Téma: Český bratr nebo Evangelík

Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 17. 09. 2008 15:25
Předmět: Český bratr nebo Evangelík

Navigace: link | přehled | fórum
Ve sféře ÚCK a synodní rady se zrodila myšlenka přejmenovat název "Český bratr" na "Evangelík". Myšlenka spěje takřka nezadržitelně k uskutečnění. Byly by mezi evangelickou veřejnosti regulérní argumenty pro nebo proti?
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 17. 09. 2008 17:14
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Tak s tímto listem jsem přestal koncem roku 1996 komunikovat, a ačkoliv mu nemohu upřít značné kroky směrem k vyšší kvalitě za současného vedení, stále jsem na něm nenašel nic, proč bych jej znovu odebíral. Nebudu-li číst Českého bratra nebo Evangelíka, to je celkem jedno. Ale pokud bych měl debaty (o kterých zatím vím jen z tohoto příspěvku) o názvu ústředního tiskového orgánu církve chápat jako hledání vlastní identity touto církví, pak bych se m+ěl na pozoru!
Proč má název Český bratr (přesněji nesmyslné: Evangelický časopis Český bratr) ustoupit Evngelíkovi? Snad popřeme vlastní, poněkud regionální kořeny ve prospěch světovosti? Já se skutečně cítím víc českým bratrem než evangelíkem.
Jsem nadto skeptický ke změnám zavedených značek. Myslím, že Evangelík nebude o nic zajímavější než EČČB, nedojde-li k vnitřní proměně. Ale asi bych potřeboval o této diskusi víc informací.
Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 17. 09. 2008 17:37
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Ahoj, Jakube. Nechtěl jsem dávat hned najevo, co si o tom myslím. Aspoň tolik, že změna názvu jde v závěsu za změnou periodicity (z 18 čísel ročně na 12) a rozsahu (časopis bude větší a tlustší), slibuje se větší piplání s obsahem.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 17. 09. 2008 18:08
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Tlustší, logičtější a skromnější periodicita, to bych bral (i když ne nutně odebíral). Ale důvod pro změnu názvu to není. Kéž by se zapracovalo uvnitř! Hlavně si myslím, že je na čase zvážit celkový smysl a koncepci. Spokojit se s památnou eklesiologicky zásadní větou bývalé redaktorky tohoto listu, že církevní tisk k životu církve neodmyslitelně patří (dopis SR Č.j. 306/20001), už zjevně nestačí.
Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 17. 09. 2008 21:11
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Na mě působí koncovka -ík ve slově evangelík trochu komicky, v nejlepším případě roztomile. nevím tedy, jestli by to poněkud nezmenšilo důstojnost oficiálního časopisu ČCE. To už bych byl spíš pro delší název jako třeba Evangelický měsíčník, Evangelické listy atp… Evangelík, to je totiž něco jako Poťouchlík. A to asi nechceme…
Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.27.broadband4.iol.cz )
Kdy: 27. 09. 2008 18:19
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Český bratr je zavedený název - a tak říkajíc značka. Náš celocírkevní časopis ho nese již od roku 1924, od svého založení. Považujeme-li devadesátiletou tradici naší církve za pozitivní hodnotu, kterou chceme slavit, tak případné přejmenování Českého bratra bude znamenat vznik zbytečného příkopu, narušujícího kontinuitu s generací zakladatelů naší církve a nepochybnou ztrátu. Časopis se nepochybně jmenuje po církvi, ovšem jméno církve je vyznavačské - Českobratrská znamená, že se hlásí k tradici Českých bratří. A Český bratr, ve srovnání s Evangelíkem, mi zní v češtině mnohem lákavěji - slyším v něm odkaz na církev, která v historii našeho národa zanechala jednoznačně pozitivní otisk, a domnívám se, že je tak vnímána i českou společností. Vždyť například Jura Baran, hlavní hrdina pozoruhodného filmu Je třeba zabít Sekala, se ke své víře hlásí slovy "jsem český bratr". Jméno Český bratr také vypovídá něco o vztazích v církvi, které jsou, nebo měly by být sourozenecké. K bratrským vztahům ovšem patří rovnocennost, demokracie a diskuze. Proto bych se přimlouval alespoň za to, aby o potřebě změny jména našeho časopisu nerozhodoval anonymně "někdo tam nahoře", ale vedl se otevřený rozhovor o tom, jak čtenáři vnímají jméno svého časopisu.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 27. 09. 2008 20:29
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

V podstatě nemohu než s (českým) bratrem farářem Vymětalem souhlasit. Jen malý historický detail: časopis není Českým bratrem nepřetržitě od roku 1924. Název změnil již roku 1991, od kdy vychází jako Evangelický časopis Český bratr (tehdy se také z Kostnických jisker stal Evangelický týdeník Kostnické jiskry - byla to snad nějaká móda nebo dohoda?), což bylo provázeno i změnou registrace a čísla ISSN - dnes 1211-6793, dříve 0009-0778. Nejde už o jeden a tentýž časopis.
Právě tohle mě trochu zaráží. Pochopil bych přechod na Evangelíka jako sklon k zestručnění, ke zjednodušení komplikovaného názvu. Vyžaduje to potřeba operativnějšího nakládání s daty, kratší názy se lépe pamatují, dělají se z nich efektní loga atd. Proč ale tedy ten vyšroubovaný název od roku 1991? Pokud už nemají v redakci EČČB nic lepšího na práci, než vymýšlet nové názvy, proč se nevrátit ke strému dobrému Českému bratrovi? Pravda, je to o jedno slovo víc než Evangelík.
Od: Kazatel ČCE Petr Špirko <>
Kdy: 30. 09. 2008 17:06
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Ozývám se jako "potrefená husa" a rád bych k tomu řekl následující:
1. Nejprve musím opravit informaci br. Hoblíka, že myšlenka na změnu názvu vznikla ve sféře ÚCK a synodní rady. To je omyl. Ten nápad vzešel z rozhovoru několika členů redakční rady Českého bratra v souvislosti s dalšími změnami, které se chystají (formát a periodicita). Nikdo ze synodní rady v tom nemá prsty a není to "anonymní nápad někoho tam nahoře". Napadlo to mě a Jana Mamulu, předložili jsme to redakční radě ČB, kde se setkalo s většinovou podporou. Kolega Jiří Hoblík s tím ovšem nesouhlasil, abych mu nekřivdil.
2. Značka "Český bratr" má svou hodnotu a zůstane na obálce časopisu. Takže žádná revoluce.
3. Časopis chceme pojmenovat Evangelík proto, že je to: a) srozumitelnější pro širokou veřejnost b) Evangelík je historicky starší označení než český bratr (naše "zdrojové církve" se jmenovaly evangelické AV HV od r. 1781). A naše církev se nejprve hlásila k evangelickému bratrství, nikoliv českobratrskému evangelictví. Roku 1918 církev přijala jméno "Evangelická církev bratrská", kterýžto název opustila tehdejší Jednota bratrská. Ta se ovšem záhy po nesouhlasu z Ochranova znovu vrátila ke svému původnímu názvu a v březnu 1919 se na základě odmítavého sdělení z ministerstva byla naše církev nucena hledat jiné jméno. Sborům bylo zasláno několik návrhů, z nichž nakonec vyhrál současný název. c) roku 1919 nešlo jen o to přihlásit se k tradici českých bratří, jak si to romanticky můžeme idealizovat, šlo i o další věci. Například vymezit se vůči německé evangelické církvi (počet německých evangelíků v ČSR byl tehdy asi 1/3 počtu českých evangelíků). d) Chtěli bychom přispět k tomu, abychom měli jednu oficiální webovou stránku s tímto názvem. Současná schizofrenická situace, kdy máme Evangnet a SRCCE nám připadá nešťastná. A "Evangelík" by pak nebyl jen papírový měsíčník, ale de facto i internetový týdeník, ba možná deník. e) je ještě asi 31 další menších důvodů, proč se nám ta změna zdá být přínosná, ale nemám sílu to psát a vy nemáte sílu to číst…
4. Přátelsky si rýpnu: "Český bratr Mikuláš Vymětal" je evangelík s vybujelým smyslem pro alternativní symboly naší církve. Něco jako "kříž nepřítel kalicha"! A nyní: Evangelík fuj, Český bratr huj! Budiž. Já osobně jsem ovšem k národovecké tradici dvacátých let skeptičtější. Do dnešních dnů nám na ČCE vydrželo to "evangelické", to "českobratrské" se nám zrcadlí v křišťálovější podobě na Československé církvi. Nic ve zlym, teda!
5. Evangelík je stejně směšné jako většina českých slov a většina Čechů vůbec. Čeština je příšerně směšný a nepraktický jazyk. Evangelík, katolík, pikolík, kolík, balík, Halík, Dalík…
6. A nakonec, já ani nejsem ani tak český bratr, ale spíš český fotr a moje žena česká mutr. A moje krev je dost ruská a německá, moje žena je zase docela maďarská a můj syn je zase zavlečenec z Kanady. A Mikulášovi na Olivetské hoře jeho českobratrsví také nikdo nežere, tam mají výrazně odlišný názor.
7. Kdo neskáče, není český bratr! Howgh, howgh, howgh.
Od: Anonym: Jan Mamula <> ( ---.123.broadband7.iol.cz )
Kdy: 01. 10. 2008 00:30
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

K čemuž si ještě, milí přátelé, dovoluji doplnit, že celá tato diskuze je předčasná a vznikla na základě indiskrece z jednání redakční rady Evangelického časopisu Český bratr. V mých očích tím ztrácí na vážnosti a ač ji považuji za důležitou, nepřipojím se.
S přáním všeho dobrého Jan Mamula
Od: Anonym: ---.27.broadband3.iol.cz )
Kdy: 01. 10. 2008 09:37
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Pan šéfredaktor se pokouší o morální zpochybnění celé diskuse, že vzešla z indiskrece. Já nevím, zdali v redakci EČČB platí nějaká omerta, zda tam skládají sliby mlčenlivosti před černým kocourem. Vždy mě ale dráždilo na ČCE její tajnůstkaření. Chápal jsem to za časů komunistického režimu, ačkoliv i tehdy to bylo směšné, neboť, jak se později ukázalo, udavači měli přístup ke všem i těm nejtajnějším informacím. Dnes už to tajnůstkaření nechápu. Veřejnost má právo na informace. Já EČČB nekupuji, stejně jej nakonec zafinancovat musím, dávám-li peníze do sbírek a platím-li salár. Tak si myslím, že mám právo vědět, co redakce chystá.
Seriozní podniky se dnes vyznačují maximální mírou otevřenosti, komunikativnosti a průhledností.
Nakonec (k příspěvku výše), je správné, aby v redakci církevního časopisu pro české čtenáře působil člověk, který češtinou, Čechy a češstvím pohrdá? bůh a SR suď!
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 01. 10. 2008 09:41
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Předchozí příspěvek není anonym. Jak se Evangnetu povedlo zaznamenat můj příspěvek jako anonym, ačkoliv jsem byl přihlášen a nebyl podroben žádným další procedurám (opisování písmenek z obrázků), toť zázrak!
Od: Správci Evangnetu (Petr Tomášek) <>
Kdy: 01. 10. 2008 11:37
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Zdravim,
a omlouvam se, ze jsem jeste nestihl zareagovat na dalsi pripominky. Sam nevim, proc se Vam deji takoveto veci s prihlasovanim. Jedna z moznych pricin by mohla byt, pokud by se Vam menila IP adresa uprostred zadavani prispevku. V soucasne verzi je nutne, aby clovek pristupoval k Evangnetu z jedine IP (je to obrana proti potencialnimu "uneseni" prihlaseni utocnikem). Kdyztak, prosim, vice soukrome, bude potreba Vasi pomoci k presnejsi identifikaci problemu.
za spravce Evangnetu Petr Tomasek
Od: Anonym: JHoblik <> ( ---.ujep.cz )
Kdy: 01. 10. 2008 00:58
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Ale Petře, prosím tě…
1. Sféra není totéž co subjekt, tudíž jde jen o lokalizaci otázky, nikoli o její připočtení konkrétnímu subjektu. Právě i proto, aby ses jako "potrefená husa" cítit nemusel.
2. Druhé tvrzení zapomíná, že v případě, že nápad se stane skutečností, se značka "Český bratr" na obálce bude spíše krčit.
3. Označení "Evangelík" je možná o kousek srozumitelnější pro tzv. širokou veřejnost - otázka je ale, o jaký kousek (zda to stojí vůbec za zmínku), dále je otázka, zda tzv. široké veřejnosti to není úplně jedno, zda svou povahou je ČB určen pro ni a zda na to vůbec má.
4. Kromě toho by název "Evangelík" působol jako konfesijní vykřičník: Jen pro vlastníky evangelické pravdy. "Český bratr" možná vede k údivu, ale "Evangelík" by vedl ke klepání na čelo, obávám se že oprávněnému.
5. "Evangelík" jako týdeník nebo deník? A kteří nadšenci ho budou děla? Stačí, že Christnet se drží, jak může.
6. Argumentace historickou prioritou? Čeští bratři tu byli dávno předtím, než jejich potomkům byly OKTROJOVÁNY konfese evangelických církví AV a HV.
7. Dvojice Evangnet a SRCCE není nešťastná schizofrenie, ale jakási trocha plurality.
8. Nechápu, proč nadávaz češtině, že je směšná. Je poetičtější než žvejkavý a bezduchý jazyk angličtina, przněná Američany. A nepraktická proto, že dělá problémy ajťákům? Dobře jim tak. O příšernosti češtiny může mluvit jen někdo, kdo jako by jí mluvil jen z donucení. Pikantní je, že, Petře, tvůj bod 5 spíš popírá, že by označení "Evangelík" mělo smysl.
Od: Kazatel ČCE Petr Špirko <>
Kdy: 02. 10. 2008 15:51
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Milí přátelé, čeští bratři, evangelíci,
trochu se omlouvám, že asi neprůhledně míchám žánry a nálady. Chvilku mluvím vážně, chvilku nikoliv, sám se v tom neorientuji. To je asi zlý vliv internetových debat, když si nevidíme do tváře a schází nám nonverbální komunikace, výraz ve tváři, zabarvení hlasu… No, pokusím se být maličko průhlednější.
a) Reakce na anonyma do naší debaty se nám přikradl nějaký anonym, který nerozumí nadsázce a ironii. Víte, reagoval jsem ohledně češtiny na "poťouchlíka" Adama Balcara. Ten tak krásně nahrál na -íkovou smeč, že jsem to prostě nevydržel. Nevím, zda je potřeba mluvit polopaticky, aby nedošlo k mýlce. Nicméně pokusím se učinit prohlášení: čeština je nejkrásnější jazyk, kterým hovoří nejkultivovanější a nejkulturnější lidé planety. Jsem hrdý na to, že k tomuto šlechetnému národu náležím. Koncovka -ík je nádherná, skvostná, vášnivá, jedinečná, vskutku česká. Myslím, že bychom si ji měli v EU nechat patentovat a zakázat ji používat ostatním Slovanům, neboť to jsou stejně všichni jedna velká tatarská pakáž, jak spolehlivě prokázal už doc. Klaus Turtenwald. Koneckonců krásu češtiny obdivuje celý svět, dokonce i Borat. Jagsemaaash???
b) A teď ještě vážněji k Jirkovi:
ad 2) Jestli se Český bratr bude krčit před Evangelíkem, nic tak hrozného se mu nestane. Nebo je snad Evangelík nějaký tyran, despota, usurpátor? Není. A proto se Český bratr nebude krčit, nýbrž hrdě půjde ve stopách Jana Křtitele.
ad 3-4) Evangelík není tak romantický a "vyznavačský" jako Český bratr a má své další nevýhody (opět připomenu asociaci s poťouchlíkem A. Balcara). A rád se snažím řídit pravidlem, že "změna není pokrok". Nejsem vášnivým zastáncem změny, pouze si myslím, že dříve uvedené výhody a důvody jsou relevantní a že nová úprava jednoduše stojí za to. Z tvých argumentů na mě dýchají emoce, což je v pořádku. Opravdu je celá tato debata více emocionální než racionální. Opakuji, to je v pořádku, vlastně to těžko v podobných případech může být jinak. Jednoduše na nás oba termíny působí jinak, znějí nám trochu jiné tóny. Mně se vlastně líbí oba názvy - jak Český bratr, tak Evangelík. Konfesijně vypjatější, chceme-li takhle hovořit, je ovšem výrazně více ČB. Proč taková averze vůči Evangelíkovi? Neměli bychom pak dle tvého názoru adjektivum odvozené od evangelia vypustit i z názvu naší církve?
ad 5) Týdeník, deník, minutovník… Nechceme konkurovat zpravodajským serverům. Není to povinnost, kterou na sebe uvalujeme, je to příležitost. A na Evangnetu již dnes docela využívaná. Mimochodem, všimni si, kolik energie věnujeme této debatě. Ta by se dala směrovat jinam…
ad 6) "Označení 'Bratří českých' užívali Bratří jen pře mimočeskou veřejností" (Čtyři vyznání, str. 115, pozn. pod č.). Oni tu nebyli "Čeští bratři", oni tu byli "Jednotní bratři". I naše církev se pojmenovala při svém vzniku Evangelická církev bratrská. Českobratrství je vynález z roku 1919.
ad 7) Nikdo nikomu nebrání, aby tu byly další nezávislé evangelické servery. Naše církev je demokratická a pluralitní jako žádná jiná, se všemi výhodami a nevýhodami. Důvody, proč nemáme žádnou oficiální církevní webovou stránkou nejsou ovšem vyjádřením této plurality, nýbrž neschopností předchozí synodní rady najít rozumnou společnou řeč s nadšenci z Evangnetu. Je to tragikomické.
ad 8) Ještě jednou vážně k češtině: Já mám češtinu rád jako sám sebe. Je to můj mateřský jazyk a jenom jsem poťouchle a ironicky reagoval na "poťouchlíka". Tak to byl nepochopený žert. Na druhou stranu nechápu tvůj protiútok vedený proti angličtině? Co to s tím má společného? Pro mě není tak důležité, jakou řečí a akcentem se mluví a zpívá, pro mě je důležitější, co se mluví a zpívá, a kdo mluví a kdo zpívá. Tak mi čeština Karla Kryla připadá nesrovnatelně krásnější než angličtina Michaela Jacksona, a naopak angličtina Leonarda Cohena mnohem libější než zpěv "vykradače Krylova hrobu" Daniela Landy. A novoroční projev britské královny si vyslechnu s nesrovnatelně větší chutí než projev páně českého prezidenta. S tím souvisí i otázka češství a národní hrdosti. Máme u nás dost vzácných lidí, abych se cítil hrdým Čechem, máme i dost kokotů, abych se za své češství styděl. "Česko", češtinu i Čechy mám ovšem raději než jiné národy, navzdory tomu, že se za vlastní národ stydím v mnoha ohledech víc než za jiné. To jsme ovšem už strašně daleko od "poťouchlíka Evangelíka"…
Od: Anonym: anonymous---.85.wms.cz )
Kdy: 02. 12. 2008 11:58
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

A co kdyby se to jmenovalo jen Evangelík?
Od: Anonym: JHoblik <> ( ---.ujep.cz )
Kdy: 02. 12. 2008 12:55
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Dobré jitro!
Od: Anonym: David Šorm <> ( ---.cz )
Kdy: 26. 02. 2009 16:05
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Otázka názvu není pro mne prioritou, důležitější je obsah. Ten by měl být podle mého názoru dobře srozumitelný, čitelný a uchopitelný i necírkevním lidem. Nad tím mám velké otazníky. Líbí se mi kombinace Český bratr - Bratrstvo. A pokud měnit názvy, pak bych spíš doporučoval něco symbolického, srozumitelného všem (jako příklad název časopisu v CB - Brána). Český Bratr i Evangelík ve mne vyvolává dojem, že je prioritou nějaká omezená, úzká tradice, namísto snaha o obecné (katolické) křesťanství.
Od: Kazatel ČCE Josef Hurta <>
Kdy: 23. 11. 2009 20:00
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Teda já zírám, čím vším se evangeličtí faráři mají čas zabývat. Věnujete se vůbec i svým sborům? Já jsem tu zabrousil jen náhodou, protože jinak to při sborovém provozu opravdu nestíhám.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 23. 11. 2009 21:43
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Já jsem naopak moc rád, že jsou v naší církvi faráři, kteří nejsou tak zavaleni prací, aby zapomínali hovořit s lidmi, třeba veřejně, prostřednictvím webu. Pokud to někdo nestíhá, je to jeho věc. Nikdo ho nenutí. Každý má jiné obdarování. Někdo si třeba umí i práci dobře zorganizovat. Kdo ví, co bude jednou Bůh hodnotit lépe a co jako samolibé skutkařství?
Od: Anonym: Miroslav Zapletal---.dkm.cz )
Kdy: 23. 11. 2009 20:27
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Můj názor lze považovat za zcela nezávislý, ježto ten časopis nečtu a je mi jedno, jak se jmenuje. Líbí se minicméně, co o tom soudí kazatel Vymětal, jehož odpověď doporučuji všem zaujatým.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 23. 11. 2009 22:35
Předmět: Re: Český bratr nebo Evangelík

Bratra Vymětala si vážím čím dál tím víc a jeho příspěvek považuji za velmi moudrou tečku za tímto problémem. Není třeba jej oživovat, odchodem bývalého šéfredaktora už není změna názvu Českého bratra na pořadu dne. Proběhlou diskusi však nepovažuji za maření času, mohli jsme alespoň pojmenovat, co pro nás odkaz Jednoty českých bratří znamená, ostatně i díky tomu mohl Mikulášův příspěvek zaznít a je jistě užitečný ne jen pro tento případ. Teď už bych to ale nechal spát.