Téma: Talár, alba, černá, bílá aneb diskuse o liturgickém oděvu

Od: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Kdy: 13. 11. 2005 02:20
Předmět: Talár, alba, černá, bílá aneb diskuse o liturgickém oděvu

Navigace: link | přehled | fórum
"Synod Českobratrské církve evangelické (ČCE) se na svém posledním zasedání usnesl, že přípustnou odlišností od standardního liturgického oděvu je bílý talár (alba) a štola v příslušné liturgické barvě. Černý talár s bílými tabulkami však je i nadále standardním liturgickým oděvem v ČCE. Dále bylo rozhodnuto, že liturgický oděv může nosit každý, kdo v souladu s řády ČCE předsedá bohoslužbě. Rozhodovat o užívání liturgického oděvu je v evangelické církvi oprávněno staršovstvo (farní rada) příslušného sboru (farnosti, obce)."
Těmito slovy uvozuje Jan Kirschner svůj článek na portálu Christnet.cz, na který nás upozornil a vyzval k otevření diskuse. Článek jistě stojí za přečtení (www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2408). Pro důkladnost se sluší přečíst také materiál Liturgický oděv (http://www.srcce.cz/synod/tisky/tisk_19_12.htm), který by z rozhodnutí synodu rozeslán do sborů ČCE. Usenesení synodu (č.29) je k nalezení zde: http://www.srcce.cz/synod/Usneseni_synodu.htm
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hanč <>
Kdy: 13. 11. 2005 20:40
Předmět: Re: Talár, alba, černá, bílá aneb diskuse o liturgickém oděvu

Já rozhodnutí synodu vítám, protože používat jen jeden vzhled oděvu je jednotvárné a občas by neškodilo použít veselejší barvu než je černá.
Od: Anonym: František Řeka <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 15. 05. 2007 02:11
Předmět: Re: Talár, alba, černá, bílá aneb diskuse o liturgickém oděvu

Souhlasím! Nevidím důvod, proč by jsme se měli nějak hádat ohledně toho, co má mít kazatel při bohoslužbě na sobě. Já bych třeba uvítal, kdyby naši faráři nosili i barety, které k taláru patří, už jen proto, že jsem ještě žádný takový baret na hlavě kazatele či kazatelky neviděl. A pokud jde o albu a štólu v příslušné liturgické barvě, jsem tomu rád, že je kazatelům ponechána možnost tento oděv nosit. Myslím si ale, že to je jen a pouze věc jednotlivých sborů a jejich farářů, aby se dohodli a rozhodli, který z oděvů je ten správný, že by se stran této problematiky nemělo nějak byrokraticky přikazovat nebo zakazovat. Dokonce mi připadá (to je však pouze můj dojem), že sestry farářky vypadají v černém taláru s bílými tabulkami lépe než bratři faráři, jakoby byl určen spíše pro ženy.
Od: Anonym: kraus---.gin.cz )
Kdy: 18. 05. 2007 22:03
Předmět: Re: Talár, alba, černá, bílá aneb diskuse o liturgickém oděvu

Nechci vám do toho mluvit, ale jako jinověrec chápu evangelický talár (černý + bílá stuha) hlavně jako poznávací znamení, tzn. poznám, že jde o evangelického faráře. Nicméně nechci Vám brát Vaše přesvědčení, jistě, talár je jen oděv, v případě evangelíků jde o talár německých učenců z doby Luthera, obecně tálár byl běžný římský oděv. Ovšem toto myšlení může vést až k myšlence zdobrovolnění nošení talárů, neboť když oděv, tak dobový, např. sako. Přiznejme si však, že by to byla škoda, vždyť hodit na sebe talár, který vydrží desítky let je možná jednodušší, praktičtější a levnější než si stále dokupovat moderní oděvy. A abych se vrátil k původní myšlence, když budete taláry často měnit, tak ztratíte výše uvedenou výhodu.
Od: FS ČCE LOUNY <>
Kdy: 30. 11. 2005 01:45
Předmět: Každý, kdo předsedá?

"Dále bylo rozhodnuto, že liturgický oděv může nosit každý, kdo v souladu s řády ČCE předsedá bohoslužbě." Tím se ovšem zcela vyprazdňuje symbolika taláru - původně akademického oděvu (patří k němu i baret). Talár naznačuje, že farář se na řádnou službu slova a svátostí připravoval dlouholetým studiem, a ve vzdělávání pokračuje po celý život. Úpadek, kterému se reformace snažila čelit, byl mimo jiné způsoben i slabým či žádným vzděláváním duchovních. Pokud užití symbolu neodpovídá jeho významu, k čemu ten symbol potom je? Pokud má liturgický oděv jenom zvýrazňovat předsedajícího, navrhuji jako vhodnější sako ze zrcátek - pěkně se blyští.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.157.broadband4.iol.cz )
Kdy: 19. 12. 2005 13:22
Předmět: Re: Každý, kdo předsedá?

Dobrý den k vaším obavám , o rozhodnutí k nošení talaru nebo alby neordinovanými. Jak pišu ve svém článku znakem ordinace je štola nebo v případě varianty talaru tabulky. Alba je odev liturgicky pro všechny, zduraznuje vážnost okamžiku když si někdo troufne mluvit s kazatelny. hezky den Jan Kirschner
Od: Anonym: Bedřich Wolf---.bluetone.cz )
Kdy: 19. 12. 2005 16:22
Předmět: Re: Každý, kdo předsedá?

Ano tak to dosud bylo, ale že to tak má být i nadále jsem v usnesení č. 29, 31. synodu ČCE nenašel. ???
Od: Anonym: česnek---.karneval.cz )
Kdy: 06. 06. 2007 22:40
Předmět: Re: Každý, kdo předsedá?

Jo jo
Od: Anonym: Tomáš Pavelka---.185.broadband4.iol.cz )
Kdy: 20. 12. 2005 12:09
Předmět: Vážnost okamžiku?

Pak je ovšem alba spíše věcí atmosféry(?). Domnívám se, že protiklad pohanského a křesťanského náboženství je protiklad subjektivita/objektivita. Křesťanství JE náboženství, jako každé jiné; s tím rozdílem, že má na rozdíl od ostatních PRAVDU. Na co si pohané jen hrají, v čem chtějí alespoň na okažik navodit zdání smyslu a naplnění, to se při křesťanské bohoslužbě opravdu děje. Křesťanské symboly mají odkazovat na spásné děje, objektivní dění před Bohem, kterým je Bohoslužba nebo alespoň na objektivní úkoly údů v rámci církve. Pokud jde o vážnost situace, pak by, omluvte jízlivost, šlo třeba pustit nějakou famfáru z Wágnera, než se přistoupí ke čtení z Písma.
Od: Anonym: Jaroslav Coufal <> ( 88.103.111.--- )
Kdy: 22. 11. 2006 13:21
Předmět: Re: Vážnost okamžiku?

Objektivně by se ale asi mělo říct, že ne křesťanství má pravdu, ale (řečeno s Hejdánkem) - pravda má nás. Ano, křesťanské symboly mají odkazovat na spásné děje, které s námi ovšem dělá Hospodin. Ten, kdo si tohle uvědomuje, nemůže po druhých plivat: vy zákonitě nemáte pravdu. Tolik jen poznámka, na co že ty křesťanské symboly mají odkazovat. Kdybychom si tohle víc uvědomovali, možná bychom tolik nekoumali nad tím, jestli talár černý nebo barevný. Třeba nám lidem černá přísluší víc jako symbol naší viny? Koho do bílé (jako symbolu spásného děje) navleče - přenechme na Bohu.
jc
Od: Anonym: kraus---.gin.cz )
Kdy: 18. 05. 2007 22:17
Předmět: Re: Každý, kdo předsedá?

Správně Tomáši, jenom prosím nezapomeň, že farář se nezvýrazňuje talárem, ale právě tou znalostí Božího Slova. Myslím, že snaživý laik může čas od času rád promluvit ve shromáždění a často je to upřímné a od srdce, ale nemyslím si, že by se domáhal taláru. Řekl bych spíš, že nefarář v taláru připadá v úvahu pouze v krajních případech, jako je záskok za duchovního, který se nedostaví na bohoslužbu, případ, kdy např. ředitel DD slouží babičkám v týdnu bohoslužbu, apod. V CČSH mají kazatelé na taláru místo kalicha bílý kříž, tzn. mají taláry kazatelské čímž se eliminuje hodnostní záměna jak si o ní psal výše.