Téma: O čem je Ježíšův rodokmen?

Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 03. 07. 2011 23:30
Předmět: O čem je Ježíšův rodokmen?

Navigace: link | přehled | fórum
Když tak člověk pročítá bibli, sem tam narazí na místa, která jsou na první pohled naprosto nelogická. Opominu teď jak dovedou faráři krkolomně vysvětlovat a objasňovat taková místa, jak dokáží z černého udělat bílé a z osla třeba ovci. To je teď vedlejší a v méně důležitých věcech i celkem nepodstatné. Když se ale zamyslíme nad rodokmenem samotného Ježíše, tam už jsme u problému, který nemůžeme jen tak šmahem přehlédnout a vysvětlit jak se nám to zrovna hodí do krámu. Ve hře je totiž základní idea křesťanství. Připustlíme-li a věříme-li, že Josef nebyl biologickým otcem Ježíše, je uvedení rodokmenu poněkud nesmyslné. Je to nesmyslné ještě z dalšího hlediska a sice, že Marie přece počala Ježíše z Ducha svatého a Josef tedy neměl s tímto početím vůbec nic společného. Proč tedy rodokmen? Nebo snad uvedením rodokmenu Matouš nenápadně naznačuje, že to s tím neposkvrněným početím nebylo zase až tak moc vážné? To už by ale byla docela silná káva, pokud bychom chtěli i nadále trvat na tom, že Ježíš je dítě pozemské ženy a samotného Boha. No, co vy na to, bratři. Vysvětí mě to někdo?
Od: Anonym: Jan Chrob---.raabnet.net )
Kdy: 06. 07. 2011 13:15
Předmět: Re: O čem je Ježíšův rodokmen?

Nevysvětlí, protože ty nechceš nic vysvětlit a na Tvoje jízlivé řeči už nemáme chuti.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 06. 07. 2011 13:48
Předmět: Re: O čem je Ježíšův rodokmen?

Jan Chrob napsal(a):
 Nevysvětlí, protože ty nechceš nic vysvětlit a na Tvoje jízlivé řeči už  nemáme chuti.
Ty jsi tady mluvčí všech, že mluvíš za všechny? Třeba se někdo časem najde koho také zajímají takové zásadní nesrovnalosti. Jestli se mám na něco spolehnout a něčemu věřit, tak v tom musím mít jasno, nemyslíš?
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 16. 11. 2011 03:11
Předmět: Re: O čem je Ježíšův rodokmen?

Vidím, že nikdo neodpovídá, tak se o to pokusím já, přestože se mi dlouho nechtělo,protože to nemohu vydržet a jsem zklamaný, že nikdo z kazatelů neodpověděl. Předem bych chtěl předeslat, že Bible v žádném případě nelogická není. Pouze dnešní odpadlické křesťanství nakažené katolicismem ji za takovou považuje, což byl cíl katolické církve odedávna. Když ji nemohla zakázat, tak aspoň zasela do lidí pochybnosti. Nedivte se tedy, že vám to nikdo z ČCE není schopen vysvětlit, protože v ČCE se tomu nevěnují, neboť nepovažují Bibli za historicky spolehlivou. Kdybyste se ale zeptal třeba v USA nebo v Austrálii, kde to kžesťanství ještě žije, tak vám odpoví hned a bez nejmenších problémů.Za celou dobu její existence zatím Bible nebyla usvědčena z omylu a kdykoli historikové či archeologové tvrdilim něco, co bylo v rozporu s Biblí, ukázalo se zatím naprosto pokaždé, že pravdu měla Bible. Proto dnešní skutečně seriózní historikové považují Bibli za jeden z nejspolehlivějších zdrojů o historii ať už jsou věřící nebo ne. Dnešní vnímáni Bible, tak jak ji vidí polovzdělané masy, jakožto nějakou fantasy, je naprosto pochybené a mezi odborníky způsobí spíše úsměv (když ne výsměch).
To jsem považoval za velmi důležité říci předem a doufám, že jste si to přečetl a teď už k otázce samotné. Je třeba nejprve vzít v úvahu židovskou terminologii, protože všichni pisatelé evangelií byli židé a vůbec pisatelé Bible byli všichni až na jednu osobu židé, takže podle toho je třeba k ní přistupovat. židovské terminologii se to má se synovstvíma otcovstvím v poměru k našemu pohledu stejně jako např. s počítáním dnů, měsíců a roků. Pokud se například na konci prosince narodí dítě a zemře hned prvního ledna, tak židé vám řeknou, že se dožilo dva roky, přestože žilo jen dva dny. Je to proto,že židé započítávali časové úseky jako celek od začátku až do konce, takže jste mohl žít třaba jen jeden den v roce a oni vám započítali celý ten rok. S otcovstvím a synovstvím je to tak, že za syna byl považován a mohl být označován každý dědic a to ať se nacházel ve kterékoli generaci rodokmenu vzhledem k předchůdci. Nikde v Bibli není napsáno, že Ježáš byl Josefův biologický syn. Josef ho ale přijal za vlastního a tím se Ježíš stal jeho dědicem a také součástí rodokmenu Josefova. Za syna byl tedy považován každý dědic a to Ježíš byl. V evangeliu Lukáše 3:23, je v řeckém originále doslova napsáno, že Ježíš "byl Josefovým synem jak bylo uzákoněno". To se vztahuje k židovskému zákonu, který za syna považuje každého, koho otec přijme za svého. Čili Bible jasně říká, že Ježíš byl Josefovým synem podle zákona a ne fyzicky, ačkoli ho lidé za takového logicky považovali (Mt.13:55), neboť židé nedělali podle zákona rozdíl mezi synem přijatým a fyzickým. Kvůli tomuto zákonu taky mohl být Ježíš nazván synem Davidovým, neboť byl podle zákona jeho právoplatný dědic z otcovy strany (což už jsem vysvětlil), takže v tomto ohledu tu skutečně není žádný problém. V Matoušově evangeliu je rodokmen Ježíše ze strany Josefovy uveden proto, že Matouš psal pro židy a bylo třeba, aby si židé mohli ověřit Ježíšův nárok na Davidův trůn podle rodokmenu, protože v otcovské linii byl Ježíš Davidovým synem. V lukášovi je naopak rodokmen Marie a ne Josefův protože Lukáš psal pro řeky a ti neměli potřebu zjišťovat si Ježíšovy prapředky, protože se nestarali tolik o proroctví jako židé, ale spíše jim chtěl Lukáš ukázat, že Ježíš byl počat zázrakem a byl tedy fyzickým synem pouze Marie a proto tam je rodokmen Marie.
Tak to by bylo. Zatím nashle