Téma: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a ČCE

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 28. 01. 2011 13:57
Předmět: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a ČCE

Navigace: link | přehled | fórum
Něco k tématu "Sčítání lidu, domů a bytů 2011" z webu e-církev.cz:
"V březnu letošního roku proběhne v České republice sčítání lidu, domů a bytů, které se provádí jednou za deset let. Výstupy sčítání se řídí řada institucí a v mnoha směrech ovlivní pohled na společnost na další desetiletí. Součástí sčítacího listu osoby je i možnost uvést vyznání. „Náboženská víra“ je údaj, který se stane podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí. Jeho důležitost je proto pro církve značná. Na výsledek se odvolává například Česká televize při sestavování programového schématu a v případě, že počet lidí hlásících se ke křesťanství je malý nebo velmi malý, dostávají se programy pro tuto cílovou skupinu na horší pozice ve vysílacích časech (např. přesun Křesťanského magazínu z nedělního odpoledne na sobotu na 9:10). I ti, kteří nejsou evidováni jako členové Českobratrské církve evangelické a přesto se k této církvi hlásí, sympatizují s ní, účastní se některých akcí nebo mají v ní mají své přátele, mohou do kolonky „Náboženská víra“ Českobratrskou církev evangelickou uvést."
A text dopisu:
Milé sestry, milí bratři, blíží se Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které se provádí v naší zemi a v zemích EU jednou za deset let. Také letos bude součástí sčítacího listu osoby kolonka „Náboženská víra“. Údaj, který z letošního sčítání vzejde, se stane podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let. Tento dopis píšeme na základě zkušeností roku 2001. Mnohé tehdy ovlivnila informace sčítacího archu, že údaj „Náboženská víra“ je nepovinný a dobrovolný. Prosíme Vás, nedejte se tím zmást! Ač nepovinný a dobrovolný, přesto se stane podkladem mnoha dalších rozhodnutí. Proto jej, prosíme, řádně vyplňte! Nenechte se odradit ani jistou komplikací. Do příslušných rámečků je totiž třeba vyplnit celý a přesný název naší církve, tedy - Českobratrská církev evangelická. Jiný název - např. Evangelická církev - je neplatný. Proto prosíme, vezměte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vážně. Případná liknavost nebo přezíravost tohoto Sčítání je v neprospěch křesťanů naší země. Domníváme se také, že i pro život naší společnosti je dobré, aby pomocí věrohodného údaje věděla o těch, pro které je evangelická, resp. křesťanská víra důležitá. Obracíme se i na ty, kdo nejste evidováni v kartotéce žádného našeho sboru. A přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“. Sčítání proběhne koncem března 2011. Sčítací formuláře dostanete v předstihu. Sčítací archy bude možno vyplnit i elektronicky, ovšem až poté, co osobně převezmete sčítací formuláře od sčítacího komisaře. Další informace k elektronickému sčítání naleznete na: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/jak_vyplnit_elektronicky_formular. Prosíme, seznamte s touto naší výzvou co nejširší okruh lidí při sborových ohlášeních, na internetových stránkách, ve sborových dopisech, i při neformálních rozhovorech.
Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 29. 01. 2011 20:13
Předmět: Re: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a ČCE

Ačkoliv je "náboženská víra" dobrovolný údaj a nikdo ho vyplňovat nemusí, nikdy a nikde se to nezohlední. Výsledná čísla se budou brát jako hotový fakt, že právě tolik je v ČR věřících. Jakýkoliv pokles je pak přirozeně interpretován jako důkaz ubývajícího vlivu církví a tím i důkaz jejich zbytečnosti v "moderní době". Ruku v ruce s tím pak jde komplikování pozice církve v jakémkoliv jednání se státem. Přičiňte se prosím, aby při sčítání lidu co nejvíce lidí pravdivě vyplnilo i tuto část dotazníku.
Od: Anonym: Osel---.raabnet.net )
Kdy: 06. 02. 2011 22:29
Předmět: komedie

Nejvěští komedie je, když se v naší obci přihlásí tisíc lidí k církvi a v neděli sedí v kostele padeát lidí. Pravidelně nechodí ani všichni členové staršovstva… Církev v naší obci je tak nějak neviditelná… Ale v číslech statistik jsme vzorní. To jo. Je tomu tak ve všech farnostech? Snad ne! Jestli je v naší zemi 120 tis evangelíků a opravdových je desetina, pak už nás přerostli i Jehovisti, kterých je 40 tis. ve statistice i v Sálech. …a zkuste se zaptat našich presbyterů na něco z Bible. Možná, že ji doma i někde mají… Je to komedie…
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 06. 02. 2011 23:43
Předmět: Re: čísla

Pokud vím, tak k ČCE se hlásilo asi 110.000 lidí. Poslední číslo, co jsem slyšel, je 13.000 aktivních členů. Není to nutně komedie, je to spíš smutné..
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 07. 02. 2011 09:51
Předmět: Re: čísla

Ahoj Pavle,
13.000 je průměrná účast na nedělních bohoslužbách. Takže odhaduji, že "praktikujících" českobratrských evangelíků je u nás 20.000 - 30.000 .
Milý Osle,
ano, jehovisti nás "předběhli" už dávno. Brzy nás "předběhne" i Církev bratrská. Přejme jim to.
Ta čísla jsou pro mně důležitá. Mám pocit, že se nám v církvi pomalu daří změnit tón diskuse o nich. Z ignorantského "však nám na číslech nezaleží, jde jen o ryzost a čistotu" se pomalu stává "o něčem to vypovídá, když počet našich členů klesá nebo stagnuje". Doufám, že se dožiju času, kdy se bude říkat "není to jediný důležitý faktor života církve, ale za každou tou statistickou jednotkou je jeden život, který dostal šanci být proměněn Kristem".
Od: Anonym: Osel---.raabnet.net )
Kdy: 14. 02. 2011 19:11
Předmět: Re: čísla

Romi máš pravdu.
Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 15. 02. 2011 12:21
Předmět: Re: čísla

Statistika je mocná věda… :-) Zmatek nadělal pojem "evangelická církev", ke které se při posledním sčítání lidu hodně lidí přihlásilo a byli automaticky započteni k ČCE, která toto označení opravdu používá, byť to není její oficiální jméno. Byli to pravděpodobně lidé pokřtění v Československé církvi, kteří věděli že "nejsou katolíci" a tak napsali toto. Reálný počet je nutně odhad, žel naše církev se neodhodlala k podobné akci jako katolíci, kteří prostě v jednu náhodnou běžnou neděli sečetli lidi v kostele. Tam byl (pokud si dobře pamatuji) výsledek mezi 5-7%.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 15. 02. 2011 12:50
Předmět: Re: čísla

Poslední sčítání proběhlo v roce 2009 (myslím) a jeho výsledky jsou neveřejné.. :( (to vím jistě). Někde se hovořilo až o 25% úbytku lidí v kostele oproti předchozímu období. Na straně druhé - přinejmenším u nás ve sboru se lidé v kostele počítají, takže jsme schopni dát průměrné číslo za rok (včetně extrému na Vánoce).
Od: Anonym: Pepa93.99.51.--- )
Kdy: 16. 02. 2011 10:22
Předmět: Re: čísla

Výsledky sčítání v roce 2009 zveřejnily Královéhradecká a Litoměřická diecéze, v obou byl úbytek proti roku 2004 5-6%
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 16. 02. 2011 11:09
Předmět: Re: čísla

Ano, ale např. v Brně se hovoří o úbytku kolem 25%..
Od: Anonym: Pepa93.99.51.--- )
Kdy: 19. 02. 2011 16:28
Předmět: Re: čísla

V Brně byl zdaleka největší úbytek už v roce 204 oproti roku 1999 (cca 10%), asi se dá předpokládat, že v roce 2009 tomu nebylo jinak, i tak mi to ale přijde troch moc
Zajímalo by mě, jestli zveřejnění za královehradeckou diecézi schvál ještě pan Duka před svým odchodem do Prahy, nebo to povolil už po jeho odchodu dočasný administrátor biskup Kajnek s vědomím, že on nikdy sídelním biskupem jmenován nebude, navíc na rozdíl od Litoměřic i s údaji za jednotlivé vikariáty
Od: Anonym: Pepa93.99.51.--- )
Kdy: 16. 02. 2011 10:14
Předmět: Re: čísla

V prvé řadě nastal totální zmatek při sčítání evangelíků v Moravskoslezském kraji, tak v okrese Karviná je evidováno, že ECAV (v době sčítání jeden slovenský sbor v Praze a pár desítek českých věřících v Praze a Plzni) má asi o 40 % více věřících než SCEAV a LECAV (tj. církve které působí převážně na Těšínsku) dohromady, v okrese Frýdek-Místek ECAV má cca necelou polovinu věřících co SCEAV a LECAV dohromady, ČCE má ve městech jako Třinec, Karviná nebo Havířov stovky členů, více než na většině míst, kde má vlastní sbory, přitom jen v Karviné existovala kazatelská stanice (v současné době se již delší dobu neschází)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 16. 02. 2011 14:21
Předmět: Re: čísla

I čísla ze Sčítání lidu mohou být zajímavá posuďte: Věřících v roce 2001 Českobratrské církve evangelické bylo 117 tisíc (3,7 % z počtu věřících) a osob hlásících se k Církvi československé husitské 99 tisíc (3,0 %). Zatímco od roku 1950 počet jejich věřících jak absolutně tak také relativně vzrůstal, v roce 1991 u obou došlo k výraznému poklesu. Další úbytek věřících obou církví zaznamenalo sčítání v roce 2001, přičemž z dlouhodobého pohledu byl výraznější především u Církve československé husitské(2001/1991 56%).
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 16. 02. 2011 11:31
Předmět: Re: komedie

Jo Jehovisti Bibli čtou,na leccos z bible vám odpoví.Vést s nimi smysluplnou diskusi nelze.Jsou to jedni z těch, co znají bibli od předu do zadu a vůbec nepochopili o čem je. Slouží jim jen jako materiál k otravování druhých - jako v rabínství za ježíšovy doby.Když je někdo náhodou jiný, něco jiného si myslí, snaží se jej předělat k obrazu svému, případně umlčet, odehnat…Jako mnozí evangelíci se zbožnou fasádou Pak znám lidi kteří bibli až tak nečtou, pána Boha si do huby neberou.Když ale člověk něco potřebuje, má nějaké trápení, pomůžou, aniž se na něco ptají nebo druhého kádrují. Duchovně nejvyspělejší lidi jsem potkal mimo církev….. docela komedie, pak to má vliv i na ty stavy. Přivedl jsem do církve lidi, jediná reakce bylo podezřívání, koho pak to do církve tahám, kým zapleveluji sbor.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 16. 02. 2011 15:19
Předmět: Re: komedie

Uvědomil jsem si, že pokud mě osobně neznáte, tak jste nemusel vycítit dávkování ironie v mém příspěvku, na který jste zřejmě reagoval.
"Jehovisti nás "předběhli" už dávno. Brzy nás "předběhne" i Církev bratrská. Přejme jim to."
Zatímco u druhých jmenovaných to myslím zcela upřímně, u prvních jsem to myslel ironicky. Ano, stejně jako Vy nepovažuji jejich způsob získávání nových členů i výklad křesťanství za moudrý. Ale strčí nás do kapsy zápalem, kterým hoří pro získávání nových lidí pro své společenství a ideje.
V tomto smyslu si svůj početní růst "zaslouží"…
Od: Anonym: hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 16. 02. 2011 21:43
Předmět: Re: komedie

Jo, jen jestli si ti, které CB a jiné tzv. církve, v podstatě sekty, získají,zaslouží přetváření k něčímu obrazu, lezení do soukromí, oloupení o vlastní identitu při zneužití kristova jména.
Od: Anonym: Ondra Glac---.unet.cz )
Kdy: 17. 02. 2011 15:07
Předmět: Re: komedie

Právě rozlišování na "naši církev" a "takzvané církve" je jasným znakem sektářství.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 17. 02. 2011 15:14
Předmět: Re: sekty

To je silný názor, ale obávám se, že jen těžko obhajitelný, už pro neexistenci jednotné definice sekty..
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 17. 02. 2011 16:30
Předmět: Re: sekty

V každé církvi je přítomno určité, proměnlivé množství sektářství.Problémem je, že dnešní církve chtějí z druhých lidí udělat své členy, přetvořit si je k obrazu svému, místo co by jim nezištně posloužili k tomu, aby našli sebe sama, cestu k řešení svých vlastních problémů. Příliš často jsou církve sami sobě účelem a tak se stávají sektami.Nedokážou sami na sebe vztáhnout Kristovo slovo - Kdo ztratí svůj život pro mne, ten jej nalezne. Toto Ježíšovo slovo platí jek pro individuální život člověka, tak i pro život církve jako takové.
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 17. 02. 2011 16:33
Předmět: Re: sekty

A ztratit svůj život pro Krista zname nádocela obyčejně jej ztratit pro lidi kolem nás - viz. Matouš 25.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 17. 02. 2011 19:26
Předmět: Re: komedie

Podle vaší definice by čistě logicky nebylo možné o žádné círvki říci, že je sektou…
(Podle mě CB sektou jednoznačně je, alespoň soudě podle toho, s kolika lidmi, kteří z ní měli psychická traumata, jsem se setkal…)
Od: Anonym: Osel---.raabnet.net )
Kdy: 17. 02. 2011 22:02
Předmět: Re: komedie

CB že je sekta? Já ji tedy dokonale neznám, ale z toho co vím, tak jsou teologií stejně jako evangelíci plus jsou to lidi ve víře opravdovější, ne jako my, co je nám všechno fuk, do kostela chodíme sem tam, Bibli nečteme a těmi zapálenými je tady jakási skupina modernistických rádobyfilozofů. Je zde celá řada miniaturních církví s menšími či většími prvky sektářství, ale za sektu bych snad označil jen málokterou. To je silný rozsudek. Raději dávejme pozor, zda malý sektář nedřímá v právě v nás.
Od: Anonym: Osel---.raabnet.net )
Kdy: 17. 02. 2011 22:05
Předmět: Re: komedie

To Roman: Romane, neberte můj komentář jako ironii. Prostě jste to napsal dobře, nedá se na to nic jiného napsat než Romi, máš pravdu. Roman a Osel se neznají. Třeba se někdy poznají. IÁ IÁ Hýk!
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 17. 02. 2011 23:46
Předmět: Re: komedie

Já jsem se setkal i s lidmi, kteří mají psychická traumata z ČCE. Na jedné straně se ČCE tváří velmi otevřeně, přátelsky. Na straně druhé je v ní tolik nesnášenlivosti, soběstřednosti. Kolikrát člověk slyší - "on je z nás, on není z nás", není poněkud podivné, když se probírá tzv. evangelická identita, na místo křesťanské identity. Co je zvykem, co není zvykem, kdo je obrácený, kdo není. Ti kdo nejvíce citují bibli, mají nejzbožnější fasádu, ti jsou nejhorší.A kdo má opravdový problém, ten je sám, pro druhé je problémem. Příliš často jsem se setkal s lidmi, kteří, když se dostaly do svízelné životní situace, raději z církve odešli, aby unikly klepům, pomluvám, zbožným frázím. To je kořenem krize ČCE a jiných církví. Má strach sama o sebe a lidi kolem ní ji příliš často nezajímají. A když ano, tak příliš často jako možní příjemci její teologie a tradice, která dnes nikoho kolem nás nezajímá. Čest výjimkám, které to ale nezachrání. Církev jakoby si nevšímala, že máme dvě uši k naslouchání a jen jedna ústa k mluvení.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 18. 02. 2011 09:11
Předmět: Re: sekty

Pokud je mi známo, tak právě v tom je ten vtip - my neumíme definovat ani sektu ani církev. Prostě jednotné definice neexistují. Pro spoustu lidí mezi církví a sektou neexistuje rozdíl, pro jiné jsou to dvě rozdílné věci a pak je tam spousta takových, kteří jsou někde mezi, někoho šoupnou tam a jiného onam..
Od: Anonym: Kamzík---.raabnet.net )
Kdy: 21. 02. 2011 21:37
Předmět: A co ochranovští?

Napadá mě otázka. Ke které církvi se přihlásí při sčítání lidu ochranovské sbory? Hádal bych ČCE, k Nové JB asi né. Oni jsou ale stále provincií Unitas Fratrum i ČCE
Od: Anonym: Viktor <> ( 212.11.123.--- )
Kdy: 19. 06. 2011 15:34
Předmět: Re: A co ochranovští?

Vážení Bratří a Sestry. Je na tolik důležité do jaké denominace patříte? A co Boží láska, taje také snad rozdělována do denominací podle počtu členů? Nestačí vám že si ve světě lidé navzájem ubližují, ještě se budeme navzájem hašteřit a napadat se i mi Křesťané? Ó jaké svědectví pro ty kteří jsoui hledající. Myslíte že budou stát o takovou víru jaká je jim prezentována církvemi které jsou vlastně pouze jen ,,církevnické". Proto Vás na místě Ježíše prosím odpusťte si veškeré hořkosti, i když možná jste jakoby v právu. Podívejte se do Bible co je tam napsáno kdo komu patří a o odpuštění kolik kráte máme odpouštět pokud jsme Kristovi. Přeji Vám všem hodně Boží lásky a pokj v duši jakož i požehnání v každé opblasti. Viktor
Od: Anonym: Daggie---.tmcz.cz )
Kdy: 20. 06. 2011 08:42
Předmět: Re: A co ochranovští?

To Willow:
jasně… nejsi to, za co tě má statistika - jedno, jestli státní či církevní - jsi to, za co se považuješ ty. V Kristu jsme těmi, jakými nás v něm povolal Otec. A křesťanem na zemi (či "pod sluncem") jsem tak, jak je mi dáno a jak já to přijímám - evangelík, ochranovský nebo "Jesus, peace & rock´n´roll". Tohle je víra, která nepotřebuje příspěvky státu ani movitých a požehnaných bratrů. Tohle je svobodná víra. Nicht wahr? :)
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 03. 07. 2011 23:38
Předmět: Re: A co ochranovští?

Já myslím, že nejlépe to zde vystihli - Hledající a Viktor. K tomu už nelze moc co dodat. Neškodilo by vám, ostatním, přečíst si tyto příspěvky ještě jednou. Jim
Od: Anonym: Zdeněk---.aev.cz )
Kdy: 02. 08. 2011 20:23
Předmět: Re: A co ochranovští?

Výsledky sčítání - počet hlásících se k církvi 2011 odhaduji takto: ŘKC 2mil. (úbytek 25%), ČCE 40tis. (úbytek 60%), ČSCH 70tis. (úbytek 30%), Pravoslavní 25tis. (úbytek 20%), Jehovisti 40tis. (nárůst 25%). Početně vede v naší zemi ŘKC, pak dlouho nic a následuje menšina protestantů a pravoslavných. Drasticky vidím ČCE, která se zplundrovala, ostatní úbytky spíše úmrtími. U malých charizmatických církví úbytky neustálým dělením v průměru 25%, ale vznik nových společenství.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 08. 08. 2011 19:16
Předmět: Re: A co ochranovští?

Zdeněk napsal(a):
 Výsledky sčítání - počet hlásících se k církvi 2011 odhaduji takto:  ŘKC 2mil. (úbytek 25%),  ČCE 40tis. (úbytek 60%),  ČSCH 70tis. (úbytek 30%),  Pravoslavní 25tis. (úbytek 20%),  Jehovisti 40tis. (nárůst 25%).  Početně vede v naší zemi ŘKC, pak dlouho nic a následuje menšina protestantů  a pravoslavných.  Drasticky vidím ČCE, která se zplundrovala, ostatní úbytky spíše úmrtími. U  malých charizmatických církví úbytky neustálým dělením v průměru 25%, ale  vznik nových společenství.
Tak tady to máte černé na bílém vy křesťanští liberálové. Nejliberálnější ze všech církví ČCE vzala vývrtku směrem k zemi. Je docela s podivem, jak ta vaše svobodomyslná církev jaksi nefunguje a opovrhovaní jehovisté nabrali třetí kosmickou rychlost. Čím to asi bude? To jsou holt ty věci mezi nebem a zemí, vy na to už najdete nějaké vysvětlení ve skvělém překladu bible pro 21. století. Nějaký ten veršíček, podobenství nebo proroctví se na tento nezáviděníhodný trend určitě hodí. Ještě že máte tu bibli, jinak byste asi museli jít hodit mašli. Ale co s tím dál? To bych si tu vážně hrozně rád přečetl.
Od: Anonym: Jan Chrob---.raabnet.net )
Kdy: 16. 08. 2011 20:35
Předmět: Homosexuální zvrhlosti v ČCE

Hej, Bibli 21 nevydala ČCE a rozdíl mezí touto novou Biblí a starou Biblí je ten, že jsou použita novější slova místo starých. Jinak v podstatě totéž. Ostatně - liturgicky schválenou Boblí je v ČCE jen Kralická a Ekumenická. Ty úbytky jsou můj odhad. ČCE se zplundrovala volnými mravy, například zmíněnou homosexualitou.