Téma: ČCE jako kongregační církev

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 14. 02. 2012 16:31
Předmět: ČCE jako kongregační církev

Navigace: link | přehled | fórum
ČCE by se měla začít zamýšlet jak ustojí těžké existenční situace, které dříve č později musejí přijít. Jako řešení se nabízí kongregační systém. Odpadlo by neproduktivní centrum, které odčerpává nemalé prostředky a pro chod jednotlivých sborů nepřináší prakticky vůbec nic. Byl by to zároveň ideální způsob jak prověřit životaschopnost jednotlivých sborů. Nepotřebné shilé maso by odpadlo a zůstalo by jen zdravé tělo.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 14. 02. 2012 18:02
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Já mám spíš obavu, že odpadne kdeco, ale centrum vytrvá..:) Na druhou stranu sbor, který je schopen vybrat dostatek peněz ještě nemusí být "zdravé tělo" a sbor, který toho schopen není nemusí být "shnilé maso".
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 15. 02. 2012 09:02
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Co nebo kdo Vám, Lachtane, dává právo vyjadřovat se ke struktuře ČCE a "produktivitě" jejího centra?
Jste aktivní člen ČCE, např. presbyter, kurátor nebo laik s dlouhodobým podílem na některém úseku její činnosti? Byl jste snad auditorem fungování Ústřední církevní kanceláře? Vedl jste široké formální i neformální rozhovory s jejími představiteli, vedoucími i běžnými členy?
Nebo je Vaší základnou jen Vaše arogance a "všeználkovství" - všemu rozumím, všude jsem byl, všem do toho budu mluvit…?
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 19:02
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Co nebo kdo Vám, Lachtane, dává právo vyjadřovat se ke struktuře ČCE a  "produktivitě" jejího centra?    Jste aktivní člen ČCE, např. presbyter, kurátor nebo laik s dlouhodobým  podílem na některém úseku její činnosti? Byl jste snad auditorem fungování  Ústřední církevní kanceláře? Vedl jste široké formální i neformální  rozhovory s jejími představiteli, vedoucími i běžnými členy?    Nebo je Vaší základnou jen Vaše arogance a "všeználkovství" -  všemu rozumím, všude jsem byl, všem do toho budu mluvit…?
Právo mi dává svoboda slova, která v této zemi, doufám, stále ještě je. A pokud se na chvíli ztišíte na výšinách své kazatelny, milý Mazure, možná zdola uslyšíte vox populi, vox Dei. Strukturu ČCE jsem měl možnost poznat celkem dost dobře, proto i toto zakládá mé právo se vyjadřovat. A závěrem ještě jedno moudré české přísloví – "Potrefená husa nejvíc křičí". Amen
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 16. 02. 2012 19:59
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Aha. :-)
Vidím to svým vnitřním zrakem úplně živě: Osvícený Lachtan shromáždí všechny ponížené a zubožené evangelíky úpící pod byrokratickým jhem církevního úřadu. Přitáhne v čele jejich zástupu před libeňskou faru. Tam provedou defenestraci 70 seniorátních šanonů, jednoho počítače a dvou tamějších duchovních na předem připravenou hromadu hnoje.
V tu chvíli věrné stádečko konečně poprvé svobodně vydechne a zvolá: Hlas Lachtanův - hlas lidu - hlas Nebes!
A následně vyrazí do Jungmannovy ulice…
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 21:06
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Aha. :-)    Vidím to svým vnitřním zrakem úplně živě: Osvícený Lachtan shromáždí všechny  ponížené a zubožené evangelíky úpící pod byrokratickým jhem církevního  úřadu. Přitáhne v čele jejich zástupu před libeňskou faru. Tam provedou  defenestraci 70 seniorátních šanonů, jednoho počítače a dvou tamějších  duchovních na předem připravenou hromadu hnoje.    V tu chvíli věrné stádečko konečně poprvé svobodně vydechne a zvolá: Hlas  Lachtanův - hlas lidu - hlas Nebes!    A následně vyrazí do Jungmannovy ulice…
Ježíš neuměl ani psát a zanechal tu mnohem větší dílo než vy s těmi 70 šanony a počítačem.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 21:40
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

`A propos, Mazure, když jste z té Libně, co kdybychom se někdy po kázání sešli v automatu Svět (je tam ještě pořád, doufám), dáme si pivko a vysvětlíte mě, jak to myslíte s tou defenestrací. To není fakt špatný nápad. A Pepíček Čečil nám k tomu může zahrát.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 17. 02. 2012 14:26
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Velmi rád.
Navrhněte mi, prosím, nějaké termíny do e-mailu.
Díky!
Od: Anonym: bubák---.farenet.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 19:54
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Tomáš Lachtan napsal(a):
…  Odpadlo by neproduktivní centrum, které odčerpává nemalé prostředky a pro  chod jednotlivých sborů nepřináší prakticky vůbec nic. …
Ano, např. Jeronymova Jednota, že? No, bylo by to jen dobře, až zase nějakému sboru začne padat střecha kostela, nebo modlitebny jen proto, že na to 70 let s*ali (nebo to bratří prostě jen stavebně totálně zprasili), tak by sbory viděly, jak je to ústředí k ničemu…
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 16. 02. 2012 20:35
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

No, ono nevím jestli s.li je na tomto místě to správné slovo. Když se ty kostely stavěly tak měl tan sbor třeba 2000 lidí a z toho někteří byli poměrně zámožní. Dneska je jich třeba de facto třicet..a všichni smrděj korunou :)..spíš bych to dovedl jinam…pořád se lpí na kostelech ale přitom je to docela přepych držrt ohromnej kostel pro těch třicet až padesát lidí co se tam sejdou.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 02. 2012 21:04
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda napsal(a):
 No, ono nevím jestli s.li je na tomto místě to správné slovo. Když se ty  kostely stavěly tak měl tan sbor třeba 2000 lidí a z toho někteří byli  poměrně zámožní. Dneska je jich třeba de facto třicet..a všichni smrděj  korunou :)..spíš bych to dovedl jinam…pořád se lpí na kostelech ale přitom  je to docela přepych držrt ohromnej kostel pro těch třicet až padesát lidí  co se tam sejdou.
Vidím to podobně, kolikrát si tzv. sbor hraje na sbor a pomalu jich není ani do mariáše. Proč by jim neměl stačit např. nějaký pronajatý byt?
Od: Uživatel Evangnetu Lukáš Vyoral <>
Kdy: 06. 07. 2013 22:18
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Inu, například sborové odvody na "neproduktivní centrum" (i když zmiňované jinými slovy) jsem zaznamenal i mezi lidem obecným v několika sborech. Osobně jsem také pro kongregační systém. Protože jak mohu posoudit fungování "centralistického" systému, přináší víc problémů a byrokracie než výhod.
Od: Kazatel ČCE Martin Kocanda <>
Kdy: 17. 07. 2013 11:57
Předmět: Re: ČCE jako kongregační církev

Dovoluji si všechny zájemce pozvat na návštěvu našeho "neproduktivního centra". Rád nabízím možnost několikadenní stáže, aby se každý mohl přesvědčit na vlastní kůži, jak se věci mají … :-)