Téma: Česká biblická společnost a Bible

Od: Anonym: Ondrej Kusnierik <> ( ---.vuosas.cz )
Kdy: 15. 09. 2006 14:07
Předmět: Česká biblická společnost a Bible

Navigace: link | přehled | fórum
Když jsem byl dítětem, učili mne moji rodiče, že Bible tj. Svatá písma jsou pravidlem víry a života nás evangelických křesťanů a vedli mne, abych ji pilně studoval a četl. Když jsem dospěl a mám děti, snažil jsem se i jim vštěpit tuto myšlenku. Moje nejmladší dcera nedávno přišla za mnou, že by chtěla novou Bibli v malém vydání. Byl jsem touto žádostí potěšen, kdo by také nebyl, a pokusil jsem se takovou Bibli koupit. Při nákupu jsem se setkal se dvěma skutečnostmi: ne velmi vhodná grafická úprava jednotlivých vydání a, především, vysoká cena. Teď přecházím k inženýrskému závěru: za takto vyvedený výrobek jsem nebyl ochoten zaplatit 500 Kč, které ode mne prodavačka požadovala. Řekla mi, že to jsou běžné ceny ČBS. A jako diplomovaný theolog (považuji se i za něj)se veřejně táži, není-li s ČBS něco v nepořádku. Vznik biblických společností se totiž traduje s událostí jak jedna chudá žena ve Walesu toužila po vlastní Bibli. Biblická společnost pak vznikla, aby i chudým lidem byla Bible přístupná. Dovolte mi, vážení přátelé, abych vyslovil podezření, že ČBS o tento princip příliš nejde. Poskytuje nekvalitní výrobky za vysokou cenu, což zavání spíše moderním komercionalizmem. Přátelé, co vy na to?
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 27. 09. 2006 13:17
Předmět: Re: Česká biblická společnost a Bible

Vidím to podobně…(Nutno ovšem dodat, že ČBS už vydala i Bible za zhruba 300Kč, ale velký formát…atd.)