Téma: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 06. 03. 2009 19:30
Předmět: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Navigace: link | přehled | fórum
Prosím návštěvníky diskusního fóra Evangnetu, aby se podle svých možností a svého uvažování pokusili odpovědět na otázku, uvedenou v nadpisu. Aby se diskuse nerozvlekla a nestala se nečitelnou, rád bych svou prosbu konkretizoval: jde mi o pokus odpovědět co nejstručněji a nejvýstižněji alespoň dílčím způsobem, po jednotlivých bodech (číslovaných 1., 2., 3. …), kritické šlehy si přitom vyšetřit pro jiná vlákna, aby tak nejprve vznikl prostor pro společnou řeč - a nakonec podklad pro volně šiřitelnou úvahu, která by byla čitelná pro evangelíky, jiné křesťany, nábožensky nezaujaté i zaujaté ateisty. Není třeba nikam spěchat. Předem děkuji.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 06. 03. 2009 20:18
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Na to umím odpovědět asi takto:
1. Už je, tak má koukat aby byla tím, čím církev být má. Protože se to různým církvím daří v dějinách různě je dobré, jsou-li stále alternativy. Tenhle úkol není specifický pro ČCE, jen jej sdílí s ostatními, kdo se na Ježíše odvolávají.
2. Reálně a v našich podmínkách v ní vidím jednu (asi jedinou) neautoritativní církev, která je zároveň …
3. … jednu z opravdu mála církví, kde se věrnost Bibli (alespoň proklamativně) nesměšuje s fundamentalismem. Věrnost Bibli se zde nepodmiňuje sebeklamem a reálné uvažování s odklonem od Písma.
Nechci být k jiným bratřím a sestrám v jiných církvích nefér. Je jisté, že to i ono se najde v ostatních. Ale zde v takovém vzájemném poměru, který jinde nenacházím, a který alespoň mně vyhovuje.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 06. 03. 2009 20:53
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Tucet pátečních postřehů k danému tématu: 1. tolerance (alespoň tak se mi jeví po 3 letech olomoucký sbor ČCE) 2. biblické písmáctví, ale bez fundamentalismu 3. kvůli příklonu k Barthovi se mi nikdo nesměje (já se zase nesměju jiným směrům) 4. nakladatelství s kvalitní skladbou publikací (Kalich, Mlýn…) 5. ČCE je dobrej azyl pro uprchlíky odjinud (viz. vznik ochranovskýho seniorátu nebo můj případ) 6. zkušenost určité části evangelíků s disentem a undergroundem (lidi i mimo církev o tom vědí) 7. neprovozuje se tu manipulace oveček k evangelizaci (evangelikálního typu), ale různé misijní aktivity se nezakazují (teda alespoň si to myslím…) 8. není tu takový zakomplexovaný postoj vůči americkýmu protestantismu 9. nejsou tu desátky :) 10. kostely mají záchodky :) 11. vaří se tu dobrý kafe :) 12. a hlavně: káže se tu zajímavý a inspirativní kázání (myslím jako "in Olmütz")
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 11. 03. 2009 21:00
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

1. V prvé řadě k tomu, k čemu je dobrá církev jako Kristovo společenství, místo, kde naše víra není jen individualistická, ale sdílená s druhými, a kde v tomto společenstvími můžeme zakoušet Kristovu přítomnost. Setkání s Kristem pro mě znamená setkání s Bohem při setkání s člověkem. Krista dnes nevidíme jako jeho prvotní učedníci, ale je hmatatelně přítomen v jeho lidu. Lidé často říkají - s Bohem, který je neviditelný, nehmatatelný, imaginární, nemůžu mít přece žádný vztah. A Bůh téhle lidské vlastnosti rozumí, proto se dal světu viditelně poznat v Kristu, a tělem živého Krista dnes je církev, byť mnohdy velmi lidsky nedokonalá.
2. Církev je především společenství Boží lásky, Božího slova a svátostí. To ostatní - hierarchie, struktura, instituce, je jen nutným a dobrým prostředkem, jak v tom společenství zavést řád, ne konečným samoúčelným cílem, který nakonec živé společenství umrtví. Jak výstižně říká Miloš Rejchrt, církev obecná nemá IČO.
3. ČCE je protestantská církev navazující na ty nejlepší tradice české i evropské reformace, hlásá křesťanské evangelium bez příměsí pohanství a modlářství. Má velmi vyspělé teologické myšlení. Je to přitom civilní, neokázalé. Takoví obyčejní evangelíci.
4. Není fundamentalistická. I když to někdy vede k vyznavačské vlažnosti a rozbředlosti, což někdy kritizuji, ta svobodomyslnost a přemýšlivá víra je mi pořád mnohem milejší než autoritářství a slepý nemyslící fundamentalismus.
Dalo by se v ní leccos změnit a zlepšit - třeba klást větší důraz na domácí misii a emocionální rozměr víry. Nemusela by být tak intelektuální, měla by umět oslovit i normální plebejce. Lépe integrovat prvky umírněné evangelikální nebo charismatické zbožnosti. Ale právě proto, že je na čem stavět, dá se stavba vylepšovat a obnovovat (byť je opravdu v tomhle směru co dělat). Proto i přes mnohé nedostatky je pro mě ČCE dobrá církev, na které mi záleží a v níž jsem nalezl svůj duchovní domov.
Od: Anonym: Ladislav Dlouhý <> ( ---.knihovna-pardubice.cz )
Kdy: 13. 03. 2009 18:19
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

Kazatel ČCE Jiří Hoblík napsal(a):
 Prosím návštěvníky diskusního fóra Evangnetu, aby se podle svých možností a  svého uvažování pokusili odpovědět na otázku, uvedenou v nadpisu. Aby se  diskuse nerozvlekla a nestala se nečitelnou, rád bych svou prosbu  konkretizoval: jde mi o pokus odpovědět co nejstručněji a nejvýstižněji  alespoň dílčím způsobem, po jednotlivých bodech (číslovaných 1., 2., 3.  …), kritické šlehy si přitom vyšetřit pro jiná vlákna, aby tak nejprve  vznikl prostor pro společnou řeč - a nakonec podklad pro volně šiřitelnou  úvahu, která by byla čitelná pro evangelíky, jiné křesťany, nábožensky  nezaujaté i zaujaté ateisty. Není třeba nikam spěchat. Předem děkuji.
ČCE je dle mého názoru dobrá v tom,že může zprosředkovat tu nejlepší a nejnosnější tradici v našem národě,totiž husitství a Jednotu bratrskou a zároveň je otevřená pro to nové,co křesťanství může dávat a přinášet.Asi by také měla být vidět,ale ne přes skandály.
Od: Anonym: Locika---.net.upc.cz )
Kdy: 14. 10. 2009 19:53
Předmět: Re: brainstorming: K čemu je dobrá ČCE?

tak nevím, o čem počet příspěvků vypovídá… to ticho…, to by se jistě v počátcích vzniku ČCE nestalo. Není to smutné? Je se čemu divit?