Téma: Úbytek členů ČCE

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 02. 2012 10:04
Předmět: Úbytek členů ČCE

Navigace: link | přehled | fórum
Postupující sekularizace společnosti v českém prostředí se projevuje od osmdesátých let minulého století výraznou redukcí počtu evangelických sborů. Stav kopíruje úbytek věřících ve společnosti. Další sbory pak jsou slučovány nebo zůstávají dlouhodobě bez duchovních, protože malý počet farníků by je nedokázal „uživit“. „Mapa evangelických sborů“ na území České republiky tak opět doznala trhliny, zvlášť když bychom uvažovali jen sbory skutečně „živé“: Kromě měst, v nichž je určitý počet evangelíků zajištěn větší hustotou obyvatelstva, se evangelický živel udržel jen v několika, relativně přesně vymezených oblastech. I zde však tvoří malou menšinu, a to přesto, že věřící hlásící se k ČCE. Aktuální otázkou stále zůstává co lze proti klesajícímu trendu udělat. ČCE by si měla v prvé řadě uvědomit, že by měla umět pružně reagovat na současné dění ve společnosti, analyzovat svůj způsob oslovování duchovně orientovaných lidí a zejmén sezaměřit na sociální vazby v jednotlivých sborech. Tam je veliký dluh.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 02. 2012 18:48
Předmět: Re: Úbytek členů ČCE

A to je právě ono, to právě ČCE neumí. Sociální vazby? Tak o tom mi povídejte!!!