Téma: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Od: Anonym: Petr Sláma <> ( 212.80.92.--- )
Kdy: 05. 03. 2008 12:04
Předmět: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Navigace: link | přehled | fórum
Čas do času zaslechnu pozdech, že kdyby zůstaly zachovány Jircháře, všechno by dnes v církvi bylo jinak. Od svého otce, který na některé jirchářské akce v 60.letech kreslil plakáty a jako dychtivý extenzista se jich pak účastnil, i od mnoha farářů, kteří tam tehdy bydleli, vím, jak důležitou, inspirativní a formativní (i když se tomu tak tehdy neříkalo) roli hrály. Já sám jsem tam bydlel později, v akademickém roce 1993-4, poslední to rok svého studia. Inspirativní ani formativní roli tehdy již nějakou dobu neplnily, byť připouštím, že takové hodnocení závisí na individuálním úhlu pohledu. Zasloužilo by samostatnou diskusi, kdy a proč tuto roli plnit přestaly. Uvádím to zde jen jako doklad jistě všem zcela zřejmého tvrzení, že samotná budova ducha Jirchář šedesátých let nevyvolá.
Umím si představit, že zajímavého a dobrého ducha by koleji pro bohoslovce či šířeji křesťanské studenty mohla dát kombinace a) příjatelného hmotného zázemí, b) střízlivě a jasně formulovaných pravidel takového bydlení a c) charismatická osoba – říkejme mu třeba spirituál. Pokud se plány círke na vybudování studenstkého bydlení budou ubírat směrem malešickým (místo uvažované Milíčovy koleje), budu celému projektu přát zdar. Jsem ale přesvědčen, že za současné situace existuje řešení finančně méně náročné, zato efektivnější z hlediska pomoci studentům s ubytováním a jejich zapojením do života církve. Samozřejmě lze diskutovat o tom, jestli o něco takového studenti mají zájem. Pokud ale jde o plán synodní rady, jak pomoci bohoslovcům, pak bych předpokládal, že mají. V činžácích, které má v držení nejméně polovina pražských sborů, by se vyčlenilo několik bytů pro studenty teologie. Němci tomu říkají WG (Wohnungsgemeinschaft) a bydlí v nich, privátně obstaraných, většina studnetů. Cena a technické podmínky takového ubytování by v rámci tohoto projektu musely být o něco lepší, než jsou na kolejích. Přátelská pravidla by vycházela z toho, že jde o studenty a studentky teologie, kteří jsou dospělí. Šlo by o projekt vzájemné pomoci: Sbory by studentům poskytly bydlení. Studenti by sborům pomohli tím, že by z nich odkapávalo mnohé z toho zajímavého, do čeho jsou na fakultě ponořeni, co se týká života církve – ale co si také třeba přinášejí ze svých mimopražských sborů. Konkrétní podoby tohoto „odkapávání“ by závisely na sboru i jednotlivcích, pracovně bych vyšel z toho, že standardní je v rámci tohoto projektu to, když se student nějakou formou připojí k jedné sborové aktivitě (mládež, děti, senioři, pastorace, výuka ve škole, sborová nástěnka…). Základní osnovu pravidel by bylo moudré vypracovat společně (SR, seniorát, faráři sborů, které by do toho šly, někdo ze studentů), na konkrétním místě a skonkrétními lidmi by se doladily detaily. Důležitá by zde byla jednoduchá, odpočátku jasná pravidla hry.
Studenti by získali ubytování. Ale také vhled do fungování sboru a – doufal bych – snad i lidské a křesťanské zázemí. Věřím, že pod úkolem v mládeži nebo při biblické hodině by – samozřejmě přes počáteční zdráhání – povyrostli. Model je eventuelně otevřený studenstkým manželským párům. Samozřejmě vnímám argument, že času není tolik jako dříve a 100% studentů má dnes zaměstnání. To se ale týká všech dalších mladých lidí v ČR a přesto dosud mládeže a další aktivity sborů existují. Vycházím z toho, že pro teologa není účast na bohoslužbách nebo sborové akci principiálně utrpením, ale něčím, co hodlá aktivně spoluutvářet a nyní se na to akademicky připravuje. Nepléduji za to, aby studium nahradil sborový aktivismus, ale za rozumnou míru zapojení do života sboru.
Sbory by poznaly bohoslovce a měly užitek z jejich zkušeností a rychle rostoucí teologické kompetence – i prostě jenom z toho faktu, že s nimi nějakou dobu ve sboru budou skvělí a zajímaví lidé, od nichž toho lidé ve sboru mohou mnoho získat. Jistě jsou i výjimky, přesto považuji naprostou většinu studentů za pokladnice Pražáky jen málo využité.
Farářům by přibyl úkol moudře jedno takové studentské WG vést, nalézt spolu se studenty přiměřenou formu jejich zapojení do sboru. Pomocí by mohlo být, že by šlo o koordinovaný projekt s rámcově stanovenými pravidly, faráři by mohli v bohoslovcích nalézt pomoc při zmíněných katechetických akcích, při pastoraci a jistě i při kázání. Zároveň by vůči studentům měli pastorační odpovědnost – která by nakonec asi měl být i nějak honorovaná.
Vím, že volné byty ve sborových budovách nejsou na lusknutí prstů. Myslím si, že by ale synodní rada a pražský senirát, pokud by k projektu přistoupily, mohly se sbory jednat a postupně tři až čtyři takové byty sehnat.
Svůj návrh píšu v kondicionálu. Když jsem ale byl v letech 1997-2000 farářem na Vinohradech, vyzkoušeli jsme tento model s převážně dobrým výsledkem. Samozřejmě tu a tam zajiskřila nedorozumění. Ve sboru se ale tehdy rozjela mládež, mnohé by mohly vyprávět děti i účastaníci biblických hodin. A samozřejmě asi desítka studentů, kteří tam tehdy bydleli. Model je finančně skromější než plán na novou stavbu, přitom ale řeší několik bolavých problémů studentů i pražských sborů. Dopručuji ho proto Vaší úvaze.
Petr Sláma, 5.března 2008
Od: Anonym: Jiří Tengler---.bluetone.cz )
Kdy: 12. 03. 2008 20:11
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Což o to, nápad to není špatný. Samotnému by se mi ve studentských letech takové bydlení bylo líbilo. Párkrát jsem navštívil i ony zmíněné studenty na Vinohradech a myslím, že se jim ve sborové budově žilo dobře. Ale: 1) Jenže můžeme po pražských sborech něco takového chtít? Mají své domy a s nimi své plány. Nikdo jim naštěstí nemůže nakázat, že "by se vyčlenilo několik bytů pro studenty teologie" 2) Zajistí "model WG" dostatek míst pro bohoslovce? Nevznikne chabých 8-10 míst ve dvou sborech - a co pak s ostatními bohoslovci? Co nabídne církev jim? 3) Nevím, za kolik se pronajímají v Praze církevní byty, ale jak se bude platit? Zaplatí studenti plný nájem nebo bude přispívat církev? Pro sbor by tahle varianta nesměla být hospodářsky ztrátová, starost o bohoslovce leží na celé církvi a nelze ji řešit na úkor pražských sborů. 4) A vůbec - jsou v dohledu nějaké použitelné byty? 5) I kdyby byly - na jak dlouho? Sbor může po pár letech objevit mnohem naléhavější využití bytu než pro bohoslovce. Co pak? 6) A ještě: našly se snad dosud nějaké sbory - kromě Vinohrad za tvého působení, Petře? -, které by vyzkoušely tuhle možnost a byly jí obohaceny?
Upřímně řečeno, nedokážu si představit, že lze v tomto směru vyjednat nějaký dlohodobě funkční model. Kolej je sice projekt dražší, ale kapacitně také jistější…
Od: Anonym: Petr Sláma <> ( 212.80.92.--- )
Kdy: 11. 04. 2008 19:12
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Ahoj Uri, díky za odpověď. Z odpovědných míst ovšem žádná, takže to můžeme pojmout spíše jako brainstorming. Vzal bych Tvé námitky po řadě: 1) Nařídit to samozřejmě nelze, chtít dle mého ano. Byl jsem asi 10 let ve vinohradském staršovstvu a vím, že barák vnímá jako dar předků, který má několik pražských sborů na rozdíl od naprosté většiny ostatních sborů a kterým má proto sloužit. Doufal bych, že i jinde žije vědomí, že ve sboru vždy nekopeme kongregacionalisticky jenom za sebe. Jasně že ale nemají důvod pouštět se do nejistých podniků. Ze strany synodní rady by to chtělo model prodiskutovat, navrhnout sborům rámcovou dohodu a centrálně požehnat (tzn. pozvat k němu dotyčné sbory, případně se vypravit na staršovstvo a tam to předložit). Pokud jde o sbory, jejich činžáky budou po deregulaci zlaté doly, už teď místy jsou, a tuto věc si dovolit budou moci - mnohé samozřejmě již nějak pomáhají (zasloužilým členům sboru nebo církve, uprchlíkům…). Teď jde o nějakou inventuru naléhavosti a mně výchova kazatelského dorostu připadá supernaléhavá. 2) Bohoslovců na seznamu SR studuje toho času asi tak 30. Jejich ubytování zatím SR pokud vím (rád se budu mýlit) neřeší vůbec nijak, takže i "chabých 8-10 míst" bude řešením 30%, což je víc než 0%. 3) Představuji si dvojí možnost: buď to sbory vezmou jako svou službu povšechnému sboru (ty s činžákem na to mají!) a nasadí kamarádskou cenu, nebo jim to z fondu pro bohoslovce dorovná SR. Anebo něco mezi tím. 4) To je věc chtění. 5) Celé by to byl experiment, představuji si, že by se sbory do podniku dávaly vždy třeba s několikaletou vyhlídkou. Kdyby se to celé nepovedlo… budeme tam, co teď. 6) To by mě zajímalo. Na tenhle text jsem měl jeden ohlas, že to u nich nedopadlo, takže s naší dobrou zkušeností je to 1:1. Je třeba to zkusit. Petr
Od: Kazatel ČCE Jaromír Strádal <>
Kdy: 12. 08. 2008 06:56
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Potvrzuji, že vím, že ve sborových domech (a to dokonce nejen pražských, nýbrž i v širším okolí) vždy bydlívali studenti (a to nejen teologie). Sám jsem vděčně užíval této možnosti ve Strašnicích. I v současnosti bydlí v domě žižkovského sboru, kde nyní sloužím několik studentů (i teologie). Vítám však Petrův tah na usoustavnění a "požehnání" takového mechanismu a jeho vědomou podporu ze strany celé církve. Rád se do tohoto dění zapojím. Co na to staršovstvo - to si ještě musíme počkat…:-) Ale dáme řeč… Osobně tu však vidím mnohem nadějněji spíš prvek jisté přirozené decentralizace = musí se toho chopit aktivní skupina. Tohle vyjednávání, Petrem navrhované, je však zároveň velmi důležité, aby se zavčasu čelilo obavám a pomluvám a i pokušením - ze sektářství, či falešného elitářství, či jiných nemravností. Což takhle dát si práci a obejít si (či alespoň obeslat) pražské sbory a sepsat o tom něco víc i do círk.tisku ? A nebo raději založit "Výbor pro ustavení dobromyslné společnosti pro vznik nových jirchář" ? A začít se pravidelně a regulérně scházet, společně to přemílat a modlit se ?
Od: Kazatel ČCE Jaromír Strádal <>
Kdy: 12. 08. 2008 07:35
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Pěkně zdravím ! Troufnu si také několik poznámek ke Tvým otázkám : 1) Můžeme chtít, ba o to usilovat x počítejme s tím, že to nás samotné bude stát nemalé nasazení…akademicky a jenom na papíře (monitoru) se dá udělat dost, ale zdaleka ne vše, co je potřeba. Osobní jednání je významnější. 2) Je církev, obzvláště tak pestrá jako je ČCE, vůbec schopná se shodnout na tom, co chce nabízet ? A zda vůbec ? Viz jednání synodu… Nejde tu spíš o možnost podpořit jednu z alternativ ? 3) Při troše skromnosti a přičinlivosti studentů by finance neměly být tím zásadním problémem. (I já jsem kdysi bydlel za úklid…:-)Proč se zaměstnávat jinde ? - Pravda, kdo chce vyšší standard, musí víc vydělat a "musí" se zaměstnat jinde. Ale ani to nemusí být docela na škodu. Ale má to i svá nepochybná rizika a působí to nesporné (DE)formace studentů i jejich okolí. 4) Co je to v dohledu ? Je jasné, že žádný nevydrží prázdný déle než nějaký měsíc x stále se dějí změny… Patrně by to muselo jít postupně. Ale "projekt" může (musí?) být rozsáhlejší. 5) Pro bohoslovce ? - Přiznávám, že bych viděl velmi obohacujícím, kdyby kritériem nebyla ani tolik odborná profese, jako vnitřní motivace, odhodlání (svým způsobem) sloužit Kristu v církvi. Každý neteolog nám v těch našich "komunitách" byl velmi prospěšným korektivem…. 6) Viděl bych to opačně : Je snad nějaký sbor, který má byty, kde by ještě nikdy nebydlel nějaký student (teolog, či činný křesťan), podílející se aktivně na životě sboru ? 7) To již přidávám : Řešit kolej pro bohoslovce skutečně není potřeba - vždyť i teď si všichni našli bydlení. Otázka opět zní opačně : Nedlužíme ostatním, necírkevním, nevěřícím možnost alternativní nabídky = společného bydlení, sdílení atd. věřících, křesťanů, se všemi specifiky (i pokušeními a zápory), která to přináší ? Se zájmem jsem kdysi poslouchal vyprávění studentky, která mohla bydlet v řk semináři společně s komunitou řádových sester… Inspirativní, prohlubující, vyvažující tlaky světa a života v něm, korigující vlastní náhledy, problémy, sobectví…. Že i kdybychom to snad tak i chtěli… nejsou na to peníze - je, domnívám se, chabá výmluva. Peníze jsou a dokonce je máme, jenom je dáváme jinam. Troufám si tvrdit, že by to byl vposledu nakonec i ekonomicky dobře lukrativní podnik, o nějž by byl zájem široké veřejnosti. Jenom mít ten vstupní kapitál (finanční i personální a duchovní), neboť návratnost je pravděpodobně skutečně spíš v nedohlednu…ale stojí za to.
Od: Kazatel ČCE Jaromír Strádal <>
Kdy: 12. 08. 2008 07:15
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Ahoj Petře ! Vidím, že jsi dodržel slovo a začal !! Velmi se mi líbí, co tu píšeš. A vidím to jako důležité, ba významné. Podepíši Ti to. Jen mi dovol pár poznámek, jež mi šly hlavou při čtení Tvého příspěvku : 1) "Formativní role" - to je ONO !!! - jsme obklopeni, ba zahlceni tolika IN-FORMACEMI !! Nevyváženě k tomu o "formaci" je málem neslušné mluvit. Proto je většinou až "plíživá" a má volné pole působnosti k přerozmanitým "DE-FORMACÍM". Už by to asi fakt chtělo nějakou "RE-FORMACI"…:-) 2) Je to hezké, ale nejsou lidi… našli bychom podobné "charismatické" osobnosti, navíc ještě ochotné k něčemu takovému ? A takové, které by byly přirozenou autoritou i nastupující generaci ?- O to bych se bál možná víc než o ty baráky.. Ta zkušenost, že špatná formace je snad horší než žádná, jen těžko budeme přebíjet. Nebo to tak není ? 3) Chtějí se mladí dát formovat ? Vědomě ? Nebo to již mají v žilách, že musí být za každou cenu sví, jiní ? Není naše touha a volání po "formování" v jejich očích jen prachsprostý nátlak ? Hledání jiných berliček, či prutů, když se nám zdá, že sami nemůžeme být přirozenou autoritou a žádoucím vzorem ? 4) Otázka metod tu hraje velkou roli. Moderní obava před psychickým a duchovním násilím a vydíráním a vymýváním mozků atd. má jistě také svá oprávněná zdůvodnění. 5) Porovnám-li "bájné" jircháře z dob studia svých rodičů s těmi, které pamatuji já (a moc rád na ty dva roky vzpomínám) - oni tam byli s jasným vědomím, že chtějí sloužit v církvi, především jako faráři, kazatelé, pastorační pracovníci. I proto jim byla každá příležitost k praxi vzácná. Poměry byly opačné - nebylo dost míst pro všechny absolventy, když skončili svá studia… Možná i proto si nejvíc cenili (a dodnes cení)- možnosti společného studování, četby originálních textů, "doučovacích skupinek", ale pak zejména duchovního společenství - společných pobožností a modlitebních setkání. (Asi by na požádání i někdo z této generace o tom něco napsal, či v rozhovoru s redaktorem posdílel.) 6) Bylo by moc škoda, kdyby tento Tvůj text zapadl. Srovnej ho a dej aspoň do ČB a Koster, či Bratrstva. 7) Jednu otázku mi dovol : Slibuješ si od bydlení studentů ve sborovém činžáku víc jejich zapojení do běžného života sboru ? Nebo spíš vytvoření jejich malé duchovní, studijní i praktické komunity - třeba v součinnosti s jen úzkým kruhem zájemců ze sboru, patrně s farářem v čele ? Představuješ si i vlastní duchovní a pastorační život takové komunity, nebo by stačilo, aby žili v privátní oddělenosti svých bytů a jenom se zapojili do stávajících shromáždění sboru ?
Ještě jednou díky ! A skončím snad povzbuzením ke společné modlitbě slovy písně (bájného) Káji Trusiny (toho bych asi jako spirituála mohl…:-) EZ 440 !!
Od: Anonym: David Šorm <> ( ---.cz )
Kdy: 26. 02. 2009 16:29
Předmět: Re: K plánům vybudovat studentskou kolej: Což raději WG v pražských sborových činžácích?

Každá cesta má své výhody a nevýhody. Když jsme bojovali proti zrušení Jirchář, argumentovali jsme komunitním životem studentů a profesorů (večery, semináře, společné jídlo). Tam se poznávali lidé z různého prostředí, různých zájmů a různých církví. Nemnoho z nich zjistilo, že v ČCE se žije "O něco svobodněji". Jsem rád, že ETF je akademickou půdou, ale chybí mi protiváha seminárního typu - komunita, společenství, formace + jasné místní zázemí pro studentského faráře. Jircháře se svou vzdáleností k ETF jsou neopakovatelné. Líbí se mi projekt WG, protože je dynamičtější, variabilnější, petřejší a nejspíše také levnější. A líbí se mi návaznost na praktický sborový život. Někteří studenti mají tak možnost poznat zase něco jiného, než svůj sbor a ušetřené peníze se mohou investovat do toho komunitního života. P.S.: každý dům potřebuje i peníze na údržbu a další investice!!!