Téma: Dotaz: "práva a povinnosti" řadového člena církve

Od: Anonym: Ondřej---.client.ufon.cz )
Kdy: 09. 01. 2011 14:20
Předmět: Dotaz: "práva a povinnosti" řadového člena církve

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo povolaný odpovědět na otázku, jaké jsou vlastně povinnosti a práva řadového člena sboru ČCE (ne člena staršovstva), co se týče provozu sboru jak "nedělního - bohoslužebného", tak běžného - každodenního? - např. může běžný člen sboru (ne presbyter) kázat, může např. nahlížet do účetních záznamů sboru nebo se zúčastnit jednání staršovstva apod. V církevních řádech jsem podrobnou odpověď nenašel a na výše uvedené příklady jsem ve svém sboru dostal zápornou odpověď, tedy že nemohu kázat, nemohu nahlížet do účetních záznamů a nemohu se zúčastnit jednání staršovstva. Omlouvám se, že nezveřejňuji své přijmení a název sboru, odkud pocházím. Děkuji za pochopení a děkuji předem za odpověď. Onřej.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 09. 01. 2011 18:22
Předmět: Re: Dotaz: "práva a povinnosti" řadového člena církve

Tak dalece jak je mi známo - jednání staršovstva je neveřejné. Účetnictí sboru je neveřejné (každý rok se volí komise, která účetnictví kontroluje). Kázat laik nemůže, ale může vést tzv. čtenou bohoslužbu. Tolik k mým chatrným znalostem.
Jako právo i povinnost pak vidím aktivní účast na životě sboru :-) To je práv a povinností až dost..
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 10. 01. 2011 08:50
Předmět: Re: Dotaz: "práva a povinnosti" řadového člena církve

Ano, Pavel má pravdu.
Jen u účetnictví bych si dovolil upřesnit, že průběžně vedené účetnictví je sice "neveřejné", ale jednou do roka má být staršovstvem podána hospodářská zpráva, která obsahuje všechna důležitá data o hospodaření sboru. Protože je k ní navíc podána zpráva zvolených revizorů a každý člen může vznášet dotazy k obojímu, účetnictví se takto vlastně úplně nebo téměř úplně "odkrývá" a zveřejňuje.
A podobný motiv vlastně najdeme i u jednání staršovstva. Zasedání jsou neveřejná, velmi se ovšem doporučuje, aby usnesení byla v co nejvyšší možné míře průběžně zveřejňována. A sborové shromáždění jako celek má pak právo chtít po staršovstvu jako svém výkonném orgánu, aby se mu zodpovídalo ze své činnosti…