Téma: TV ekuména

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 03. 2020 07:27
Předmět: TV ekuména

Navigace: link | přehled | fórum
V neděli budou v televizi první bohoslužby, které si vynutila doba koronavirová (ČT 2 10:00 Mše svatá doby postní). Uprostřed těchto neblahých okolností, kdy ani nemůžeme do kostela, jsme donuceni či máme jedinečnou příležitost, jsme učeni, abychom slavili všichni společně, přes hranice "církví". Shodou okolností (?) jde navíc o dobu postní, kající. Jsem zvědav a těším se.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 20. 03. 2020 13:11
Předmět: Re: TV ekuména

Jak to víte, že mše bude sloužena ekumenicky? Jak bude řešeno přijímání? Bez něho to mše není.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 03. 2020 14:22
Předmět: Re: TV ekuména

Ekumenické bude posluchačstvo. Ekumenická bude Bible, která je základem ř-k mše i evangelických bohoslužeb. A ekumenická je ta domluva mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví, toho si nesmírně cením. - Jistěže to bude zároveň deficientní, bez živého společenství a bez skutečného přijímání večeře Páně (to je nedostatek pro katolíky i pro evangelíky, ne? tady si najednou budeme rovni myslím).
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 20. 03. 2020 16:24
Předmět: Re: TV ekuména

Aha, mše tedy bude katolická, ale mohou ji poslouchat i jinověrci. Základem mše není Bible, ale setkání s Kristem v eucharistii.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 03. 2020 16:51
Předmět: Re: TV ekuména

Jančo, už několikrát jste tady prokázal, že se v těchto věcech vyznáte. Tak proč tady zase mlžíte? Katolická mše má stejně jako evangelická bohoslužba dvě části a dvě ohniska. Bohoslužbu slova a bohoslužbu svátostí. - Ale mně tady nejde o dogmatické dohadování. A pokud navážete svou pravidelnou námitkou, že eucharistii vnímáme rozdílně, není to pro mě teď důležité. Za zajímavější považuju, jak se tyhle rozdíly setřou, když je člověk in a má touhu po slavení bohoslužeb. Zažil jsem to mnohokrát u rozhlasových bohoslužeb, které už celá desetiletí probíhají takto ekumenicky, a především starší lidé, třeba evangelíci, byť i třeba byli vyhraněně protikatoličtí, ve stáří a třeba v nemohoucnosti vděčně poslouchají rozhlasové přenosy každou neděli, tedy i těch ze mší.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 20. 03. 2020 18:03
Předmět: Re: TV ekuména

To ale není ekuména, že si evangelík pustí nahrávku mše sv. Nebo jo? Za mě ne.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 03. 2020 18:27
Předmět: Re: TV ekuména

Za mne jo. Všichni čeští křesťané teď touží po Božím potěšení, a poprvé v dějinách ho mohou slyšet spolu. Pro mne jedinečná ekumenická zkušenost. (Ekumenismus znamená "snahu o sjednocení křesťanů".) Snad, uvidíme.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 03. 2020 11:03
Předmět: Re: TV ekuména

Souhlasím, "ekumena" je způsob myšlení, kdy si nemyslím že moje "Sparta" je lepší než "Slavie", ale mám radost z toho když se mohu jakkoliv sdílet s jinými denominacemi, i když je to jen poslech jejich bohoslužby. Byl bych například ochoten se vzdát tradic, které nemají s biblickým učením nic společného a přesto je běžně dělám? Jaký bych například udělal ústupek, kdyby se bratr z ŘKC zřekl uctívání Marie? Dokážu udělat také nějaký krok k bratřím a sestrám odjinud?
Od: Anonym: bratr--- )
Kdy: 21. 03. 2020 11:31
Předmět: Re: TV ekuména

ekuména je aby se zbloudilí zřekli falešných nauk a spojili se snámi ve víře u jednoho stolu
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 11:42
Předmět: Re: TV ekuména

OK, Jirko, asi zrovna ekumenickou přípravu o Marii by posluchači potřebovali. Katoličtí i evangeličtí.
Během mše zazní např. slova: "Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali." Proč to mnohé evangelíky vytáčí? Protože je tady Marie viděna jako PROSTŘEDNÍK pro zprostředkování modliteb. Jako by modlitba běžného věřícího až k Bohu nedosáhla - to by bylo špatné smýšlení. Ale přečtěme si tu formulaci celou, Marie je tu postavena do řady i s jinými lidmi, jako i my evangelíci někdy řekneme druhým: "hele, mysli na mne ve svých modlitbách, potřebuji, abyste se za mně modlili."
A někdy se může stát, že katolíci mluví o Marii tak moc a tak silně, jako by ona pro ně byla BOŽSKÁ, čtvrtá božská osoba. To by byla zase chyba, pokud by šlo o kultické uctívání. V jejich katechismu to určitě tak není, v některých projevech lidové zbožnosti asi jo. Na druhou stranu se oni diví, když je z toho pořád podezíráme, a když nám jakoby vadí každá přejnější zmínka o Marii. Vždyť ona o sobě v evangeliu říká: "od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení." Tak je to podle Bible, a jestli to my chápeme jako cosi divného, je to náš problém. Marie je i v evangeliu postavou naprosto výjimečnou.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 03. 2020 12:34
Předmět: Re: TV ekuména

Samozřejmě že je výjimečná. Ale to je vlastně i každý z dvanácti a další hrdinové víry. Je dobré je zmínit, ale bohoslužba ŘKC přímo nahrává modloslužbě, která je v nás hluboko zakořeněná. Spousta kněží to přiznává, běžný lid ŘKC se však projevuje jinak. Tenhle dialog s katolíky je moc důležitý. Z čeho jsem tedy ochotný slevit já? Určitě v první řadě přestanu katolíky pomlouvat. Jde o spasitelnou víru, připomenutí si svatých (všichni co nás předešli k Pánu jsou svatí, jsou posvěcení Krví Krista), ztišení a meditace, stejně jako pravidelná zpověď jsou velmi dobré důrazy.
Od: Anonym: bratr--- )
Kdy: 21. 03. 2020 12:57
Předmět: Re: TV ekuména

jediná pravá víra je Harém Kršna
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 21. 03. 2020 12:59
Předmět: Re: TV ekuména

Mě zajímá spíš ekumena s nevěřícími.
Marie těžko má nějakou výjimečnou roli v křesťanství. Žalmovou poezií inspirovaná píseň v L 1,46-55, to je přece "jenom" poezie. Básnická licence. Nikoho snad nemůže vážně napadnout, že by tohle Marie historicky zpívala.
Když apoštol Pavel a jiní autoři epištol prezentovali svým čtenářům a sborům pravdy křesťanství, ani je nenapadlo zmiňovat Marii nebo vykládat nějakou její specifickou roli.
Z Mk 3,31-35par. vyplývá, že ani Ježíš osobě své matky nepřipisuje valnou roli, na její místo staví kohokoli, kdo plní jeho vůli a zachovává jeho slovo.
Atd.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 13:01
Předmět: Re: TV ekuména

Jirko, co myslíte těmi slovy, že "bohoslužba ŘKC přímo nahrává modloslužbě"? Je to výtka dost tvrdá, tak bych se ní rád pobavil. Sloveso "nahrávat" expresivně znamená "pomáhat k". Tak to myslíte?
Od: Anonym: bratr--- )
Kdy: 21. 03. 2020 14:47
Předmět: Re: TV ekuména

víte co, stejně jednou vyhraje islám.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 15:29
Předmět: Re: TV ekuména

Je pěkné české pořekadlo: Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 11:04
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, co myslíte těmi slovy, že "bohoslužba ŘKC přímo nahrává  modloslužbě"? Je to výtka dost tvrdá, tak bych se ní rád pobavil.  Sloveso "nahrávat" expresivně znamená "pomáhat k". Tak  to myslíte?
Např. když se modlí ke svatým "oroduj za nás" pak už je jen krůček k modlitbám, vzývajícím je. Spousta obrazů a soch sice může pozornost nasměrovat dobrým směrem, ale třeba taky úplně naopak- člověk může začít uctívat ikonu. Možná že my, ČCE jsme z nekatolíků takové lidové církvi nejblíž, tudíž můžeme lépe pochopit rozdíl mezi tím co se hlásá a realitou (tím co vyznávají členové). Obojí máme malý vyznavačský důraz, malý důraz na osobní přijetí (znovuzrození), malý důraz na osobní svědectví, jsou mezi námi lidé, kteří se nahlas nemodlili snad nikdy v životě atd… Jaky kdyby nám stačily jen nějaké vnější znaky zbožnosti, což je samozřejmě špatně. To je třeba změnit. ČCE i ŘKC potřebuje vstřebat a začít praktikovat tyto "evangelikální" důrazy ve větší míře, jinak se schéma "svatí prarodiče-zbožní rodiče-hodné děti" nikdy nezmění.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 11:34
Předmět: Re: TV ekuména

Evangelikální důrazy drtivou většinu společnosti církevní, natož necírkevní, odpuzují. Určité pozornosti se jim dostává jen v marginálních skupinkách podobně smýšlejících (chtěl jsem původně napsat podobně postižených). Je pochopitelně strašně těžké nalákat ostatní ke společně sdílenému evangelikálství; podobná ztracená varta jako jehovistické brožury a verbovačky na ulicích. Osoba s elementární sebeúctou a běžně a nenásilně kooperující s realitou a se svými bližními je proti evangelikálním důrazům obvykle imunní.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 12:00
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislave nemáte pravdu. Jehovisti jak známo dlouhodobě stagnují a s evangelikály mají společný nanejvýš ten důraz na misii, a i ten je u nich jinak pojatý. Proti tomu evangelikální křesťanství dlouhodobě zaznamenává růst. Stejně i v ČCE sbory ovlivněné v rozumné míře evangelikálním hnutím jsou nejen životaschopné, ale skutečně žijící. Já za sebe vidím evangelikalismus jako asi jedinou budoucnost naší církve, vidíte sám, že ani tradicionalismus, ani liberalismus naší církvi nepomáhají.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 12:09
Předmět: Re: TV ekuména

Janča: Vy se ze všeho nejdřív podívejte do zrcadla. Tím nechť začne a zároveň i skončí náš rozhovor o budoucnosti církve a o tom, jak byste si ji představoval.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 12:34
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Janča: Vy se ze všeho nejdřív podívejte do zrcadla. Tím nechť začne a  zároveň i skončí náš rozhovor o budoucnosti církve a o tom, jak byste si ji  představoval.
Ňaf.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 12:17
Předmět: Re: TV ekuména

Jančo, souhlasím. Ale ty dva další směry bych neodepisoval. Zdá se, že životaschopné jsou i některé tradiční vesnické sbory, civilní velkoměstské sbory…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 11:39
Předmět: Re: TV ekuména

ŘKC (ČCE teď nechávám stranou) že potřebuje více vstřebat evanelikální důrazy? Už je dávno vstřebala. Jsou tam skupiny, jsou tam kněží, či světci, kteří by klidně mohli patřit pod nálepku evangelikálové. Jsou tam vedle jiných skupin a lidí s jinými důrazy. A katolickým evangelikálům nevadí chodit na mši mainstreamovou. Protože katolicismus vstřebá leccos a má vnitřní velkou rozmanitost. Z tohoto pohledu pak spoléhání na to, že v evangelikalismu je záchrana, vypadá jako velká jednostrannost. V čem? V důrazu, že opravdovost víry odvisí od síly prožitku - protože víra má i svou složku rozumovou, volní atd. V tom, že evangelikálové často vnímají Bibli jako "papírového papeže". V tom, že evangelikálové se stále rozpadají na nové a nové denominace, které se považují za ještě opravdovější… To všechno píšu, i když jsem mezi evangelikály rostl ve víře.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 13:11
Předmět: Re: TV ekuména

Aleši, hlásají že opravdovost víry je závislá na prožitku? Rozpadají se ve stále nové denominace? To nám křivdíš! Ano, existuje malá část takových, potvrzujících že je to okrajová záležitost. Důraz co nám chybí je osobní vyznání, vyznání ústy, osobní aktivita, všeobecné kněžství, potažmo zodpovědnost. Je zajímavé, že tyto důrazy dřív v našich evangelických sborech byly. Proč se vytratily? Proč se lidi nechávají, aby ztišení a bohoslužbu prožívali jen "intimně" ? Je to nesprávný přístup. Má od nás být žádána vykazatelnost, jak své rodiny vedeme duchovně, máme být tázáni, jak se nám daří misie na pracovištích, máme společně bojovat za spásu dětí, máme se modlit nahlas.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 13:42
Předmět: Re: TV ekuména

V tradici ČCE se tomu evangelikálnímu hnutí říkalo pietismus, bylo to něco podobného.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:18
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
 Důraz co nám chybí je osobní vyznání, vyznání ústy, osobní aktivita,  všeobecné kněžství, potažmo zodpovědnost.  Je zajímavé, že tyto důrazy dřív v našich evangelických sborech byly. Proč  se vytratily?  Proč se lidi nechávají, aby ztišení a bohoslužbu prožívali jen  "intimně" ? Je to nesprávný přístup.  Má od nás být žádána vykazatelnost, jak své rodiny vedeme duchovně, máme být  tázáni, jak se nám daří  misie na pracovištích, máme společně bojovat za spásu dětí, máme se modlit  nahlas.
Třeba tyto důrazy chybí vám. A několika málo vašim kamarádům. Jiným nechybí. Popřípadě je už našli v jiných církvích. A hlavně někdy popřemýšlejte, co by tak asi podobné důrazy přinesly někomu nevěřícímu. Proč by ON ze svého hlediska měl tyto důrazy přijmout jako zajímavé a měl kvůli NIM chodit do nějakého společenství? To, že jsou zajímavé pro vás, nemůže být přece rozhodující. Stejně jako není rozhodující, že by každý dealer pracující pro firmu Citroën rozhodně, rozhodně sám koupil auto značky Citroën.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:35
Předmět: Re: TV ekuména

Tak to nemáte Ladislave pravdu. To přece sami vidíme v praxi, jak nám rostou/nerostou sbory tradicionalistické, sbory kde se odslouží bohoslužby a pak se lidi poklidně rozejdou domů, možná vám farář u dveří podá ruku, sbory liberální, nejsou hranice, kde vše je subjektivní. Proč roste CB nebo AC, no asi protože tam přicházejí noví lidi. Tím neříkám, že vše co se v těchto církvích děje, je dobré.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:55
Předmět: Re: TV ekuména

Martin Janča napsal(a):
 Tak to nemáte Ladislave pravdu. To přece sami vidíme v praxi, jak nám  rostou/nerostou sbory tradicionalistické, sbory kde se odslouží bohoslužby a  pak se lidi poklidně rozejdou domů, možná vám farář u dveří podá ruku, sbory  liberální, nejsou hranice, kde vše je subjektivní. Proč roste CB nebo AC, no  asi protože tam přicházejí noví lidi. Tím neříkám, že vše co se v těchto  církvích děje, je dobré.
přesně tak! No je jasné že tam ani nemůže být vše dobré, ale směr je dobrý. Víte proč? protože se přemýšlelo už dávno nad tím jak to vést a ne až teď jen kvůli samofinancování!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 16:10
Předmět: Re: TV ekuména

   přesně tak! No je jasné že tam ani nemůže být vše dobré, ale směr je dobrý.  Víte proč? protože se přemýšlelo už dávno nad tím jak to vést a ne až teď  jen kvůli samofinancování!
Směr je dobrý pro vás a osoby vašeho typu. Všichni ostatní by ho obcházeli velikým obloukem a měli by dobře.
Když se podívám na vaše vystupování na tomto fóru, s dovolením, když vezmu v úvahu třeba své několik týdnů čerstvé zážitky z jedné misijní akce u adventistů u nás v Brně, které jsem se zúčastnil z určitých společenských ohledů na někoho dalšího, kdo byl se mnou, když vezmu v úvahu jiné evangelikální projevy v naší současníci - především se modlím, aby se o nich dozvěděl vnější, nevěřící svět v zájmu evangelia co nejméně. Když vezmu třeba ty brněnské adventisty, publikum bylo plné zjevně hluboce zraněných, osobnostně nezralých, nepřitažlivých, zakřiknutých, submisivních nebo naopak manipulaci zdatně praktikujících mužů i žen. Do podobně nezdravě působících společenství chce nepochybně chodit jen ten, kdo s podobnou nezdravostí souzní, kdo je sám nezdravý.
Propagujete tady třeba: "Má od nás být žádána vykazatelnost, jak své rodiny vedeme duchovně, máme být tázáni, jak se nám daří misie na pracovištích, máme společně bojovat za spásu dětí". Žádána vykazatelnost - jak? Povím, že jsem svou dceru dotáhl 50 krát ročně na bohoslužby a dvakrát za rok se na něco vymluvila? Dostanu pochvalu nebo pokárání? Zeptá se mě nějaký pastor, jak se mi daří lapat dušičky na pracovišti v ústavu, přiznám, že jsem nikoho zatím nelapil, jenom jsem třikrát jakoby nenápadně zavedl řeč na víru, dostanu důtku? Společně za spásu dětí budu bojovat tak, že budu psát protihomosexuální rozhořčené dopisy s jinými rodiči do České televize? Když jsem si ty vaše nápady vizualizoval, nezastírám, že jsem se málem pozvracel. A hlavně nevím, jak by mě takhle mohl respektovat kdokoli, na kom mi záleží.
Je jasné, že v každé společnosti existuje určitá velmi skrovná množina těch, jejichž svět tohle v podstatě je. Kteří to takhle mají rádi. Pár desítek tisíc jich v desetimilionové ČR patrně bude. Podobné zboží si své kupce už našlo: Podobní výstřední blázni jsoucí pro smích a na obtíž svému okolí (lituji, že to nedokážu formulovat noblesněji, mělo by to vliv na přesnost výpovědi) jsou už dislokovaní v CB, u adventistů, u baptistů, v Ruckého JB a třeba i v církvi novoapoštolské. Tam nacházejí podobně smýšlející a utvrzují se tam ve svých pravdách a hrají si tam. Přicházejí tam za nimi i jiní, kteří slyšeli, že existuje takové bláznivé a podivné prostředí, ve kterém si mohou podobně hrát; tomu se pak říká (mírný) růst těchto církví. Je to růst zasahující určitý velice velice omezený společenský segment. Určitě to ani náhodou není a nikdy nemůže být celospolečensky relevantní záležitost. Prostě takový menšinový "dětský koutek".
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 16:50
Předmět: Re: TV ekuména

Relevatní není hlavně tenhle Váš "dětský koutek". Udělal jste pseudopsychologický rozbor účastníků na bohoslužbě ASD a vyvozujete z toho nějaké vlastní závěry. Opět ani jeden argument, opět nulová diskuze. Jen totální shazování hned několika denominací. To bych si nedovolil!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 16:59
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
 Relevatní není hlavně tenhle Váš "dětský koutek". Udělal jste  pseudopsychologický rozbor účastníků na bohoslužbě ASD a vyvozujete z toho  nějaké vlastní závěry. Opět ani jeden argument, opět nulová diskuze.  Jen totální shazování hned několika denominací. To bych si nedovolil!
Nečekal jsem nic konstruktivnějšího, protože jste nakonec taky tématem mého prostorově jistěže omezeného příspěvku a váš nedostatek smyslu pro sebereflexi je značný. Vy uznáváte jen zkratky a "pseudopsychologické rozbory" směrem k těm, kteří nejsou součástí vašeho stáda. Jak se sám stanete kriticky posuzovaným předmětem, vy a vaše hodnoty, to je ale potom zle! Také by mě zajímalo, čo myslíte tým "argument". Já argumenty podle vás nemám, kde je máte vy?
Nemám větší ambice než vám jenom zlehka naznačit, proč to, co chcete přinášet svým bližním, naráží nutně na hradbu nezájmu. Porozumění najdete právě v těch izolovaných ostrůvcích sdílené deviace (vypůjčil jsem si termín vašeho oblíbeného politika a tč. prezidenta, který na konci osmdesátých let spatřoval záchranu společnosti v "ostrůvcích pozitivní deviace"). Evangelikální atmosféra církve vám připadá přitažlivá, ale smiřte se s tím, že zůstanete v tomto sám nebo skoro sám. Ti, kteří mají hodnoty, sebeúctu nebo životní zkušenost hozenou jinak než vy, se do vámi naznačené manipulativní a stalkerské podoby církevnosti rozhodně nepohrnou - a není to proto, že by snad měli Bibli přečtenou méně pozorně než vy.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:19
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
   Jiří Polák napsal(a):  > Relevatní není hlavně tenhle Váš "dětský koutek". Udělal jste  > pseudopsychologický rozbor účastníků na bohoslužbě ASD a vyvozujete z  toho  > nějaké vlastní závěry. Opět ani jeden argument, opět nulová diskuze.  > Jen totální shazování hned několika denominací. To bych si nedovolil!    Nečekal jsem nic konstruktivnějšího, protože jste nakonec taky tématem mého  prostorově jistěže omezeného příspěvku a váš nedostatek smyslu pro  sebereflexi je značný. Vy uznáváte jen zkratky a "pseudopsychologické  rozbory" směrem k těm, kteří nejsou součástí vašeho stáda. Jak se sám  stanete kriticky posuzovaným předmětem, vy a vaše hodnoty, to je ale potom  zle! Také by mě zajímalo, čo myslíte tým "argument". Já argumenty  podle vás nemám, kde je máte vy?    Nemám větší ambice než vám jenom zlehka naznačit, proč to, co chcete  přinášet svým bližním, naráží nutně na hradbu nezájmu. Porozumění najdete  právě v těch izolovaných ostrůvcích sdílené deviace (vypůjčil jsem si termín  vašeho oblíbeného politika a tč. prezidenta, který na konci osmdesátých let  spatřoval záchranu společnosti v "ostrůvcích pozitivní deviace").  Evangelikální atmosféra církve vám připadá přitažlivá, ale smiřte se s tím,  že zůstanete v tomto sám nebo skoro sám. Ti, kteří mají hodnoty, sebeúctu  nebo životní zkušenost hozenou jinak než vy, se do vámi naznačené  manipulativní a stalkerské podoby církevnosti rozhodně nepohrnou - a není to  proto, že by snad měli Bibli přečtenou méně pozorně než vy.  
Je trošku rozdíl přijít s myšlenkou, nadhodit nějaké téma a diskutovat o něm. Čekal bych třeba protiargument atd… od Vás jsem stále jen systematicky urážen, zesměšňován, dehonestován a to všechno jen proto, že jste se "našel" v mých narážkách na bezbožnost v ČCE. Já se snažím jen stále lámat hroty, ale už toho mám dost. Budu diskutovat pouze s ostatními a Vám mám chuť dát přes hubu. To ale za chvíli odezní a odpustím. Cajthamlovi však už nebudu v zájmu vlastního klidu odpovídat.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:28
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
 
 Je trošku rozdíl přijít s myšlenkou, nadhodit nějaké téma a diskutovat o  něm. Čekal bych třeba protiargument atd… od Vás jsem stále jen  systematicky urážen, zesměšňován, dehonestován a to všechno jen proto, že  jste se "našel" v mých narážkách na bezbožnost v ČCE.  Já se snažím jen stále lámat hroty, ale už toho mám dost. Budu diskutovat  pouze s ostatními a Vám mám  chuť dát přes hubu. To ale za chvíli odezní a odpustím. Cajthamlovi však už  nebudu v zájmu vlastního klidu odpovídat.    
Když od vás vůbec nevím, co považujete za "argument" (ve vašem povídání nic, co by bylo více argumentem než mé vlastní argumenty či podle vás pseudoargumenty), těžko mohu vědět, co je i "protiargument". Jinak jste nebývale hustý a agresivní, což vám jistě při nošení radostné zvěsti do okolního světa výrazně pomůže a všechny křesťanské a po spáse lačné duše to zaujme.
Já samozřejmě jsem loajálním členem ČCE a pokud ji nějaký její presbyter považuje za bezbožnou nebo plnou bezbožnosti, pak je divné ne to, že tyhle vaše útoky zpochybňuju a zamýšlím se nad jejich oprávněním a alternativami, ale je divné, že v ní stále trávíte čas a obsluhujete tu nějakou ne úplně nízkou funkci. Opravdu někoho reprezentuje? Opravdu vědí ti, kteří vás volili, že je reprezentujete právě tímto způsobem?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:31
Předmět: Nález

druhé patro Noemovy archy na Mt. Ararat https://www.youtube.com/watch?v=YQDmBA9TuD0&;t=213s
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:38
Předmět: Re: Nález

Rozkošné, ale já si počkám, až najdu Noeho kostru a prokážou jeho věk 950 let.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:39
Předmět: Re: Nález

najdou
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:02
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislave, to je jenom takový vymlouvání a kecání. Všichni tady víme, že ČCE vymírá a že řešením financí ji nezachráníme. Jediný co funguje je, když lidé z venku vidí, že víru žijeme, když jsme připraveni přijmout nové lidi, co hledají. Lidé se o víru zajímají. X krát jsem vypozoroval, že někdo, kdo přišel někdy nakouknout k nám, se nakonec stejně usadil v evangelikální církvi a my jsme olízli packu. Nám nikdo nový nepřibyl co pamatuji. Prostě my jsme zájemce nedovedli oslovit, přijmout, nabídnout mu to, co hledá. My jsme ty lidi rádi viděli na bohoslužbách, ale víc jsme jim nabídnout nedokázali, bohužel ze strany vedení sboru nebyl ani zájem zaměstnávat se novými lidmi. (Nemyslím teď Ostravu.) Můžeme nakonec dobře vyřešit financování sboru, církve, ale to nezastaví náš úbytek. Naopak finanční zajištění udržuje při životě i to, co je v komatu bez naděje na probuzení a co by bylo lepší nechat umřít.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:05
Předmět: Re: TV ekuména

Martin Janča napsal(a):
 Ladislave, to je jenom takový vymlouvání a kecání. Všichni tady víme, že ČCE  vymírá a že řešením financí ji nezachráníme. Jediný co funguje je, když lidé  z venku vidí, že víru žijeme, když jsme připraveni přijmout nové lidi, co  hledají. Lidé se o víru zajímají. X krát jsem vypozoroval, že někdo, kdo  přišel někdy nakouknout k nám, se nakonec stejně usadil v evangelikální  církvi a my jsme olízli packu. Nám nikdo nový nepřibyl co pamatuji. Prostě  my jsme zájemce nedovedli oslovit, přijmout, nabídnout mu to, co hledá. My  jsme ty lidi rádi viděli na bohoslužbách, ale víc jsme jim nabídnout  nedokázali, bohužel ze strany vedení sboru nebyl ani zájem zaměstnávat se  novými lidmi. (Nemyslím teď Ostravu.) Můžeme nakonec dobře vyřešit  financování sboru, církve, ale to nezastaví náš úbytek. Naopak finanční  zajištění udržuje při životě i to, co je v komatu bez naděje na probuzení a  co by bylo lepší nechat umřít.
Pořád mě děsí, koho VY můžete myslet tou první osobou PLURÁLU. Kdo to může být, ti "my", za které mluvíte. Nedokážu vás přiřadit k žádnému "my". Neznám nikoho takového ani podobného, jako jste vy. A naprosto vylučuju, že jsem součástí stejného "my" jako vy. Nedovedu si představit nikoho, kdo by s vámi byl vědomě a informovaně ve stejném "my".
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 17:27
Předmět: Re: TV ekuména

Martin Janča napsal(a):
 Ladislave, to je jenom takový vymlouvání a kecání. Všichni tady víme, že ČCE  vymírá a že řešením financí ji nezachráníme. Jediný co funguje je, když lidé  z venku vidí, že víru žijeme, když jsme připraveni přijmout nové lidi, co  hledají. Lidé se o víru zajímají. X krát jsem vypozoroval, že někdo, kdo  přišel někdy nakouknout k nám, se nakonec stejně usadil v evangelikální  církvi a my jsme olízli packu. Nám nikdo nový nepřibyl co pamatuji. Prostě  my jsme zájemce nedovedli oslovit, přijmout, nabídnout mu to, co hledá. My  jsme ty lidi rádi viděli na bohoslužbách, ale víc jsme jim nabídnout  nedokázali, bohužel ze strany vedení sboru nebyl ani zájem zaměstnávat se  novými lidmi. (Nemyslím teď Ostravu.) Můžeme nakonec dobře vyřešit  financování sboru, církve, ale to nezastaví náš úbytek. Naopak finanční  zajištění udržuje při životě i to, co je v komatu bez naděje na probuzení a  co by bylo lepší nechat umřít.
Dneska z FS Ostrava pěkné kázání, četl jsem ho doma nahlas http://ostrava.evangnet.cz/zamysleni-22-3-2020/?utm_source=rss&;utm_medium=rss&utm_campaign=zamysleni-22-3-2020
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 18:48
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav je tedy z Brna. Dobře, tady si asi nerozumíme. Velké a "bohaté" sbory jako Brno, Ostrava, mimo neděli je zde spousta aktivit, fungující mládeže, biblické, domácí modlitební… Komu sedí styl ČCE, ten se zde může vcelku zařadit. Jenže tyto sbory jsou poněkud výjimkou. Máme sbory v 10, 20, 30 tisícových městech. Než jsem přišel do Ostravy, jsem byl na takovém. Ve městě ještě AC nebo CB nebo KSAC udělá kurs Alfa a pak se dozvíte, že po něm zůstal ve sboru AC člověk, který ještě před tím "oťukával" u nás. Jenže zajít na bohoslužby či na občasné setkání věkově starších sester mu nestačilo, víc jsme ale nemohli, neuměli a ze strany vedení sboru ani nechtěli nabídnout.
Co s tím, když jste v nějakém sboru, který se rok za rokem zmenšuje a máte ve městě jinou církev, která rok za rokem roste, která v devadesátých letech vznikla z nějaké stadionové misie, začínala v 10-15 lidech u někoho v obyváku a dnes je jich, padesát-šedesát (aktivních!) s vlastním zázemím, kde děláme chybu my? Tahle otázka mne zaměstnává.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 03. 2020 18:56
Předmět: Re: TV ekuména

Strašné. Opravdu strašné, jak si někdo, kdo tady soustavně psal sprosťárny, ponižoval homosexuály, ostouzel Českobratrskou církev evangelickou, psal ulhané sprostoty o jejích farářích a jejím církevním životě, pořádal tu div ne obscénní honičské seance před fotografií jakési Seleny Gomez, kradl nicky, nadával, vyhrožoval fyzickou inzultací, psal pornografické pitomosti, pořádal tady virtuální přestupové hnutí do jiných církví atd. atd. atd. - jak si někdo podobný může osobovat tu drzost tvářit se tu málem jako manažer rozvoje Církve českobratrské evangelické. Nevím, jestli to je součást nějakých Božích zkoušek spojených i s Covidem-19, tajnosnubný záměr apokalyptických mocností učinit skutečnými věci dříve úplně nepředstavitelné, až antikristovské.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 22:28
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislave, už se opakujete. Jak psal dnes i Jiří - já se k němu připojuji - nemáte žádné argumenty, nenabízíte nic, čím byste přispěl do diskuze, jen urážíte ostatní diskutující. Na každou položenou otázku následuje sprcha stále stejných nadávek, obvinění většinou nepravdivých, pořád dokola, už do omrzení…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:46
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
   Jiří Polák napsal(a):    > Důraz co nám chybí je osobní vyznání, vyznání ústy, osobní aktivita,  > všeobecné kněžství, potažmo zodpovědnost.  > Je zajímavé, že tyto důrazy dřív v našich evangelických sborech byly.  Proč  > se vytratily?  > Proč se lidi nechávají, aby ztišení a bohoslužbu prožívali jen  > "intimně" ? Je to nesprávný přístup.  > Má od nás být žádána vykazatelnost, jak své rodiny vedeme duchovně,  máme být  > tázáni, jak se nám daří  > misie na pracovištích, máme společně bojovat za spásu dětí, máme se  modlit  > nahlas.      Třeba tyto důrazy chybí vám. A několika málo vašim kamarádům. Jiným nechybí.  Popřípadě je už našli v jiných církvích. A hlavně někdy popřemýšlejte, co by  tak asi podobné důrazy přinesly někomu nevěřícímu. Proč by ON ze svého  hlediska měl tyto důrazy přijmout jako zajímavé a měl kvůli NIM chodit do  nějakého společenství? To, že jsou zajímavé pro vás, nemůže být přece  rozhodující. Stejně jako není rozhodující, že by každý dealer pracující pro  firmu Citroën rozhodně, rozhodně sám koupil auto značky Citroën.      
To, jestli si dealer Citroenu nekoupí Citroen je jedno Vám, nebo mně, ale věřím že by to nebylo jedno André Citroenovi. Jako správný majitel továrny by se ptal: proč ten jinak dobrý dealer nevěří autům, která prodává? Musím to s ním probrat… a udělal by dobře! Možná by pak vyjel takový vůz, který by chápu Vaši otázku, proč by měl nevěřící přijímat nějaké důrazy? Toto je debata určená křesťanům, s člověkem ze světa se probírají běžně jiné otázky, konkrétně ty které položí on.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:53
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
   Ladislav Cajthaml napsal(a):  >   > Jiří Polák napsal(a):  >   > > Důraz co nám chybí je osobní vyznání, vyznání ústy, osobní  aktivita,  > > všeobecné kněžství, potažmo zodpovědnost.  > > Je zajímavé, že tyto důrazy dřív v našich evangelických sborech  byly.  > Proč  > > se vytratily?  > > Proč se lidi nechávají, aby ztišení a bohoslužbu prožívali jen  > > "intimně" ? Je to nesprávný přístup.  > > Má od nás být žádána vykazatelnost, jak své rodiny vedeme  duchovně,  > máme být  > > tázáni, jak se nám daří  > > misie na pracovištích, máme společně bojovat za spásu dětí, máme  se  > modlit  > > nahlas.  >   >   > Třeba tyto důrazy chybí vám. A několika málo vašim kamarádům. Jiným  nechybí.  > Popřípadě je už našli v jiných církvích. A hlavně někdy popřemýšlejte,  co by  > tak asi podobné důrazy přinesly někomu nevěřícímu. Proč by ON ze svého  > hlediska měl tyto důrazy přijmout jako zajímavé a měl kvůli NIM chodit  do  > nějakého společenství? To, že jsou zajímavé pro vás, nemůže být přece  > rozhodující. Stejně jako není rozhodující, že by každý dealer pracující  pro  > firmu Citroën rozhodně, rozhodně sám koupil auto značky Citroën.  >   >   >     To, jestli si dealer Citroenu nekoupí Citroen je jedno Vám, nebo mně, ale  věřím že by to nebylo  jedno André Citroenovi. Jako správný majitel továrny by se ptal: proč ten  jinak dobrý dealer nevěří autům, která prodává? Musím to s ním probrat… a  udělal by dobře! Možná by pak vyjel takový vůz, který by chápu Vaši otázku,  proč by měl nevěřící přijímat nějaké důrazy? Toto je debata určená  křesťanům, s člověkem ze světa se probírají běžně jiné otázky, konkrétně ty  které položí on.    
smázla se mi tam část,snad chápete :)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 18:13
Předmět: Re: TV ekuména

Jirko, nerad bych evangelikálům křivdil. Takže k tomu štěpení a vytváření nových denominací: našel jsem si, kdo je členem současné Evangelikální aliance, a pak jsem si jednotlivé tyto denominace na wiki procházel. Mustr mi připadá stále stejný: vznikli odštěpením od toto a toho, v současnosti se skládají z takových a takových směrů. - A k tomu důrazu na prožitek: myslím především na "snahu přivést druhé ke zkušenosti znovuzrození, a to především kázáním Božího slova a vyprávěním o vlastní zkušenosti obrácení". Už jsme tady o tom spolu před časem diskutovali: co s tím, kdo takový zřetelný prožitek nemá?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 19:13
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, nerad bych evangelikálům křivdil. Takže k tomu štěpení a vytváření  nových denominací: našel jsem si, kdo je členem současné Evangelikální  aliance, a pak jsem si jednotlivé tyto denominace na wiki procházel. Mustr  mi připadá stále stejný: vznikli odštěpením od toto a toho, v současnosti se  skládají z takových a takových směrů. - A k tomu důrazu na prožitek: myslím  především na "snahu přivést druhé ke zkušenosti znovuzrození, a to  především kázáním Božího slova a vyprávěním o vlastní zkušenosti  obrácení". Už jsme tady o tom spolu před časem diskutovali: co s tím,  kdo takový zřetelný prožitek nemá?
Prožitek je dobrá věc, ale může být vrtkavý. Strom se pozná po ovoci. Takže bych si měl uvědomit, kdy v mém životě došlo k tomu "obratu", i když jsem možná nic zvláštního nepociťoval. Já jsem v CB žádný problém neměl s tím, když to nebylo v žádnou konkrétní chvíli a doteky Ducha jsem prožíval vícekrát. Na pocitech ale víra nestojí. Stojí na Božích zaslíbeních.Důležité je to, že jsem začal přemýšlet jinak, už to moje "ego" nebylo hlavním strůjcem mých motivů.
k odštěpování: Máš pravdu, že mnoho sborů začínalo odštěpením z jiných, přesněji určitá skupinka se ztotožnila s důrazy např. charismatického učení. Takto např. vznikl v Děčíně sbor KS odštěpením části mládeže z naší CB. Byl jsem tehdy malý kluk. Po "chladném" období však sbory spolu zase spolupracují a výsledkem je požehnání- oba sbory jsou nyní mnohem větší, než byl jeden původní! Kdyby tenkrát neodešli, tak by dům už dávno nestačil, takže to bylo vlastně dobré :)
Jinak se ale nedá přece říct, že by nějaká větší denominace vznikla přímo odštěpením z jiné? KS- letniční zakladatel odešel ze "zimniční" ČCE - to není žádné odštěpení BJB- vznikla přímo z americké misie CB- má už víc než stoletou historii, taky zčásti zpětná misie z USA AC- kořeny na Slezsku, R.B. jsem znal osobně. Zakládají nové sbory a orientují se na lidi ze světa, nikoliv na přetahování odjinud (nové rostoucí sbory CBH v Plzni, Mostě, KLášterci…)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 19:29
Předmět: Re: TV ekuména

Jirko, mluvím teď o tom, když se nějaká církevní skupina odštěpí od jiných, protože chce být opravdovější, zbožnější. A s tím mám fakt problém, to je mi líto, nebo mně to i štve, a myslím, že to většinou ani nevede k duchovnímu prospěchu. Tohle vlákno jsem začal s radostí, že se ČBK a ERC jsou schopny domluvit. Protože tohle dělení je staletí staré, ale i u něj mně doposud vždy mrzí, když si jedna strana - evangelická či římskokatolická myslí, že je lepší, že má větší historické oprávnění, že je blíž Bohu…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 03. 2020 20:53
Předmět: Re: TV ekuména

No, původně se protestanté také odštěpili, protože si byli jisti tím, že to dělají lépe. POkud s tím máš problém, musel bys být ortodox nebo římskokatolík, že? Je větší chyba se odštěpit, nebo nepřijmout reformaci? Podle mně rozhodně je větší hřích odmítat reformaci! Díky zabedněnosti ŘKC tady vůbec jsme. Kdyby přijali Lutherovo nebo Kalvínovo učení, neměli by potřebu odcházet. Nedělejme proto stejnou chybu. Proč by nebylo místo pro letniční důrazy? V ŘKC letniční akceptují!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 03. 2020 07:32
Předmět: Re: TV ekuména

Protestanti se neoddělili, protože si mysleli, že to dělají lépe. Luther objevil svůj článek o spasení z pouhé víry, a skrze něj viděl katolickou církev své doby jako zpropadenou, skutkařskou, až antikristovskou. Byl to pro něj útěk z potápějící se lodi. Ale sám Luther říkal, jakou je pro něj bolestí dělit církev, a kdyby papež jeho objev uznal, že přijde do Říma a padne před ním na kolena. - A pro mě je oprávněnost reformace i dnes otázkou živou,i dnes se můžete tímto dělením proviňovat. Jaké důsledky třeba bude a má mít, že obě strany starého sporu už našly ve sporu o ospravedlnění shodu?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 03. 2020 10:09
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Protestanti se neoddělili, protože si mysleli, že to dělají lépe. Luther  objevil svůj článek o spasení z pouhé víry, a skrze něj viděl katolickou  církev své doby jako zpropadenou, skutkařskou, až antikristovskou. Byl to  pro něj útěk z potápějící se lodi. Ale sám Luther říkal, jakou je pro něj  bolestí dělit církev, a kdyby papež jeho objev uznal, že přijde do Říma a  padne před ním na kolena. - A pro mě je oprávněnost reformace i dnes otázkou  živou,i dnes se můžete tímto dělením proviňovat. Jaké důsledky třeba bude a  má mít, že obě strany starého sporu už našly ve sporu o ospravedlnění shodu?  
"útěk z potápějící se lodi"- to je hezky řečeno. Podobně se cítí i ti, kteří se štěpí v dnešních dobách, když se s nimi o tom bavíš. Je to většinou nemožnost rozvinout důraz, činnost nebo službu, kterou považují za důležitou. Jsem přesvědčený, že kdybychom si vzali více za vzor bohoslužebný život takový, jaký je popsaný ve Skutcích, prospělo by to jednotě.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 03. 2020 10:44
Předmět: Re: TV ekuména

Kniha Skutků byla hodně idealizovanou vzpomínkou už při svém vzniku, v časovém odstupu několika desetiletí od popisovaných událostí. (Jak se dělili o majetek, apod. Taky v husitském Táboře byly ty koše na šperky za branami města asi věcí maximálně hodně krátkodobou.) - Jestli dnes někdo štěpí církev z "nouze spasení", ať to dělá. Já bych se bál, že za tím může být spíše nebezpečí duchovní pýchy a povyšování, či přímo materiální touhy po majetku.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 03. 2020 20:44
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Kniha Skutků byla hodně idealizovanou vzpomínkou už při svém vzniku, v  časovém odstupu několika desetiletí od popisovaných událostí. (Jak se dělili  o majetek, apod. Taky v husitském Táboře byly ty koše na šperky za branami  města asi věcí maximálně hodně krátkodobou.) - Jestli dnes někdo štěpí  církev z "nouze spasení", ať to dělá. Já bych se bál, že za tím  může být spíše nebezpečí duchovní pýchy a povyšování, či přímo materiální  touhy po majetku.
No a to je přesně typický " zimniční" předsudek se kterým se potýkám i přímo já osobně. Když se já, nebo někdo trochu víc duchovně projevuje, je na něj někdy nahlíženo skrz prsty s obavou, že to dělá kvůli touze po vlivu, je to vnímáno jako způsob manipulace a vnímáno až negativně. Zajímavé, že takto reagují skoro vždy pouze faráři, kteří byli podrobeni kritice a liberálně smýšlející laici. Dělení majetku je těžko proveditelné, ale dělení se o pokrm, čas a kompetence je realizovatelné a také dnes často realizované (např. v KS). Pořádáte někdy tzv. sborové dny? Je to moc hezké…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 23. 03. 2020 21:15
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
     No a to je přesně typický " zimniční" předsudek se kterým se  potýkám i přímo já osobně.  Když se já, nebo někdo trochu víc duchovně projevuje, je na něj někdy  nahlíženo skrz prsty  s obavou, že to dělá kvůli touze po vlivu, je to vnímáno jako způsob  manipulace a vnímáno až negativně.  Zajímavé, že takto reagují skoro vždy pouze faráři, kteří byli podrobeni  kritice a liberálně smýšlející laici    
Když jste tu "byl podroben kritice" vy, reagoval jste smrští nedůstojných urážek a touze rozbít kritikům hubu (cit. doslovně). Nevím, jestli je moudré, abyste se tu nějak šířeji zamýšlel nad vystavováním kritice. Kritice má druhé vystavovat ten, kdo ji dospěle snese sám.
Váš návrh na inspiraci bohoslužebným životem Skutků apoštolských mi, přiznám se, projasnil smíchem celý dnešek. Zní to nějak podobně jako inspirovat se ve Po výzkumu českých dějin kronikou Václava Hájka z Libočan a rukopisy Královédvorským a Zelenohorským. Vždyť je to celé fake, legenda, tyhle Skutky apoštolské. Asi byste chtěl mluvit jazyky nebo přesvědčovat všechny Židy okolo v synagogách, že Ježíš je mesiáš a toužíte, aby novodobý Ananiáš se Safirou při pokusu nedat všechen svůj majetek do saláru ihned natáhli bačkory.
S tím "předsudkem", na který si stěžujete, že ho osobně potkáváte, s tím se vůbec nepotkáváte náhodou.
Od: Uživatel Evangnetu Roman Skála <>
Kdy: 23. 03. 2020 21:37
Předmět: Re: TV ekuména

Jiří Polák napsal(a):
   Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):  > Kniha Skutků byla hodně idealizovanou vzpomínkou už při svém vzniku, v  > časovém odstupu několika desetiletí od popisovaných událostí. (Jak se  dělili  > o majetek, apod. Taky v husitském Táboře byly ty koše na šperky za  branami  > města asi věcí maximálně hodně krátkodobou.) - Jestli dnes někdo štěpí  > církev z "nouze spasení", ať to dělá. Já bych se bál, že za  tím  > může být spíše nebezpečí duchovní pýchy a povyšování, či přímo  materiální  > touhy po majetku.    No a to je přesně typický " zimniční" předsudek se kterým se  potýkám i přímo já osobně.  Když se já, nebo někdo trochu víc duchovně projevuje, je na něj někdy  nahlíženo skrz prsty  s obavou, že to dělá kvůli touze po vlivu, je to vnímáno jako způsob  manipulace a vnímáno až negativně.  Zajímavé, že takto reagují skoro vždy pouze faráři, kteří byli podrobeni  kritice a liberálně smýšlející laici.  Dělení majetku je těžko proveditelné, ale dělení se o pokrm, čas a  kompetence je realizovatelné a také dnes často realizované (např. v KS).  Pořádáte někdy tzv. sborové dny? Je to moc hezké…      
Tak nevím, pane Poláku, zda ty vaše názory zde prezentujete jako zcela informován, anebo spíše jako ten, který se prostě reálným informacím brání. Tak např. letniční část JB se svého času neštítila zbytku JB, který se s ní neshodoval, vyměnit i zámky některých sborových domů, jen aby je získala pro sebe. Smutné. Kdo se asi ujal těch sborů, které se jaksi nevešly do láskyplného, bratrského a duchovního programu letniční části JB? No samozřejmě liberální a lidová ČCE. Svého času jsem byl členem ECM. Těm KS nejdříve přetáhla některé kazatele a pak i celé sbory, např. sbor v Ostravě. Tomu říkám ekuména v praxi.Tomu říkám "vanutí Ducha". Pominu i naprosto pomýlené a duchovně zvrácené seance KS v hale Slávie ve Vršovicích na počátku 90.let. A pak i později. S plným souhlasem a překladem Daniela Drápala, absolventa ETF UK. Velké plakáty po celé Praze tehdy slibovaly: Zázraky a uzdravení. Osobně jsem na některých byl. Dodnes je mi špatně z toho, když jsem viděl pána odněkud z východního Slovenska, který svou zrezivělou Škodou 1203 přivezl na tuto uzdravující seanci svou zcela nehybnou cca 18 letou dceru na lehátku. Hvězda večera: australský kazatel a uzdravovatel Steve Ryder si jí ani nevšimnul, za to si začal všímat toho, jak v Praze založit svůj vlastní sbor, když v rodné Australií už mu to nikdo tzv. nežral. A to už se nezmiňuji o tom, kolik tzv. samozvaných kazatelů se za ta léta vyčlenilo z KS a začalo si budovat své vlastní sbory s vidinou své vlastní církve. To je přesně ten vypjatý egoismus těchto lidí. Teologické vzdělání téměř žádné (zpravidla jen jakési rychlokurzy), duchovní vyzrálost minimální, ale touha ovládat a "spasit svět" velká. Zpravidla mají i početní růst, ale je to tzv. rychlokvašné, tudíž nestálé. Jak to dnes sleduji např. v AC, kázat tam mohou i manželky pastorů. Takže vlastně téměř všichni. Zvláště populární je, když někdo obdrží od Pána proroctví. Nejlépe v jazycích. Pak prostě musí být vyslyšeni stůj co stůj. Že je to nesrozumitelné, nebo naivní poselství? Klid, vždyť je to přece od Pána! Ne, děkuji. Jsem rád za zřetelné a většinou zřetelné a kvalitní kázání farářů ČCE, kteří tomu obětovali 5 let studia a následný rok praxe. Rychlokvašky mám rád, ale jen jako okurky, ne jako kazatele.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 24. 03. 2020 21:38
Předmět: Re: TV ekuména

Uživatel Evangnetu Roman Skála napsal(a):
   Jiří Polák napsal(a):  >   > Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):  > > Kniha Skutků byla hodně idealizovanou vzpomínkou už při svém  vzniku, v  > > časovém odstupu několika desetiletí od popisovaných událostí. (Jak  se  > dělili  > > o majetek, apod. Taky v husitském Táboře byly ty koše na šperky za  > branami  > > města asi věcí maximálně hodně krátkodobou.) - Jestli dnes někdo  štěpí  > > církev z "nouze spasení", ať to dělá. Já bych se bál, že  za  > tím  > > může být spíše nebezpečí duchovní pýchy a povyšování, či přímo  > materiální  > > touhy po majetku.  >   > No a to je přesně typický " zimniční" předsudek se kterým se  > potýkám i přímo já osobně.  > Když se já, nebo někdo trochu víc duchovně projevuje, je na něj někdy  > nahlíženo skrz prsty  > s obavou, že to dělá kvůli touze po vlivu, je to vnímáno jako způsob  > manipulace a vnímáno až negativně.  > Zajímavé, že takto reagují skoro vždy pouze faráři, kteří byli  podrobeni  > kritice a liberálně smýšlející laici.  > Dělení majetku je těžko proveditelné, ale dělení se o pokrm, čas a  > kompetence je realizovatelné a také dnes často realizované (např. v  KS).  > Pořádáte někdy tzv. sborové dny? Je to moc hezké…  >   >   >     Tak nevím, pane Poláku, zda ty vaše názory zde prezentujete jako zcela  informován, anebo spíše jako ten, který se prostě reálným informacím brání.  Tak např. letniční část JB se svého času neštítila zbytku JB, který se s ní  neshodoval, vyměnit i zámky některých sborových domů, jen aby je získala pro  sebe. Smutné. Kdo se asi ujal těch sborů, které se jaksi nevešly do  láskyplného, bratrského a duchovního programu letniční části JB? No  samozřejmě liberální a lidová ČCE. Svého času jsem byl členem ECM. Těm KS  nejdříve přetáhla některé kazatele a pak i celé sbory, např. sbor v Ostravě.  Tomu říkám ekuména v praxi.Tomu říkám "vanutí Ducha". Pominu i  naprosto pomýlené a duchovně zvrácené seance KS v hale Slávie ve Vršovicích  na počátku 90.let. A pak i později. S plným souhlasem a překladem Daniela  Drápala, absolventa ETF UK. Velké plakáty po celé Praze tehdy slibovaly:  Zázraky a uzdravení. Osobně jsem na některých byl. Dodnes je mi špatně z  toho, když jsem viděl pána odněkud z východního Slovenska, který svou  zrezivělou Škodou 1203 přivezl na tuto uzdravující seanci svou zcela  nehybnou cca 18 letou dceru na lehátku. Hvězda večera: australský kazatel a  uzdravovatel Steve Ryder si jí ani nevšimnul, za to si začal všímat toho,  jak v Praze založit svůj vlastní sbor, když v rodné Australií už mu to nikdo  tzv. nežral. A to už se nezmiňuji o tom, kolik tzv. samozvaných kazatelů se  za ta léta vyčlenilo z KS a začalo si budovat své vlastní sbory s vidinou  své vlastní církve. To je přesně ten vypjatý egoismus těchto lidí.  Teologické vzdělání téměř žádné (zpravidla jen jakési rychlokurzy), duchovní  vyzrálost minimální, ale touha ovládat a "spasit svět" velká.  Zpravidla mají i početní růst, ale je to tzv. rychlokvašné, tudíž nestálé.  Jak to dnes sleduji např. v AC, kázat tam mohou i manželky pastorů. Takže  vlastně téměř všichni. Zvláště populární je, když někdo obdrží od Pána  proroctví. Nejlépe v jazycích. Pak prostě musí být vyslyšeni stůj co stůj.  Že je to nesrozumitelné, nebo naivní poselství? Klid, vždyť je to přece od  Pána! Ne, děkuji. Jsem rád za zřetelné a většinou zřetelné a kvalitní kázání  farářů ČCE, kteří tomu obětovali 5 let studia a následný rok praxe.  Rychlokvašky mám rád, ale jen jako okurky, ne jako kazatele.
Děkuji za váš příspěvek a respektuji i Vaše postřehy a zkušenosti. Opravdu- po revoluci byl obrovský prostor pro téměř kohokoliv a lačnost po "živém" vedení bohoslužeb a kázání evangelia v moci, se zázraky a znameními byla velká. Je to naprosto pochopitelné a také je pochopitelné, že jsme v té době nedovedli rozlišovat, co z Boha je a co ne. Vy jste si vybral- veškeré takové projevy odsuzujete. Zázraky se děly dřív, duchovní dary (myslím ty viditelnější) byly taky jen dřív (možná) a naším cílem je udržovat předepsanou formu bohoslužeb a být raději tichými křesťany moc nekritizovat a hledat to dobré. Rozumím tomu a věřím, že pokud jste ve víře upřímný a své hříchy vyznáváte, jste spasený.
Jsou však lidé, kteří čtou v Bibli ještě něco víc, tak nám to prosím nezazlívejte. I když jsme se v mnoha prorocích a učitelích mýlili, tak věříme, že "rosteme" i ve správném rozeznání a nakládání s dary, které nám Bůh nabízí a které Vy necháváte bez zájmu ležet.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 03. 2020 07:16
Předmět: Re: TV ekuména

Jirko, mám dojem, že jsme spolu dovedli mluvit. Ale teď vám nerozumím. Podle vás mám zimniční předsudek? Co to je? Proč zimniční? - Neuvědomuji si dále, že bych se cítil dotčen kritikou, pokud tohle píšete o mně ("takto reagují faráři, kteří byli podrobeni kritice"). - A s oficiálními evangelikály mám taky zkušenosti většinou negativní (přátelské kontakty mám s nimi dobré). Jako že bych tady byl schopen dlouze vypisovat úskalí i evangelické církve. Ale evangelikální snažení není lepší, jen jiné. A to, že si myslí, že lepší je, je právě jeho úskalí největší.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 24. 03. 2020 21:45
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, mám dojem, že jsme spolu dovedli mluvit. Ale teď vám nerozumím. Podle  vás mám zimniční předsudek? Co to je? Proč zimniční? - Neuvědomuji si dále,  že bych se cítil dotčen kritikou, pokud tohle píšete o mně ("takto  reagují faráři, kteří byli podrobeni kritice"). - A s oficiálními  evangelikály mám taky zkušenosti většinou negativní (přátelské kontakty mám  s nimi dobré). Jako že bych tady byl schopen dlouze vypisovat úskalí i  evangelické církve. Ale evangelikální snažení není lepší, jen jiné. A to, že  si myslí, že lepší je, je právě jeho úskalí největší.
Aleši, omlouvám se, na Vás (Tebe) jsem to vůbec nemyslel! Prožil jsem ještě jako kostelník s jedním (dnes už zesnulým) farářem celkem peklo. Protože jsem kritizoval jeho neschopnost (za celý týden si max. připravil kázání, nic víc) tak mi to "dával sežrat". Když poznal moje názory, tak neváhal s otázkami typu: " a tohle je taky z Ducha??" poté co prsty přejel nějaký zastrčený sokl na faře a měl je černé… To byla moje velká lekce v odpouštění!
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 03. 2020 23:19
Předmět: Re: TV ekuména

No právě jsou faráři, co se můžou sedřít a jsou faráři, co mají pohodičku při stejným platu. Já jsem hlavně zvědav na ty kluky, co teďka hulákají na náměstích o Babišovi, až vylezou z fakulty, jak budou makat na sboru. Pokud dostanou nějakou plesnivou faru, šest kazatelských stanic a staršovstva a dvě věci, jestli nám neutečou plácat hamburgry do Mekáče.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 21. 03. 2020 17:36
Předmět: Re: TV ekuména

Zrovna zpověď u katolíků mi přijde velmi rizikové místo co se týče manipulace a případného zneužívání. Ono i dvě nepříjemné zkušenosti ze sta mohou způsobit velký problém.
Bohužel u katolíků slovo matky nic neznamená, takže budu muset děti připravit na rizika zneužívání.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 18:08
Předmět: Re: TV ekuména

Marto, rozumím, že mluvíte z vlastní zkušenosti, a že z pozice katoličky před některými katolickými věcmi varujete? Pak k tomu my evangelíci sotva můžeme něco přímo říct. - I z prostředí svých různých katolických přátel vím, kolik úskalí může mít zpověď, jak je obtížné najít dobrého zpovědníka, zároveň ovšem, jak je zpověď důležitá, to vím i jako farář evangelický, jako zpovědník i ten, kdo se někdy zpovídal. - A k tomu riziku zneužívání už vůbec nechci nic říkat zkratkovitě… - Vztahuje se nějak váš příspěvek k diskusi o zítřejší mši?
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 21. 03. 2020 18:38
Předmět: Re: TV ekuména

 vůbec nechci nic říkat zkratkovitě… - Vztahuje se nějak váš příspěvek k  diskusi o zítřejší mši?
Ano. Zmiňoval jste, že mnohé evangelíky vytáčí se připojit k "Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali."
Já k tomu dodávám velmi silné doporučení nenechat se vtáhnout do něčeho, co je proti vlastnímu svědomí. Ať už je to tato věta nebo cokoli jiného.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 18:53
Předmět: Re: TV ekuména

Ne, ta věta není proti evangelickému svědomí. Zcela pěkně popisuje to, co i my evangelíci dobře známe, totiž přímluvné společenství s bratry a sestrami, a jen ten obraz rozšiřuje i o "další" osoby (i my víme, že je "církev zvítězilá", s kterou můžeme být v kontaktu). A pokud někomu vadí už to, že se o Marii vůbec mluví (a takové evangelíky jsem opravdu zažil), pak si myslím, že proti takovým předsudkům je dobré bojovat. Jinak za vaše doporučení i osobně děkuji.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 21. 03. 2020 19:24
Předmět: Re: TV ekuména

Ono existuje evangelické svědomí? Já myslela, že každý jednotlivec má své vlastní svědomí.
Jinak - na Marii je i každá feministka krátká, snad žádná feministka neprosazuje, aby žena o početí dítěte rozhodovala bez porady se snoubencem/manželem.
Pokud vnitřní kontrolka varuje, že katolíci obraz Marie zkreslují, je dobře věnovat červenému světélku pozornost, protože manipulativní nátlak bývá hodně silný.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 03. 2020 19:49
Předmět: Re: TV ekuména

Myslím, že svědomí (náš vnitřní orgán, který soudí, co jsme udělali nebo hodláme udělat) má jistě i svou složku skupinovou, kulturní, společenskou.
O té Marii, ale teď odbíhám: jak to, že potkávám ženy, které si chtějí chlapem nechat udělat dítě, ale už vědí, že s partnerem/otcem dítěte pak nebudou chtít nic dalšího společného mít? Chtějí jen dítě a jen pro sebe?
Ty kontrolky jo, jsou potřebné, a jsou to myslím především ty dvě, které jsem dříve pojmenoval. Ale červená kontrolka tady znamená "pozor", ne: "tomuto místu se zdaleka vyhni".
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 03. 2020 20:30
Předmět: Re: TV ekuména

Kdybyste opravdu poznali a pochopili katolickou teologii, tak už jste všichni dávno katolíci. Protestantismus a hlavně kalvinismus je blud na bludu. A nemuselo by být ani žádné ekumenické hnutí. Právě jak učí Unitatis Redintegratio 3 - nejprve správně vyložit učení vlastní i toho druhého; no a pak stačí jet už podle direktáře, jak prosté, padá to jen na nezájmu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 21. 03. 2020 21:19
Předmět: Re: TV ekuména

Martin Janča napsal(a):
 Kdybyste opravdu poznali a pochopili katolickou teologii, tak už jste  všichni dávno katolíci. Protestantismus a hlavně kalvinismus je blud na  bludu. A nemuselo by být ani žádné ekumenické hnutí. Právě jak učí Unitatis  Redintegratio 3 - nejprve správně vyložit učení vlastní i toho druhého; no a  pak stačí jet už podle direktáře, jak prosté, padá to jen na nezájmu.
Pro začátek by to chtělo, aby nám tohle ehm ehm pochopení pravdy a vyčítání bludů začal kázat někdo, kdo například nemá nejzákladnější obtíže s psychickou kondicí, nezabývá se letitým škoděním a kybersprostotou, vyhrožováním, pomlouváním, nadávkami a útoky, vychvalováním rasismu a také psaním tu nesmyslů pod ukradenými jmény jiných diskutujících. Nechat si nadávat do bludařů od někoho, kdo nezvládá ani toto základní morální minimum, je komické a nedůstojné.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 03. 2020 22:48
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
   Pro začátek by to chtělo, aby nám tohle ehm ehm pochopení pravdy a vyčítání  bludů začal kázat někdo, kdo například nemá nejzákladnější obtíže s  psychickou kondicí, nezabývá se letitým škoděním a kybersprostotou,  vyhrožováním, pomlouváním, nadávkami a útoky, vychvalováním rasismu a také  psaním tu nesmyslů pod ukradenými jmény jiných diskutujících. Nechat si  nadávat do bludařů od někoho, kdo nezvládá ani toto základní morální  minimum, je komické a nedůstojné.    
Haf.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2020 11:15
Předmět: dnešní bohoslužby

Dnes v TV pravoslavná bohoslužba - jitřně velikonoční. Plná zpěvů, že Kristus byl vzkříšen a my se mu poddáváme. Kněz v krátké promluvě řekl, že pravoslaví je o původní naivitě: Kristus se stal člověkem, abychom se my stali božími. Konec, skoro není co dodávat, co rozebírat. Zpívejte, slavte bohoslužby a věřte. Taky velmi zajímavé zrcadlo nastavené racionalistickému protestantismu. Rovnou řeknu, že mně to nesedělo, protože se k takové naivitě vrátit neumím/neumíme. Ale podnět to byl velmi silný.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 19. 04. 2020 11:33
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Dnes v TV pravoslavná bohoslužba - jitřně velikonoční. Plná zpěvů, že  Kristus byl vzkříšen a my se mu poddáváme. Kněz v krátké promluvě řekl, že  pravoslaví je o původní naivitě: Kristus se stal člověkem, abychom se my  stali božími. Konec, skoro není co dodávat, co rozebírat. Zpívejte, slavte  bohoslužby a věřte. Taky velmi zajímavé zrcadlo nastavené racionalistickému  protestantismu. Rovnou řeknu, že mně to nesedělo, protože se k takové  naivitě vrátit neumím/neumíme. Ale podnět to byl velmi silný.
Jinými slovy - návrat k mýtu, k mytičnosti. Vyřazení (biblického) textu, vyřazení historie, vyřazení racionality. "Christos vaskresen" je "pravda", nad kterou se pouze rozjímá, která se odehrála v celém vesmíru a odehrává se dynamicky pořád a my jsme součástí té pravdy. Kristovo vzkříšení je posvátná nerelativizovatelná pravda bez lokace. Nerozvažuje se ani nad historií, nad textem. Prostě "Kristus byl vzkříšen" a ty, nehodný, poklekni.
Pravoslaví je mnohým zajímavé - krásou obřadů, liturgií, estetikou ikon, tématem přijetí utrpení. Vzdor tomu, že TGM někde prohlásil, že se v Rusku setkal s úžasnou náboženskou nevzdělaností kléru. Masaryk replikoval, že o Bibli toho snad ví i německý kostelník v nejposlednější vesnici více než moskevský patriarcha.
Jinými slovy - vrátit se k tzv. původní naivitě se ne že neumím(e) - sám se k ní vrátit především nechci. Všechno, co se podařilo v Evropě za poslední staletí dobrého, je spjaté právě s ne-naivitou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2020 12:15
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Asi víte, kolika významů slovo "mýtus" v současném myšlení má. Vaše věta, že "pravoslaví je návrat k mýtu" určitě neplatí obecně, ale jen v některých významech slova mýtus.
Nechci obhajovat naivitu. Uvědomuji si, že je to pro nás dva už opakované téma a spor. Např. číst Bibli s důvěrou a nejdříve i nekriticky, meditativně, to je přesto určitá podoba naivity, která pro mne důležitá je.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 19. 04. 2020 13:49
Předmět: mystika nemusí být naivní

Doporučuji životopis Daga Hammarskjölda a obecně knihu Evangelická mystika: mystika může být zázemím pro velmi praktickou činnost, nemusí být naivní.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2020 14:40
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

OK, slovo "naivní" jsem tady uvedl já - protože ho použil ten ranní kněz. Pochopil jsem ho, že naivitou myslí "bezprostřední poznání a prožívání", bezprostřední ve smyslu "nekontrolované rozumem". V tomto smyslu je naivní i mystika.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 19. 04. 2020 16:33
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

bezprostřední ve smyslu "nekontrolované rozumem". V tomto smyslu je naivní i mystika.
Je hudba 'nekontrolovaná rozumem'? Spíš své sdělení nepředává rozumem. Pokud se budete snažit předávat víru jen rozumem, tak jste u Summy Tomáše Akvinského.
Taky velmi zajímavé zrcadlo nastavené racionalistickému protestantismu.
Většinový protestantismus se snaží 'zůstat při zemi', nedopadnout jako Herrnhaag. Což chápu. I mnou zmiňovaná kniha nezapře slovo Evangelická v názvu - pevně se drží provázanosti mystiky s Biblí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2020 17:01
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

Jistěže pro hudbu platí toto rozlišení taky. Většina toho, co známe jako hudbu, je nenaivní, jde o promyšlenou tvorbu, která musí vědět něco o hudebních zákonitostech, kompozici apod. Když se naivně rozhodnete, že tohle znát a použít nemusíte, že budete skládat notičky či zvuky po svém, možná se vám i tak povede složit něco dobrého, protože to ale bude připomínat něco jiného, už slyšeného, zapracuje paměť, taky součást rozumu. Skutečně naivní, dejme tomu intuitivní hudba, která by na ty zákonitosti nedbala, asi dobrá nebude. - Kniha Evangelická mystika mne zklamala.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 19. 04. 2020 18:35
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

Kniha Evangelická mystika mne zklamala.
Co jste od ní čekal a nenašel?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2020 18:49
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

Nechci mluvit moc rezolutně, je to jen mé částečné a subjektivní poznání. A nejsem odborník na mystiku. Jen si myslím, že mystika mluví o představách, které jsou nutkavé a samovolné, které k mystikovi přicházejí zvenčí. A on je jím zaskočen, přemožen. Zatímco zde (přečetl jsem knihu asi ze dvou třetin) se mluví spíše o fantaziích navozovaných, spíše o náboženské poezii, jde o volné rozvíjení biblických obrazů, o mysl roznícenou našimi silami, o projekce tužeb.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 19. 04. 2020 22:21
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

Díky za odpověď.
To se opravdu nepotkala nabídka s poptávkou.
Pojem mystika vnímám jinak, jako zklidnění nutkavých a samovolných myšlenek i touhy rozněcovat mysl našimi silami. Pak nezbude skoro nic, resp. „vnitřní sjednocující setkání člověka s božskou nekonečností, z níž pochází on sám i všechno jsoucí“ https://bosekarmelitky.cz/terezianska-modlitba/mysticka-zkusenost/mystika/,
'Jednota v sebeodevzdání bez ztráty sebe sama, s pronikavým citem a vřelým rozumem…' [Hammarskjöld, já z Evangelická mystika str. 197].
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 04. 2020 09:07
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

To máte jak s mariánskými zjeveními. Myslím, že se všechna udála jen katolíkům. Nebylo by fajn, kdyby se někdy Maria zjevila i nějakému zarytému evangelíkovi, když je navíc podle katolíků patronkou ekumenismu? Asi nebylo. Zřejmě by ji ani neviděl. A tak si myslím, že by většina lidí, uvedených v knize Evangelická mystika, za mystiky ani považována být nechtěla. Bylo by to pro ně možná až urážlivé, vždyť je to fenomén fadrovaný v církvi katolické. Proto by se tady asi muselo stát něco z toho, co já osobně považuji za pravou mystiku, že je totiž takové zjevení bez okolků přepadne. (Asi jako se to stalo Pavlovi u Damašku.)
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 20. 04. 2020 22:36
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

To máte jak s mariánskými zjeveními. Myslím, že se všechna udála jen katolíkům. Nebylo by fajn, kdyby se někdy Maria zjevila i nějakému zarytému evangelíkovi, když je navíc podle katolíků patronkou ekumenismu?
co já osobně považuji za pravou mystiku, že je totiž takové zjevení bez okolků přepadne. (Asi jako se to stalo Pavlovi u Damašku.)
U Pavla to je zpětně zvěrohodněno jeho trvalým obrácením. Obecně jsem ale k takovým zjevením - včetně mariánských a zázračných uzdravení, i odkazu výše - zdrženlivá. Nedokážu totiž rozlišit, jakým duchem je to vedeno. On ani Komenský moc neodhadl věrohodnost proroctví Kristiny Poniatowské.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 04. 2020 09:32
Předmět: Re: mystika nemusí být naivní

V islámu je Maria uctívána podobně intenzívně jako v katolictví. Takže půda k různým zjevením je připravena. - Ano, jsem k mystickým zjevením taky spíše skeptický. Jejich zvěrohodnění proměnou mystikova života? Neznám upřímnějšího a důslednějšího mystika než Swedenborga. Je i dostatečně naivní. Nebyl duševně nemocný, myslím si. A přesto mě to, co napsal, vůbec nebere.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 21. 03. 2020 21:00
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Myslím, že svědomí (náš vnitřní orgán, který soudí, co jsme udělali nebo  hodláme udělat) má jistě i svou složku skupinovou, kulturní, společenskou.
Prosím odkaz, jak je to napsané mi to připadá jako otevřená cesta nátlaku: "Ježíši, co to děláš, se Samařskou ženou se nebav."
Existuje evangelická skupinová složka svědomí, která nutí evangelíka-jednotlivce k uctívání druhých lidí pro něj nepřijatelnou formou?
 Ty kontrolky jo, jsou potřebné, a jsou to myslím především ty dvě, které  jsem dříve pojmenoval. Ale červená kontrolka tady znamená "pozor",  ne: "tomuto místu se zdaleka vyhni".
Vždycky záleží na osobní situaci: některým bych doporučila se koronaviru zdaleka vyhýbat, některým jen si dávat pozor.
 O té Marii, ale teď odbíhám: jak to, že potkávám ženy, které si chtějí  chlapem nechat udělat dítě, ale už vědí, že s partnerem/otcem dítěte pak  nebudou chtít nic dalšího společného mít? Chtějí jen dítě a jen pro sebe?  
Čekala bych za tím blízkou zkušenost s patologickým partnerským vztahem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 03. 2020 07:53
Předmět: Re: TV ekuména

Jen pro Martu (nechci toto téma rozebírat, odbíhá myslím od tématu): odkazem na vznik a vrstvy svědomí by mohlo být Freudovo Superego. Vím, co vám na tom vadí, vám jde o individualitu, svobodu a odpovědnost, dobře, o mnoha zvnitřněných nuceních v průběhu života zjistíme, že jsou nesprávná, že je nechceme držet, to však mění jen málo na faktu, že takový komplex svědomí máme. K evangelickému svědomí běžně patří např. že bych si měl vzít evangeličku (katolík katoličku), nebo aspoň křesťanku, a mnohá další vnitřní pravidla.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 22. 03. 2020 12:16
Předmět: Re: TV ekuména

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jen pro Martu (nechci toto téma rozebírat, odbíhá myslím od tématu)
OK. Nechme to být.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 07:20
Předmět: Re: TV ekuména

Protestant má zřejmě problém se zásadní nebibličností mariologie, z toho, jak se tu z matky Marie, které si sám Kristus moc nehledí a proklamuje její zaměnitelnost (Lk 8,21), dělá jakási vrchní tajemnice Boží a v některých katolických projevech skoro spolubožka.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2021 07:35
Předmět: Re: TV ekuména

To, že to katolíci z našeho pohledu přehánějí s rozvíjením mimobiblické mariologie, to jsem snad psal, ne? Ale taky to, že my to přeháníme opačným směrem, pokud jsme alergičtí na skoro každou zmínku o Marii. Protože i v biblických mantinelech je obsažena mariologie pro leckterého (českého) protestanta nečekaně bohatá. Stačí znovu připomenout třeba jen ona slova: "Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení." - Mám dojem, že tu tuto otázku jen recyklujeme. Už v té diskusi několik týdnu staré bylo obsaženo mnoho věcí.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 08:00
Předmět: Re: TV ekuména

Verše z Magnificat (Lk 1,46-55) dlužno brát jako takovou žalmovou poezii plnou básnivého přehánění. Nelze zastřít, že ve zvěstování prvotní církve hrála Marie nulovou úlohu, zkusme spočítat, kolikrát se zmiňuje v novozákonních epištolách. Apoštol Pavel Mariino mateřství a mariologická témata vůbec neřeší, ani ho to nenapadne.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2021 08:35
Předmět: Re: TV ekuména

Vaše "dlužno brát" neberu. Navíc když ta slova opravdu způsobila vznik mohutné a dlouhé tradice zbožnosti.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 08:44
Předmět: Re: TV ekuména

To není moje "dlužno brát", to je normální kriticky poučená diskuse o biblickém textu, o textových formách, o církevních dějinách apod. Všiml jsem si, že z vás evangelických teologů v České republice čiší hluboký nezájem o tuto problematiku a pěstovaná neznalost, jen někteří jedinci mezi kazateli snad tuto oborovou diskuzi sledují.
Například z Muhammadova Koránu také vzniklo dalekosáhlé působení, "mohutná a dlouhá tradice zbožnosti", ta pro vás asi argument, na rozdíl od osobnosti Marie, nepředstavuje.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2021 08:51
Předmět: Re: TV ekuména

No to nepředstavuje. Co sem taháte Korán, když jste sám navrhl držet mariologii v dimenzích biblických. - A vaše měřítka toho, co je biblické, jsou divná. Proti významu Magnificat postavíte, že Pavel se o Marii skoro nezmiňuje. Pavel se nezmiňuje o tolika věcech, které známe z evangelia, už třeba nemá údaj o narození v Nazaretu atd. atd. To by nám z evangelia vůbec moc nezbylo.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 09:01
Předmět: Re: TV ekuména

Já sem, Wrano, tahám Korán proto, protože jste to byl vy, kdo zde začal operovat důležitostí toho, co vygenerovalo "mohutnou a dlouhou tradici zbožnosti". Tak vám tu ukazuju vznik jiné nebiblické, ale mohutné tradice zbožnosti, a to se najednou štětíte, tady zase mohutná zbožnost nic neznamená nebo nemá znamenat.
A samozřejmě, že Pavel se nezmiňuje o tolika věcech, které se točí v evangeliích. Buď je neznal nebo mu připadaly irelevantní. I tuto věc má za irelevantní.
Jen tak mezi řečí, vaše různá starší vyjádření, která tu potkávám, prozrazují inklinaci k naivní islamofobii a k resentimentu vůči imigrantům z muslimských zemích.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2021 09:09
Předmět: Re: TV ekuména

Bible pro mne je závazným počátkem, a proto je důležité i to, co bylo z tohoto základu rozvedeno. Korán pro mne takovým základem není, proto nechci hodnotit ani oprávněnost tradic z něho vzniklých. - Dnes ráno opakovaně faulujete, už v takové diskusi pokračovat nebudu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 09:16
Předmět: Re: TV ekuména

Jak to, závazným počátkem? Před vznikem Bible snad ještě něco bylo, ne? Bible vznikla sekundárně. Počátkem by pro křesťana měl být spíš Kristus.
A vaše bulení, jak všichni tady faulují, protože, bůůůůůůůů, zdůvodněně nesouhlasí s něčím, co tady točíte, mě akorát rozesmálo, ale fest nahlas. Máte v Ostravě nějaká jiná pravidla asi.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 08:56
Předmět: Re: TV ekuména

Tady jde samozřejmě o to, že tenhle údajný zpěv náctiletá Marie zpívá, někde, sama je tehdy nevýznamná soukromá osoba někde v úplném soukromí, malá holka, a najednou se ocitne tento verš a tento zpěv u evangelisty Lukáše (a jenom u něho), který u toho samozřejmě v době, než se Ježíš narodil, stát nemohl. A aluze na starozákonní motivy, píseň Debory, žalmy a proroky snad postřehujete v Magnificat i vy. Nevím, jak můžete rozporovat, že to je jen stylizace, "pouhá" literatura.
Od: Anonym: marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 17:14
Předmět: Re: TV ekuména

jen někteří jedinci mezi kazateli snad tuto oborovou diskuzi sledují.
Tak dodejte odkazy, ať můžeme sledovat také.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 20:56
Předmět: Re: TV ekuména

Jé, to je hezké, Marto, že se chcete zúčastnit oborové diskuze, oceňuji!
Zkuste například Francois Bovon: Das Evangelium nach Lukas 1. Teilband, Lukas 1,1 - 9,50, Neukirchen-Vluyn 1989 Hans Klein: Das Lukasevangelium, Göttingen 2005
Přeji podnětnou četbu a krásný večer!
Od: Anonym: marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 22:34
Předmět: Re: TV ekuména

Díky za odkazy, první je dostupná v knihovnách papírově, druhá vůbec.
Máte jí doma? Co tam uvádí za zdroje Lk 1,46-49?
Hans Klein: Das Lukasevangelium, Göttingen 2005 Jeder Texteinheit wird eine Analyse vorangestellt, die nach den Quellen des Lukas fragt
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 09. 2021 05:10
Předmět: Re: TV ekuména

Marto, trochu vám to ulehčím. V té knize byste asi našla přibližně to, co tady LC napsal: je to stylizace, přehánění, aluze na jiné žalmové texty, takto se to stát nemohlo. Historičnost textu se dá dekonstruovat naprosto. - Což jsem já nepopíral. Jen jsem řekl, že význam toho textu spočívá i v něčem jiném než v historičnosti. A je obrovský v tom, jak formoval dlouhou a silnou tradici mariánské zbožnosti.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 07:27
Předmět: Re: TV ekuména

Marta: Nemíním vás unavovat podrobnostmi o tom, v jakém roce minulé dekády v jakém německém univerzitním městě jsem se s těmito knihami setkával, rovněž ne podrobnostmi o tom, v jakých dalších tématech religionistiky se pokouším sledovat oborovou diskusi (hermeneutika novozákonního textu je jen jednou z několika, nejsem teolog, ale mám nějaké skrovné kompetence religionistické). Píše se tam samozřejmě o kompozici Lk 1,46-55 něco podobného, co tlumočím výše.
Ale řekněte mi - vy si OPRAVDU myslíte, že ten chvalozpěv napsala Marie OSOBNĚ, a evangelista Lukáš ho od ní nebo od dědiců nějak vyzískal a ve svém evangelickém spisu zachytil? Že Marie ty verše napsala do nějakého svého pubertálního cancáku, nebo že si je ve svém dětském pokojíčku v Nazaretu či kde broukala při kytáře nebo při lyře? Na Wranův argument, že je význam textu Magnificat v něčem jiném než v jeho historičnosti (básnická, zvěstná síla?) nemůže religionistika vůbec reflektovat a respektem k tomuto argumentu bychom se dostali na bludné cesty, ze kterých se nevracívá (tj.: každá zbožnost je validní, ať už je založena na čemkoli).
Od: Anonym: marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 17:26
Předmět: Re: TV ekuména

že ten chvalozpěv napsala Marie OSOBNĚ
Mně spíš zajímalo, jestli jde v zásadě o poskládané části biblických žalmů a hymnů k vyjádření pocitů Marie (neřeším kým).
Někde jsem pochytila informaci, že šlo o hymnus starší, který neměl k Marii vztah, převzatý na toto místo. Toto tvrzení ale nemohu dohledat ani jako domněnku. Vždy jde o podobnost jednoho, max. 3 veršů, nikoli celek. Je to tak?
O tradici: i když katolická tradice ztotožňuje Marii z Magdaly s prostitutkou, já v tom nevidím biblické opodstatnění. Jsem vděčná za tradici pravoslavnou, která Marie (z Magdaly, prostitutku, setru Marty) vždy rozlišovala. Nejen z této katolické tradice mám dost nepříjemný pocit.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 19:26
Předmět: Re: TV ekuména

Původní poezie, ve smyslu původnosti starověku. Rozhodně nejde o opsané starozákonní látky, ale formou starozákonních textů je to samozřejmě ve volnějším smyslu inspirované. Nemluvě o různých významových narážkách a souvislostech.
Může být, že evangelista Lukáš tento zpěv nezkomponoval, ale převzal: chybí ale pevná data. To je problém veškeré novozákonní poezie. Chybí určitější doklady, kde se v textu Nového zákona vzaly. Například Ernst Käsemann vyspekuloval, že Prolog Janova evangelia rozšiřuje jakousi aramejskou liturgickou píseň a že může pocházet z esénských komunit. Nastiňuje i možnou rekonstrukci původního znění. Ale nic exaktního.
Hemžení Marií v evangeliích pro nás taky zůstane v mnohém hádankou. Ale v pravoslavných postupech vidím ten strach z prostitutek a misogynii: neochota připustit, mezi jakými typy se Ježíš evangelií pohyboval, neochota připustit, že prostitutka se může stát intenzivní následovnicí Kristovou, světicí apod.
Od: Anonym: tazatel---.helix.dedi.server-hosting.expert )
Kdy: 15. 09. 2021 12:47
Předmět: Re: TV ekuména

co věřit v inspiraci Bible?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 09. 2021 14:26
Předmět: Re: TV ekuména

V jakou inspiraci Bible?
A proč věřit v inspiraci Bible?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 16. 09. 2021 07:31
Předmět: Re: TV ekuména

Inspirovanost Bible zřejmě ve smyslu, že Bibli napsal (nechal napsat, nadiktovat) sám Bůh, zatímco všechny ostatní knihy napsali lidé a některé asi rovnou Satan. A že se tak k Bibli má přistupovat - ve smyslu pokory a nekritičnosti.
Tento požadavek je úsměvný a dnes už na něj asi nikdo kromě úplných životních a církevních marginálů nepřistoupí.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 17. 09. 2021 21:12
Předmět: Re: TV ekuména

Úsměvností tedy shodíte tento názor ze stolu? Zasmál jste se a polil kafem, takže je hotovo? Člověče, jste snad nějakým pupkem všech dobrých názorů či vědomostí? Nechápu kde někdo může brát takovou arogantní soběstřednost. Bible je pro nás knihou knih a to, jestli ji některá skupina bere více kriticky nebo méně nemůže být předmětem našeho výsměchu. Pokora je rozhodně namístě, pokud vnímáme boží velikost a naší drobnost a pomíjivost, pak by to mělo samo o sobě generovat nějaký respekt.. Takže jsou nás tři miliardy a je pravděpodobné, že pojetí mohou být různá (i když povětšinou možná spasitelná) a pravost a správnost Písma není nijak ovlivněna počtem hlupáků, kteří se jí budou vysmívat. Doporučuji spíše upřímně hledat.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 17. 09. 2021 21:42
Předmět: Re: TV ekuména

Polák: Já se Bibli nevysmívám a dlouhodobě a co nejpečlivěji ji čtu. (Určitě mnohem více než vy.) Vysmívám se leda různým nekompetentním názorům na její status a různým naivním a manipulativním zneužíváním biblického textu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 18. 09. 2021 09:15
Předmět: Re: TV ekuména

Polák: Navíc není pravdou, že vás nebo jich jsou tři miliardy. To si zase přimýšlíte, že jste součástí nějakého o dost silnějšího družstva, než ve skutečnosti jste. Počet křesťanů na světě se odhaduje na 2,2 miliardy, ale v tomto výměru se zřejmě říká křesťan každému, kdo byl někdy pokřtěn. Drtivá většina světových křesťanů i údajných křesťanů by nad vašimi nálezky mávla rukou.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 18. 09. 2021 10:10
Předmět: Re: TV ekuména

stratil ste víru bible knha od BOHA
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 18. 09. 2021 10:25
Předmět: Re: TV ekuména

Tohle není vhodné téma pro pologramoty, sorryjako.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 18. 09. 2021 19:15
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Polák: Navíc není pravdou, že vás nebo jich jsou tři miliardy. To si zase  přimýšlíte, že jste součástí nějakého o dost silnějšího družstva, než ve  skutečnosti jste. Počet křesťanů na světě se odhaduje na 2,2 miliardy, ale v  tomto výměru se zřejmě říká křesťan každému, kdo byl někdy pokřtěn. Drtivá  většina světových křesťanů i údajných křesťanů by nad vašimi nálezky mávla  rukou.
V počtech křesťanů máte pravdu, 3mld. nás oficiálně nejsou. Poslední odhad vidím z roku 2010, kdy činil opravdu zhruba 2,2 mld. utkvěl mi počet ze statistických předpokladů k roku 2050 kdy nás zřejmě Muslimové díky porodnosti dostihnou a je uváděn shodný počet 3mld pro obojí (pokud nepřijde Pán Ježíš, nebo nezasáhne nějaká proměnná, což je pravděpodobné ve třicetiletém horizontu). Může nás být nyní zhruba 2,4mld. (odhad vzhledem k výchozím číslům), nicméně je mnoho "tajných" a samozřejmě naopak ještě více "matrikových", to je jasné. Nad mými vývody ať klidně rukou mávnou, nejsem důležitý. Hlavně ať je nás velká většina spasená a kdokoli s Nejvyšším stvrdil smluvu křtem ať má milost v podobě touhy se podle toho také zařídit. To ze srdce přeji nám všem.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 18. 09. 2021 19:17
Předmět: Re: TV ekuména

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Polák: Navíc není pravdou, že vás nebo jich jsou tři miliardy. To si zase  přimýšlíte, že jste součástí nějakého o dost silnějšího družstva, než ve  skutečnosti jste. Počet křesťanů na světě se odhaduje na 2,2 miliardy, ale v  tomto výměru se zřejmě říká křesťan každému, kdo byl někdy pokřtěn. Drtivá  většina světových křesťanů i údajných křesťanů by nad vašimi nálezky mávla  rukou.
V počtech křesťanů máte pravdu, 3mld. nás oficiálně nejsou. Poslední odhad vidím z roku 2010, kdy činil opravdu zhruba 2,2 mld. utkvěl mi počet ze statistických předpokladů k roku 2050 kdy nás zřejmě Muslimové díky porodnosti dostihnou a je uváděn shodný počet 3mld pro obojí (pokud nepřijde Pán Ježíš, nebo nezasáhne nějaká proměnná, což je pravděpodobné ve třicetiletém horizontu). Může nás být nyní zhruba 2,4mld. (odhad vzhledem k výchozím číslům), nicméně je mnoho "tajných" a samozřejmě naopak ještě více "matrikových", to je jasné. Nad mými vývody ať klidně rukou mávnou, nejsem důležitý. Hlavně ať je nás velká většina spasená a kdokoli s Nejvyšším stvrdil smluvu křtem ať má milost v podobě touhy se podle toho také zařídit. To ze srdce přeji nám všem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 09. 2021 21:45
Předmět: Re: TV ekuména

Magnificat je velmi podobný s Chaniným chvalozpěvem 1S 2,1-10.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 22:04
Předmět: Re: TV ekuména

Viďte!
Od: Anonym: marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2021 18:09
Předmět: Lk 1,48 v Bibli21

Děkuji. Srovnání s s Chaniným chvalozpěvem je docela podrobně i tady:
PS: Jestli umíte někdo řecky: je smysluplný překlad Lk 1,48 v Bibli21?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 09. 2021 18:49
Předmět: Re: Lk 1,48 v Bibli21

Jo, překlad toho verše celkem ok. Doslova je tam sice "budou blahoslavit" "prohlašovat za blaženou", B21 má "vyprávět o mé blaženosti".
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 14:40
Předmět: Re: TV ekuména

Pane Vrána, máte-li publikaci Filipi Pavel: Po ekumenickém chodníku; koukněte na stranu 23 dolní odstavec + poznámka pod čarou, tam je vysvětlen pojem "ekumenická mše"
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 03. 2020 07:08
Předmět: Re: TV ekuména

Myslím, že ji nemám. Můžete prosím ocitovat, o co vám jde? - Ale možná vím, kam míříte. Mám doma direktář pro společné slavení bohoslužeb římsko-katolicko - evangelických. Moc pěkně napsáno, ekumenicky otevřené, biskupem schváleno. Akorát se nikdy neprovádělo, a tiše se od toho ustoupilo. No jo, bohužel. Vím a znovu opakuji, že při TV bohoslužbách nejde o ekumenické slavení.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 21. 04. 2020 02:04
Předmět: Re: TV ekuména

Běžte raději dělat něco účelného. :-D