Téma: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 23. 08. 2008 17:33
Předmět: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Navigace: link | přehled | fórum
Kdysi jsme takovou produkci s nepřehlédnutelnou ironií nazývali "spasenky", tedy brožury, které mají učinit zvěstování ústy efektivnějším. Znalci Života Brianova vědí, že káže-li Ježíš na hoře, nemusejí všichni na úpatí slyšet. Brožuru od jednoho autora si přečte pohodlně víc lidí.
ČCE se tedy ohodlala vydat spasenku vlastní, přesto že s tímto formátem má zkšenosti pramalé. Ironii a posměch nechávám po letech stranou. Ne proto, že kdysi jsme se posmívali produkci těch, kdo sice "vyšli z nás, ale nebyli z nás" (1J 2, 19), ani proto, že bych na tento formát změnil názor při pohledu na ubývající křesťanstvo. Spíš oceňuji fakt, že se ČCE vůbec do nějaké misijní aktivity pustila. Misie bývalo cosi, na co mnozí do nedávna, a možná i dnes, reagovali až štítivě. Ještě dnes mnohým záleží spíš na solidním evangelickém původu (ačkoliv staré evangelické rody vymírají), jako by evangelictví byla rasa či šlechtický stav. Jako by snad šlo i o něco neslušného, chtít misionařit, či o nezodpovědné tevírání brány citadely; kdo ví, co by nám pak do ní mohlo ještě všechno vlítnout? Chápu tedy vydání "harmoniky" "KŘESŤANSTVÍ, KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, EVANGELÍCI …" jako pokus něco v sobě zlomit, odvážit se nových kroků, překonat jistou míru ustrašenosti. Pokud kritizuji, pak ne proto, abych tak smělý podnik haněl, ale v naději, že u tohoto rozpačitého pokusu nezůstane, že (anonymní!) autor(ři) se pustí do nových. Pro tento případ bych rád otevřel diskusi o tom, jak moc se jim to dnes povedlo a na co si příště dát raději pozor, čemu se vůbec vyhnout.
Brožurka se graficky i obsahově snaží být lepší variantou produkce BTM, a v tom určitě nezklamala. Grafice není co vytknout, volba barev je zajímavá, zároveň působí důstojně. Mimořádně pěkná je absence nasládlých obrázků, krajinek a veselých mladých obličejů. Také zvolený formát papíru je praktický i estetický zárovdeň. Typografie jedinečná! Technicky lze vytknout jediné, za což ovšem autoři nemohou: brožura smrdí hůř než blahé paměti sovětský tisk! Bohužel, takovéhle vjemy se vkradou do podvědomí dřív, než obsah. Kdo to tiskl a čím?! Stali byste se stoupenci hnutí, které se prezentuje tiskovinou, o níž nos řekne ruce, "na to radši ani nesahej"? Samozřejmě, zázraky se mohou stát.
Pokud však člověk přejde toto úvodní faux pas při vzájemném představování mezi církví a osloveným, nemohu říct, že by obsah brožury řekl o nabízeném "zboží" víc než reklama na nějaký brak. Brožura ve mně zanechala pocit jako příbalový leták, z něhož se dozvíte, jak je výrobek jedinečný, fantastický (nebo alespoň ne z nejhorších), ale nic o tom, k čemu slouží a jak jej používat. Důvod vidím v permanentní uskřinutosti, která nutí autory držet se při zemi. Ono při zemi se držení osloví člověka na každé stránce: podsouvá totiž osloveným už předem polemický a odmítavý vztah ke křeťanství svými otázkami, které jsou jakoby kontradikcí vůči propagandě agresivního atheismu, jenž se však stal již minulostí. Každou stránku nadepisuje tudíž otázka, kterou snad ani nikdo nepokládá: HODÍ SE KŘESŤANSTVÍ DO DNEŠNÍHO SVĚTA? (předpokládáme, že oslovený si myslí, že "ne!", proto mu to chceme vyvrátit. Ale je to opravdu tak?). A tak dále. Ještě horší je, že se slibované odpovědi nedočkáme. Výběr předpokládaných otázek je podivný, ještě podivnější odpovědi, stejně o ničem, jako v produkci BTM, rozpačité okecávání podvrženého tématu, snad jen chvályhodně oproštěné od přemíry frází a klišé. A tak na otázku "KDO JE FARÁŘ?" dostaneme odpověď, že milý chlapík, vzdělaný v jazycích, jimiž se nikde nemluví, který umí stavět kostely (tak to nás na bohosloví zapoměli naučit! - Běda Vám, doctores et profesores!) a jezdí s mládeží na vodu (co když mládež dává přednost suché vodě ve virtuálním světě?). Čím se tedy poslání faráře liší od nějakého svérázného podivínského, leč chápavého zedníka a volnočasovkáře? Že káže Boží slovo, o tom je jen bázlivá zmínka.
Půvabem tápavých a padavých dětských krůčků je, že si na nich člověk ujasní ty příští, pevnější. Jak jsem si brožuru přečetl doporučoval bych, odpoutat se od polemik, od pokusů předjímat myšlení oslovených, neboť to se nemůže podařit. Pocházejí-li otázky z autorských dlouholetých zkušeností, měli by počítat také s prošlou dobou použitelnosti. Doporučoval bych postupovat pozitivně, nepolemicky. nesnažit se něco vyvracet, klást otázky, které se jakoby nehodí k následným odpovědím (MŮŽE MODLITBA POMOCI?), a raději se zamyslet, co a proč nabízíme (co jsme sami přijali). Že evangeík nemusí do kostela, to je hezké, ale proč by tam, evangelík - neevangelík, měl vůbec chodit? Všichni se tam scházíme, mladí saří, ale proč ne v hospodě? Místo křesťanství mezi ostatními náboženstvími, se částečně o něco pokusí, ale zůstat tolerantní i vyhraněný přináší něco, co by rozbil každý trochu obeznámený s religionistikou!
Určitě mi někdo namítne, že ty odpovědi zlehčuji. Je to fakt. Přeháním. Mnohé jsou lepší, než by se čekalo. Ale ta ustrašenost čiší ze všech a moc sympaticky to nepůsobí. Brožura už předem považuje oslovené za potenciálního nepřítele. Ale na misii je kouzelné to, že je příležitostí, abychom si sami srovnali v hlavě, co to vyznáváme.
A mimo to: PŘÍŠTĚ NESMĚJÍ brožury, jimiž chceme slovo Boží prezentovat, SMRDĚT!!!! Přečetl jsem to jen s krajním sebezapřením.
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 27. 08. 2008 13:57
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Milý bratře, jak vidno, jste kritický duch, ale to se v církvi/-ích/ jen těžko prosazuje " im Allgemeinem". Jen si vzpomeňte na kritické "duchy" v církvi např. K"asemann, Cullmann, Hromádka, Lohse aj. Církve a společnosti nejprve nahodí udičky, naCHYTÁVAJÍ SE TI NAIVNÍ, MÉNĚ INTELIGENTNÍ A PŘEMÝŠLIVÍ, pardon /Capsloc/, emotivně senzitivnější, líní a především lidé, prožívající "své"krize. Až jsou nachytáni, je jim vnucováno po vysřízlivění, že přeci OBECENSTVÍ CÍRKVE /fyzický sbor, společenství v kostele/ je přeci "tím svátostným prostorem bojující církve. Opouštět společná shromáždění /viz kralická: jako někteří mají ve zvyku / je hříchem. Své ovečky si musíme ohlídat, aťo stojí, co to stojí! Kdepak nějaké svobodné a niterné rozhodování jednotlivce! Mám 35.letou zkušenost s církevními organizacemi a je to všude stejné! Vždyˇse poučte z historie: církve si nedají od nikoho do "svých " věcí mluvit. A to jsem byl za totáče VELMI AKTIVNÍ člen jedné nejmenované evangelické církve. A navíc, teˇto vidíte konkretně na handrkování církví se státem o majetky a peníze. Přečtěte si něco od Štampacha.Petr
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 27. 08. 2008 14:27
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Nerad to dělám, ale nedá mi nereagovat na Vaši otázku z března 2008 ohledně mravnosti misie. Z Písem "víme", že to je Ježíšovo přání/nikoliv rozkaz/ a zároveˇposlání apoštolů.Nemůžou jinak, než zvěstovat Ježíše, Mesiáše. Není to ovšem "stranický" úkol, ani propaganda s demagogií, jak to často bývá prostřednictvím nejrůznějších křesťanských spolků prezentováno a podotýkám, že úspěšně, co do počtu nachytaných. Čas to spolehlivě oddělí, co je zlato a co seno, sláma, strniště. Misie je dialog slovem a životem a to spolehlivě rozliší až poslední soud. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Srdečně zdravím.
Od: Anonym: Masox---.cz )
Kdy: 04. 09. 2008 01:57
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Obávám se, že tento pokus o recenzi nemá snahu o objektivitu a není psán s dobrou vůlí. Nejsem tvůrce, ale vděčný příjemce letáku. Jakubovi bych doporučil si jej znovu přečíst, zvláště "kdo je farář?". Z celého sloupku je jasné, že farář je (či by měl být) ten, který je blízko Bohu a lidem. Pokud Jakub neopravuje kostely, nejezdí s mládeží na vodu a nenacvičuje s dětmi vánoční hry, neznamená to, že to není o něm. Velmi se mi líbí věta, že farář také někdy chybuje a hledá víru. O kostele se tam říká, že "slyšíme, na čem Bohu záleží a jak to můžeme naplnit ve svém životě" - skvělá definice a důvod proč chodit do kostela. A proč by se bohoslužby nemohly konat v hospodě? Co klub Desert v Brně? Celé je to otevřené, upřímné, střízlivé, lidské… evangelické. Smrad mi nevadí, nevím, proč vadí Jakubovi, když si nepotrpí na líbivost obrázků v materiálech BTM (které se také dají číst). Nemyslím, že leták je nutně misijní materiál, myslím, že ho s velikým užitkem mohou číst i lidé uvnitř, pokud jim zrovna vůně (či smrad) tiskařských barev nezatemnila mysl. Poslení průzkumy veřejného mínění říkají, že v ČR roste nechuť k církvím (a tudíž i ke křesťanství). Jeden evangelický teolog říkal, že teologie má v prvé řadě bořit předsudky. Jakub jistě ví, jak se jmenoval. A také ví, že křesťanské myšlení vyrostlo z apologie. Kdo nic nebrání a nechrání může lehce sklouznout k laciné velkorysosti a intelektuální neurčitosti. Leták se naopak jak na objednávku trefuje do atmosféry dnešní doby. Díky za něj.
P.S. pokud Jakub zná případnější otázky, které si lidé pokládají vůči křesťanství (spíše ale církvím), nechť je uvede.
Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 06. 09. 2008 11:34
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Vyjádřím se jen k obsahu, čas mě momentálně tlačí:
Myslím, že leták je docela dobrý, některé formulace jsou velmi pěkné, dalo by se říci, že většina!
Jsou tam však i formulace,které bych dovylepšil (k některým kapitolkám se nevyjádřím, takže číslování odstavců je mé, nesouvisí s letákem):
1. Hodí se křesťanství…?
Tolik bych nezdůrazňoval prostotu a jednoduchost víry, vypadá to pak, že víra je tu jen pro prosťáčky. A hlavně: hned následuje slovo o pozvání k naději, k novému pohledu, což zní zase velmi intelektuálsky a i trochu nesměle. Kdo z prosťáčků stojí o něději? Já žádného takové neznám.
2. Může uvěřit každý? Jen se ptám, kdo z nás vlastně stojí o nabídku, která je tu pro každého. Navíc bych si dal pozor na pojem nabídky Boží, zvlášť proto, že je dnes velmi oblíbený, a někdy až moc. Zavání to až moc komercí, i když nepopírám, že to v nějakém smyslu je pravda. A pak si taky myslím, že naše přijetí či odmítnutí Boží nabídky právě nezáleží jenom na nás.
3. Není víra jen pro slabochy…? Tady vidím určitý rozpor, či protimluv ve větách: "Ježíš nehledal pouze nemocné a nešťastné…Lidé ho následovali, protože jim nabízel něco jiného, než dosud poznali." Tak asi tak úplně šťastní nejsou. Nebo chce snad skutečně autor vše pověsit na pouhou jinakost a poznání jiného? Je skutečně jinakost sama o sobě tak přitažlivá? A k poslední větě bych doplnil, že křesťanství otevírá oči i pro mnoho zlého! Nebál bych se negativ. Pravda nás osvobozuje.
4. Proč je církví tolik? - vybrat si jednu ze stávajících církví jako svůj domov znamená vždycky taky separaci!
5. Co je křest? První věta jako by podkopávala víru v křest dětí. Formulaci považuju proto za nevhodnou. Níže se už o křtu dětí mluví, ale zase o něm rozhodují rodiče. I to vidím vlastně za něco problematického, i když je to v církvi běžná praxe. Proč to rozhodnutí necháváme na rodičích? Mám dojem, že je to praxe až od 50. let minulého století. A vzpomeňme, jaká to byla doba… To už bych spíš zdůraznil jejich úlohu v následující výchově, či úlohu odpovědného kmotrovství..
6. Kdo je farář?
Čteme tu, že "farář je člověk, který si zvolil své povolání…" Není to snad protimluv? jak si můžeme zvolit povolání? Tady myslím bychom nemuseli být tak rádobymoderní, ne? A že krása povolání tohoto spočívá v rozmanitosti? Zní to hezky, ale to s sebou přináší bohužel i docela velký chaos v kompetencích církevních pracovníků a v zapojení nefarářů do práce na sborech… Farář není frajer, který to všechno zvládá, farář je naopak ve velikém nebezpečí, že bude dělat všechno a nic pořádně. Bacha na to!
7. Má smysl číst bibli? Zase se mluví o té "nabídce"… No, neměli bychom zamlčovat, že Bůh jenom nedává, ale že taky bere, co je jeho!!!
8. Mají to křesťané v životě snazší?
Tady bych se zase nebál svěřit či přiznat Bohu trochu víc té moci.
S pozdravem zvláště mně neznámým autorům letáku! A díky Jakubovi, že tuto diskusi otevřel.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 06. 09. 2008 18:54
Předmět: Re: Letenka do nebe - s ČCE až nad oblaka …

Já ti zase děkuji za tak detailní rozklad, na který jsem si netroufal, už kvůli rozsahu.
Víš, že uznávám, že by to mohlo být horší. To nemyslím jako dehonestování práce autorů, ale rozumím tomu, že se něco prostě nepovede. Každému. I tak však mělo cenu se o to pokusit, a pokud (doufám že ano) někdo pomýšlí na novou či alternativní sebeprezentaci ČCE a čte tohle, snad to pomůže jeho práci nasměrovat lépe.
Zdroj chyb vidím však už ve snaze předjímat, co vlastně lidem vadí na křesťanství/církvi, či že něco vadí. Sám jsem mnohokrát zakusil, jak nepříjem,né je, chce-li mi někdo bourat předsudky, které nemám! Předpokládejme, že si tu brožuru někdo vezme a přečte - byl by to člověk, který myslí, že víra se do moderního světa nehodí, je pro slabochy, číst Bibli je k ničemu, stejně jako modlitba (je vlastně modlitba k tomu, aby pomáhala?)? Když člověk po takové brožuře člověk sáhne, dává tím předem najevo vztah relativně kladný. A takový uslyší: já ti vidím až do žaludku, ťunťo, že ty si myslíš, že…! Chyba první.
Chyba druhá: mnohé věci, které jsou zde popsány, ani zdrojem problémů v komunikaci církev - svět nejsou. Lidé se však spíš dnes neradi organizjí. Znám hodně lidí, co se považují za věřící, za křesťany, ale proč se organizovat v nějaké církvi, dávat jí své osobní údaje, platit poplatky atd. Přidat se k jedné pak určitě znamená, nepřidat se ke všem ostatním. Kapitola o tom, proč je církví tolik, proč člen ČCE stojí chtě nechtě v opozici např. vůči CB, to nevyřeší. Ostatně mnohé z toho, co veřejnost církvím vytýká, předsudky nejsou, pak je dobré zamyslet se nad tím (jak říkal prof. Dr. Jan Heller), čím Bohu děláme ostudu?
Chyba třetí vyplývá z tvého vlastního rozkladu - ty odpovědi nejdou po podstatách. Možná je to projev tušeného faktu, že ta podstata nám samotným uniká, či se jí dotýkáme bázlivě a stydlivě.
Výběr otázek a zplůsob odpovědí jsou spíš zrcadlem autostereotypů evangelíků - jak se domníváme, že o nás svět smýšlí.
Proto navrhuji tuto methodu opustit, a vzít to za jiný konec - tedy cestu pozitivních výpovědí víry, přiměřeným způsobem a jazykem.
Celkově (a to jsem výslovně řekl) tleskám ČCE, že se pokouší se světem komunikovat, není to pro ni moc typické!