Téma: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Od: Anonym: informator---.170.mornet.cz )
Kdy: 23. 01. 2013 17:28
Předmět: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Navigace: link | přehled | fórum
Mimořádný Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů, který se konal 19. ledna 2013 v Praze, odmítl přijetí finančního vyrovnání (finanční náhradu podle §15 zákona o majetkovém vyrovnání).
Zároveň však MSD BJB schválil pokračování v pobírání státních dotací na platy (sedmnáctiletý, postupně se snižující, finanční příspěvek na činnost podle §17 zákona o majetkovém vyrovnání).
Výsledek hlasování o přijetí finančního vyrovnání: ANO - 29, NE - 35 (55%)
Výsledek hlasování o přijímání dotací na platy s možností pro jednotlivé sbory toto nevyužít: ANO - 43 (67%), NE - 21
Od: Anonym: Informator---.client.rionet.cz )
Kdy: 09. 02. 2013 12:39
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Víte o nějaké jiné církvi, kde probíhá veřejná diskuse k majetkovému vyrovnání a kde se o této věci v jednotlivých sborech hlasuje?
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 10. 02. 2013 15:57
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Podle mých informací není ještě rozhodnutí kolegů baptistů definitivní. Po jejich lednovém rozhodnutí na sebe zajímavým způsobem narazily dva jejich klíčové důrazy:
1. Princip odluky od státu: Jsou-li peníze z finanční náhrady považovány za státní, nevezmeme si je.
2. Princip kongregační: Každý sbor je sám za sebe plnoprávnou suverénní církví. Sbory, které by peníze přijaly, se nyní brání, že těsná většina jim v tom zabránila.
V každém případě ovšem nechtějí potopit zákon jako celek, diskutují jen o svém postavení v rámci procesů jím spuštěných.

Stoprocentně veřejná diskuse asi nemůže probíhat nikde. I baptisté rozhodovali na grémiu svých delegátů, zřejmě tam nemohl být kdokoli přítomen nebo dokonce promluvit.
Máte-li ovšem na mysli "otevřenou diskusi", tak ta asi probíhá ve většině církví. U nás mezi pražskými evangelíky např. chystáme na sobotu 16. 3. půldenní setkání na téma "Restitučně - odlukový zákon: Past nebo šance?"
Klíčové rozhodnutí ovšem musí přijmout synod - evangelický parlament. V červnu 2013 zřejmě předloží svým členům a sborům základní varianty k diskusi a o rok či dva roky později rozhodne.
Od: Anonym: Informator---.client.rionet.cz )
Kdy: 10. 02. 2013 16:17
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Delegáti baptistických sborů hlasovali na grémiu BJB na základě pověření svých sborů. V každém sboru BJB probíhala o této věci diskuse a pověření delegátů probíhalo formou hlasování na členských sborových shromáždění.
Řada stanovisek k tématu byla zveřejněna na oficiálním webu BJB - www.bjb.cz
Od: Anonym: informator---.170.mornet.cz )
Kdy: 11. 02. 2013 16:50
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

"Podle mých informací není ještě rozhodnutí kolegů baptistů definitivní."
Od koho máte tyto informace?
Včera v Událostech na ČT byla odvysílána reportáž "První církev odmítá finanční náhradu" - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/214542-restituce-prvni-cirkev-odmita-financni-nahradu
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 13. 02. 2013 16:16
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

informator napsal(a):
 "Podle mých informací není ještě rozhodnutí kolegů baptistů  definitivní."    Od koho máte tyto informace?
Od nikoli nevýznamných členů Bratrské jednoty baptistů.
K podpisu smlouvy je možno připojit se do září. Některé sbory či někteří delegáti budou chtít lednové rozhodnutí velmi pravděpodobně zvrátit novými návrhy.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 11. 02. 2013 21:16
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Jak je to tedy v ČCE? Měl jsem za to, že o přijetí tzv. finančního vyrovnání už rozhodl mimořádný synod rok před schválením zákona a že podle řádu hospodaření církve půjdou veškeré tyto příjmy do personálního fondu. Nebo je všechno ještě otevřené?
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 12. 02. 2013 11:13
Předmět: Kvasnička: Církve by se neměly vzdávat finanční náhrady od státu

zajímavý článek kazatele Církve bratrské: http://kvasnicka.blog.ihned.cz/c1-59300930-cizi-penize
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 12. 02. 2013 19:23
Předmět: Re: Kvasnička: Církve by se neměly vzdávat finanční náhrady od státu

Doporučuji přečíst si ohlasy na diskuzích:
http://www.novinky.cz/diskuse?id=308179&;articleId=/domaci/292827-baptiste-zvazuji-ze-od-statu-neprijmou-restitucni-nahradu.html&sectionId=8
Od: Anonym: informator---.170.mornet.cz )
Kdy: 18. 02. 2013 11:38
Předmět: Re: Kvasnička: Církve by se neměly vzdávat finanční náhrady od státu

Zajímavé je přečíst si diskusi na blogu Daniela Kvasnička k tomu článku "Cizí peníze"
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 01. 03. 2013 15:47
Předmět: Re: Kvasnička: Církve by se neměly vzdávat finanční náhrady od státu

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 13. 02. 2013 16:31
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):
 Jak je to tedy v ČCE? Měl jsem za to, že o přijetí tzv. finančního vyrovnání  už rozhodl mimořádný synod rok před schválením zákona a že podle řádu  hospodaření církve půjdou veškeré tyto příjmy do personálního fondu. Nebo je  všechno ještě otevřené?
Ano, Honzo, k podpisu smlouvy za ČCE synod synodní radu již pověřil. Ano, peníze půjdou v první fázi na účet Personálního fondu.
To první je logický (a doufám, že nezvratný) krok. Na rozdíl od baptistů finanční náhradu potřebujeme mj. na to, abychom "vyplatili" některé své sbory. Ty mají oprávněné restituční nároky, ty ovšem nejsou uspokojitelné "naturální" cestou (jejich majetek se mezitím stal vlastnictvím soukromých osob, obcí, krajů…). Podpisem smlouvy budeme mj. garantovat státu, že se těchto nároků jako sbory a církev vzdáváme.
To druhé je podle mě jen provizorní řešení. Personální fond je zřejmě jako jediný církevní fond vyzkoušen a dlouhodobě nastaven na hospodaření s částkami v řádech stamiliónů. Jsem si ovšem téměř jistý, že na synod přijdou (po předchozí diskusi ve sborech i seniorátech) mnohé návrhy, jak tyto postupně přicházející peníze rozdělit na více hromádek a nevyužít je jen na farářské platy pro období po odluce.
Trochu podrobněji o tom píšu v závěru svého článku zde:
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 16. 02. 2013 11:33
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Tak doufám, že ty humanitární a sociální účely budou nezanedbatelnou částí.
Jinak kromě důvodů, které mě vedly k nesouhlasu s tím zákonem, bych měl ještě jeden, proč tzv. finanční náhradu nepřijmout:
Zákon byl schválen za velmi nestandardních a podezřelých okolností. Několik nesouhlasících poslanců ODS se vzdalo svých mandátů, načež dostali lukrativní posty ve státních či polostátních firmách a institucích. To, že po odchodu z politiky někteří dostanou tzv. trafiky, se sice děje často, ale tady vzhledem k okolnostem vzniká silné podezření, že tyto trafiky jim byly přislíbeny předem za to, že se vzdají mandátu a umožní tak schválnení některých zákonů. Pak ty trafiky naplňují definici úplatku podle trestního zákoníků a jejich nabízení i přijetí je regulérně trestným činem. Dokázat se to sice nedá, ale je to docela zjevné. Nebo si vážně myslíme, že by se pánové Tluchoř a spol. vzdali poslaneckého mandátu jen tak?
Přijetí těch peněz tedy fakticky znamená akceptaci korupce jako metody vládnutí.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 16. 02. 2013 11:35
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Oprava - "…trestního zákoníku".
Od: Anonym: Jan Horálek---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 02. 2013 00:05
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Čistě věcně: Zákon byl schválen 102 hlasy (bylo potřeba 101), přičemž ještě poslanec Besser, který byl jako bývalý ministr kultury spoluautorem zákona, nehlasoval - byl na operačním pokoji v nemocnici. Ze tří poslanců ODS (Tluchoř, Fuksa, Šnajdr), kteří odstoupili, nikdo - pokud vím - zákon nezpochybňovali. Ivan Fuksa se dokonce jako bývalý ministr zemědělství na vzniku zákona přímo podílel.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 18. 02. 2013 21:29
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Ale jistě víte, že nesouhlasili se zvýšení DPH, což bylo spojeno s hlasováním o důvěře vládě, nehledě k tomu, že LIDEM podmínili svou podporu tzv. církevním restitucím právě zvýšením DPH. Prostě bez toho by ten zákon schválen nebyl.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 01. 03. 2013 15:43
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 02. 03. 2013 07:55
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Ahoj Honzo,
vadí, ale ne tolik, aby to podle mně zpochybnilo legitimitu přijatého zákona:
1. Kdo hlasoval na druhé straně? Např. komunisté, přímí následovníci těch, kteří zcela bezprávně církev o majetek připravili. Nebo poslanci VV, kteří byli u toho, jak se před několika lety přijímal strategický plán, jaký díl ze státních zakázek půjde k nim. Mimochodem: Pan Rath dodal další hlas proti, kdyby právě nebyl ve vazbě. Kdyby to hlasy těchto poslanců neprošlo, vadilo by mi to více, Honzo.
2. V problematice restitucí jde o politicky možná vůbec nejvýbušnější téma, jaké si lze v české polistopadové politice představit. Potkává se zde celá řada ostrých hran. V jakékoli konstelaci by to bylo výbušné a o jeden nebo pár hlasů. Více by mi, Honzo, vadilo, že kdyby to teď neprošlo, několik set subjektů (farnosti, řády, Diakonie…) by se třeba ani po 30 letech nedomohlo svého nezpochybnitelného práva, protože další vláda ČSSD-KSČ by se na to pravděpodobně vybodla…
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 02. 03. 2013 12:27
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Tady ale nejde o to, kdo hlasoval, ale jakými metodami to prošlo.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 06. 03. 2013 20:58
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 07. 03. 2013 09:16
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Kolega Štampach, Honzo, v Tebou doporučeném článku píše:
"Přijmout od státu obrovské ničím nepodložené peníze znamená zavázat se státu, lépe řečeno těm konkrétním politickým směrům, které zákon s církvemi vyjednaly a jeho schválení zajistily. Znamená to hájit v budoucnosti ekonomické a politické zájmy stojící za současnými vládními stranami."
Výpočet finanční náhrady je něčím podložený. A slova o závazku konkrétním politický směrům a hájení jejich zájmů, to už je demagogie dosti hrubého zrna. Nebo snad bratr Štampach vidí např. do mého podvědomí a ví o mých budoucích postojích úplně jiné věci, než vím já?
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 10. 03. 2013 22:43
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Co se týče podloženosti či nepodloženosti tzv. finanční náhrady, pomiňme, do jaké míry se jedná o hausnumera nebo ne. Podstatné je, že u většiny církví tato částka zcela zjevně neodpovídá JIM zabavenému majetku. V tomto smyslu je to skutečně DAR od státu a NEPODLOŽENÉ peníze. Je zde právně lhostejné, že to vzniklo na bázi jakési dohody mezi státem a církvemi a mezi církvemi navzájem, že to, co by mělo připadnout katolíkům, částečně připadne v nějakém poměru ostatním. Stát tu není od toho, aby jednorázovým zákonem zprostředkoval soukromoprávní darovací smlouvu mezi církvemi. Pokud to má být dar katolíků, tak bychom to měli přijmout od nich a ne od státu a nemá se to lživě nazývat "finanční náhrada".
Dále samozřejmě peníze od státu (a to i formou příspěvku na kazatele) nemusí nutně korumpovat mě nebo Tebe, ale mají moc korumpovat církev jako instituci, zavazovat ji vůči státu a "zneškodnit" její prorockou funkci. Právě to ve své teologii zdůrazňují baptisté, a proto od státu peníze nechtějí ani v této formě. V případě tzv. finanční náhrady to navíc neprosazuje stát jako výsledek širokého konsenzu, ale jako za každou cenu protlačené dílo jen jedné části politického spektra. Potom jakákoli kritika této části, tj. pravice, ztratí své ostří, protože občané i naše pravicová vláda nám oprávněně vmetou do tváře - vzali jste peníze, tak mlčte.
Celý problém nastal už "konstantinovským obratem". Nemá samozřejmě smysl to dnes soudit a hodnotit mimo historický kontext, protože na druhé straně to byla cesta, jak v tehdejším duchovním vakuu zachránit zbytky antické civilizace, a bez toho bychom dnes neměli státní zřízení založené na ideálech humanity. Nicméně mocenské spojení "oltáře a trůnu" je překonané a nehodné následování. Proto by se církev neměla domáhat vrácení majetkového dědictví této epochy bez ohledu na to, jak moc nevybíravě o ně přišla.
Od: Anonym: Locika---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 03. 2013 11:55
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Teď je třeba jednat, hledat majetky. Takže otevřu e-církev, protože hledám návod, jak postupovat a nic. Něco o Kubě, Etiopii. No, mě to snad ani nepřekvapuje. Mám dotaz: Je ČCE jako církev osvobozena od poplatků na úřadech? Výpis z kn je gratis, ale jinak? Kdyby někdo věděl, ať se podělí, úředníkům je třeba, to předložit jako fakt, jinak zpochybňují. díky
Od: Anonym: František---.38.broadband6.iol.cz )
Kdy: 12. 03. 2013 15:05
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Jestli se nemýlím, tak tohoto tématu se týkala "Sborová zásilka - únor 2013".
Od: Anonym: Locika---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 12. 03. 2013 21:02
Předmět: Re: Bratrská jednota baptistů se rozhodla, že nepříjme finanční vyrovnání

Je to tam. díky.