Téma: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Od: Anonym: Ondrej Kusnierik <> ( ---.vuosas.cz )
Kdy: 12. 09. 2005 13:44
Předmět: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Navigace: link | přehled | fórum
Zmíněný materiál skutečně uvádí běžného evangelíka do rozpaků. My, kteří čteme Bibli si dobře pamatujeme, že homosexualitu Starý zákon označuje jako ohavnost (toevah). A v Novém zákoně arsenokoitoi pro Pavla znamenají nejhlubší mravní úpadek. Martin Prudký se ve své práci pokouší tato tvrzení otupit relativizováním vzhledem k dějinné podmíněnosti. Použil k tomu účelovou sociální hermeneutiku. Na stejných základech je založena i feministická hermeneutika. Neupírám mu právo na tuto jeho pracovní metodu a ani mne nepřekvapuje, že ji použil. Překvapuje mne, že se ČCE spokojila pouze s tímto pohledem a nezvážila věc i z jiných teologických perspektiv.
Od: FS ČCE LOUNY <>
Kdy: 06. 12. 2005 02:08
Předmět: Re: ČCE a synodní dokument o homosexualitě

Souhlasím s tím, že poradní text předložený synodu je nefér v tom, že nepředkládá také negativní názory na homosexuální praxi. Trochu to působí dojmem, že jde o to věc prostě rychle schválit - je to trochu bouda. A to vypadá divně od synodní rady, která si dala za cíl "především naslouchat". Lidé opačného názoru nedostali moc prostoru - maximálně v rubrice Dopisy v Českém bratru - jako všechny názory, které se moc nehodí. Kdysi jsem homosexuální praxi obhajoval, ale arogance a Překrucování Písma na jejich straně pro mne byla znakem toho, že nemají pravdu. Kdo hájí správnou věc, nepotřebuje mocenskou oporu ani lhát.