Téma: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Ondrej Kusnierik <> ( ---.vuosas.cz )
Kdy: 12. 09. 2005 14:12
Předmět: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Navigace: link | přehled | fórum
Zmíněný materiál skutečně uvádí běžného evangelíka do rozpaků. My, kteří čteme Bibli si dobře pamatujeme, že homosexualitu Starý zákon označuje jako ohavnost (toevah). A v Novém zákoně arsenokoitoi pro Pavla znamenají nejhlubší mravní úpadek. Martin Prudký se ve své práci pokouší tato tvrzení otupit relativizováním vzhledem k dějinné podmíněnosti. Použil k tomu účelovou sociální hermeneutiku. Na stejných základech je založena i feministická hermeneutika. Neupírám mu právo na tuto jeho pracovní metodu a ani mne nepřekvapuje, že ji použil. Překvapuje mne, že se ČCE spokojila pouze s tímto pohledem a nezvážila věc i z jiných teologických perspektiv.
Od: Anonym: Marek---.ostrava.tiscali.cz )
Kdy: 21. 09. 2005 23:46
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Do háje, to nemáme podstatnější témata než zrovna homosexualita.Mě to už vyloženě štve.Chápu, že to některé lidi dráždí, chápu, že homosexuálové mají dost problémů. Ale pokud se církev bude nimrat pořád v tomhle, tak bude k smíchu a lidi si budou oprávněně klást otázku, proč do takového spolku vůbec lézt. Co takhle začít řešit sociální nespravedlnost, týrané děti, konzumní životní styl, drogy, rozpad rodiny, rasismus ať taky získáme trochu jinou perspektivu ze které bychom se mohli podívat na svět. Ono se o tomhle dobře diskutuje, dobře se nad tím moralizuje a většinu těch lidí, co o tom tak horlivě diskutují to příliš nepálí.Ono se totiž od těch opravdu závažných problémů raději utíká.