Téma: Trochu humoru nezaškodí...

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 28. 05. 2011 20:05
Předmět: Trochu humoru nezaškodí...

Navigace: link | přehled | fórum
"Ježíš v koupelně - Aneb děti vám to řeknou…"
Učitelka se nedělní škole ptá dětí: Kde je Pán Ježíš dnes?
Přihlásí se malá dívka a odpoví: "Je v nebi." Přihlásí se druhá a řekne: "Je v mém srdci."
Za nimi mává rukou malý Pepíček: "Já to vím! Je v koupelně mých rodičů!"
Celá třída ztichla a zadívala se na učitelku, jak bude reagovat. Ta byla zcela vyvedená z míry. Když se po drahné chvíli vzpamatovala, zeptala se chlapce, jak to myslel.
Pepíček odpověděl: "No, když můj tatínek ráno vstane, tak vždycky buší na dveře koupelny a volá: Ježíši Kriste, jak dlouho tam ještě budeš?"