Téma: Luteráni a novokřtěnci - blýská se na lepší časy?

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 24. 07. 2010 13:14
Předmět: Luteráni a novokřtěnci - blýská se na lepší časy?

Navigace: link | přehled | fórum
Hodně se mluví o zlepšování vztahů mezi církvemi a různými křesťanskými názorovými proudy - v rámci ekumenických vztahů. Před pár lety mě potěšilo "Společné prohlášení k nauce o ospravedlnění" přijaté 16. června 1998 Světovým lutherským svazem a 11. června 1999 Apoštolským stolcem (tj. Římem). Toto prohlášení překonává teologické neshody mezi katolíky a protestanty a vyjasňuje, že učení katolické církve i protestantů je v nauce o ospravedlnění shodné; neshody, k nímž docházelo, byly založeny jednak na vzájemném nepochopení, terminologických nejasnostech a odlišných důrazech jednotlivých církví. A to je fajn.
Včera mě zase příjemně překvapila tato zprávička: "Zasedá Světová luteránská federace. Na pozvání evangelické luteránské církve ve Württembergu dnes začalo v německém Stuttgartu 11. zasedání Světové luteránské federace. Asi tisícovka účastníků během něj reflektuje téma „Chléb náš ve zdejší dej nám dnes“. Světová luteránská federace sdružuje 140 církví… Jedním z bodů programu je prohlášení adresované mennonitům s žádostí o odpuštění pronásledování anabaptistů ze strany luteránů v 16. století a za jejich doposud platné odsouzení. Předání žádosti se bude konat ve čtvrtek 22. července za přítomnosti delegace Světové mennonitské konference. Dalšími tématy, kterým se účastníci 11. zasedání Světové luteránské federace budou věnovat, jsou: potravinová bezpečnost, klimatické změny, nezákonný dluh a Aids. Mimo to je na programu volba nového předsedy a členů rady, které je zodpovědná za aktivity v období mezi zasedáními. Zasedání skončí v úterý 27. července."
Možná, že ta žádost "o odpuštění pronásledování anabaptistů ze strany luteránů v 16. století a za jejich doposud platné odsouzení" může tzv. "prolomit ledy" i v teologické oblasti. A že se obě strany začnou zamýšlet nad tím, co mají společné. I když vím, že se tímto prohlášením nestane zázrak a evangelíci nezačnou nějak víc rozumět křesťanům, vzešlým z křtěnecké tradice (a křtěnci nebudou asi nějak náhle extra tolerantní k evangelíkům), je to pro mě pozitivní signál. Takové znovuzapálení další vyhaslé lampy. Kristus nás k tomu přece vyzývá v evangeliu: "Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar." (Matouš 5, 23-24)
Modlím se za to, aby takových smíření bylo více…
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 17:34
Předmět: Re: Luteráni a novokřtěnci - blýská se na lepší časy?

Bohužel, ona takzvaná shoda v pojetí ospravedlnění mezi katolíky a protestanty je ve skutečnosti postavená na tom, že Protestanté přijali katolickou verzi. Katolická církev přepsala svou verzi o ospravedlnění. Je v ní řečeno, že ospravedlnění skrze církev, které si člověk zasluhuje svými skutky, je mu dáno na základě víry. Víra člověku dává sílu zajistit si ospravedlnění svými skutky a tak tedy v důsledku ono ospravedlnění pochází z víry. Katolíci na svém učení o ospravedlnění nic nezměnili, jen ho upravili aby vypadalo přijatelněji pro protestanty. A toto, prosím, protestanté po pěti stech letech podepsali. Nebyla to shoda, Katolická církev se vyjádřila velmi jasně a upřímně, byli to protestanté, kteří opustili základ svého učení o ospravedlnění z víry. Ve skutečnosti žádná shoda neexistuje. Prohlášení bylo vytvořeno na popud Katolické Církve a to tak, aby protestantům podsunulo myšlenku zdánlivé shody mezi nimi a katolíky.