Téma: Homosexualita

Od: Anonym: Zdeněk Pravda <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 26. 10. 2007 22:07
Předmět: Homosexualita

Navigace: link | přehled | fórum
Myslím že je to otevřené téma mezi církví a člověkem.Homosexualita je na prosto normalní a jestli si někdo myslí že né tak ano vždyt homosexualita se projevuje všude.Proč si myslíme že je to takové hrozné protože se řídíme podle bible jo?Kolik lidí bylo homosexualních v historii.Je to nafouknuté téma.Myslíte že Ježíš by neuzdravil homosexuala.Vy byste na pokoji spal s homosexualem.Je to jen předsudek zbytečnej.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 31. 10. 2007 12:40
Předmět: Re: Homosexualita

Vážený pane, váš příspěvek je z části nesmyslný a z části demagogický. Jak se jako křesťan díváte na krvesmilstvo (maminka sexuálně zaučuje synka apod.), zoofilii (žena se oddává dobytčeti apod.) nebo obyčejnou zlodějnu? Přepíši vám váš příspěvek ať jasně vidíte jakou hloupost jste napsal. Myslím že je to otevřené téma mezi církví a člověkem.Krvesmilstvo (zoofilie, zlodějna) je na prosto normalní a jestli si někdo myslí že né tak ano vždyt krvesmilstvo (zoofilie, zlodějna)se projevuje všude.Proč si myslíme že je to takové hrozné protože se řídíme podle bible jo?Kolik lidí bylo krvesmilných (zoofilních, zlodějů)v historii.Je to nafouknuté téma.Myslíte že Ježíš by neuzdravil krvesmilníka (zoofila, zloděje).Vy byste na pokoji spal s krvesmilníkem (zoofilem, zlodějem).Je to jen předsudek zbytečnej.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 31. 10. 2007 15:27
Předmět: Re: Homosexualita

Vážený pane, hned ve dvou (třech) ohledech srovnáváte nesrovnatelné.
ad a) Při zoofilním sexuálním aktu se defacto jedná o znásilnění, protože zvíře s ním těžko souhlasí. Už jenom proto, že člověk pro ně není atraktivní sexuální partner :-D
ad b) O tom, že krádež je zločin panuje shoda ve všech společenských zřízeních napříč časem i prostorem. (vynecháme-li různé teorie o opaku např. W. S. Burroughse, ale ty jsou jednoznačně podmíněné prostředím v němž vnikly)
ad c)O krvesmilstvu panuje obdobná shoda jako u bodu b). Nicméně zdaleka nepanuje celosvětově, neb jsou kultury ve kterých k těmto praktikám dochází, začasté z kulticko-iniciačních pohnutek - a tím se dostávám k poslednímu čtvrtému bodu:
ad d) Mluví-li se v Bibli o homosexuálních praktikách, je tím bez výjimky míněna homosexualita kultického charakteru. A nemyslím, že by současné homosexuální páry aspirovali svým partnerským životem na účast v nějakém orgiastickém kultu :-D
A závěrem: Pro první tři body se člověk rozhoduje sám. K homosexualitě je determinovám, obdobně jako k heterosexualitě. Takže než tady budete někomu nadávat do demagogů, račte se sám nejprve alespoň poněkud připovzdělat.
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 01. 11. 2007 00:37
Předmět: Re: Homosexualita

Než se rozjede zase nová diskusní řežba o homosexualitě, rád bych shrnul již předchozí, aby nedošlo ke zbytečnému vzájemnému slovnímu krvesmilsvu. Myslím, že postoje křesťanů by se daly shrnout do tří základních postojů.
1. homosexualita nejen praktikující, ale i jako dispozice (jedno jestli jí vnímáme jako vrozenou či získanou) je hřích, je odporná Bohu (tento názor jsem v ĆCE naštěstí nezaznamenal) a je nutné proti ní všemi duchovními prostředky bojovat.
2. homosexuální dispozice není hřích (špatná), ale jakákoliv praktikující homosexualita ano a je odporná Bohu.
3. homosexuální dispozice ani homosexualita praktikovaná není hřích za předpokladu, že: nejde o prosazování vlastního uspokojení na úkor druhého, že nejde o násilí, kultické praktiky, a zejména, že nejde o ty, kteří jsou jinak schopni vztahu heterosexuálního (založní rodiny, výchovy dětí).
V ČCE zatím probíhá debata mezi postojem č.2 a 3, přičemž základem tohoto rozhovoru je otázka, zda Bible, která se na několika málo místech k tomu ostře vyjadřuje, myslí homosexualitu praktikovanou vždy, či za těch podmínek, které jsem uvedl výše. Já osobně jsem zatím poznal homosexuální křesťany, kteří se řídí postojem č. 2 a jiné řídící se postojem č. 3. Jedni tak i druzí jsou spokojení a žijí svůj život s vědomím dobře žitého křesťanství.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 11:01
Předmět: Re: Homosexualita

Ve světě i v ČR se vedou diskuse na téma sex mezi sourozenci (dospělími, svéprávnými) dá se použít i vašich argumentů: nejde o prosazování vlastního uspokojení na úkor druhého, nejde o násilí, kultické praktiky?
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 06. 11. 2007 23:55
Předmět: Re: Homosexualita

Ano, někdo zajisté může těchto argumentů použít (či zneužít) s úmyslem obhájit sex mezi sourozenci (svéprávnými). V tu chvíli se opomíjí základní předpoklad, že homosexuální dispozice je vrozená (alespoň dle mínění drtivé většiny odborníků), zatímco partnerská láska (i kdyby byla homosexuální) mezi sourozenci nikoliv. Nevím, na jakém fóru sledujete diskusi na téma sourozenecký sex, já jsem ji zatím nikde nezaznamenal.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 08. 11. 2007 09:26
Předmět: Re: Homosexualita

Takže něco jako hnutí za odkriminalizování příbuzenského sexu (v ČR zrušení § TZ Soulož mezi příbuznými) i u nás je, angažuje se v něm např. známý sexuolog MUDr. Radim Uzel, a je používáno argumentů přesně jako u homosexuálního jednání (oni to i otevřeně přiznávají). Znám i argument, že zamiluje-li se heterosexuál do matky, sestry, dcery (nebo i manželky bližního svého) má možnost si najít jinou ženu. To ovšem dělá z žen kusovky ve smyslu: „není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu“. Ovšem při všech těchto úvahách se vytrácí Bible a Bůh. Má-li něco zákaz homosexálního jednání (který je v Bibli uveden jasně, zřetelně, opakovaně ve SZ i NZ) společného s Bohem (a proč by neměl, když je to v Bibli), tak nemůžu argumentovat dobovou poplatností (zákony boží by měly být trvalé – věčné) a už vůbec ne vědou, třeba lékařskou (podle toho by ten kdo zemřel, nemohl 3. dne vstát z mrtvých).
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 08. 11. 2007 13:28
Předmět: Re: Homosexualita

Rozumím Vám jako člověku, zajisté to myslíte dobře, i když Vaši úzkost nesdílím. Už jen proto, že lidé nikdy nebyli jiní a také, že věřím v Kristovo vzkříšení jako garantované vítězství lásky a spravedlnosti. Čemu ale nerozumím, jsou Vaše argumenty, jaké prezentujete. Na jednu stranu říkáte, že v bibli jsou "blbosti" (když vám ji někdo cituje nejen z míst, která se vám hodí - které jsou a které ne?) a na druhou stranu říkáte, že Boží zákony by měly být trvalé - věčné. Co z toho si máme vybrat? Přitom se vyhýbáte tomu, dát si práci interpretovat a rekontextualizovat biblický text - převádět jej do dnešního jazyka a dnešních souvislostí. Připadá mi, že sedíte na více židlích, které navíc postrádají stabilitu - dlouhodobě se na nich udržet nedá.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 08. 11. 2007 16:18
Předmět: Re: Homosexualita

Proto, že jsem nevěřící, tak si mohu dovolit říci, že v Bibli jsou blbosti a u zákonů božích neříkám, že jsou, ale měly by být věčné (nebo Bůh své zákony občas za pár tisíc let mění?). Lidé mohou své zásady měnit, např. proto, že získali nové poznání nebo se třeba obyčejně mýlili, ale Bůh? Takže v případě homosexuálního jednání se buď lidé 3500 let mýlili (a milióny se mýlí do dnes), když ho pokládali za hříšné, nebo ta moderna posledních 50 let je nesprávná. Ano, nedávám si práci převádět biblický text do dnešního jazyka, kralický překlad říká něco o ohavnosti a hanebných vášních samcoložníků, jak to překládáte vy moderní křesťané 21. století?
Od: Anonym: anonym---.dkm.cz )
Kdy: 09. 11. 2007 15:33
Předmět: Re: Homosexualita

predne: nejedna se rozhodne o modernu poslednich padesati let. a za druhe, vezmete-li vazne tvrzeni, ze se v bibli jedna o homosexualitu kultickou - kruh se vam uzavre a z boziho slova se nezmeni ani carka. tj. kulticka homosexualita nikoliv, partnerska tim dotcena neni…
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 12. 11. 2007 14:16
Předmět: Re: Homosexualita

Kultická homosexualita nikoli - můžete mi říci, kde jste to vzal (odkaz na Bibli)?
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 14. 11. 2007 13:24
Předmět: Re: Homosexualita

viz Oz 4,14; srv. Gn 38,21n; 1S 2,22. zakaz sodomie viz Dt 23,17 (zdroj: Biblický slovník, A. Novotný 1956) dale muzete s uzitkem precist tez heslo "smilnik" v tomtez slovniku.
Od: Anonym: ftk <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 24. 02. 2008 13:39
Předmět: Re: Homosexualita

Zdravím, vaše názory vám neberu-jsou VAŠE! Ale jaký hříšník asi budu ve vašich očích já když jsem transsexuální?Hmm, to vás asi ůlně zničí a znechutí co? Co myslíte, jsem tedy zlý, špatný a hříšný? Mám se chytit za hlavu, vzdát se víry v Krista a odejít ze sboru?
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 12. 11. 2007 23:26
Předmět: Re: Homosexualita

Samcoložník (kral.), orig. arsenokoites je v řečtině prznitel dětí (dle řecko-českých slovníků a podle použití v mimobiblických textech té doby), v dnešní době odpovídá pojem pederastr. - proto se v Českém ekumenickém překladu oprávněně objevuje pojem "zvrhlík". Zajímavé je, že nové pokusy o překlad bible - například Nová bible kralická (není to nic jiného než vytunelovaná Kralická bible bez valného obohacení pro biblistiku) a tzv. KMS používají "homosexuál" což je špatně a ukazuje to na účelovou manipulaci s biblickým textem. K dalšímu, co říkáte. Pokud byste četl bibli pozorně, pak byste nemohl dojít k závěru, že všechna rozhodnutí Pána Boha jsou neměnná. Naopak, on mnohá svá rozhodnutí mění - jak přímo v rozhovoru s člověkem (viz. Gn 18,20 - tento text je více než příhodný, týká se Sodomy), tak nezávisle na něm. Tedy: pokud je Bůh mrtvý, pak jsou zákony neměnné (jsou jeho náhrobním nápisem či epitafem). Pokud je Bůh živý, pak některé mění (vždyť jsou tu pro člověka a pro jeho dobro). Znovu opakuji, a to se nezastávám jedné či druhé strany, až do nedávna lidé nevěděli, že homosexuální dispozice je vrozená a také nezměnitelná - žádnými lékařskými či terapeutickými prostředky. Homosexuální chování bylo vnímáno židokřesťanskou kulturou jako zvrácené oprávěně, neboť ji ve starověku praktikovali v drtivé většině heterosexuálové z kultických důvodů či módních a nebo jen proto, že homosexuální styk (nejčastěji s chlapci) byl vnímán jako nějaká vyšší meta sexuality. Jak jinak byste chtěl odůvonit skutečnost, že všechny tyto výrazy jsou v bibli vždy v mužském rodě (mluví se o mužích). Jestli to chcete brát skutečně právně (tedy doslovně), pak lesbičky by byly v pohodě. Před takovou sexuální praxí Pán Bůh skrze bibli oprávněně varuje a pokud se taková to vrací, pak je třeba se proti tomu postavit. Nesmíme na druhou stranu dopustit, abychom obyčejnou zvrácenost zaměňovali s lidmi, kteří se s dispozici rodí a mají na výběr jen praktikovat-nepraktikovat (homo)sexualitu. Věnovat svůj čas hlubšímu studiu bible se určitě vyplatí. Řekl bych, že si tím člověk mj. ušetří hodně času a zbytečného tápání.
Od: Anonym: Andrea <> ( 62.209.192.--- )
Kdy: 30. 01. 2008 04:01
Předmět: Re: Homosexualita

Na tieto stránky a diskusiu som narazila náhodou počas nie práve najrušnejšej nočnej smeny a chcem takisto vyjadriť svoj názor na homosexualitu. Som veriaca, rimokatolíčka. Som pokrstená, ale do kostola som nechodila, v čase mojho detstva moja mama, keď chcela robiť prácu, ktorú milovala (bola učiteľkou), do kostola chodiť nemohla. Vieru a kresťanské cítenie mi vštepila babička. Naučila ma spolu s mamkou, že Boh je láska a toto mám vo svojom srdci dodnes. Nemohla by som s vami diskutovať odborne o Biblii a postojoch tej ktorej cirkvi, ale viem, že nikto nemože súdiť iných, iba Boh a on hlása lásku. Láska, ak je úprimná a pravdivá, je požehnaná a je darom od Boha. A sex spojený s takouto láskou nie je osúdeniahodný. Teda ani takýto homosexuálny vzťah.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 30. 01. 2008 15:20
Předmět: Re: Homosexualita

Vážená, píšete, že vyjadřujete svůj názor na tuto problematiku, ale o to tady nejde, rozhodující je jak se vypořádáte s tím, že v Bibli je sex s osobou stejného pohlaví (stejně jako sex s příbuznými a se zvířaty) označen za hříšný? Čím je pro vás Bible? Bůh zakázal Adamovi a Evě jíst ovoce z určitého stromu, oni však na to měli jiný názor.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 10:01
Předmět: Re: Homosexualita

Tak ještě jednou, tentokrát zezadu:“ Je to jen předsudek zbytečnej.“ Jakou má tento výrok argumentační schopnost? To mohu klidně prohlásit o jakémkoli hříšném chování.- „Vy byste na pokoji spal s homosexualem.“ Co mění na tom, zda bych já (nebo někdo jiný) s někým na pokoji spal? Takhle vy pracujete s Biblí?- „Myslíte že Ježíš by neuzdravil homosexuala.“ Není rozhodující, co si myslím já, koho by Ježíš uzdravil. Ptám se co se tím chce říci?- „Je to nafouknuté téma.“ Opět argument jak hrom, to můžu říci o všem.- „Kolik lidí bylo homosexualních v historii.“ Zajímavé kriterium pro posuzování hříšnosti. „Proč si myslíme že je to takové hrozné protože se řídíme podle bible jo?“ Tohle moc nechápu v Bibli je homosexualita vedle incestu a zoofilie, proč jedno platí a druhé ne, podle čeho si vybíráte?- „a jestli si někdo myslí že né tak ano vždyt homosexualita se projevuje všude.“ Jak mám chápat: homosexualita se projevuje všude. Všude to je co? I u nás na půdě se projevuje homosexualita? A stejně bych mohl argumentovat: incest se projevuje všude. Jak se ty dva argumenty liší?- „Homosexualita je na prosto normalní“ Opět argument do vysoké diskuse.- „Myslím že je to otevřené téma mezi církví a člověkem.“ Ano a co? Jaké téma není otevřené? Kdalšímu:a) Při zoofilním sexuálním aktu se defacto jedná o znásilnění, protože zvíře s ním těžko souhlasí. Už jenom proto, že člověk pro ně není atraktivní sexuální partner : Nesouhlasím, takže pokud zvíře není znásilněno (a to je při styku samce s ženou těžko) tak je ten styk v pořádku? ad b) O tom, že krádež je zločin panuje shoda ve všech společenských zřízeních napříč časem i prostorem. (vynecháme-li různé teorie o opaku např. W. S. Burroughse, ale ty jsou jednoznačně podmíněné prostředím v němž vnikly)- Takže nepokradeš by pro vás nic neznamenalo, pokud by o tom nepanovala shoda, to budeme o Desateru hlasovat? A homosexuální styk byl přípustný ve starém Římě, ale v křesťanských zemích naopak panovala vzácná shoda. To byly generace našich rodičů a prarodičů takoví blbci, když pokládaly homosex za hřích? ad c)O krvesmilstvu panuje obdobná shoda jako u bodu b). Nicméně zdaleka nepanuje celosvětově, neb jsou kultury ve kterých k těmto praktikám dochází, začasté z kulticko-iniciačních pohnutek - a tím se dostávám k poslednímu čtvrtému bodu:- Stále dokola, buď je incestní jednání hříšné podle Bible nebo není, to že ho některé kultury odmítají a jiné ho přijímají není přece rozhodující, první křesťané byli také v menšině a záleželo na tom? ad d) Mluví-li se v Bibli o homosexuálních praktikách, je tím bez výjimky míněna homosexualita kultického charakteru. – (dokonce bez výjimky)A to jste vyčetl v Bibli kde? Já mám asi jinou Bibli A nemyslím, že by současné homosexuální páry aspirovali svým partnerským životem na účast v nějakém orgiastickém kultu :-D A závěrem: Pro první tři body se člověk rozhoduje sám. Jste si tím jist? Zeptejte se nějakého psychiatra.K homosexualitě je determinovám, obdobně jako k heterosexualitě. Dejme tomu, no a co? Takových věcí se Bůh pozakazoval. Takže než tady budete někomu nadávat do demagogů, račte se sám nejprve alespoň poněkud připovzdělat.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 11:04
Předmět: Re: Homosexualita

a) nechapete intenci. hrich je to vzdy. btw jedna-li se o samce nebo o samici je pro me podruzne, protoze predstava, ze jakykoliv zivocisny druh prijde za zenou s nabidkou souloze je absurdni - na tom se snad shodneme. v tomto ohledu je to pro me znasilneni tj. z jedne ze dvou stran chybi dobrovolnost, protoze zvire je pak ovladano pudem, ale clovek ma mozek aby sve jednani korigoval.
b) opet nechapete intenci. napsal jsem, ze kradez je ZLOCIN, ze je to hrich referuje desatero, ktere jsem nikterak nezpochybnil. ateisti nikterak neresi, je-li kradez hrich, ale na tom ze je zlocin se s nimi pochopitelne shodneme.
c) v krestanskem prostoru je krvesmilstvo hrichem, jiste. jen jsem napsal, ze jsou kultury, ve kterych z ruznych duvodu a v ruznych pripadech jako problematicke nahlizeno neni a ja je ze sve pozice krestana neodsuzuji, protoze jejich tradice jsou jine a ja tu nejsem proto, abych je soudil.
d) vedomost o tom, jak to bylo nebo nebylo s kulty vam poskytne znalost doboveho pozadi a determinace sz doby, kterou lze s uspechem ziskat v nekterem s biblickych komantaru, popr. ruzne religionisticke literatury o tomto tematu pojednavajici. to se v bibli nedoctete, protoze se jednalo veci, ktere byly tehdy zucastnenemu, reasp. zainteresovanemu cloveku zcela prirozene zname - nebylo treba je uvadet.
"Takových věcí se Bůh pozakazoval." s timto bohem vam preju hezky den. muj buh to neni.
P.S. dalsi diskuse uz se ucastnit nebudu, je to ztrata casu. vaseho i meho.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 15:07
Předmět: Re: Homosexualita

A já jsem si ze začátku myslel, že jste křesťan.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 01. 11. 2007 15:49
Předmět: Re: Homosexualita

a vy? :-D
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 10:48
Předmět: Re: Homosexualita

Podle mé definice křesťana nejsem.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 12:37
Předmět: Re: Homosexualita

btw, jaka je vase definice krestana?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 13:33
Předmět: Re: Homosexualita

Samozřejmě dotyčný musí věřit v Boha (což je samo o sobě dost složitá otázka), pak musí především přijmout Krista, ovšem ne nějakou proklamací:“Přijímám Krista“ apod., ale přijmout jeho učení vč. toho, že se ze Zákona (Starý zákon) nesmí změnit ani písmenko a u Bible mít nějakou spojitost s Bohem. Dále by měl (ale to je opravdu moje definice) věřit, že Ježíš je syn Boha (i to je samo o sobě složité) a dále, že 3. dne vstal z mrtvých (to naopak chápu čistě biologicky). Na nějaký obřad s vodou nemám názor, ovšem pokřtím-li mimino křesťana to z něj neudělá - viz předcházející.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 13:50
Předmět: Re: Homosexualita

skutecne ani pismeno? zmenit jiste ne, ale opravdu mame v nasi soucasnosti podle vsech techto citatu jednat?
Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat?
Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít?
Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24). Problém je v tom, jak se to o ni dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně.
Za čtvrté: Leviticus 24,44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Maďary, ale na Slováky ne. Proč nesmím vlastnit Slováky?
Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35,2 jasně stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil?
Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i kyž pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11,10) je prezentováno jako hodné opovržení, je to ohavnost menší než homosexualita. Mně se to ale tak nejeví. Můžete mi to nějak víc objasnit?
Za sedmé: Leviticus 21,20 praví, že se nesmím přiblížit k hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, že nosím brýle na čtení. Musí můj zrak být dokonalý, anebo se na tohle dá použít nějaká obezlička?
Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19,27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejit?
Za deváté: Podle Leviticu 11,6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím doufám hrát kopanou míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice?
Za desáté: Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19,19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním cele vesnice, abychom je ukamenovali (viz Leviticus 24,10-16)? Nestačí, když je formou drobného rodinneho obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20,14)?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 14:00
Předmět: Re: Homosexualita

Ale na to se neptejte mne, já vím, že v Bibli jsou blbosti, zeptejte se křesťana nebo žida.
Od: Anonym: anonym---.etf.cuni.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 14:11
Předmět: Re: Homosexualita

ja jsem krestan a s temito citaty defacto nemam problem, protoze chapu, ze jsou dobove podmineny - jako ostatne vsechno. stejne chapu i vsechny ty citaty stran homosexuality, jak jsem uz popsal vyse.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 11. 2007 14:41
Předmět: Re: Homosexualita

Pohodlné, zákony, které jsem dobrovolně přijmul, nemusím dodržovat, když je prohlásím za dobově podmíněné. Takže já jsem 1.přikázání prohlásil za dobově podmíněné (píšete, že dobově podmíněné je všechno, proč ne i 1. přikázání?) a jsem věřící, který nevěří v Boha. Kdy Bůh přestal považovat sex osob stejného pohlaví za ohavnost a hanebné vášně a jak nám to zdědil? Bylo odkriminalizování homosexu (ale i cizoložnictví) v r. 1963 v socialistickém Českoslovencku předčasné, když některé "křesťanštější" státy k tomu přistoupili posději? Není vám líto těch milónů Italů, Poláků a Španělů, kteří nepřišli na tu dobovou podmíněnost božích zákonů a své homosexuální bližní považují za hříšníky a dokonce se za ně modlí? Co myslíte, kdy příjdeme na to, že zákaz incestu již pominul? Já si myslím, že se toho dožiju (zrušení trestného činu Soulož mezi příbuznými) a to je mi 54 let.
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 07. 11. 2007 00:54
Předmět: Re: Homosexualita

I homosexuální bližní je hříšník jako každý z nás (dle bible) a zasluhuje si přímluvu od ostatních. Pokud se někdo modlí za druhého pro jeho homosexualitu, pak je to nešťastník, protože jsou v životě přeci mnohem zásadnější věci (než je sexuální orientace), za které je třeba se přimlouvat. Na tom se snad shodneme. Ale jinak máte pravdu v tom, že pokud vyhlásím nějaká pravidla pouze jako dobově podmíněná, pak nemají aktuální platnost. S tímto názorem se bible stává jakýmsi nebožtíkem, který se dá (roz)pitvat, ale život v něm nikdy nenajdeme. Zde číhá nebezpečí pověstného vylití vaničky i s dítětem. Neboli, když je to jen dobově podmíněné, mohu si dělat, co chci. Jasné je, že bible je psána do nějakého dobového kontextu. Pokud cítím, že má promlouvat do mé současnosti (také nějak dobově podmíněné), musím hledat analogii (co nejužší) mezi dobou vzniku bible a dneškem. Je to cesta dlouhá, nicméně všechny zjednodušující zkratky se míjí s tím podstatným - otevřený rozhovor s Bohem (jeho Slovem) a hledání jeho vůle. Rád bych, aby v této diskusi zaznělo toto: každý sexuální styk může být perverzní a ohavný nehledě na sexuální orientaci. Není lepší spíše debatovat pozitivně o tom, k čemu je sexualita dobrá (prospěšná), co dobrého nabízí a k čemu nám ji Bůh daroval? Věřím, že by to napomohlo k tomu, aby společnost k sexualitě měla zdravý vztah. Slušní lidé by se nemuseli pak obávat toho, čeho se ještě dožijí.
Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 07. 11. 2007 00:24
Předmět: Re: Homosexualita

Pane Luboši, pokud byste chtěl udržet věcnost a slušnost této debaty, pak doporučuji vystříhat se podobným vyjádřením. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že věřící lidé neodsuzující praktikovanou homosexualitu berou vážně všechno, co je v bibli napsané. Neomezují se jen na to bibli citovat, ale pokoušejí se ji interpretovat na základě klíče, který sami ve svém životě objevili a získali. Pokud něčemu čtenář v bibli nerozumí, neukazuje to na kvalitu čteného, ale spíše čtenáře.
Od: Anonym: misa <> ( ---.easycm.cz )
Kdy: 18. 01. 2008 22:11
Předmět: homosexualita

myslim si ze jste napsal s prominutim uplnou hovadinu,nikdo tady nemluvil o zoofilii ani o matce ktera zaucuje syna,ale o lasce dvou lidi stejneho pohlavi,ja si myslim ze je to naprosto normalni,uplne stejne jako je normalni laska dvou lidi ruznych pohlavi,proste kdyz se zamilujete tak na pohlavi vubec nezalezi,myslim si ze mate velice zastarale nazory az prilis "rasisticke",zajimalo by me co byste delal vy kdybyste se nedej Boze zamiloval do muze,to byste asi musel spachat sebevrazdu abyste nahodou nespachal krvesmilstvo i kdyz sebevrazda je urcite take krvesmilstvo