Téma: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 15. 09. 2011 11:36
Předmět: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Navigace: link | přehled | fórum
Kvůli akcích a informacím pro širokou veřejnost jsme se v našem libeňském sboru pokusili zformulovat poslání našeho sboru a stručnou základní informaci o něm. Tyto formulace pak užíváme mj. na letáčky při různých akcích pro veřenost, na vývěskách a na webových stránkách. Předkládám je k Vašemu případnému posouzení, k diskuzi, k inspiraci nebo pro to, abyste i Vy napsali, co užíváte Vy.
POSLÁNÍ SBORU:
Posláním našeho sboru je sdílet a šířit křesťanskou víru, naději a lásku tak, aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu, k prohlubování duchovního života a ke křesťanské službě ve světě i ve sboru.
ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ SBORU:
S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i našeho světa, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni.
S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách.
A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení v našem světě a v lidských srdcích.
Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a neobřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.
Českobratrská církev evangelická je církví protestantskou, vycházející z české a evropské reformace. Podle posledního sčítání lidu se k Českobratrské církvi evangelické hlásí 117.000 občanů České republiky.
Od: Anonym: Kunhúta Domasedová---.aev.cz )
Kdy: 16. 09. 2011 22:46
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Tedy se vyjadřuji. Zní mi to modernisticky. Chybí za třetí - zmínka o Duchu Svatém, když už je zmíněn Otec a Syn. To nás charakterizuje v rámci naší hlavní věrouky. U Boha bych vypustil doplnění "tajemném", původce vesmíru i našeho světa - není vesmír totéž co svět? Protestantské zabarvení - to neznalci neřekne vůbec nic a zní to divně, pojem neobřadně Vás vytrhuje z kontextu sjednocené církve (luteráni obřadní v tomto smyslu slova jsou a ČCE je chápána jako církev tradiční či středně tradiční), když už je tedy ČCE zmíněna v následujícím odstavci. 117000 občanů ČR bych vynechal, jednak se ke členství může při sčítání lidu hlásit každý kdo má trvalý pobyt, nikoli občanství - tedy i cizinci, za druhé to číslo je nic neříkající. Je to moc? Nebo málo? Nebo co to znamená? Použil bych spíš označení druhá nejpočetnější církev, když už. Celkově bych se více držel pojmu evangelická. Katolíci a evangelíci - to jsou pojmy, které jsou veřejně známé, není obava zda nejde o sektu či nějaké nové objevitele "Ameriky".
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 20. 09. 2011 08:07
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Děkuji za reakci.
Zní mi to modernisticky.
Nevím, zda je to pochvala nebo spíše výtka. Z dalšího odhaduji, že spíše to druhé:-).
Chybí za třetí - zmínka o Duchu Svatém, když už je zmíněn Otec a Syn. To nás charakterizuje v rámci naší hlavní věrouky.
"Duch svatý" tam je. Ale je schován, do "stále pokračujícího Božího působení v našem světě a v lidských srdcích." Možná až moc dobře schován…
U Boha bych vypustil doplnění "tajemném", původce vesmíru i našeho světa - není vesmír totéž co svět?
"Tajemný" má signalizovat, že pro nás není jako "houska na krámě", že není snadno dokazatelný nebo ukazatelný, že dobře víme, jak nás přesahuje.
Ano, vesmír je asi totéž co svět. Asi by bylo lepší "původce vesmíru i života v něm" nebo tak nějak…
Celé to má být pokusem přeformulovat vhodně první článek Apostolika.
Protestantské zabarvení - to neznalci neřekne vůbec nic a zní to divně
Po trojičním ekumenickém úvodu to má být v dalším kroku vymezení se vůči u nás zcela dominantnímu římskému katolicismu. Myslíte, že pojem "protestantský" je obecně znán a užívan mnohem méně než "evangelický"?
pojem neobřadně Vás vytrhuje z kontextu sjednocené církve (luteráni obřadní v tomto smyslu slova jsou a ČCE je chápána jako církev tradiční či středně tradiční), když už je tedy ČCE zmíněna v následujícím odstavci.
Máte pravdu. Luterskou tradici respektuji (vlastně jsem v ní přišel k víře) a do ČCE patří, na druhou stranu naše snahy o budování sboru nejdou směrem k bohatší liturgii. Také u valné většiny našich nových členů jsem se setkal s oceněním reformované prostoty a je evidentní, že náš sbor misijně přitahuje tento významný segment duchovních "hledačů"… Takže si s tím moc nevím rady.
117000 občanů ČR bych vynechal, jednak se ke členství může při sčítání lidu hlásit každý kdo má trvalý pobyt, nikoli občanství - tedy i cizinci, za druhé to číslo je nic neříkající. Je to moc? Nebo málo? Nebo co to znamená? Použil bych spíš označení druhá nejpočetnější církev, když už. Celkově bych se více držel pojmu evangelická. Katolíci a evangelíci - to jsou pojmy, které jsou veřejně známé, není obava zda nejde o sektu či nějaké nové objevitele "Ameriky".
Ano, ten počet jistě není přimárně k chlubení. Vím např., že aktivních evangelíků, kteří aspoň někdy zajdou do kostela, bude asi jen do 30.000. Počet má být zase nepřímým vymezením vůči novým náboženským hnutím, v podobném ducha, jak o tom píšete u pojmu "evangelický". Ještě jednou díky, milá Kunhúto! Mám neodbytný pocit, že se osobně známe, i když jméno mi jinak nic neříká! :-)
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 19. 09. 2011 23:31
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Píšete mimo jiné – "… s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible…" Dle mých poznatků je většina textů v bibli dnes nepoužitelných pro svoji historičnost a poplatnost své době. Proč tedy uvádíte autoritu bible? To zní že autoritou je celá bible. Tak to ale není. Přesné je, že autoritou, nebo přesněji řečeno inspirací mohou být některé pasáže převážně z Nového Zákona. Když člověk přijde do kostela a chodí tam nějaký čas, musí si povšimnout, že zatímco k některým textům se kazatelé vracejí velice často, o některých knihách bible nepadne zmínka celý čas. Proč? Protože některé myšlenky jsou skutečně nadčasové a univerzální, zejména ty, týkající se lidské moudrosti a použitelné v jakékoli době. Naproti tomu např. starozákonní zákonodárství je dnes pouhým historickým svědectvím u určitém stupni vývoje tehdejší společnosti, a je dnes nepoužitelným i pro ortodoxní židy. Z toho vyplývá, že bible je dílem lidským, podléhající společenským proměnám jako každé jiné flosofické či náboženské dílo a tak je třeba na něj nahlížet. Jinými slovy – vybírat z něj perly, ale balast nechat ležet. Opírat se dnes o autoritu bible an blok je důkazem náboženské zkostnatělosti.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 20. 09. 2011 08:16
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Děkuji za reakci.
Ano, máte pravdu, že Bible má střed a okraje a že podle středu poměřujeme okraje a ne naopak.
Ale právě proto, že to v praxi přirozeně funguje (např., jak upozorňujete, se na něco káže a na něco nee), tak to tam snad není potřeba úplně rozvádět. Kdo se nechá pozvat, tak na to velmi rychle přijde sám.
Jen bych na rozdíl od Vás řekl, že většina Bible je i dnes použitelná a jen menšina nee. Ty "vzdálené" texty obvykle nepředkládáme "k užití" slepě podle doslovného znění, ale po exegezi a aplikaci. Exegezí se snažíme zjistit, co tím chtěl "básník" říci tehdy, a pak se pokoušíme aplikovat, co by to asi mohlo znamenat dnes, v jiných podmínkách…
Od: Anonym: Kunhúta Domasedová---.raabnet.net )
Kdy: 21. 09. 2011 19:35
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Myslím, že se neznáme bratře Mazure, ale třeba se někdy poznáme :-) Gratuluji k přílivu nových ovcí do sboru. Pozor na toho —.net.upcbroadband.cz - podepisuje se všelijak a myslím že jde o jednoho a téhož člověka alias Jim, co má křesťany za blbečky. Jestli Jim objevil něco lepšího než Bibli, asi pro sebe jo, my se nebudeme přít s takovým.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 21. 09. 2011 20:38
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Kunhúta Domasedová napsal(a):
 Myslím, že se neznáme bratře Mazure, ale třeba se někdy poznáme :-)  Gratuluji k přílivu nových ovcí do sboru. Pozor na toho  —.net.upcbroadband.cz - podepisuje se všelijak a myslím že jde o jednoho a  téhož člověka alias Jim, co má křesťany za blbečky. Jestli Jim objevil něco  lepšího než Bibli, asi pro sebe jo, my se nebudeme přít s takovým.
Milá Kunhúto, křesťany za blbečky nemám, ale myslím si, že prokázali v minulosti více než zřetelně, že je pro velký problém dodržovat minimálně alespoň to, co si jako svojí víru vymysleli. Jeden Bůh lásky proti pohanskému polyetismu. Krásná idea. Co se s ní ale stalo? Stovky, ne-li tisíce církví a církviček, které mají jednoho a téhož Boha se přou a někdy doslova perou a zabíjejí, protože si myslí, že tu nejpravdivější pravdu mají právě oni oproti ostatním. Je málo příkladů z minulosti kdy církev tvrdě potlačovala odlišné názory? Co např. takový Markión? Ten dokázal vytvořit doslova masovou organizaci široko daleko rozšířenou s teologií daleko přirozenější (na tehdejší dobu) než oficiální křesťanství. Pískal si však trochu jinou písničku než oficiální církev, ta lépe vyhovovala mocenským ambicím vládců, tak pryč s ním. Přitom jeho myšlenky byly tak silné, že přetrvaly až do 16. století. To je malý důkaz nesnášenlivosti, lépe řečeno přímo nepřátelství a nenávisti té jediné pravé církve. Proč by si nemohl každý věřit čemu chce když ho to dělá lepším člověkem? Víra, která mě posouvá k něčemu lepšímu, mě nikdy nepovede k otevřenému nepřátelství vůči druhým. Řekneš možná, vždyť křesťané dnes již nikomu neubližují. Ano, máš pravdu. Ale patří snad do mírumilovného náboženství netolerance pro jiný názor? Vím o čem mluvím – i dnes, kdo je mimo křesťanskou církev, je tím, který je někde za pomyslnou zdí, ten, který k nám nepatří, ten, který věří nějakým bludům, až uvěří v Krista, může přijít. O tom tady hovořím. Ne o zjevném násilí, ale o netoleranci někde hluboko v nitru.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 28. 09. 2011 17:19
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Ahoj Romane,
mně se to líbí (s přihlédnutím, že se hovoří především o vašem sboru). Docela bych uvítal, kdyby podobně jasné, vyznavačské sdělení, v co věříme, obsahovala i preambule našeho církevního zřízení. Ono to tam sice jaksi je, ale pro "nekřesťana" a kolikrát ani pro nás samotné není moc srozumitelné, co si pod tím konkrétně představit, co to konkrétně znamená, jaké jsou základní články naší víry, obdobně jak to má třeba Církev bratrská.
Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově, ale jen obrazně, že Bible je obecný existenciální mýtus nemající nic společného se skutečným historickým svědectvím Božího lidu o jeho zkušenosti s Bohem apod..
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 01. 10. 2011 22:14
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):
 Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově, ale jen  obrazně,
Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který zatemňuje podstatu víry.
že Bible je obecný existenciální mýtus
A není snad? :-)
nemající nic společného se skutečným historickým svědectvím Božího lidu o jeho zkušenosti s Bohem  apod..
Zdá se mi, že trochu pletete dost spoustu dohromady. Doporučil bych Vám nejprve se rozhodout, jestli vám jde o „skutečně historické“ („wie es eigentlich gewesen ist“), o „svědectví Božího lidu“, nebo o „zkušenosti s Bohem“. To vše jsou dost rozdílné kategorie, které se ne vždy potkají…
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 02. 10. 2011 20:35
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu Petr Tomášek napsal(a):
   Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):  > Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově, ale  jen  > obrazně,    Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který zatemňuje  podstatu víry.  
To je fakt hustý!!! Ten Pavel z Tarsu moc dobře věděl, proč to píše!!!
1. Korintským 15, 16 - 18: "Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu."
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2011 00:07
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Uživatel Evangnetu Petr Tomášek napsal(a):  >   > Uživatel Evangnetu Jan Dospiva napsal(a):  > > Pak je v ČCE možné věřit, že Kristus nevstal z mrtvých opravdově,  ale  > jen  > > obrazně,  >   > Tyhle otázky po historicitě jsou jenom zbytečný balast, který  zatemňuje  > podstatu víry.  >     To je fakt hustý!!! Ten Pavel z Tarsu moc dobře věděl, proč to píše!!!    1. Korintským 15, 16 - 18: "Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl  vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná,  ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v  Kristu."
Pavel je také dost sporná postava a se soudem jak ho zde prezentujete bych nebyl hned tak rychle hotov. Bible je kompilát nesourodých textů, v průběhu času účelově upravován a nesčíslněkrát pozměňován. Různé pasáže byly vypouštěny a jiné naopak vkládány podle vývoje církevní organizace. Máme plné právo pochybovat o autenticitě biblických textů. Vědecké bádání a korekce historičnosti textů a následně věroučných závěrů je více než potřebná.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 04. 10. 2011 07:55
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Jime nebo Lachtane,
než se zapojíš do dalších diskusí, bylo by dobré, abys dodal některé odpovědi, které nám ještě dlužíš.
Např. bys měl odpovědět tuto dosti zásadní otázku Honzy Dospivy:
Protože na jedné straně kladete otázku (a zároveň si odpovídáte kladně), zda byl Ježíš gnostik, na druhé straně jinde považujete historickou existenci Ježíše za nedostatečně věrohodně doloženou. Můžete mi logicky vysvětlit tento rozpor a osvětlit své vnitřní motivy, proč sem tyhle věci píšete?
Co Vy na to? Kdy odpovíte?
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2011 14:49
Předmět: Re: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Jime nebo Lachtane,    než se zapojíš do dalších diskusí, bylo by dobré, abys dodal některé  odpovědi, které nám ještě dlužíš.    Např. bys měl odpovědět tuto dosti zásadní otázku Honzy Dospivy:    > Protože na jedné straně kladete otázku (a zároveň si odpovídáte  kladně), zda byl Ježíš  > gnostik, na druhé straně jinde považujete historickou existenci Ježíše  za nedostatečně  > věrohodně doloženou. Můžete mi logicky vysvětlit tento rozpor a  osvětlit své vnitřní motivy,  > proč sem tyhle věci píšete?    Viz vlákna zde:  https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//5235  a zde:  https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//5344    Co Vy na to? Kdy odpovíte?
Milý Romane, děkuji za upozornění, opravdu mi to nějak uniklo. Napravuji to na příslušných vláknech. Děkuji ještě jednou.
Od: Anonym: René---.91-127-87.t-com.sk )
Kdy: 13. 11. 2015 21:37
Předmět: Kam mezi křesťany, když jsem sexuální menšina?

Patřím k sexuální menšině hanlivě nazývané zoofilie. Žiji sám s fenkou německého ovčáka. Nějak se to seběhlo a vytvořili jsme si úzké pouto. Občas dojde až k … ;-) Najdu ve vaší církvi sbor, kde bych i za tohoto předpokladu byl přijatý, nikoliv kázněný nebo odmítaný? Děkuji za každou pomoc.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 11. 2015 12:00
Předmět: zoo

Vaše provokace obsahuje podnět vážný: proč leckterý hetero bude obhajovat právo druhých na styk homo, ale už méně z nás si byť jen v představách připustí zoo?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 11. 2015 13:22
Předmět: Re: zoo

Pane Wrano, nejedná se náhodou o pokrytectví? Mám-li v Bibli na jednom místě, že hříšný je homosex, zoosex, incest a např. i sex s ženou menstruující a něco z toho připustím a něco ne, tak co to je? Zaznamenal jsem i hlasy, kdy se evangelíci v této otázce (homosexuální jednání) vymezovali vůči katolíkům a chválili se, jak jsou tolerantní.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 17. 11. 2015 19:56
Předmět: Re: zoosexualita

Rozumím tomu divnému požadavku asi takto:
Milá Českobratrská církvi evangelická, když schvaluješ a podporuješ praktikovanou homosexualitu, schválíš také praxi dalších sexuálních odchylek, nebo budeš dělat rozdíly - jedny schvalovat a druhé diskriminovat?
A máme to tady!
Jinak tedy, René, já osobně jakožto netolerantní biblický fanatik, který se už nepovažuje za evangelíka, ti sděluji, že jsi čuně a měl bys s tím něco dělat.
Sodoma Gomora Babylón!
Od: Anonym: Prorok---.mesto-kromeriz.cz )
Kdy: 23. 11. 2015 10:56
Předmět: Re: zoosexualita

To by mě zajímalo, ale doopravdy zajímalo, proč homosexualita u evangelíků ano a zoosexualita u evangelíků ne?
Od: Anonym: Robert Rech---.viamedia.info )
Kdy: 23. 11. 2015 11:33
Předmět: Re: zoosexualita

Prorok napsal(a):
 To by mě zajímalo, ale doopravdy zajímalo, proč homosexualita u evangelíků  ano a zoosexualita u evangelíků ne?
DOVOLENY jsou všechny sex orientace kromě pedofilie. pedofilie je kriminalni čin. Ale ptejtese radeji nejakéhp faraře ten by to mel vedět přesně .
Od: Anonym: Robert Rech---.viamedia.info )
Kdy: 23. 11. 2015 11:34
Předmět: Re: zoosexualita

Prorok napsal(a):
 To by mě zajímalo, ale doopravdy zajímalo, proč homosexualita u evangelíků  ano a zoosexualita u evangelíků ne?
DOVOLENY jsou všechny sex orientace kromě pedofilie. pedofilie je kriminalni čin. Ale ptejtese radeji nejakéhp faraře ten by to mel vedět přesně .
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 23. 11. 2015 15:49
Předmět: Re: zoosexualita

Podle současně platného zákona je trestný sex s osobou mladší 15 let, ale i sex mezi příbuznými (v pokolení přímém a sourozenci) a do rozporu se zákonem je možné se dostat i za sex s mrtvolou. Jinak podle zákona č. 86/1950 (platný byl do 31.12.1961) byl u nás trestný i homosexuální styk a manželská nevěra. Ovšem to jsou zákony světské, které se mění s vědeckým poznáním, společenským vývojem apod. Ale to se přece nedá říci o zákonech božích, nebo snad ano? Bůh přece své zákony nenovelizuje, nebo jak a kdy nám dal najevo, že homosexuální jednání už není hříšné? Neměla by se v tom případě Bible čas od času také novelizovat? Vy se v této otázce odvoláváte na faráře, to neumíte číst?
Od: Anonym: ab ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 25. 11. 2015 23:13
Předmět: Re: zoosexualita

Žasnu nad tím, na jakou úroveň se diskuse dostala. ab ac
Od: Anonym: Luboš Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 11. 2015 05:01
Předmět: Re: zoosexualita

22 Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. 23 Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.
ab ac, takže to začerníme?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 26. 11. 2015 10:02
Předmět: Re: zoosexualita

Ab ac nebo nějaký intelektuál z ČCE Vám taky může odpovědět, že toto je jen rituální pokyn, který v Nové smlouvě neplatí. Na Bibli lze postavit jakékoliv učení. Cestou může být jen výklad pohledem starocírkevní tradice, k této variantě se přikláním já. A církev vždy zoosexualitu, homosexualitu, a další považovala za hřích. Tito intelektuálové zavádí nové nauky.
Od: Anonym: ab ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 27. 11. 2015 19:09
Předmět: Re: zoosexualita

To rozhodně ne. Ale jinak jsi mě nezklamal - jsi typický evangelík. ab ac
Od: Anonym: Robert mudrlant---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 03. 12. 2015 13:27
Předmět: Re: zoosexualita

Mezi homosexualitou a zoosexualitou nevidím rozdíl. Obojí je protikřesťanské.
Od: Anonym: kefalin---.net.optinet.cz )
Kdy: 03. 12. 2015 18:58
Předmět: Re: zoosexualita

Atypické sexuální praktiky nelze sloučit s Biblí, tudíž ani se svatou církví.
Od: Anonym: Aleš Wrana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 07. 12. 2015 13:00
Předmět: zoo

OK. Lv 18 je Řádem pohlavního života. Hned následující kapitola je Řádem každoenního života, a zde např. přikázání (v. 19): "Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu látky". Asi budeme chtít říct, že tento příkaz, který všichni porušujeme, je méně závazný než zákaz "homo" a "zoo". Ano? A proč?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 07. 12. 2015 13:34
Předmět: Re: zoo

Pane Wrano, to je stále dokola. Pro mě, jako pro nevěřícího, není Bible autorita, to však neznamená, že kradu – nekradu, prostě zapojuji vlastní rozum a vybírám si. Ovšem to neplatí u světských zákonů, ty musím dodržovat (nechci-li být potrestán) ať jsou podle mne špatné, hloupé, směšné – prostě je dodržuji nebo se alespoň o to snažím. A je-li pro vás Bible Zákon (alespoň ji tak říkáte: starý a nový), tak proč nosíte oděv z vícero vlákna? Nebude nakonec rozdíl mezi námi dvěma, jen že vy chodíte v neděli do kostela?
Od: Anonym: Aleš Wrana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 07. 12. 2015 15:04
Předmět: Re: zoo

Děkuji za ohlas. Všimněte si však prosím, na co jsem reagoval já. Na postoj těch, kdo Biblí argumentují, když něco odsuzují: je to Biblí zakázáno, proto je to špatné.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 07. 12. 2015 15:46
Předmět: Re: zoo

Podle mne Biblí argumentují více či méně všichni křesťané (týká se i židů u Starého zákona) a tady je právě to: více či méně. Že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, tak k tomu se hlásí všichni křesťané, k jiným ustanovením se hlásí většina, k jiným menšina, k dalším již téměř nikdo. U zákonů světských, s tím jak se společnost mění, s vědeckým poznáním atd., tak se časem dojde k většinové shodě (nebo nastoupí diktátor) a zákon se změní, novelizuje. To ale, podle mne, nejde u zákonů božích.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 07. 12. 2015 19:52
Předmět: Re: zoo

Pane faráři Wrano. Jak mám podle Vás poznat, co z Bible platí a co neplatí? Je psáno ve Vámi zmíněné kapitole NEBUDEŠ OBCOVAT S MUŽEM TAK JAKO S ŽENOU. Je to rituální pravidlo pro izraelity, jako ta ostatní tam? Ano, správně. Jenže u tohoto jednoho jsou ještě dodána tři slova, která jste přehlédl: JE TO OHAVNOST. Tento bod není jen rituál. Zde Bůh ještě dodává, že se Mu to ohaví. A to není vše, homosexuální jednání je zavrženo také v Novém Zákoně. A nakonec, takto tu Bibli jednotně vyznávala i církevní tradice prakticky 2000 let. V posledních desetiletích se od toho vyznání odtrhlo několik denominací, které učí opak. Například ČCE. Pane Wrano, co Vy na to řeknete, že zavádíte nové učení v rozporu s tím, jak Bibli chápala církev v minulosti? Písmo není podřízeno něčímu soukromému výkladu, jak to dělají modernisté typu Vymětal nebo Vy. A nakonec, co určuje, co v Bibli platí a co ne? Můj rozum? Můj názor? To můžu tu Bibli hodit do koše a žít podle svého rozumu.
Od: Anonym: Aleš Wrana---.tmcz.cz )
Kdy: 07. 12. 2015 21:06
Předmět: Re: zoo

Vidím, že se snažíte o výklad. - Proč však zároveň hned útočíte na mně? Že jsem modernista - no dobrá, nevím co to znamená, takže mně to neuráží. Ale že se snažím podřídit Písmo soukromému výkladu? Jak jste přišel na tohle?
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 07. 12. 2015 22:52
Předmět: Není zákon jako zákon

Srovnání světského zákona s Biblí kulhá právě v tom, že Bible není zákon v tom smyslu, jak rozumíme zákonům světským. Škoda, že se u nás nevžila tradice jako u sousedů Slováků, ti mají Starou a novou Zmluvu. Podobně celý anglicky mluvící svět má Old and New Testament. V obou případech jde o něco trochu jiného než o "zákon". A jinak mně je nejbližší Ježíšovské pojetí zákona: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ (Lk 10,27-28, viz též Mk 12, 28-31 a související). Osvobozuje mne od toho, abych soudil, k tomu abych se snažil milovat.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 08. 12. 2015 09:35
Předmět: Re: Není zákon jako zákon

Soudí tady někdo homosexuály nebo zoosexuály? Debata jde o tom, zda je jejich chování správné z pohledu Bible. Asi Vám, pane Wrano, my ostatní nerozumíme, chápeme Vaše vyjadřování totiž tak, že chování homosexuálů schvalujete. Proto se ptám na rovinu: schvalujete, když homosexuál praktikuje svůj pud?
Od: Anonym: Aleš Wrana195.113.170.--- )
Kdy: 08. 12. 2015 11:37
Předmět: můj názor

Rozumím Bibli tak, že homosexualitu odsuzuje. (Neodsuzuje homosexuály.)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 08. 12. 2015 12:44
Předmět: Re: můj názor

A co zloději?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 08. 12. 2015 15:11
Předmět: Re: můj názor

Neodsuzuje homosexuály: musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Toto je určitě příliš tvrdé, ale nemělo by platit alespoň: jdi a více nehřeš?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 08. 12. 2015 15:17
Předmět: Re: můj názor

Já taky odsuzuji homosexualitu, přesněji její praktikování. Nikoliv homosexuála.
Od: Anonym: Aleš Wrana195.113.170.--- )
Kdy: 08. 12. 2015 16:57
Předmět: můj názor b

No vida, jak snadno by se nám tady asi začala tvořit shoda a koalice. K tomu svému výše uvedenému snad zřetelnému názoru však musím dodat ještě toto: téma homosexuality považuji za názorovou past, do které se křesťané s heterosexuální orientací velmi rádi chytají. Ze dvou důvodů. Zaprvé: jedná se o sexualitu, i když opovrhovanou - cosi nás na ni silně přitahuje; zadruhé: jsme-li sami homo, snadno zde vytváříme hranici mezi MY a ONI, snadněji můžeme posuzovat ty druhé, snadněji než u jiných hříchů, cítit se na správné straně, potažmo povyšovat se.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 09. 12. 2015 07:34
Předmět: Re: můj názor b

„No vida, jak snadno by se nám tady asi začala tvořit shoda a koalice.“ Ano a podle mě proto, že je to (hříšnost homosexuálního jednání) v Bibli jasně, zřetelně, opakovaně ve Starém i Novém zákonu. Ovšem otázka je co s nimi, podle Bible, hříšníky? Já říkám, nechat je na pokoji, může ale takový postoj zaujmout křesťan (dokonce říci: pojďte mezi nás, my jsme tolerantní církev)?
Od: Anonym: Ana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 04. 2016 16:01
Předmět: Re: můj názor

Aleš Wrana napsal(a):
 Rozumím Bibli tak, že homosexualitu odsuzuje. (Neodsuzuje homosexuály.)
To je stejné, jako říci, odsuzuji blbost, nikoliv blbce.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 04. 2016 09:55
Předmět: Re: můj názor

Pochopil(a) jste mě dobře.
Od: Anonym: Raven <> ( ---.nat.epc.tmcz.cz )
Kdy: 04. 06. 2019 22:36
Předmět: Re: zoosexualita

Tak by mne, jakožto vyznavače jinet víry zajímalo, zda se řídíte biblickým přikázáním, které sepsal, ano, člověk, nebo svou vírou v boha. Sám si nejsem jist, avšak nedostaly se mne informace s tím, že by například Ježíš měl něco proti homosexualitě. Samozřejmě nemám žádný problém s křesťanstvím, je to vaše volba, jen nemám rád, když se mi někdo snaží dokázat, že je dokonalé a každému člověku potřebné, aneb je to o lidech obhajující lidi. Rád si s vámi na toto téma popovídám, jelikož si myslím, že i vztah člověka a jiného samostatně smýšlejícího živočicha je v pořádku, jestliže s tím obě strany souhlasí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 06. 2019 07:21
Předmět: Re: zoosexualita

Ravenovi: Nevím, proč jste navázal na vlákno zrovna zde, ale budiž, pokusím si vám za sebe odpovědět. Nějdřív se ale ptám, k vaší první větě. Jaký rozdíl vidíte mezi tím, když člověk věří Bibli - nechá se inspirovat svědectvími o víře, která napsali lidé před ním, a tím, když věří jen podle sebe, podle svého lidského přesvědčení? - "Je křesťanství dokonalé?" Žádnou dokonalou podobu kolem sebe envidím. Naopak vidím v církvi i mezi křesťany mnoho ubohosti. Když ale člověk uvěří, a vídí, jak mu taková víra proměnila život, a poznává její moc a hloubku, pak i věří, že je to cesta k dokonalosti, k budoucí dokonalosti. A už teď si třeba přeje, aby stejná síla mohla pomoci lidem kolem něj, věří, že "je potřebná každému člověku".
Od: Anonym: Raven <> ( ---.nat.epc.tmcz.cz )
Kdy: 05. 06. 2019 14:53
Předmět: Re: zoosexualita

Děkuji za odpověď, neodsuzuji žádnou víru, není to v mých potřebách. Spíše jsem poukazoval na určité skupiny, které se snaží všechny přesvědčit o tom co jsem výše popsal, ale ano, vím, že všichni takoví nejsou.
Bibli jsem nečetl, jen mne zajímá kde se tam objevila homosexualita v kontextu něčeho špatného, u zvířat bych to pochopil, avšak v této době k tomu mám trochu jiný názor než-li většina ostatních, nejen křesťané.
Upřímně mne zajímá tato víra a rád bych o tom filozofoval, jen obvykle nenacházím lidí, kteří by nezačali býti agresivními a „slepými" vůči názoru ostatních.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 06. 2019 15:11
Předmět: Re: zoosexualita

Zkusím vám odpovědět z teologie Starého zákona, z té první, starší části Bible. Tuto teologii jsem studoval, ale mé znalosti nemusí být úplné, takže mě možná někdo chytřejší doplní či opraví.
Kořen té myšlenky, že homosexualita je něco špatného, pochází z prastarého kontextu představ, kdy se člověk snaží nepřirozeně násobit síly přírody: osít pole dvojím zrnem, pít krev jiného živého tvora. vařit maso kůzlete v mléku jeho matky apod. Násobit sexuální sílu tím, že spolu souloží příslušníci jednoho pohlaví. Tohle byl i účel kultické homosexuality v pohanských národech, které žily kolem Izraele. Božímu lidu však bylo toto vše zakázáno. Měl se spoléhat na to, co mu Bůh skrze přírodu dává "přirozeně" a jednoduše. - Pokud budete chtít v rozhovoru pokračovat, změňte "předmět" svého příspěvku, ať je přiměřený tématu.
Od: Anonym: Raven <> ( ---.43.broadband14.iol.cz )
Kdy: 05. 06. 2019 17:14
Předmět: Homosexualita v Bibli

Děkuji za Váš čas, jsem rád, že se našel někdo, kdo mne nezačal urážet, a snažil se vysvětlit odpověď na mou otázku.
Taková téma mi přijde velmi zajímavá, přestože nesdílím stejné náboženství. Mám kolem sebe několik málo křesťanů (netuším jakého dalšího vyznání), přesto jsou vůči mne samému velmi tolerantní a to i k mé sexualitě, tuším, že je to také o lidech samých.
Vyplívá mi z toho tedy, že spíše z toho ti lidé (nevím zda to platí i dnes) měli spíše strach, nežli úplný odpor, jakožto k samotnému aktu, aby někdo, jak jste se zmínil, nepřirozeně získal násobenou sílu.
Jestliže se mýlím, opravte mne prosím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 06. 2019 17:33
Předmět: Re: Homosexualita v Bibli

Myslím, že "strach" nebyl jejich motivací. Ale musíme začít tím, co bylo společnou motivací všech takových zákazů. Byla to "důvěra", že Bůh celé své stvoření učinil moudře, a my máme dary stvoření s důvěrou a vděčností přijímat. A nemáme si pomáhat chytráckými metodami, jak síly přírody magicky zesilovat. - Tak se ta přikázání snaží dodnes dodržovat ortodoxní Židé. Ale my už jsme takovou víru a citlivost ztratili, a už nám nepřijde nic divného na tom, mnohé tyto věci dělat, Možná nám pomalu dochází, že nad silami přírody nemůžeme vládnou tak hloupě. Drancovat pole apod.
A co se týká homosexuality: my dodnes pořádně nevíme, jak vzniká. Ale čtu teď zrovna psychologickou literaturu, která jakoby byla s tou starozákonní moudrostí v souladu. V té knížce se píše, že mnoho případů např. mužské homosexuality vzniká tak, že mladí chlapci mají strach přijmout své mužství - nemají důvěru, že mohou být muži (třeba proto, že jejich otcovský vzor selhal).
Od: Anonym: Raven <> ( ---.43.broadband14.iol.cz )
Kdy: 05. 06. 2019 19:17
Předmět: Re: Homosexualita v Bibli

Naštěstí se zdáte jako opravdu inteligentní člověk, čehož si cením, přičemž se ptám, jak je tomu dnes? Stále se homosexualita bere jako hřích? Nebo je již tolerována, nebo spíše přehlížena?
Upřímně celá Česká republika, je dosti nepřístupna vůči jiné sexualitě, než heterosexuální. Tomu rozumím, jako strachu, který si nesou lidé od pradávna, a který nikdo ani neumí obhájit svým názorem. Tedy tipuji je to z minulosti, aneb z biblického písma. I když mnozí se nehlásí, nebo nevyznávají žádnou víru, stále v nich je mnohé, co se udržuje v našich myslích, to co se předává generacemi.
Takže spíše mne teď zaráží to, že v minulosti to bylo o víře a dnes mnozí říkají jen, že je to nechutné a proti přírodě.. s čímž nemohu souhlasit, člověk má velmi malé procentuální zastoupení v říši živočichů v homosexualitě.
K té přírodě, ano, lidé si konečně začínají uvědomovat, jak ničí půdu, ale aby s tím začali také něco dělat..
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 06. 2019 19:33
Předmět: Re: Homosexualita v Bibli

Víte, ona je homosexualita velmi častým tématem na tomto fóru, už celé roky. Až mně to je trapné. Snadno tady dohledáte i mé názory, které tady proto nechci znovu rozříkávat. Jen jednou větou: podle mého názoru Bible homosexualitu odsuzuje, a křesťané, kteří mají Bibli za autoritativní knihu, se s tím musí složitě vyrovnávat; a sám pojem "hřích" je mnohovrstevný.
Od: Anonym: Ana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 04. 2016 15:56
Předmět: Re: zoosexualita

Jančo, já s tebou souhlasím, ale úplně z jiného důvodu. Homosexuální vztah je založen na rovnocenném partnerství a rozhodnutí obou partnerů, o zoofilním vztahu toto říci nelze, vždy jde o vztah nerovnocenný, v němž je zvíře týráno a to je z mého hlediska odporné.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 10. 04. 2016 18:30
Předmět: Re: zoosexualita

Promiňte, ale například pes mé babičky by si "dal říct", takže o týrání nemůže být řeč, pokud je to dobrovolné z obou stran.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 05. 06. 2019 21:14
Předmět: Re: zoosexualita

pokud je pro Vás měřítkem "rovnocenné partnerství", založené na vlastním rozhodnutí, které ač nekompetentní je prostě rozhodnutím osobnosti- pak propagujete filosofii antropocentrismu. Středem všeho je člověk, vše je pro člověka a jen člověk rozhoduje co je dobré a špatné, lidské rozhodnutí je jedinečné, nedotknutelné ať je jakékoliv, pokud neškodí druhému. Toto je v ostrém rozporu s křesťanstvím, protože naším centrem je náš Stvořitel a Vykupitel. Antropocentrismus byl už prvním Satanovým pokušením lidí v ráji a dá se říci že je kořenem většiny zlého dodnes, navíc vysledovat komu dalšímu škodí je na začátku velmi těžké. Toto je křesťanský web, takže zde bude dále měřítkem to, co Bůh ve svém Slově zjevil člověku. Veškeré tyto "nápady" jsou pro nás křesťany samozřejmě tématem k diskuzi, ale rozhodně ne nějaký standard nebo referenční výchozí stupeň, ze kterého bychom měli vystupovat a být nuceni prokazovat správnost Božích řádů. To možná někde v hospodě, ale ne tady, uvědomme si to.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 05. 06. 2019 21:26
Předmět: Re: je zoosexualita hřích?

Máte pravdu. Ale to asi platí na stránkách jiných církví, ne v ČCE.