Téma: Krestan.cz hledá spolupracovníky z CCE

Od: Anonym: Radim L <> ( ---.252.104.77.coprosys.cz )
Kdy: 25. 02. 2008 17:59
Předmět: Krestan.cz hledá spolupracovníky z CCE

Navigace: link | přehled | fórum
Hledáme služebníky Božím slovem
Dobrý den, jsem administrátor Křesťan cz. Dovolil jsem si vás oslovit, abych vám nabídl uplatnění v našem novém křesťanském projektu. Křesťan.cz byly stránky navrhované původně pro zveřejňování křesťanských článků a jeho původní zakladatelé tam chtěli vést dosti liberální diskuse. Po čase se starý team rozpadl a z nějakých důvodů tam přestali chodit křesťané, takže se toto místo stalo „doupětem lupičů“ (Jr 7:11) Připomíná mi to verš z Jeremjáše 12:11 -„Učinili z ní zpustošený kraj; leží přede mnou truchlivá a zpustošená. Zpustošená je celá země a není nikdo, kdo by si to bral k srdci.". Věřím, že to byl Boží zásah, který mě vyprovokoval k akci a rozhodl jsem se celý projekt znovu rozjet, předělat a vytvořit nový team, silnější, schopnější a zkušenější. Stránky budou vypracovány úplně nanovo, budou technicky lépe řešeny.
Nyní hledáme do svých řad redaktory a KAZATELE (resp. pisatele článků s křesťankou tématikou). Můžete zde využít své tvůrčí schopnosti a presentovat na internetu svoje kázání Hledáme lidi, kteří žijí s Bohem na každý den, bibli berou vážně a chápou ji jako 100% spolehlivé Boží slovo a autoritu. Chci, aby tyto stránky sloužili Bohu, a proto vidím na prvním místě modlitbu. Věřím tomu, že bez Boha nemůžeme udělat nic, a pokud se o to budeme snažit jen z vlastních sil, dopadneme stejně špatně, jako starý Křesťan.cz. Také si uvědomuji vážný duchovní boj, který probíhá na internetovém poli, kde se střetávají křesťané s nevěřícím. Jedině Bůh dokáže zasáhnout proti duchovní slepotě a malomocnosti.
Ještě důležitější pozice, které je třeba obsadit do teamu, je DISKUTÉR. Hledáme lidi, kteří se budou věnovat především nevěřím lidem a zodpovídat jejich dotazy. Kteří budou svědčit o Ježíši Kristu svým vlastním originálním způsobem. Tato pozice je důležitější než pisatel článků, protože kdyby naše stránky nenavštěvovali křesťané, diskuse by mohla nabrat nekřesťanský důraz, což nechceme. Kvůli tomu také potřebujeme vaší pomoc, aby jste pomohli informovat další křesťany o těchto stránkách a o jejich potřebách.
Zkusme využít času, kterého nám dal Bůh, k tomu, abychom se za celý projekt modlili, především za služebníky slovem a modlitbou. Hodně vážný je problém sjednocení, neboť lidé našeho teamu jsou z různých denominací. Věřím, že Bůh má s tímto portálem ještě svoje plány a chce oslavit své jméno.
Tento email neobsahuje informace o veškerých pozicích a jejich podrobný popis. Byl určen vám jako Kazateli. Přesto však, kdyby jste chtěl podpořit tento projekt rozesláním nabídky pozic v našem teamu, pošlu vám pro jistotu email, který určen k přeposlání.
S pozdravem, za Křesťan.cz Radim
PS: Více info vám mohu poslat v informačním mailu, kompletní seznam volných pozic, atd. Můžete si tetno mail vyžádat po registraci zde: http://www.krestan.cz/teamreg/form.htm
Od: Anonym: Kutěj Vladimír <> ( ---.valachnet.cz )
Kdy: 25. 02. 2008 21:09
Předmět: Re: Krestan.cz hledá spolupracovníky z CCE

e to velmi důležité lidem zvěstovat živého Ježíše Krista aby k němu přišli s každým problémem a věděli,že On jim vždy pomůže, povzbudí a osvěží skleslého ducha,nalomenou třtinu nikdy nedolomí.Jsem rád že sůl by měla začít solit.A hlavně začít svítit,protože Boží lid je světlo světa.Pojdme se nechat používat našim Pánem a Spasitelem,vždyt On nám na kříži dal záchranu.Porazil satana i smrt jan 19.30 A když Ježíš okusil ocet,řekl:" Je dokonáno!"Sklonil hlavu a odevzdal ducha Otci.To je pro nás důležité tady Pán Ježíš praví zaplatil jsem za všechny jste vykoupeni s hříchu a nemoci. Haleluja proto přistupujme směle k trůnu milosti.Mohl bych psát o Pánu jak je dobrý stále.Buď pozdraven bratře Bůh žehnej tvoji službě.Laďa