Téma: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Od: Anonym: Locika---.210.broadband3.iol.cz )
Kdy: 13. 08. 2012 11:14
Předmět: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Navigace: link | přehled | fórum
Doporučuji k poslechu, Dvacet minut Radiožurnálu k církevním restitucím 10.8.2012 v 17.06 hod. M.Rejchrt mě fakt baví.Bravo…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 08. 2012 17:05
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Bratr Miloš si to neskutečně esejisticky užívá, když tvrdí, že skutečně neví, jak vznikla kolonka 2,3 miliardy pro ČCE. - Když se však z jeho provokování udělá publicistika, je jeho nevědění nepravdivé.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 14. 08. 2012 15:14
Předmět: Dvacet minut Radiožurnálu k církevním restitucím - přepis interview s M.Rejchrtem z 10.8. 2012

Dvacet minut Radiožurnálu k církevním restitucím 10.8.2012 v 17.06 hod. s M.Rejchrtem: (zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut)
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Dobrý den.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Vy jste, pane Rejcrhte, to prohlášení několika desítek herců, podnikatelů, vědců a dalších lidí nepodepsal. Proč?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, já to prohlášení četl a mně se tam zalíbila jedna věta, totiž, že nelze vrátit vše, co bylo ukradeno, ale jinak jsem tam nenašel nic, proč bych to měl podepisovat, takže ta jedna věta, to je trochu málo.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Co se vám vlastně líbí na tom principu, který jste popsal jako tu větu, že nelze vrátit všechno, co bylo ukradeno?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, mně se zdá, že to je takové realistické vystižení naší nemohoucnosti vůči minulosti vůbec. Já bych byl moc rád, kdyby to, co je ukradeno, mohlo být vráceno, třeba, kdyby lidé, kteří byli okradeni jako klienti HSystému dostali svoje peníze, kdybychom dostali zpátky námořní flotilu, co nám ukradl Viktor Kožený, kdyby třeba mohli dostat svoje peníze lidé, kteří o ně přišli v roce 1953 při měnové reformě a byly jich miliony, ale prostě ono to nejde. To heslo, že se má všechno vrátit, co bylo ukradeno, platí v takových řídkých případech, kdy můžeme chytit pachatele a kdy také to, co se stalo, byla taková jednoduchá krádež a ne to, co se stalo za nadvlády komunistů v padesátých letech zvláště, kdy církvím a hlavně církvi římskokatolické, to je 98 % onoho majetku, o kterém se vede řeč, kdy té církvi byl ten majetek nějakým způsobem zcizen, ale ten vtip je v tom, že to nebylo formou jednoduché krádeže, a proto takový složitý zákon, který se mi do značné míry i líbí, tam jsou takové zdařilé formulace, on za majetkovou křivdu považuje například zřeknutí se dědictví v tísni nebo prodej věci za nevýhodných podmínek a podobně, čili ona to nebyla jednoduchá krádež a kdybychom dali na to heslo, na tu mantru stále opakovanou, že se má vrátit, co bylo ukradeno, tak by to znamenalo, že ta církev nedostane nic, protože ono jí to nebylo ukradeno, ono jí to bylo vzato jiným způsobem.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: V té výzvě, kterou podepsaly 4 desítky lidí či osobností. Tak tam je kromě jiného jaksi vtělena určitá výzva nebo určitý strach z toho, že se téma takzvaných církevních restitucí nebo vyrovnání se státu s církvemi stane předvolebním tématem. To by vám, pane Rejchrte, nevadilo?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Ale co já s tím nadělám? To je samozřejmé, že se to stane předvolebním tématem.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Ne, víte na co se ptám, ptám se na to, jestli to, je to složitá materie, samotný ten zákon je složitý, vůbec té téma celé je složité, také to trvalo celých těch 20 let, než se jaksi dostalo až k paragrafovanému znění zákona, jestli to tomu tématu může uškodit, když to před krajskými senátními a možná i prezidentskými volbami bude možná tématem číslo jedna?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Já nevím, jak to dopadne, ale je možné, že se konečně se začne mluvit o podstatě věci, a totiž o té věci samé, o jednotlivých paragrafech toho zákona a přestanou se vypouštět ty kouřové clony takových těch velkých vznešených slov o té nutnosti vrátit, co bylo ukradeno, za kterými se třeba skrývá nějaká nepatřičnost. A jestli to pomůže k tomu, abychom se konečně podívali na znění toho zákona a na jeho sporné body, tak by to bylo jen dobře, protože ten zákon podle mě ve větší své části je potřebný a je dobrý a já jsem dokonce překvapen, jak jsou některé jeho formulace podařené.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: No, a pak je tam z vašeho pohledu menší část, která dobrá není a to je která?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, tak jsou tam takové drobné věci, kterým tak úplně nerozumím, to bych potřeboval nějaký opravdu odborný výklad. Mluví se o tom, že nebude prolomena ta lhůta únor 48 a tam se mluví o zákoně z roku 47, kde prostě věc vydaná podle toho zákona, tedy odejmutá podle toho zákona vlastně je také předmětem té majetkové křivdy, tak to mně jako tak nejde úplně do hlavy, že najednou je tam datum rok 47, a pak je tam také třeba taková drobnost, ale možná ne bezvýznamná, že najednou práva a povinnosti náboženské matice přecházejí na římskokatolickou církev, to nikdy nebyla církevní instituce ani státní, to byl takový samostatný fond a ejhle najednou jednou větou vlastně jeho, ano, majitelem se stává římskokatolická církev, tak to bych také potřeboval nějak objasnit a pak je tam něco, s čím jsem si naprosto jist, že je to špatně, a to je paragraf 15, kde se mluví o takzvaných náhradách, náhradách finančních jednotlivým církvím, je jich tam 17.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Jenom pardon pro ty, kteří ten návrh zákona neviděli, ten paragraf vypadá v podstatě jako tabulka, kde je u každé církve napsaná jaksi přímo vypočítaná, ne vypočítaná, je tam jedno číslo, které není nijak dále rozvedeno.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Není nijak vysvětlováno, jak se k němu dospělo, je tam 17 takových kolonek a jedna z nich proto o tom mluvím, já nechci být neekumenický, tak budu mluvit jenom o své vlastní církvi, najednou moje Českobratrská církev evengelická má dostat 2 miliardy 226 milionů korun jako náhrady, ale já nevím za co? Nám totiž skoro nic nebyl odňato a co nám odňato bylo, tak už máme dávno zpátky a najednou tady přicházejí tyhle peníze a já se ptám, za co jsou to náhrady, když se to tak jmenuje?
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Víte, pane Rejchrte, jenom abych tomu úplně správně rozuměl, tak vás rozhodně není možno podezírat, že byste nevěděl, že byste věděl málo o tom, jak u vás evangelíků hospodaříte s majetkem, co už vám bylo vráceno a tak dále, naopak, a přesto říká, že tak trochu s překvapením koukáte na to, že vám stát chce vrátit něco přes 2 miliardy?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, právě on nám něco nahrazuje a já nevím co, když není co nahradit, nám nebylo nic odňato. Církvi římskokatolické ano, té bylo odňato hodně majetku, tomu bych rozuměl, a některý nemůže být vydán. A najednou my dostáváme a nejen my, ale jiné církve, které třeba byly registrovány až v roce 89 a ejhle také dostávají jakési náhrady údajně se to vykládá, že je to za nevydaný majetek. No, ale to je za majetek, který nám nikdy nebyl odňat, proč by nám měl být vydáván?
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: No, to téměř přesně souvisí s tím, co se stalo včera, protože včera a vy jste to sám také viděl, myslím, že o tom slyšeli a viděli to i naši posluchači, česká sociální demokracie v rámci předvolebního boje před krajskými i jinými volbami vyrukovala řekněme s určitými plakáty, ten jeden plakát se odkazuje právě na názor sociální demokracie, že ODS a TOP 09 se chystají církvím dát dar ve výši 134 miliard, to se odkazuje právě na onen paragraf, na onu finanční náhradu a ten plakát je koncipován jako dvě ruce, z nichž jedna s normální jaksi košilí na konci té ruky třímá plný pytel a dává ho ruce v kněžském ornátu s prstenem, což vyvolalo i určitou reakci, k té se dostaneme. Jak vám to připadá jako toto pojetí v rámci předvolebního boje?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, bohužel v tom předvolebním boji se užívá hrozných prostředků, například billboardů. Podle mě všechny billboardy jsou hloupé z principu a útočí na naši hloupost, útočí na ty nerozumové složky naší bytosti, ty billboardy jenom vyvolávají dojem a emoce a vůbec nás nenutí k tomu, abychom přemýšleli, abychom argumentovali, nýbrž se nás snaží nějak získat a nějak přesvědčit, čili i tenhle billboard se mi zdá hloupý, ale nevím, že by některé jiné byly nějak chytřejší.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Dobře. Nechci tento konkrétní billboard obhajovat, na druhou stranu, když jsem vás pozorně poslouchal, co jste říkal, jaké výhrady máte k tomu, jak se došlo k těm číslům, k těm finančním náhradám v rámci vyrovnání se státu a církví, tak není to jinými slovy to samé to, co říká sociální demokracie, která říká: "ODS a TOP 09 se chystají církvím dát dárek 134 miliard korun." A vy říkáte: "Vůbec nevím, jak se došlo k tomu, že nám evengalíkům se chce vrátit něco, nebo nahradit něco přes 2 miliardy."
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, já říkám, že to nevím a není to totéž, co je na tom billboardu. Já bych jen využil toho, že jsem četl zajímavou odpověď na tu mou otázku od pana metropolity moravského, arcibiskupa Graubnera, který dokonce říká, že tohle to je gesto mimořádné velkorysosti katolické církve vůči nekatolíkům a že je to dar, takový dar, který dáváme, protože jsme štědří a velkorysí, ačkoliv oni by měli nárok ti nekatolíci jen na 2 %, a ještě říká tím snad napravíme to, čím mohli v dějinách katolíci ublížit jinověrcům. Čili v tomto pojetí se jedná o dar, ale katolické církve těm církvím nekatolickým.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Dosud jsem, pardon, pane Rejchrte, měl pocit, že veškeré finanční náhrady budou vypláceny z veřejných peněz, tedy ne z peněz katolické církve.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, to jste četl ten zákon dobře, je to tak skutečně. Tadyhle na jednu stranu čteme tenhle ten dojem, že tedy se jedná o dar, štědrý dar katolické církve. Zajímavé je, že nikdo ani z těch zástupců těch zastánců toho zákona, kteří ho tak vehementně prosazovali, se neohradil proti tomuto výkladu, čili je možný výklad, že se jedná o gesto dobré vůle ze strany katolické církve, akorát je tam taková maličkost v tom paragrafu 15, že tu výplatu provádí ministerstvo kultury, ne katolická církve, ne formou nějakou darovací smlouvy, ale formou jedné věty v paragrafu 15 a to je to, co mně nejenom nejde na rozum, ale já se domnívám, že tam je skrytá nějaká kulišárna, pro kterou ten zákon jako takový je nepřijatelný, tenhle paragraf se musí vyčistit prostě.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Já se přiznám, že tomu úplně nerozumím, pane Rejchrte.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, já tomu také nerozumím. Prostě je to tak, že stát podle toho zákona je to jednoznačné, dává jakési náhrady církvím, mně je to srozumitelné u církve římskokatolické, protože té bylo odňato mnoho majetku a ne všechen ten majetek se dá takříkajíc vrátit nebo vydat, abychom byli přesní. Tudíž přichází do hry takzvaná finanční náhrady. Ale teďka jsou tam církve, které o žádný majetek nepřišly a dostávají náhradu také.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A když už jsme u toho, tak vaším, abych tak řekl, církevním šéfem je pan Joel Ruml. On byl a stále určitě je u těch jednání, které doprovázejí takzvané církevní restituce, tak, když se zeptáte jeho, tak co on vám na to říká?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, já jsem se ho na to nezeptal, protože už …
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: No, možná to je chyba.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Já už nejsem členem synodní rady, kdy jsme byli takoví kolegové.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Ano, to bezesporu.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Ale nezeptal jsem se ještě, takže nevím a já si dokonce užívám toho luxusu, že ten zákon čtu jako občan, který o tom, že bylo někde nějaké jednání na Ekumenické radě církví a že se tam někdo s někým dohadoval, ani nic neví a vědět nemusí, ale má tady zákon, dokonce v tom zákonu je i nějaká důvodová zpráva, to jsem všecko přečetl a vůbec z toho nejsem moudrý.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: V tuhle tu chvíli ani já ne, to musím říct, ale ještě mi řekněte váš …
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Ale to bude zřejmě chyba, pozor, abych se vrátil k tomu, co jsem řekl, já myslím, že to není chyba ani pana arcibiskupa Graubnera, ani moje, ani vaše, to je chyba toho zákona, že je takto napsán.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu farář Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt. Když se vrátíme ještě jednou k tomu, jakým způsobem se téma vyrovnání se státu s církvemi stalo předvolebním tématem zveřejněním toho plakátu, tak ten plakát České strany sociálně demokratické vyvolal také určité reakce, právě i váš církevní šéf, pan Joel Ruml jako šéf Ekumenické rady církví, je podepsaný pod prohlášením, kde je mimo jiné psáno, předvolební propaganda sociální demokracie útočí slovníkem obou někdejších totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemickými a antiklerikálními plakáty třetí říše narudo přetřenými gottwaldovskými ideology, stále se bavíme o plakátu, kde jedna ruku předává naplněný nespecifikovaným obsahem pytel ruce v kněžském ornátu a tam je potom nějaký text odkazující na dvě politické strany. Jak vám tato reakce přijde, pane Rejchrte?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, mně se také stává, že když jsem rozčilen, tak něco přeženu a řeknu něco, co bych asi pak nepodepsal. Mě na tom mrzí, že oni v tom rozčilení napsali text a ta chvíle toho zamýšlení, která je nutná proto, abych něco napsal, je nedovedla k tomu poznání, že něco takového vyslovit nesmějí a oni to napsali a jsou pod tím podepsaní tito zodpovědní lidé a myslím, že tím upadli do jámy, kterou si sami vykopali. A tímhle tím slovníkem sestoupili přesně do té předvolební arény těch podpásových ran a všelijaké rétoriky nabubřelé, agitační a tohle se jim povedlo, prostě užívat takovýhle formulací, kde přece na tom plakátě není žádná rudá barva, a najednou my tam čteme narudo, že to je přetřené nějakými gottwaldovskými agigátory, no, tak to je reakce lidí, kteří se rozhodli vstoupit do té politické vřavy, do toho politického kotle a tam jednat jako takový političtí aktivisté a to je přesně to, čeho by se církev vždycky měla vyvarovat, nepovedlo se.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Když vezmeme, bavíme se tady v horizontu vlastně 24 hodin od zveřejnění tohoto plakátu po reakci Ekumenické rady církví a předvolební kampaň bude ještě dlouhá, volby jsou až na podzim, prezidentské až na začátku příštího roku, není vyloučeno, že se situace bude dále proměňovat, tak účast vůbec tohoto tématu v předvolebním boji, co to může církvím podle vašeho názoru, pane Rejchrte, přinést, jak to může zahýbat s její, jako s jejich renomé?
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: No, já myslím, že to renomé nemáme valné a že se nutně ještě sníží a mně je toho líto, protože já bych rád, aby křesťané v této zemi byli takovou solí země a kvasem v těstě a aby lidé říkali oni jsou takoví zvláštní, ale tohle by se mělo podporovat, to se nám líbí. A když se bude jednat takhle, že budeme fungovat v předvolebním boji jako takoví matadoři pro určité politické strany proti některým jiným, tak si tím nejen nešplhneme u veřejného mínění, ale vnese to obrovský rozkol dovnitř církví. Já o tom něco vím. Naše církev je taková pluralitní, tam jsou voliči různých stran a když se přijde s takovýmhle vyhroceným stanoviskem, no, tak okamžitě vzniknou zase všelijaké protihlasy, protitendence, možná i písemné petice a rozdělení, a to je to, čeho jsme, čeho bychom se měli vyvarovat, protože my máme předvádět, že ani politika není to poslední, čemu se máme v životě věnovat s tím největším nasazením a s tou největší důležitostí.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, zejména o snaze vyrovnat se mezi státem a církvemi jsem mluvil s farářem Českobratrské církve evangelické Milošem Rejchrtem. Děkuji pěkně za váš čas. Hezký večer.
Miloš REJCHRT, farář Českobratrské církve evangelické: Na slyšenou.
Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji příjemný večer.
Od: Anonym: miloš rejchrt <> ( ---.44.broadband13.iol.cz )
Kdy: 14. 08. 2012 20:14
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Bratr Miloš si to neskutečně esejisticky užívá, když tvrdí, že skutečně  neví, jak vznikla kolonka 2,3 miliardy pro ČCE. - Když se však z jeho  provokování udělá publicistika, je jeho nevědění nepravdivé.
Kazatel ČCE Miloš Rejchrt napsal:
Co a jak si bratr Aleš skutečně či neskutečně užívá, tím se nezabývám a o tom nepíši. Prosím ho o totéž. Dále ho prosím, aby vždycky, když někoho -třeba mě- napadne z "nepravdivého nevědění" či jiné špatnosti, nejdřívě si ověřil, zda tu špatnost dotyčný opravdu spáchal, napsal či řekl. Co mi bratr Aleš předhazuje, jsem ani nenapsal, ani neřekl.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 14. 08. 2012 21:10
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Od: Anonym: Locika---.210.broadband3.iol.cz )
Kdy: 15. 08. 2012 09:19
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

petice, díky za odkaz. Jenže, když vidím tu lítou zveř aka developers, tak ani nevím, co je mým přáním. Snad ta katol. církev bude lepším správcem než stát, tak nechť jim to náleží.
Od: Anonym: Locika---.210.broadband3.iol.cz )
Kdy: 15. 08. 2012 09:11
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Asi jste, pane faráři, někomu trnem v oku, naopak jinému zase z očí klapky sundaváte… Každopádně díky, že jste obětoval svůj čas a zákon přečetl (i za mne. a asi jako jediný z toho spolku evangeliků, jinak by to snad nemohli odsouhlasit a podepsat) a mi ho vysvětlil, nikdo jiný se toho nezhostil, nebo o tom nevím, aby upozornil na ta "gesta" kat. církve.
ad provolání k billboardu) opět souhlas s Vaším komentářem.
jako celek, Vaše vystoupení oceňuji a nepamatuji nikoho, kdo by takto svobodně, bez strachu, co na to řeknou katolíci, vyjádřil osobní názor.
ještě jednou díky a doufám, že jste nebyl v rozhlase naposledy.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 08. 2012 11:42
Předmět: Re: Nelze vrátit vše, co bylo ukradeno...

Bratře Miloši, v rozhovoru jsou tyto věty:
Moderátor: A vy říkáte: "Vůbec nevím, jak se došlo k tomu, že nám evengalíkům se chce vrátit něco, nebo nahradit něco přes 2 miliardy." Miloš REJCHRT: No, já říkám, že to nevím…
Těm slovům jsem rozuměl tak, že potvrzuješ, že vůbec nevíš, jak daná cifra vznikla. A to pro mě prostě bylo neuvěřitelné. Pokud je to jinak, a Ty opravdu netušíš, moc se omlouvám…
Od: Kazatel ČCE Petr Sláma <>
Kdy: 16. 08. 2012 20:38
Předmět: A nešlo by to brát nějak takhle?

Byly restituce. Nijak dokonalé, s bázlivě střeženým limitem roku 48 (kvůli strachu z Němců), ale lepší tenhle krok ke spravedlnosti než vůbec nic. V rámci této logiky byly církve ponechány v čekárně, hlavně proto, že jde o příliš veliké sousto, navíc horké… Teď to chce pravicová vláda, která má v popisu práce úctu k soukromému vlastnictví, dotáhnout do konce. Střih, příběh číslo dvě: Jako evangelíci diskutujeme o financování církve. Teologicky správnější je samozřejmě kompletní odluka včetně finanční nezávislosti, tedy církev žijící z vlastní štědrosti, vědoucí totiž, co je jejím jediným potěšením… (můžeme sice argumentovat svou společenskou užitečností, ale vidět by ji měl hlavně "uživatel" této užitečnosti – a ten se k tomu nemá; ale právě taková diskuse je také trochu úkrok od té teologické). Zpět k prvnímu příběhu: Katolíci, kteří jsou skutečně naprosto většinovými oprávněnými restituenty (bez 2% úlnými, zaznělo výše) se s ostatními nekatolíky hodlají podělit o desateronásobek nekatolického nároku. Jejich možné motivy mohou být zhruba tyto: politické zprůchodnění celé operace vůči zbytku jiráskovsky naladěného národa, křesťanská láska, gesto lítosti za pobělohoří, investice do ekumeny až olámání hrotů našim palcátům… A co my s tím? Naše stanovisko musí zohlednit čtyři aspekty, a) vládu, b) katolíky, c) samotnou ČCE a d) společnost. S ohledem na a), tedy pokud jde o postoj vůči státu, zcela souhlasím s Joelem Rumlem a SR v tom, že drží basu s katolíky, protože restituce je relativně lepší než nechat to tak. K askektu b) bych nějakou rozpravu s katolíky, proč jsou takto vstřícní, uvítal. Ovšem zcela dramaticky postrádám nějaký celocírkevní rozhovor k aspektu c), jak bude vypadat život církve za svoje, kolik stojí jednotlivé položky církevního života, které z nich jsou "vitální" a které méně… a ta diskuse nemůže nevést také k znovuobjevení momentu dospělého a náročného (a také obětavého) křesťanství. No a k aspektu d), co na to lidi okolo: mně ta procenta nesouhlasu s restitucemi (prý 80%) milá nejsou, ale přesvědčivá také ne. Většina nemusí mít pravdu, zdá se mi ostatně, že i petice křesťanů odmítajících restituce se objevila právě až po soc.dem. volebním zabubnování.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 17. 08. 2012 09:14
Předmět: Staré dilema - jak být křesťanem a zároveň občanem

Mám dilema, které je hodně staré - jako křesťan a zároveň občan.
Spravedlivý církevní restituční zákon, který by ve svých důsledcích umožnil odluku církví od státu, bych uvítal. Nečinnost parlamentu v tomto ohledu napadl i Ústavní soud ve svém nálezu č.562/09. Zřejmě tuto nespravedlnost se snaží vláda npravit zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženským společnostmi.
Nicméně se jeví jako velmi sporné, když vydáním zákona (který má řešit nespravedlnost spáchanou na jedné skupině obyvatel) vzniká nespravedlnost na druhé skupině obyvatel. To je obecný problém českých restitucí: v zájmu jedněch se jedná, ale v zájmu druhých se nejedná.
Mé dilema zní: mohu jako křesťan a občan morálně podpořit jednotlivý zákon, který se tváří jako řešení jedné nespravedlnosti, když vytváří nespravedlnost druhou?
Může zákonodárná moc podpořit jednotlivý zákon, který ve svém důsledku podkopává ústavní princip rovnosti práv? Může Ústavní soud pak následně zamítnout ústavní stížnost na tento jednotlivý zákon a nezrušit jej?
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Článek 2 (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 18. 08. 2012 22:26
Předmět: Re: Staré dilema - jak být křesťanem a zároveň občanem

To je snad jasné - chovám se za prvé jako křesťan a poslouchám i desáté přikázání - nepožádáš statku bližního svého. Není to pro restituce dost jasné slovo? :):):)
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 19. 08. 2012 14:02
Předmět: Re: Staré dilema - jak být křesťanem a zároveň občanem

Kristus v Evangeliu dle Matouše říká: "Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť." (Mt 5,39-40)
J. Mrázek smysl těchto slov shrnuje v komentáři k této NZ knize výrazem "nepřijetí role protivníka". Tedy v našem případě - nepřijmout ani roli odpůrce instituce státu ani odpůrce instituční církve.
Prostě zůstat v klidu. A případně dát jasně, avšak s láskou, najevo svůj postoj.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 19. 08. 2012 17:20
Předmět: Re: Staré dilema - jak být křesťanem a zároveň občanem

Ještě k dilematu křesťan - občan: Můj postoj je asi formován komunistickou dobou, kdy křesťanství vyžadovalo určitou ilegalitu. Ale právě tak být dobrým občanem vyžadovalo v některých případech ilegální činnost! Myslím, že v dnešní době je situace v něčem podobná a NĚKTERÝCH ilegálních postojů a činů bych se rozhodně neštítil, a to jak z hlediska křesťana, tak i z pohledu občana.
V čem tkví ta podobnost: Za komunismu bylo ústavou stanoveno, že stát má určitou ideologii, založenou na nenávisti a nespravedlnosti. Dnes se zas ústava vykládá často tak, že úlohou státu je zajišťovat určité naplnění potřeb občanů, a to bez ohledu na to, zda si to přejí, či ne. Logickým vyústěním je rozbíjení rodin, eutanázie, potraty, výchova sobců - a tady hledej, každý křesťane, kudy se dát, protože legálně to asi nebude ono…