Téma: Ad článek Proč jsem byl a stále jsem pro restituce

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 27. 09. 2012 15:26
Předmět: Ad článek Proč jsem byl a stále jsem pro restituce

Navigace: link | přehled | fórum
Děkuji Romanu Mazurovi za příspěvek psaný v mírném a věcném tónu, což nebývá u tohoto tématu dnes časté.
Přesto jako odpůrce navrhované podoby zákona mám čtyři ale:
1. Nejde o to, aby řešení bylo ideální a dokonale spravedlivé, ale ústavně konformní. To navrhovaný zákon nesplňuje.
2. Dobrá alternativa existuje, a to jsou daňové asignace. Tato možnost byla odmítnuta z důvodů, které nepokládám za správné.
3. Nesouhlasím s tvrzením, že "větší část zabaveného římskokatolického majetku (který má být restituován, příp. finančně nahrazen) je podobně zcela průhledně a čistě nabytá". Formálně právně možná ano, ale zcela se pomíjí historicko-politický kontext, kdy toto nabývání bylo z větší části důsledkem sepjetí světské a duchovní moci a feudálního systému. Nepopírám, že římskokatolické církvi darovali dobrovolně své majetky také obyčejní katolíci, ale mnohem větším majetkem disponovala šlechta jako nositel tehdejší světské moci a jako hlavní mecenáš církve. Nemluvě o povinně odváděných desátcích církvi.
4. Souhlasím, že nemáme morální či křesťanské právo vyžadovat na katolících zřeknutí se jim zabaveného majetku. Ale sami se podílu na tomto majetku zříct můžeme.
Od: Anonym: šesták194.228.169.--- )
Kdy: 27. 09. 2012 23:25
Předmět: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Ve 2 Samuelově ve 23 kapitole čteme zajímavý příběh: "David byl tehdy ve skalní skrýši, postavení Pelištejců bylo tenkrát u Betléma. Tu David zatoužil: „Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány?“ Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. On však nechtěl pít, nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu. Řekl: „Hospodine, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což to není krev mužů, kteří šli s nasazením života?“ Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři.
Myslím, že to je slovo pro nás, pokud by stát restituce uskutečnil. David byl bezprávně vyhnán na dlouhá léta do pouště a Saul ho pronásledoval, místo aby bránil zemi. Tu místo něj bránil psanec David. Neměl tento David nárok na alespoň minimální odškodnění za bezpráví na něm působené? Nemohl mít nárok alespoň na doušek vody ze studny svého dětství? Nárok tu byl, a legitimní. Ale když byl naplněn a jeho bohatýři mu vodu donesli, odmítl ji pít. Zaplacená cena by nebyla adekvátní. Vybízím Vás k témuž v případě, že by se uskutečnily restituce.
Jako kdysi David, i církve mají nárok na odškodnění za léta křivd. Ale nevznikne křivda nová, když dnešní produktivní generace zaplatí odškodné za ty, kteří tento majetek sebrali?
Oceňuji snahu poslanců napravit letité křivdy. Taková snaha jistě přinese naší zemi požehnání. Ale chceme-li si i my přivlastnit především Boží požehnání, nemůžeme náhrady přijmout.
Jako David vykonal úlitbu Hospodinu, vykonejme ji i my. Z peněz, které dostaneme, vyplaťme rodičům každého nově narozeného dítěte částku - řekněme 1000 Kč. Na kolik let vystačíme, tolik vyplatíme. Tak vrátíme peníze naopak generaci budoucí, a předáme dále požehnání.
Doufám, že bychom mohli najít sponzorské firmy, které by zaplatily spojené náklady, aby se církev po Davidově vzoru skutečně "donesené vody" ani nedotkla.
Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 01. 10. 2012 13:28
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Ten příběh z 2. knihy Samuelovy 23, 14-17 je překrásný!
Jenže nevím, jakou by mohl mít hlubší souvislost se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a s konečným řešením církevních restitucí?
Na Evangnetu se ve prospěch vzdání se nároků na stát hovořilo a argumentovalo všelijak, ale reakce jsou stejné - ti, kteří mají pracovní úvazek v církvi jsou proti a ti, kteří nejsou placení církví, jsou pro to vzdát se nároků. Takže… Hospodin suď kudy jít…
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 01. 10. 2012 13:43
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Milý Daggie,
zní to přehledně a lákavě, ale není tomu tak. Na synodu např. byli nejvíce slyšet se svými hlasy PROTI restitucím kolegové faráři Michal Kitta a Tomáš Molnár. Veřejně se angažuje i další odpůrce, kolega Tomáš Trusina:
Z toho tedy vyplývá také to, že laici, kteří spoluvedou církev, ale nejsou jí placeni, restituce podpořili minimálně stejně výraznou většinou jako faráři…
Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 01. 10. 2012 16:14
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Tak v tom případě se omlouvám, nevěděl jsem, kolik je procentuelně z odpůrců či příznivců restitucí duchovních a kolik laiků. A již vůbec jsem netušil, kdo je placen a kdo ne.
Osobně si myslím, že jinak se na dané téma asi dívají lidé, kteří vyrostli v církvích za "totáče" a dotkly se jich osobně ty minulé křivdy.
A asi se na to dívají jinak lidé, kteří uvěřili v Krista a stali se křesťany po listopadu 1989. Což je i můj případ…
Opět se mohu se mýlit - zase nemám statistická data z nějakého výzkumu.
Od: Anonym: Martin Fér---.139.broadband14.iol.cz )
Kdy: 01. 10. 2012 17:54
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Mám za to, že diskuze na Evangnetu ani zdaleka statisticky nevystihuje vztah k "vyrovnání" mezi kazateli a ostatními (jakož ani k jakémukoli jinému tématu). Osobně mám pocit, že jsou to spíš kazatelé, kteří semtam nadnesou, že bychom to brát neměli - ale je to jen pocit. Předpokládám, že ten, kdo chtěl, aby v naší církvi šel vývoj jiným směrem, nezůstal u různých mediálních prohlášení a webových diskuzí, ale skrze své staršovstvo a konvent podal návrh synod.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 01. 10. 2012 22:34
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Synod není schopen si něco navrhnout sám? Navíc se už vyjádřil, a to kladně. V této chvíli nikdo neví, jestli ten zákon bude schválen, takže navrhovat, co s těmi penězi, když ještě není jasné, zda je vůbec dostaneme, by bylo poněkud předčasné.
Od: Anonym: šesták194.228.169.--- )
Kdy: 03. 10. 2012 19:32
Předmět: Re: Pokus o návrh pro synod v případě uskutečnění restitucí

Než se návrh propracuje přes všechny cesty, trvá to hodně dlouho, takže rozhodovat, co s případnými restitucemi, podle mě předčasné není - naopak už je možná i dost pozdě.
Od: Anonym: Zbyněk Marjanko <> ( 217.117.213.--- )
Kdy: 16. 02. 2013 12:56
Předmět: Re: Ad článek Proč jsem byl a stále jsem pro restituce

Zajímají se místní sbory ČCE o možné VRÁCENÍ pozemků v místě působení? Viz zajímavý odkaz!!!http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/ev-obec.htm