Téma: Schvaloval Ježíš otrokářství?

Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 05. 2011 23:15
Předmět: Schvaloval Ježíš otrokářství?

Navigace: link | přehled | fórum
Křesťané jsou přesvědčeni, že Ježíš je jejich morálním ideálem, a přesto má Ježíš závažné morální nedostatky, které tomuto ideálu protiřečí. Například otrokářství. Přestože otrokářství bylo v Ježíšově době běžné, není nikde zřejmé že by se proti němu jakkoli stavěl. Císař a Římský stát měli bezpočet otroků, Jeruzalémský chrám vlastnil otroky, Nejvyšší kněz vlastnil otroky (jeden z nich ztratil ucho při Ježíšově zatčení),všichni bohatí a téměř všichni příslušníci střední třídy vlastnili otroky. Ježíš však tyto praktiky nikdy nenapadl. Bral tento stav za samozřejmost a dle toho přizpůsobil i svá podobenství. Jak Ježíš podává situaci, hlavní úloha otroků nespočívá v získání svobody, ale v získání pochvaly od svého pána. Ukazuje se, že se za Ježíšova mládí v Palestině a Jordánsku vyskytovaly vzpoury otroků (Josephus, Bellum, 2:55-65); vůdce takovéto vzpoury, který by prováděl zázraky, by získal značné množství stoupenců. Kdyby Ježíš odsuzoval otrokářství nebo sliboval osvobození, téměř jistě bychom se o tom dozvěděli. Nemáme však o tom žádnou zprávu, čili nejpravděpodobnější předpoklad je, že k tomu neříkal nic.
Od: Anonym: Ondra G.---.stavebniskola.cz )
Kdy: 25. 05. 2011 11:00
Předmět: Re: Schvaloval Ježíš otrokářství?

Je morálně špatné, když někdo někomu slouží? Pokud ano, jsme hodně nemorální společností… Izraelské patriarchální otrokářství nebylo totožné s otrokářstvím klasickým, s pojetím člověka jako mluvícího nástroje. (…) Osvobodila by otroky vzpoura otroků? Těžko. (…) Spočívá svoboda v tom, že nebudu mít pána? To už abych psal výpověď :-) (…) Ježíš je pán. Proč za mě zemřel? Proč mi přišel sloužít? (…) Základem zla není otrokářství, ale neláska. (…) Ježíšova láska v dějinách rozbila a rozbíjí otrokářství, stejně tak soustavně ďábel zotročuje lidi. Mám možnost se postavit na jednu stranu; kéž by církve stály spolu s Ježíšem!
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 16. 11. 2011 03:47
Předmět: Re: Schvaloval Ježíš otrokářství?

To jsou kecy, že měl Ježíš morální nedostatky. Ježíšův úkol nebyl způsobit převrat, ale spasit svět a ukázat lidem cestu k věčnému životu. Otrokářství bylo tehdy tak zavedené, že se proti nemu nestavěl ani nikdo z apoštolů, protože cílem služby apoštolské ať už Ježíše či ostatních nebylo měnit společenské zřízení ale hlásat Boží království což bylo mnohem důležitější, už proto, že ve společnosti tehdejší i dnešní se prostě nedá žít spokojeně protože je to společnost zkažená, takže ať už by se Ježíš snaži zrušit otrokařství nebo ne na společnost by to nemělo vliv. Ježíšův úkol byl změnit lidi láskou a ne revolucí. Vy absolutně nechápete Ježíšův úkol, on přišel dát lidem naději na věčný život a ne dělat politiku. Jeho úkolem bylo především trpět a tak lidem dokázat, že Bůh je miluje neboť je ochoten podstoupit to co oni a ještě více. Dal nám také pravidla jak se k sobě chovat a nabádal skrze apoštoly aby lidé milovali i své otroky jako sami sebe a otrok v židovství bylo něco jiného než otročina v Římě nebo v Řecku, tam byla pravidla, která zaručovala otrokovi spokojený život. Dokonce byl i zákon, že otrok, který měl být propuštěn na svobodu si to mohl rozmyslet a zůstat otrokem, pokud se mu u svého pána líbilo takže to nebyla žádná tyranie ale dobré zacházení. Kdyby měl Ježíš zrušit otrokářství to je jako by přišel dnes a zrušil vztah zaměstnance a zaměstnavatele a majetek zaměstnavatelů by rozdal zaměstnancům. Otorci byli lidé kteří, neměli žádný majetek a potřebovali aby se o ně někdo staral a proto jin nezbylo než být otroky stejně jako dnes lidem nezbyde nic jiného než být zaměstnanci pokud nemají nic jiného, co by je uživilo. Uvědomte si, že židé měli zakázáno brát si otroky z vlastního národa protože každý žid měl v Izraeli věčný dědičný podíl, který mu nesměl být odebrán, tudíž měl domek i živnost a tudíž měl jak se uživit. Brát si za otroka jiného žida by tedy byl násilný čin připravení ho o dědičný podíl a možnost obživy. Židé si mohli brát za otroky přistěhovalce protože ti neměli v zemi žádný majetek a neměli tedy jinou možnost jak se uživit. Otorkářství bylo tedy zřízení poplatné své době a nemělo smysl ho rušit i když to nebylo správné zřízení stejně jako nemá smysl dnes rušit zaměstnání.
To, že Ježíš rozhodně nepodporuje otrokářství a ani zaměstnání dokazuje slib, že v dokonalé společnosti, která bude v ráji, bude mít každý svůj vlastní domov a každý bude svým vlastním pánem a bude si žít jak bude chtít, žádný zaměstnanecký poměr ani otrokářství, žádné závazky k druhým. To v dnešní společnosti zařídit prostě prakticky nejde a proto se o to ani Ježíš nepokoušel, protože by to nikam nevedlo. ale Ježíš to slibuje zařídit v dokonalé společnosti.