Téma: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 06. 2017 21:21
Předmět: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Navigace: link | přehled | fórum
12. srpna ve 14 hodin vyráží z pražského Ovocného trhu pochod pro rodinu. Od 15 hodin čeká na Kampě pestrý program na všechny děti a jejich maminky a tatínky. Akci pořádá Aliance pro rodinu a jejím smyslem je upozornit, že jen rodina založená na manželství muže a ženy je základem prosperujícího národa. Událost tak chce upozornit na nedocenění rodiny v dnešní době.
Akci oficiálně podporuje kardinál Dominik Duka, předseda Církve bratrské Daniel Fajfr a Magistrát hl. města.
Zvu všechny křesťanské rodiny! Doporučila by tuto událost také naše církev?
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 01. 07. 2017 06:07
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Spadls z višně ? CČE prece podporuje homo prague pride ne tohle. A nemaš to sem dávat, nebo tam přijde za evangeliky zas nějaký Danihelka vykřikovat na ně na tom pochodu.
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 03. 07. 2017 10:35
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Proč by rodina založená na homosexuálním páru a adoptovaných dětech nemohla být „základem prosperujícího národa“? Máte snad nějakou věrohodnou ekonomickou studii, která by potvrzovala opak?
Pokud ne, pak držte hubu, protože jinak šíříte lež!
Doporučila by tuto událost také naše církev?
Kdo je „naše církev“? Kdo za ní může mluvit?
Pokud mohu mluvit za sebe, určitě bych ji chtěl proti této akci jakožto evangelický farář varovat, protože jde o akci s lživým názvem: Hraje si to jako akce "pro rodinu", ale ve skutečnosti je to akce "proti homosexuálům".
Pokud chcete štvát proti homosexuálům, tak prosím, je to Vaše volba, ale neschovávejte se za líbívá hesla a žvásty o rodině. O tu Vám stejně nejde!
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 03. 07. 2017 13:26
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Teď se omezím jen na toto:
Petr Tomášek napsal(a):
 Pokud ne, pak držte hubu, protože jinak šíříte lež!
Bravo!!!! Rozhodně jste nezklamal - potvrdil jste svoji úroveň, vážený pane faráři!!! Žijte blaze! ab&ac
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 03. 07. 2017 13:39
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Zdá se, že v ČCE nejen mediální hvězda farářka Glancová ztrácí glanc . . . ab&ac
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 03. 07. 2017 19:31
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Pokud ne, pak držte hubu, protože jinak šíříte lež!
- No to jsou tedy metody, pane faráři, okřikovat druhé "držte hubu". Vskutku jednání plné demokracie, svobody vyjádření názoru, úcty k druhým, vlastnostmi, kterými ČCE tak bezbřeze překypuje.
Doporučila by tuto událost také naše církev?
Kdo je „naše církev“? Kdo za ní může mluvit?
- Synodní rada formou stanoviska, jaká k dění ve společnosti běžně vydává, třeba právě na podporu homosexuality. Rodinu však nepodpoří?
Pokud mohu mluvit za sebe, určitě bych ji chtěl proti této akci jakožto evangelický farář varovat, protože jde o akci s lživým názvem: Hraje si to jako akce "pro rodinu", ale ve skutečnosti je to akce "proti homosexuálům".
Pokud chcete štvát proti homosexuálům, tak prosím, je to Vaše volba, ale neschovávejte se za líbívá hesla a žvásty o rodině. O tu Vám stejně nejde!
- A jak víte, že nejde? - Akce pro rodinu není akcí proti homosexuálům, ale proti stavění homosexuálních dvojic na roveň rodiny či dokonce nad ni.
- Pane faráři, nenechte se unášet větrem ďáblových ideologií a mediálních frází, vnímejte hlas Ducha svatého!
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 04. 07. 2017 18:15
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Inu, bratři, nepěkně tady po sobě štěkáte. Petr sice pořádně vybuchl, ale v mnohém má ohledně Dne pro rodinu pravdu. Načasování je očividně účelové jako protestní akce k Prague Pride. Budiž, kdo chce protestovat, ať protestuje. Ale ty organizátory mizerně provedené formulace, které postrádají věcnost, u mne vyvolávají otázky. Z webu vybírám jenom pár tvrzení
1. Má jít údajně o zdárný vývoj dětí, ale hlavně se jedná o obhajobu klasické rodiny tatínek-maminka-děti. V mottu akce na webu stojí "Každý den se statisíce rodin, založených na manželství muže a ženy, v naší zemi starají o své děti. Je to každodenní, nikdy nekončící, náročná, ale smysluplná a radostná práce." Prima, že se tohle uznává, ale prosím nepotřebovali by mnohem více podpořit rodiče ovdovělí, opuštění, rozvedení, kteří jsou na tu dřinu sami? Kdy pro ně budou zbožní křesťané pochodovat ulicemi? (Podle statistik se to týká až poloviny rodin.) Nebo snad organizátoři sdílejí pohlupavé názory senátora Čunka, že si matka samoživitelka může za své těžkosti sama, když si špatně vybrala?
2. "Odmítáme ideologické manipulace našich dětí prostřednictvím školního vzdělávání a veřejnoprávních médií." Dokáže někdo ony manipulace pojmenovat? Obrátí se někdo na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání? POchodující by se mohli podepsat pod nějaké společné podání. Nebo zůstane v tomto ohledu jenom u bezobsažného strašení?(ach- jak rádi se bojíme a cítíme ukřivdění, neboť strach a pocit křivdy nás spojují…)
3. "Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují." Která ideologie znevažuje rodinu? prosím, jmenujte aspoň dvě, když se užívá množné číslo. Jak stát tyto ideologie podporuje? A ještě rouhavěji - neměli by už konečně křesťané zkousnout, že nemají monopol ani na věrouku, ani na etiku? Kdyby nám stát vnucoval předepsanou víru, budeme se bránit, ovšem teď se volá po jednotné etice.
4. Může mi to někdo vysvětlit s těmi daněmi? V prohlášení ke Dni pro rodinu se píše: "Atmosféra ve společnosti, ale též daňový systém bohužel nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy nových generací. Ba právě naopak, odměňuje paradoxně jednotlivce, kteří si vyberou pohodlný a ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž žijí tak, jako by svět patřil pouze právě aktuálně žijící generaci." A "Chceme omezit výrazné dopady majetkové nerovnosti, které zažívají rodiny při výchově svých dětí, zvláště je-li jich více." Můj svobodný a bezdětný soused bere stejně hrubého jako já, ale čistého má méně. Díky daňovým úlevám na 3 děti beru výrazně více. Tuhle majetkovou nerovnost chtějí pochodující omezit? Mně připadá celkem fajn a nerušil bych ji. Dokonce mám pocit, že stát takto zvýhodňuje mou Bohem požehnanou rodinu a usnadňuje mi onu opěvovanou zodpovědnou a náročnou výchovu dětí.
Jsem rád, že má církev nepodporuje akci, které jako sláma z bot čouhá konfrontace s jinak sexuálně ustrojenými Božími tvory, třebaže se akce navenek tváří konstruktivně jako obhájkyně Božích řádů.
Pán Bůh s námi a zlý pryč.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 04. 07. 2017 19:36
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

1) I tato aktivita by byla vítaná. Nechce ji někdo ze zdejších rozjet? Možná je to tip pro vás, Jirko.
2) Dané občanské sdružení dělalo takových petic již několik. Nejúspěšnější byla ta, která vyloučila materiály z dílny pana Uzla jako povinné pro školní vzdělávání.
3) Jedná se o podporu a) LGBTQXYZ ideologie a b) zvýhodňování skupin, které se nestarají o děti, odmítají pracovat a terorizují okolí kriminalitou. Tedy aspoň dvě.
Čtyřce nerozumím.
Vyjděme tedy z toho, že rodina táta+máma+děti je přežitek, církev žila doposud v omylu, ale zase nejsem rád, že má církev, která zastává pluralitu názorů, podporuje pouze demonstraci homosexuálů.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 07. 2017 19:49
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Snad by nám k tomu něco fundovaného dokázal říct pravidelný účastník těchto pochodů, pan farář Jaroslav Pechar, který se naopak v časopise Nota nebe vyjadřuje proti tendencím, které i pro mě tyto pochody sledují? Jen nevím, zda on sleduje Evangnet.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 09:15
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Jiří Tengler napsal(a):
 Pán Bůh s námi a zlý pryč.
Svatá pravda. Pán nás před tebou a tobě podobnými, jako je např. farář Tomášek, ochraňuj!!! ab&ac
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 09:40
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Děkuji za vřelý projev křesťanské lásky.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 09:54
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Rádo se stalo - "křesťane"!!! ab&ac
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 10:30
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

A ještě rouhavěji - neměli by už konečně křesťané zkousnout, že nemají monopol ani na věrouku, ani na etiku?
Bravo. Promluvil křesťan a farář. Proč jste vůbec křesťanem a ještě křesťanským vůdcem,, když nevěříte, že církev má ve věcech víry a mravů pravdu?!
Pán Bůh s námi a "faráři" z CČE pryč.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 12:25
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Pravda je jen jedna - zatímco nepravd je nekonečně mnoho. A i kdyby se nepravda limitně blížila k pravdě, tak se pravdou nikdy nestane. Proto Písmo varuje:
Kol. 2:4 "A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal PODOBNOU k pravdě řečí."
Kristus je Pravda (J. 14:6). A ten, kdo je z pravdy, slyší Jeho hlas. (J. 18:37). Toť vše. ab&ac
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 13:48
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Kristus je taky cesta, kterou mám jít. Nikdy ji nemám celou, jsem vždy jen na jejím kousku. Kristus je také život. Ani ten nemám celý, jen jeho momentální okamžik. A dá mi to pořádnou práci život udržet. Stačí maličko (třeba když přecházím silnici) a jsem bez života. Nechápu, proč bych tedy pravdu měl mít celou a pořád. Když Kristus mluví o životu, pravdě a cestě současně, slyším v tom podobnost, že se všechno odvíjí a já jsem účasten jen zlomku. Krom toho - být držitelem pravdy mi přijde strašně nudné, strnulé, bezcílné.
A jestli Vás to zajímá, tak já Kristův hlas slyším. Tak to jsem tedy taky z pravdy. Haleluja! Nebo mi to chcete nějak vyvrátit?
Dík za odkaz na Koloským - kralicky jsem ten verš neznal. Kraličtí ovšem provedli ve svém překladu úkrok stranou - v řečtině není ani náznak slova pravda. Tentokrát ekumeničtí překládají přesněji.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 14:03
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Jako farář CČE si kistě vážíte Karla Wojtyly, papeže Jana Pavla II.. I když tento světec projevoval lásku a chápavost k padajícím,, přesto proti některým farářům, kteří se odkláněli, vyhlásil v encyklice Veritatis splendor striktní "'ne"' potratu, "'ne"' antikoncepci a (pozor, překvapení!) "'ne"' předmanželskému sexu. Argumentoval,, že věřící ma právo přijmout katolickou víru neukrácenou a ryzí..
Dnes by se řeklo, přikazuje, nenávidí, soudí… Někteří evangeličtí faráři by se divili, co je na těch třech věcech špatného,, zejména na té třetí jmenované! – Ta tady v minulosti některé faráře přímo zaskočila…
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 14:36
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Jiří Tengler napsal(a):
 Kristus je taky cesta, kterou mám jít.
Kristus není jednou z několika či mnoha cest ("taky cesta") k Bohu - je Cestou jedinou (J. 14:6), jedinými Dveřmi (J. 10:7, 9), kterými lze vejít k Otci.
 Krom toho - být držitelem pravdy mi přijde strašně nudné, strnulé, bezcílné.
Navíc je to nemožné - viz můj předchozí komentář. 
 A jestli Vás to zajímá, tak já Kristův hlas slyším. Tak to jsem tedy taky z  pravdy. Haleluja! Nebo mi to chcete nějak vyvrátit?
Tak z toho mám radost - tak proč bych vám to vyvracel????
Pán s vámi! ab&ac
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 10:40
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Nezpochybnil jste mé argumenty, místo toho jste zpochybnil mou křesťanskost. To si na mé argumenty netroufáte, ale na mou duši útočíte bez přípavy?
Když jsem psal, aby Pán Bůh byl s námi a zlé zmizelo pryč, myslel jsem právě na tenhle zlý přístup, kdy na sebe ve jménu Boží pravdy lijeme jeden kýbl nenávisti za druhým. Protože právě v onu chvíli se ten Zlý opravdu chechtá.
Taky je mi líto, že až se Vy budete modlit za mne, budete moci říci mé jméno, zatímco já ve své modlitbě uvádím jenom Váš nick. On si to sice Pán Bůh přebere, ale jsem jaksi ze staré školy a snažím se člověka spojovat se jménem. (Mimochodem - myslím si, že takový způsob je bibličtější než ukrývání se za šiframi.)
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 11:11
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Jaká nenávist? Kde jste ji vzal? Jaké argumenty? kdo má dnes pravdu,, když ne křesťanství? Můžete prozradit?
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 11:52
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Původně jsem reagoval na ab&ac, ale zveřejnilo se to až za Vámi. Nicméně leccos je společné.
Nenávist vidím v tom, že se zatracujeme a vykazujeme pryč (z církve, z víry, z křesťanství…), místo abychom pryč vykazovali zlo v nás.
Samozřejmě jsem přesvědčen, že křesťanství je nejlepší víra a nejlepší cesta životem. A že není spásy jinde nežli v Kristu. A že moudrost Bible je nad všechny nauky. Ovšem s tímhle přesvědčením je nás ve společnosti menšina. Když se řeší společenské otázky, je třeba hledat alespoň minimální shodu s těmi, kdo tohle nesdílejí. Což se projevuje tím, že se všem měří stejně - křesťanům i nekřesťanům, bohatým a chudým, různopohlavním i stejnopohlavním. Nechci mít přednostní právo prosazovat své názory jenom protože jsme křesťan, stejně jako nechci mít menší volební právo, protože platím menší daně než bohatí. A když jsou zde lidé, kteří chtějí žít ve stejnopohlavním páru, jakou námitkou jim v tom stát zabrání, když nikomu kolem neubližují? Ať se měří stejně - v tom vidím základ i pro pokojný život církve a její službu. Nebo vidíte jinou možnost?
A ještě k pravdě: slovní spojení "mít pravdu" mi z lidského hlediska připadá moc silné, z hlediska pravdy moc slabé. Podle Bible nás pravda osvobodí, bude námi poznána, nikoliv vlastněna. A když už zítra máme to Husovo výročí: Pravda Páně vítězí. Ani slovo o tom, že bychom ji měli.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 12:49
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Homosexuálům nezakazujeme žít spolu na hromádce,, ale těm křesťanským říkáme "'Pozor, děláš něco co Písmo a 2000 let církve vnímá jako nesprávné"".
Odmítáme, aby stát postavil takové soužití na rovinu rodiny. To je útok na rodinu a zároveň diskriminace dalších sexuálních variací,, které toto privilegium zatím nedostaly….
Nelíbí se nám,, že CČE podporuje pochody LGBTQ++ ale na pochod za rodinu přijdou evangelíci leda tak vykřikovat vulgární nenávistná a rouhavá hesla.
Naštěstí takové církve jako CČE jsou vyjímky a rychle se zmenšují. čím to asi bude…
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 14:17
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Jiří Tengler napsal(a):
 Nezpochybnil jste mé argumenty, místo toho jste zpochybnil mou křesťanskost.  To si na mé argumenty netroufáte, ale na mou duši útočíte bez přípavy?
O žádných relevantních argumentech, tedy argumentech biblických, opravdu nevím. A že útočím na vaši duši - kde jste, prosím vás, vzal tuto domněnku?
 Když jsem psal, aby Pán Bůh byl s námi a zlé zmizelo pryč, myslel jsem právě  na tenhle zlý přístup, kdy na sebe ve jménu Boží pravdy lijeme jeden kýbl  nenávisti za druhým. Protože právě v onu chvíli se ten Zlý opravdu chechtá.
Tak toto bych raději nekomentoval.
   Taky je mi líto, že až se Vy budete modlit za mne, budete moci říci mé  jméno, zatímco já ve své modlitbě uvádím jenom Váš nick.
Nikde jsem neuvedl, že se za vás budu modlit - ačkoli bych jistě měl. A jestli se modlíte za mne, jsem vám vděčen a mám z toho radost.
To, že je dnes LGBT v permanentním útoku a bibličtí křesťané se musí jen bránit, může nevidět jen slepý. Taková demoralizace v jaké se nachází ČCE dnes, by nebyla před 20, neřku-li 40 lety vůbec myslitelná. Církve se většinou staly překážkou na cestě ke Kristu a národu se už začínají hnusit. A podpora LGBT aktivit k tomu přispívá měrou nemalou. Čas písmáků a opravdových modlitebníků (nejen v ČCE), již vypršel. ab&ac
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 14:25
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Máš svatou pravdu Ab&Ac.
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 16:13
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Má argumentace se týkala prohlášení organizátorů pochodu, které jsem označil za mizerně provedené.
Mně štve, že se za dobrou věc bojuje špatnými prostředky. "Atmosféra ve společnosti, ale též daňový systém bohužel nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy nových generací. Ba právě naopak, odměňuje paradoxně jednotlivce, kteří si vyberou pohodlný a ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž žijí tak, jako by svět patřil pouze právě aktuálně žijící generaci. Naši volbu radostného předávání bohatství lidské lásky, která nepočítá, ale dává sama sebe, nikomu nevnucujeme."
To je lež, jako věž. Jak jsou daňově zvýhodněni bezdětní? Nejsou. Jsou znevýhodněni. Opravdu se má pochodovat na podporu lži. Či se má pochodovat za zrušení daňového zvýhodnění rodin s dětmi? - Tak prohlášení vyznívá. O jaké jiné majetkové nerovnosti organizované státem by se jinak mluvilo?
A když už jsme u těch jednotlivců, "kteří si vyberou pohodlný a ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž žijí tak, jako by svět patřil pouze právě aktuálně žijící generaci." Tak nějak viděli Ježíšovi odpůrci Krista, který nezaložil rodinu, místo toho vandroval krajem s kamarády (které vytrhl od jejich rodin) a vykládal lidem o tom, že je blízko Boží království. Ve stejném stylu pokračoval i apoštol Pavel. Zase tedy vidím v prohlášení zkrat - "nemáš děti = nezodpovědně si užíváš". Co když nezaložení rodiny má úplně jiné důvody, nežli poživačnost. To bezcitné paušalizování se mi příčí.
Proč se za mne nemodlíte, to si musíte vyříkat se svým Spasitelem sám. Mne můj Spasitel učil modlit se za druhé.
Na mne LGBT permanentně neútočí, ani na mou rodinu, ani na náš sbor. Ani v církvi nikdo nehalasí: "Dejte nám sňatky. Přiznejte nám adopce." Ani v současném legislativním procesu není nic na tomto poli v pohybu. Takže opět postulujete něco, co není skutečností. V rámci nadkonfesní společnosti si ale stále musíme klást otázku, jakým právem jim v tom bráníme, když víra není společně sdílenou hodnotou? Odkud bereme kritéria pro naše společné rozhodování?
Jako útok na svou duši beru, když ze mne děláte křesťana v uvozovkách. Tímto způsobem se obvykle zpochybňuje určitá skutečnost. Jestliže zpochybňujete mou přináležitost ke Kristu a tím i mou spásu, vidím v tom projev nenávisti, nikoli lásky.
Nejlepší na tom všem ale je, že mne nakonec stejně nebudete soudit Vy, držitelé pravdy, nýbrž milosrdný Bůh. Stejně jako všechny ostatní.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 17:04
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Atmosféra ve společnosti, ale též daňový systém bohužel nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy nových generací. Ba právě naopak, odměňuje paradoxně jednotlivce, kteří si vyberou pohodlný a ničím a nikým nevázaný životní styl, v němž žijí tak, jako by svět patřil pouze právě aktuálně žijící generaci.
Já teda v tom vidím cikány, řeknu na rovinu. Nevychovávají, nepracují, neposílají děti do školy,, parazitují na daňovém systému a dostávají od města dávky, které slušní lidé nikdy nedostanou. Nemluvě o bytech a jejich devastování, terorizování okolí kriminalitou,, atd. Mluvím z vlastních zkušeností…
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 05. 07. 2017 17:16
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

omluva,, měl jsem napsat romy, říct cikán je rasismus,, ale u nás se říká cikáni, i romové si říkají cikáni.
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 05. 07. 2017 18:58
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Tak teď se v tom ztrácím. Jak to tedy s těmi Cikány alias Romy je? Já myslel, že vcelku splňují to, co pochod podporuje - žijí pěkně heterosexuálně, vlivem subkultury většinou monogamně, rozmnožují se, dostávají státní podporu. To by snad mělo být v pořádku. A na výchovu dětí si nasazují svá kritéria. (Což křesťané po svém dělají taky.)
Poučte mne prosím, kterou dávku, přiznávanou Romům, slušný člověk za splnění těchže podmínek nedostane? Střílíte od boku, nebo o nějaké skutečně víte?
Devastace majetku a kriminalita je jistě problém, ale s tématem podpory rodiny v téhle debatě až tak nesouvisí.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 06. 07. 2017 09:40
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Poučte mne prosím, kterou dávku, přiznávanou Romům, slušný člověk za splnění těchže podmínek nedostane? Střílíte od boku, nebo o nějaké skutečně víte?
Nestřílílím… Matka robila na sociálce, mám to z první ruky..
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 13:34
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Uveďte onu dávku, prosím. Rád se poučím.
Zatím ze sebe jenom děláte chytrého, ale žádnou znalost jste neprokázal. Pořád je to jen střelba od boku, nic konkrétního. Když to máte z první ruky, nebude snad pro vás těžké zjistit název oné dávky extra určené pro Romy.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 06. 07. 2017 13:47
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

tak třeba jim tam vlítne tlupa cikánů a dělají poprask,, že potřebují novou kuchyň… a ty peníze na ni taky nakonec dostanou od města… Stačí? chcete fotky tech kuchyní i s cigánkama jak tam vaří??? Když tam prijde vámi zminěná matka samoživitelka,, ta ji nedostane, dostane jen ty dávky, jestliže nemá životní minimum
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 14:04
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Já jsem prosil o název oné dávky. Má přece nějaké místo a pojmenování v systému. A je-li určená pouze pro neslušné Romy, musíme ji úředne napadnout, neboť je to strašná nespravedlnost v rozporu se zákonem. Ale možná že chci nosit dříví do lesa a Vy jste to již ve své horlivosti udělal, když o tom víte už delší dobu z první ruky.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 06. 07. 2017 14:34
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Pane faráři,, vy jste dlouho studoval a pak už se díval na svět jenom z kazatelny?? Vy nevíte jak to ve světě chodí?? Nežil jste nikdy normální život obyčejnýho člověka? Ne samozřejmě neexistuje název dávky jen pro neslušné romy , systém se tváří jako že dává stejně všem ale v praxi je všechno jinak. To je jako když jakože každý zaměstnavatel dává 100% příplatek za prácu ve svátek, máme na to přece zákon, ale ve skutečnosti to platí jen v lepších firmách,, podnikatel vás nažene na Cyrila s Metoden a na Husa do práce, protože se musí honem nachystat kamion a dá vám za to jen volno v pátek a jinak žádnej příplatek,, a to v lepším případě aspoň to volno.. Vy jste to nikdy nezažil? A teď nechtějte zase důkazy, sle věřte mi že sám jsem to zažil. No a s těma dávkama to máte stejné. Rozumíte mi? Podivejte se na jinou věc, u nás postavili cikánům celou ulici takových tech nerozbitných bytů, nových bytů za symbolický nájem. Když se kdosi ve městě na truc ozval, že se chce oženit a mít rodinu a chtěl by aby se město o něho taky tak postaralo,, že nemá bydlení, skončilo to jen tím ozváním se. A tedď mi najděte pojmenování toho zákona či pravidla v systému, na základě kterého město postavilo byty které byly jen pro cikány. Nenajdete ho… A cikáni ještě nadávali, že byty jsou malé a tak dále a chcou bydlet víc v centru města… Kdybychom měli hovořit o evidentním zvýhodňování pak ano, máme tady inkluzi, občanská sdružení určená jen pro….. evangelické faráře určené jen pro…….,, různé kvóty… ale to už je jiné, nekonečné téma.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 20:27
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Stoprocentně souhlasím. Samozřejmě, faráři nežijí život obyčejného člověka uštvaného prací, mnohdy hledajícího druhý pracovní poměr aby vůbec s rodinou přežil. Navíc neznají to, že nad každým zaměstnancem neustále visí Damoklův meč vyhazovu, jakmile se zaměstnavateli jakkoli znelíbí. Faráři jsou prostě mimo realitu, jako tento farář z Poličky. Oni nechápou utiskovaného - protože jsou na straně utiskovatelů!!! Irituje mne necitlivost a lhostejnost farářů k běžnému českému člověku, tak těžce si vydělávajícího na chléb. Tento farář je jasným důkazem toho, že mu ani NESTOJÍ ZA TO, aby se informoval o životě obyčejného českého člověka. Kam se podělo ono Kristovo:
Gal. 6:2 "Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův." ???
Neustále píši o tom, že proti existenci církví nic nemám - přesně podle hesla žít a druhé nechat žít. NECHŤ TEDY CÍRKVE ŽIJÍ - ALE ZA SVÉ!!! Jenže to ony nechtějí - protože by došlo k okamžiku pravdy, který by zjevil, nakolik si církevníci své církve váží a co jsou ochotni pro ni obětovat. Nechť si církevníci své faráře zaplatí ze svého!!!!
Církve neustále nadávají na totalitní útisk. Ale za totality z drtivé většiny ateistický národ ze svých daní platil faráře i obnovu církevních památkově chráněných staveb - aniž by se lidí kdokoli na cokoli ptal!!! Jistě, platy farářů nebyly ani zdaleka průměrné - ale kolik lidí bralo ještě méně než oni??? ab&ac
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 08:37
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Omezím se jen na toto: Jiří Tengler napsal(a):
 Nejlepší na tom všem ale je, že mne nakonec stejně nebudete soudit Vy,  držitelé pravdy, nýbrž milosrdný Bůh. Stejně jako všechny ostatní.
Označovat mne za držitele pravdy je nebetyčná pitomost!!!
Váš komentář z 05.07. 13:48: Krom toho - být držitelem pravdy mi přijde strašně nudné, strnulé, bezcílné.
Moje reakce z 05.07. 14:36: Navíc je to nemožné - viz můj předchozí komentář.
Vy jste si mé komentáře ani nepromyslel - ale hned mne hloupě osočujete!!! Kde jsem napsal, že vás budu soudit???? Co se mi to snažíte podsunout???
J. 5:22 "Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken soud dal Synu."
Tím diskusi s vámi končím. Přeji požehnaný den. ab&ac
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 13:56
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Že jste se ozval až na mne!?
Když o Vás totéž jinými slovy prohlásil o dvě hodiny dříve (05. 07. 2017 14:25) jeden evangelík, nijak jste neprotestoval. Cituji: "Máš svatou pravdu Ab&Ac." Promiňte, že jsem se nechal zmýlit Vaším mlčením.
Jsem rád, když se od Vás dovídám, že nemáte pravdu. Rázem se mi tak nějak volněji diskutuje.
Pokud jste dobře četl, nepsal jsem, že mne budete soudit, nýbrž že mne nebudete soudit. Takže z mé strany k hloupému osočování nedošlo. A nic Vám tedy nepodsouvám. (Nějak se nemohu zbavit pocitu, že hloupě osočen jsem byl právě já Vámi, když jste se mi snažil podsunout, že Vás označuji za svého soudce.)
Ach jo, jestliže stejně převracecím způsobem čtete i Bibli, tak tedy potěš Pán Bůh.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 06. 07. 2017 14:11
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Pane kazateli Jirko ale ani vy nerozumíte našim příspěvkům. Jako bychom byli z různých světů. Já moc nechápu myšlenkové postupy vaše ani pana Wrány. A stejně tak si myslim,, že se vyjadřuju jasně,, kolegovi AbAc rozumím, vám ne. Vy zase nerozumíte nám dvěma. Vy faráři mluvíte jako indiánské vědmy, samé úvahy, ze kterých máměě něco vyčíst a když to vyčteme blbě tak hned to jsem neřekl. Zřejmě je odlišné i naše chápání bible. Co tam vidíme my, to tam nevidíte vy. Čím se řídíme my dnes,, pro vás je jen dobové. Kdo z nás má pravdu? Postoj katolické církve nebo pravoslavné k rodině a homoseualitě je stejný jako můj a to ta církev je tady 2000 let a po celou existenci má stjený názor. Já se přikloním k názoru této původní církve,, který mi i sedí s Biblí,, a farář církve, která vznikla před 100 lety a své postoje mění jako svoji polohu kohout na věži ,, vy mi řeknete, že nemám pravdu ohledně rodiny a homosexuality,, dokonce prohlašujete že církev nemá nárok na absolutní pravdu v učení o víře a mravech. Tak proč jste členem církve a dokonce jejím knězem?? Nebo vy vnímáte církev jen jako kolektiv příznivců nějakého filosofického směru řízlého křesťanskou filosofií??? Asi jsem já a mí kamarádi a vy a vaši kolegové faráři CČE,, z jiných světů.
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 14:57
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Dík za tenhle přípěvek, konečně mám dojem, že jsme se aspoň trochu potkali. Mne tyhle internetové debaty štvou, protože jsou to většinou jen takové štěky, které na sebe vyrážíme a pořádně se nevnímáme. Jsme schopni výpovědi otočit úplně na ruby. Pustil jsem se do téhle debaty, protože jsem chtěl být konstruktivní a argumentovat poctivě ze své křesťanské víry. Nepřipadal jsem si nikde v rozporu s Biblí, což vy nejspíš také ne. (Snažil jsem se hlavně ukázat nedůslednost použité mimobiblické argumentace, ale to bych teď ponechal stranou.)
Vůbec si nemyslím, že s homosexualitou je všechno jasné a dobovou theologií vyřešené. Stejně jako Vás mne děsí, s jakou lehkostí se opouštějí dřívější postoje a kope se velký ekumenický příkop. Problém vidím v tom, že spolu málo mluvíme. Málo společně čteme Bibli. Málo se společně modlíme a málo spolu Pánu Bohu zpíváme. Zkrátka jsme málo církví (bez přívlastku evangelická, katolická, evangelikální). Jakmile se takto sejdeme, bude naše rozmlouvání i o té zamotané homosexualitě přínosnější. Neshodneme se sice, ale snad se budeme navzájem mít více rádi a budeme chápat, proč druhý smýšlí odlišně. Pán Ježíš nazaslíbil svého Ducha lidem polemizujícím na netu či chrlícím všelijaké traktáty, nýbrž lidem shromážděným v jeho jménu. A právě tohle shromažďování nám chybí. A proto jsem v církvi, protože tam se takto shromažďujeme a čerpáme z Ducha. Což je nesmírně vzácné v současné společnosti. Zažil jste kupříkladu Vy nějakou debatu či disputaci o homosexualitě, kde by si protější strany uctivě naslouchaly, šly krok za krokem a jasně pojmenovaly shody a neshody? Já ne. A tohle dlužíme křesťanstvu a společnosti celkově. Je mi líto, že ani má intelektuálně ztepilá ČCE nikdy nic takového nezorganizovala a v leckterých svých členech se opět jeví trapně a nesmířlivě jako držitelka pravdy.
Domnívám se, že kdybychom v řečnění o homosexualitě byli opatrnější a uvážlivější, byli bychom hodnověrnější. Na obou stranách.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 06. 07. 2017 19:19
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Na mé dotazy neodpovídáte, nevadí. I ignorance je reakcí a potvrzuje určité modely vyrovnávání se s psanou normou. Alespoň něco ze světové literatury; konečně jsem to našel v češtině, ačkoliv polsky nebo anglicky byste tomu snad také rozuměli:
Katolicismus římský pro marťanskou encyklopedii, připravovanou k vydání poté, co atomová válka zničí na zemi veškerý život.
'Římský katolicismus byl podle archeologických dokladů ve dvacátém století na planetě Zemi značně rozšířen. Pokud jde o západní polokouli, vyznačoval se zřejmě komplexním systémem sexuálních tabu a rituálů. Styk mezi sezdanými partnery se omezoval na určitá krátká údobí, stanovená podle kalendáře a tělesné teploty ženiny. Marťanští archeologové se naučili rozeznávat příbytky římských katolíků podle toho, že obsahovaly velké množství komplikovaných grafů, kalendářů, zápisníčků popsaných číslicemi a kvanta zlomených teploměrů, což potvrzuje, jak velký význam byl tomuto kodexu přikládán. Někteří vědci tvrdili, se nešlo o víc než o metodu omezující počet potomků; ale jelikož bylo nezvratně prokázáno, že v průměru přiváděli římští katolíci na svět více dětí než kterákoli jiná společenská vrstva, je toto tvrzení zřejmě neudržitelné. Mezi další články římskokatolického učení patřila víra v božského Spasitele a posmrtný život.'
(David Lodge, DEN ZKÁZY V BRITSKÉM MUZEU)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 07. 2017 20:50
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Všechny zdravím a gratuluju nám všem, že nám diskuse poprvé za posledních 5 let neskončila u homosexuality, ale výjimečně u rómů. A ptám se, co jste nám tím chtěl říct, Dane?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 06. 07. 2017 20:57
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Asi tolik, že "svaté texty" svým vyznavačům kolikrát říkají víc, než v nich doopravdy je, v jejich "porozumění textům" se důrazy přesouvají od podstaty k okrajům, až i za ně. Obsah, pokud zbyde, se sám ocitne na okraji. To i jistý Ježíš z Nazaretu svým souvěrcům vyčítal, když je obviňoval, že "komáry cedí, ale velbloudy polykají".
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 07. 2017 21:17
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

A prosím, jak to souvisí s textem o symptotermální metodě plánovaného početí? Vy všichni faráři ČCE mluvíte v hádankách nebo jste se tu na nás domluvili? :-)
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 06. 07. 2017 21:51
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Nejsem farářem, dokonce nejsem ani členem ČCE.
Spíš, jak s ním souvisí vůbec křesťanství? Nicméně čas křesťanů pak takové prkotiny stravují natolik, že už jim na křesťanství samotné žádný nezbývá.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 07. 2017 21:55
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Aha, soráč. A jak to tedy souvisí, mám nějak delší vedení či co.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 06. 07. 2017 22:02
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Všiml jsem si. Raději to nechte být.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 07. 2017 22:06
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Radši nechám, kdoví, jestli bychom zase neskončili až u našich duhových melírů.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 06. 07. 2017 22:08
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Právě. Co jsem si všiml, jste to především Vy, kdo tam dokáže každou diskusi stočit, až by člověk řekl, že křesťanství je jen o tom. :-)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 07. 2017 22:16
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

A vidíte, už se o nich bavíme.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 21:04
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Zdravím příteli, také já nechápu myšlenkové pochody váženého pana faráře. Jestliže mi pan farář napíše, cituji:
05. 07. 2017 13:48 "Krom toho - být držitelem pravdy mi přijde strašně nudné, strnulé, bezcílné.Krom toho - být držitelem pravdy mi přijde strašně nudné, strnulé, bezcílné."
dospěl jsem k názoru, že mě za držitele pravdy pokládá. Proč by o tom vůbec psal?
A jestliže v reakci na můj komentář z 05. 07. 2017 14:17 napsal notoricky známou pravdu:
05. 07. 2017 16:13 "Nejlepší na tom všem ale je, že mne nakonec stejně nebudete soudit Vy, držitelé pravdy, nýbrž milosrdný Bůh. Stejně jako všechny ostatní."
dospěl jsem k názoru, že mne, "držitele pravdy" na kterého mě tímto pasoval, považuje za svého soudce. Jistě, pan farář napsal, že ho nebudu soudit (což je jistě notoricky známo) - ale kladu si otázku, proč tuto notoricky známou pravdu vůbec zmiňuje - jaký k tomu měl vůbec důvod. Proto jsem dospěl k názoru, že mne jako "držitele pravdy" za svého soudce pokládá - a proti tomu jsem se biblickým citátem ohradil. A mám za to, že páně farářovy věty připouštějí pouze jediný výklad. ab&ac
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 06. 07. 2017 21:58
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

Asi všichni potřebujeme pocvičit ve výrokové logice.
Jinak Vás zvu k rozhovoru a k modlitbě u nás doma či někde jinde. Tohle přetahování s přízračnými lidmi bez jména je jalové.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 07. 07. 2017 22:00
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

I když jsem svou komunikaci s Vámi ukončil, přesto odpovím. Za pozvání k modlitbě Vám upřímně děkuji. Nicméně si myslím, že naše společná modlitba ve své podstatě nic neřeší (jsme oba na různých, velmi vyhraněných pozicích), kdežto modlitba jednoho za druhého může řešit mnohé.
Pán Vás provázej! ab&ac
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 08. 07. 2017 20:52
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

To mi připomíná, když mi tu kdysi nabízel osobní setkání pan Danihelka, akorát místo modlení mi chtěl rozbít hubu. Pamatuji si, že jsem mu prozradil, že bydlím hned ve vedlejší ulici a on nějak poté ztratil zájem…
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 09. 07. 2017 16:21
Předmět: Re: Podpoří ČCE Den pro rodinu?

I to dokumentuje žalostný stav této církve . . . ab&ac