po zkušenostech s ČCE strach z pomsty. Možná přehnaný, ale její klid je pro mě důležitý, proto jsem článek zrušil. Ale mám toho tam víc, co si můžete přečíst: http://jakdrak.blogspot.com/
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 26. 10. 2021 19:36
Předmět: Re: blog o ČCE

Velice zajímavé myšlenky na vašem blogu. Rád jsem si přečetl.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 28. 10. 2021 11:39
Předmět: Re: blog o ČCE

pyšte to do čekiho bratra at tam je nec9 normalniho
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 12. 2020 16:04
Předmět: Re: pojďme na kolena

Aleši já to chápu tak, že Nehemia distribuuje tyto Bible do již existujících společenství, která sama misijně působí. Jsou celkem rozmanitá, ale jedno mají společné- jsou "podzemní". Možná bychom to tu ani neměli rozvádět, protože v Číně přestože má každý modernější mobil, než my dva, je silná perzekuce křesťanů, to víme a je to velmi ověřená informace. Také tam nejsou dostupné jakékoliv webové stránky jako u nás atd…. Čína je země, kde údajně přibývá víc křesťanů, než v celé Evropě. Jsou to údaje těžko ověřitelné, protože nejsou a nemohou být oficiální. Pokud tak silně pochybujete, prosím ověřte si info přímo u lidí z Nehemie. Možná to sem pak ani nepište, ale můžete nám to napsat do soukromých mailů. Vaše kritika evangelikálního pojetí víry naprosto postrádá smysl. Proč by měl být křesťan, který bere svůj duchovní život osobněji a "letničněji" méně vyzrálý než ten, který je tradičnější a "zimničnější"? Možná budete argumentovat atmosférou konkrétních společenství, zde chci jen poznamenat, že se díky Bohu sbory také vyvíjí a zrajou, takže jsou duchovně blíže správnému učení , než třeba před lety (pokud tam je Duch svatý a tomu věříme). To, že jste byl Vy při svých studiích spíše evangelikální a teď už ne, nemůžete zobecňovat na všechny. Možná jste vyjímka- pro Vás je tradiční pojetí zralejším, ale tohle neplatí pro všechny okolo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 12. 2020 16:29
Předmět: Re: pojďme na kolena

Jirko, přiznám se, že mám své oblíbené youtubery. Jednomu tady musím udělat reklamu, když chci ilustrovat, jak to vypadá se zákazem internetu v Číně. https://napotitku.cz/2019/11/02/vl03-zivot-v-cine/ Jestli vás to zajímá, poslechněte si aspoň kousek od 6:50 až 8:20. Je tak snadné cenzuru obejít, a v dalším delším průběhu vlogu byste i slyšel, jaké ilegální aplikace jsou mezi lidmi běžné, tak prostě nevěřím, že by to misionáři nemohli čínské křesťany snadno naučit, a taky jím dát appku s Biblí v čínštině. I většina mých studentů čte Bibli takto.
A ještě: nemluvím tady proti evangelikálům obecně. Mluvím tady proti jejich sklonu k přehánění a vymýšlení báchorek. Vy jste nás tady vyznal "pojďme na kolena", a mě k tomu hned napadl verš: "uctívejme Boha v Duchu a pravdě". O tu Pravdu mi teď jde.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 12. 2020 21:54
Předmět: Re: pojďme na kolena

Aleši, video zkouknu a Nehemii kontaktuji osobně a zeptám se na to.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 25. 12. 2020 19:38
Předmět: krásné a pokojné svátky

Krásné a požehnané vánoce přejeme všem! Svátky narození Spasitele jsou možná příležitost koukat méně na Covidové zprávy a více se sdílet s nejbližšími, které vídáme málo. Dnes je den radosti, Boží hod Vánoční. Přeji nové a intenzivní prožití této velmi staré události, která otevřela epochu milosti. Pán Vám žehnej!
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 25. 12. 2020 23:55
Předmět: Re: krásné a pokojné svátky

Děkuji, Jirko, přeji Ti také tak.