Téma: Re: Praxis pietatis

Od: Anonym: MarekRyšánek <> ( ---.bluetone.cz )
Kdy: 07. 06. 2008 18:00
Předmět: Re: Praxis pietatis

Navigace: link | přehled | fórum
Tuším, že takovými problémy se zabývá spolek zvaný Coena a docela dobře to popsal Petr Sláma ve svém příspěvku ve sborníku "Zpytování" věnovaném hlavně našemu přístupu k bibli pod názvem " A kde jsou ti písmáci….." V církvi se konají duchovní cvičení. Snad tudy vede určitá cesta. Tiché komůrky se snad nevytrácejí. Jen nejsou tak okázale vystavovány navenek a nepátrá se po nich. Jsou sice nezbytné, ale jsou prostředkem a ne cílem. To je potřeba si uvědomit, jinak se může stát to, co často vidím kolem sebe, že ten kdo má "tichou komůrku" jinou nebo ji jen trochu jinak používá je považován za nepřítele. Jsem vděčen právě evangelické církvi za to, že aspoň jak jsem ji poznal,se snaží pochopit zbožnost druhých nechat se obohatit a nezesměšňuje. Nebojte se používat prostředky z církve obecné…tj katolické, husitské, pravoslavné atd.