Téma: Mají se faráři bát o práci?

Od: Anonym: evangelík--- )
Kdy: 18. 07. 2020 17:10
Předmět: Mají se faráři bát o práci?

Navigace: link | přehled | fórum
Chtěl bych se zeptat, mají se faráři v naší církvi bát o práci? Je jech nedostatek nebo nadbytek, a jak to bude do budoucna?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 18. 07. 2020 18:34
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

V jaké "naší církvi"? V nějaké trollí církvi?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 07. 2020 20:52
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

To je zajímavá otázka, bratře. Říká se, že je farářů málo, pak zase, že pro ně nebudou platy…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 07. 2020 22:14
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Farářů je málo, ale spousta sborů přestane existovat, pokud nebude aplikován biblický model. Dáváte finance na Váš sbor? Myslíte, že by měl šanci existovat bez "pomoci" shora? Kolik je reálné přispívat pro rodinu s úhrnným příjmem 50 tisíc po odečtení plateb? Předpokládám, že se začnou sbory slučovat, nebo bude jeden farář pro více sborů (což schvaluji, protože to jde zvládnout když vše neleží jen na něm). Nicméně tu odluku bychom měli akceptovat a podporovat. Obzvlášť v dnešní době blahobytu (nepočítám COVID) je reálné pro několik rodin (pracujících chlapů) zajistit faráře. Žel ČCE bude výhledově šroubovat PF do nereálných výšin, což asi většina normálně myslících lidí nebude ochotna akceptovat. Takže se ČCE octne na rozcestí, jestli si "nechat" pár sborů, které to budou baštit a zbytek církve prodat, nebo přehodnotit přístup a snažit se využít faráře pro více sborů a PF nastavit tak, aby faráři skutečně dostali to, co zaplatí místní členská základna.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 19. 07. 2020 06:55
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Furt mě dojímá váš opakovaný důraz na "pracující chlapy", pane Poláku. Už osmdesát let aspoň pracují ve smyslu výdělečně činného zaměstnání také ženské. A ženské také ve větší míře chodí na bohoslužby.
Pokud jde o ČCE, je plná bazálního zla a to se sekundárně projevuje i v slepotě vůči věcem a pokušením tohoto světa, i ve věcech socioekonomických. Zánik podobné struktury (aspoň v podobě "jak jsme ji znali") je značně pravděpodobný.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 07. 2020 22:37
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Dobře, vadí Vám slovo "chlapi" (myslím produktvní věk), tak finanční základnu sboru nazvu "rodiny"- ten také opakovaně používám. Samostatné ženy totiž nic finančně nevytrhnou (statisticky). Souhlas?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 07. 2020 07:15
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Asi čtyři trendy bych v dnešní evangelické církvi viděl. Zaprvé: zůstává mnoho sborů, které si nacházejí své faráře (farářky), jsou s nimi a navzájem spokojeni, uživí je. - Zadruhé: církev se zmenšuje a pro sbory se zvětšují finanční nároky na placení faráře. Vzniká z toho nervozita, mnohé sbory se rozhodují, že už faráře (na plný úvazek) platit nebudou, hledají jiné způsoby. - Zatřetí: ta nervozita finanční, ale asi i jiné pochybnosti nad farářským povoláním dnes způsobují, že se počet těch, kdo se do farářské služby hlásí, snižuje. Někteří faráři z této služby z různých důvodů odcházejí. Takže druhá a třetí tendence jdou vedle sebe, klesající počet farářským míst a klesající počet uchazečů o ně, církev tady hledá rovnováhu. - Začtvrté: jsou, zatím jen jednotliví, kazatelé, kteří pracují jako faráři na částečný úvazeka a živí se i jinak. Církev rozšiřuje možnosti, jak se kazateli mohou stát osvědčení "laici" bez úplného teologického vzdělání…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 07. 2020 22:40
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Mrzí mně, že opravdové nasměrování na misii a zdravý biblický model najde naše ČCE až pod existenčním tlakem kvůli financím. To už rozumíme jen jazyku peněz?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 07. 2020 13:42
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jirko, jeden biblický model najdete ve Skutcích. Apoštolové dostanou příkaz počkat na dar Ducha a pak vyjít do světa o Ježíši svědčit. Jenže oni se v Jeruzalémě zabydlí, víc než misie je baví budování církve jako organizace. Do světa utečou až poté, po v Jeruzalémě začne pronásledování.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 07. 2020 21:46
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Já bych dělal faráře zadarmo, kdyby mi staršovstvo hodně pomáhalo. Abych měl čas chodit i do práce. Měl bych to jako koníčka.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 07. 2020 22:11
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Úchylové by neměli dělat faráře ani zadarmo.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 07. 2020 23:10
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Já jsem se ale z homosexuality vyléčil.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 07. 2020 23:42
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Z nechutnosti jste se nikdy nevyléčil, a nikdy se z ní nevyléčíte.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 07. 2020 07:11
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Obdarované "laiky" církev potřebuje, i na kazatelství. Můžete zkusit kurs pro přípravu ordinovaných presbyterů
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 07. 2020 20:14
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Rád bych ten kurz zkusil. Kde se o něm mohu něco dozvědět?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 07. 2020 20:42
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Napište seniorovi vašeho seniorátu a zeptejte se
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 23. 07. 2020 20:56
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Janča: A přibalte k tomu napsání seniorovi něco o Seleně Gomez, o tom, jak jste se "vyléčil z homosexuality", o národu, Rómech, Babišovi, Istanbulské úmluvě, o tom, jak je Českobratrská církev evangelická heretická a není pravou církví… A vůbec všechny vaše zdejší mnohaleté sprosťárny. Senior vámi bude nadšený, to vím s jistotou. Dojme ho, jak a s čím chcete pomáhat na vinici Páně.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 07. 2020 21:19
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Přihlášení do kurzu je jen prvním stupínkem. Někoho odradí náročnost toho kurzu, někoho to, když pozná souvislosti služby v církvi. A i po jeho absolvování se člověk musí stát, být zvolen presbyterem, aby mohl kázat. Ale i tak můžu ten kurz tomu, kdo má zájem o teologii a o církev doporučit.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 07. 2020 23:56
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Za to, co píši na Evangnet, se nestydím, vnímám sebe tak trochu jako proroka této nesnadné doby naší církve. Třeba mi senior tu službu nedovolí, když mu řeknu, že jsem Janča z Evangnetu, ale kurz bych si rád udělal i tak. Klidně si jej zaplatím, pokud to není nějaká astronomická suma.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 07. 2020 08:39
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Tak jistě by vás měl takový kurz z toho prorockého bludu vyvést. - Na druhé straně je bezplatný.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 10:09
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Janča: Pokud se za to, co píšete na Evangnetu, opravdu nestydíte, napište tu své skutečné jméno a také to, jakého sboru jste členem.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:23
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Momentálně Ostrava, Janča Martin.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:35
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Lžete.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:19
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jak myslíte. A vy jste kdo? Martin Cajthaml z Brna. Těší mě.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:21
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

?? Vy jste opilý?
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 24. 07. 2020 06:28
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Uf. Od ordinovaných presbyterů jsem přece jen čekala určitou morální integritu. Tímto ztrácím důvěru v 'neznámé ordinované presbytery'. Vlastně díky za varování, lepší se poučit po internetu než střetem naživo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 07. 2020 07:43
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Znám jich několik, jsou to fajn lidi a zajímaví kazatele. Co vás, Marto, vystrašil?
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 24. 07. 2020 10:24
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Nerada bych zažila kázání Piťhy naživo. ČCE jsem považovala za celkem bezpečnou. Podcenila jsem obezřetnost - aktuálně teď v létě, kdy cestuji po republice a faráři jsou na dovolené.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 07. 2020 11:08
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Kázání typu Piťhova katedrálního ani mně vůbec nesedí. Ale co - měla by být v evangelické církvi zakazována? Např. v Bibli takové polohy také jsou, on nejvíce připomínal starozákonní proroky…
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 24. 07. 2020 11:35
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Mrzí mě, že nevidíte rozdíl mezi Piťhovým kázáním a starozákonními proroky.
Zakázána asi ne, ale lidi 'Piťhovského' typu bych nepovzbuzovala k roli kazatele. Opravdu jsou v ČCE sbory, kde se nenajde vhodnější kandidát?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 07. 2020 11:53
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Aha, tak vy to chápete tak, že jsem Janču "povzbuzoval k roli kazatele"? Tak to tedy ne. To přání tady vyslovil on. A co mu na to můžete říct? Buď že je to blbost - a v tom člověku zůstane pocit nepochopené geniality. Nebo mu poradíte, ať si to tedy vyzkouší, od úplného začátku, prvních kroků, když je tady ta možnost. A troll Janča by asi brzy zjistil, že si ne všude může kvákat každou blbost, která ho napadne…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:03
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

To je mi ale srovnání - Piťha a Janča. :-) Ten první byl při vší neúctě aspoň vysokoškolský profesor, ministra školství, nositel několika akademických titulů, autor knih, protikomunistický opozičník. Bohužel ho semlely věk a jeho vnitřní (a sexuální) běsi. Pro toho druhého škoda jakýchkoli, i negativních, slov.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:16
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:26
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Vyjeďte mimo Prahu, a nejlépe na venkov, a budete překvapeni, kolik máme v církvi Piťhů. Já zase nesouhlasím s tím, abychom měli kazatele typu Putna. Co semlelo jeho?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 12:34
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Já nejsem v žádné Praze, milej zlatej. Celoživotně se Praze vyhýbám.
Na anonymních pomlouvačných "nesouhlasech" nějakého Janči v realitě vůbec nezáleží, to je přece jasné.
Putna toho na sebe ve svých knihách a veřejných vystoupeních řekl dost. O nějakém semletí nemůže být už jen proto řeči, má dostatečnou transparentnost a sebereflexi.
Od: Anonym: evangelík--- )
Kdy: 24. 07. 2020 17:34
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Promiň Laďo tady bratr Janča je sice magor, ale v tomhle má pravdu. Profesor Putna není ani náhodou nějaký reprezentativní vzorek toho, jaký by měl být evangelík a dokonce nějaký evangelický nebo vůbec obecně křesťanský kazatel.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 18:42
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Uznávaný profesor literární vědy samozřejmě není reprezentativní vzorek, ten je v každém společenství někým mimořádným. Každopádně o tom, kdo je nebo není reprezentativní vzorek, kdo je nebo není správný evangelík nebo kazatel, o tom nerozhodují nějací přisprostlí anonymové z Evangnetu s nevalnou písemnou kulturou, čau.
Od: Anonym: evangelík--- )
Kdy: 24. 07. 2020 18:47
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Profesor Piťha, je také vzdělaný a uznávaná osobnost…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 19:11
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jsem rád, že si rozumíme. Profesor Piťha TAKÉ není reprezentativní vzorek toho, jak má vypadat evangelík, nebo kazatel, ne?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 22:27
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Pane Cajthaml, ruku na srdce, jak vnímáte sebe?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 22:36
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Nenechte se vysmát.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 24. 07. 2020 19:59
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Srovnávala jsem mravní integritu, nikoli vzdělanost. Prostě vidím rozpor mezi Piťhovým kázáním a jeho jednáním dle svědectví Fabiana Golgo.
U M.C.Putny ani u starozákonních proroků o takovém rozporu nevím, připadají mi vnitřně konzistentní.
On Ježíš taky neměl nějaké extra formální vzdělání, natož první apoštolové.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 07. 2020 20:14
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Haha. Starozákonní proroci a tzv. morální integrita. Např. Ozeáš se oženil s nevěstkou…
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:00
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Přesně to jsem čekala. Ale musíte mi vysvětlit, co je nemorálního na tom se oženit s nevěstkou.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:03
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Navíc si tu nevěstku vzal na Boží příkaz, že? (Oz 1,2)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 10:26
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Celý váš pojem "morální integrita" je nebiblický, středostavovský, nijaký. Každý člověk s výrazným osobitým životním stylem může být viděn jako nemorální, i Ježíš byl nařčen, že je "milovník pitek, přítel nevěstek". Většina proroků byla považována za rouhače, za narušitele náboženských hodnot. Ani katoličtí svatí většinou žádnou morální integritou neoplývají, naopak, našli bychom u nich křiklavé prohřesky, Boží milost zrcadlí vždy jen něčím ve své osobnosti.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 10:53
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Ve Starém zákonu straší různé pojmy, které míří k novověkému pojmu morální integrity (slovesný kořen k-l-h - být celý, úplný, dovršený, v souladu se sebou; c-d-q - vnášet do světa spravedlnost). Ani na novověkém pojmu morální integrity není nebo nemusí být mnoho měšťáckého. Pojem sám má asi kořeny v kantovské filosofii a etice, ale v českém prostředí byl zvláštně aktualizován Patočkou a Havlem, zejména druhý z nich o morální integritě opakovaně píše ve svých esejích z doby Charty 77 - ve zřetelné opozici k "měšťáckým ctnostem", které definuje přizpůsobivost, polovičatost, shrbení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 14:15
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Integritu i ze Starého zákona znám. Možná je problém v tom spojení "morální integrita", když se myslí na morálku viděnou druhými lidmi. Byl tedy takový Havel sám mravně integrovaný? Když byl děvkař? Pro mě byl krásnou osobností. A ten zde zmiňovaný MCP, hodně si ho vážím, je osobností. A přitom najdeme tolik morálních výhrad…
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 25. 07. 2020 13:05
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Nejvhodnější by byl pojem 'pravdivý', jenže ten má tolik významů, že mi připadal nepříliš vypovídající. Pojmem myslím 'jednotu myšlení, slov, a skutků', člověka spravedlivého (opět příliš mnoho významů).
S těmi katolickými svatými mě to už nebaví, nevím, proč mi je pořád vnucujete.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 14:43
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Havel přece nebyl "děvkař", ale konsensuální polygamista. Nebo možná byl tím, čemu se dnes říká polyamorik. Děvkař loví ženy, sbírá zářezy, svůj reálný osobní život zpravidla tají. - Havel hrál se svým okolím, se svou manželkou čistou hru, všichni se součástí tohoto způsobu osobního života stali svobodně a dobrovolně, všichni to byly dospělé a svéprávné osoby, s nemalým rozhledem.
Zde se ukazuje zádrhel spojený s termínem morální integrita: je to určitý nárok etické odpovědnosti, ochota činit svůj život principiální, podrobit ho značně vysokým nárokům, oslovovat své okolí jako svobodné bytosti. S morální integritou nijak nesouvisí to, jestli se vnější projevy mého jednání podobají nebo nepodobají chování a normálnosti okolí. I hrdinské činy se přece vymykají okolí. Morální integrita = být v souladu se sebou a se záležitostmi, kterým věřím.
Protože věřím pravděpodobně jiným záležitostem než V. Havel, můj osobní život se mu příliš nepodobá. Ale Havlovu integritu zpochybněnou jeho životem nevidím.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 15:04
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Havel byl opilec s nízkou inteligencí, toho bych příliš neobdivoval.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 15:25
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jasně. Takže stále nemáme měřítko, jak člověka posoudit
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 15:31
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Když se s tím hnusem fialovým budete takto "normálně" bavit, pane Wrano, bude se on domnívat, že dělá v podstatě normální, přijatelné věci, na které je snad i někdo zvědavý. Děláte tím velké zlo na jeho duši i na duši světa, pane Wrano.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 15:41
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Tak zkuste nějaké měřítko navrhnout vy
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 15:48
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Ježíš se měřítky moc nezdržuje, je značně situační, jeho nauka je dynamická, jako i Boží království; hodně řeší vnitřní smýšlení a úmysly.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 16:22
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Ježíš hledal vůli Boží, ve všech oblastech svého života
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 16:35
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Na to, abychom věděli, že psát nechutnosti na Evangnet a ostouzet Václava Havla z alkoholismu a z nízké inteligence je nepěkné, na to není potřeba žádné náročnější rozpravy o etických měřítkách. U někoho takového jednoduše selhala vychovávající rodina a škola, nebo mu selhává elementární vkus, sociální inteligence, sebekontrola apod.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 18:31
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Pane Cajthaml. Jste jak vzteklý papiňak. O Havlovi jsem napsal pravdu. To se můžete rozčilovat a volat po cenzuře, jak chcete. Sám Havel měl heslo "pravda vítězí." Proč by to heslo nemělo platit i o něm. Naštěstí doba takových, jako jste vy, je pryč. Kéž se nevrátí.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 20:46
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Administrátorovi Evangnetu podobné věci, které tu Janča nechává, podobné SPD sprostoty o Havlovi, přijdou v pohodě, negativní reakce na ně pak smazává. To bude asi dosti nechutný pán se značně pokřivenými měřítky, ten pan administrátor.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 21:25
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Mazání pana cajthamla hodnotím kladně a děkuji.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 21:32
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jak jste přišel na to, že měl VH nízkou inteligenci? Podle všeho, co o něm vím, byl inteligentní velmi. Z hlediska IQ, inteligence emoční i sociální
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 22:10
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Dozrál jsem k rozhodnutí, že už na Evangnet nikdy nic nenapíšu. Zdejší míra nechutnosti překonává moje nejdivočejší představy a uvědomuji si, že se jedná o záležitost systémovou. Evangnet si zaslouží svůj osud - aby se stal pískovištěm nechutného Martina Janči. Je to férová a spravedlivá vizitka ČCE na internetu, lepší a výmluvnější vizitku si ČCE nezaslouží. Sbohem a howgh.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 22:30
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Je to spiknutí!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 07. 2020 06:48
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Když se místo děvkař napíše polyamorik, tak je to ok? A o tom, že s tím všichni v jeho okolí byli srozuměni, jejich vzpomínky rozhodně nesvědčí.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 20:18
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

V Ježíšově době a prostředí ani žádné "formální" vzdělání ve smyslu univerzitním nebo akademickém neexistovalo. Ale Ježíšův dochovaný projev poukazuje na značnou vzdělanost, orientaci v Zákonu a v hebrejských Písmech, pravděpodobnou výbornou znalost tří řečí (řečtiny, aramejštiny, hebrejštiny).
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:22
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Pro mne je Putna vzdělaný člověk na straně jedné a sprosťák na straně druhé.
Např.:
Piťha aspoň není sprostej.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 21:29
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Že si dal na ceduli "Katolické buzny zdraví Báthoru", tak je sprostej? To si občas prostudujte své příspěvky na Evangnetu, kam se na tohle hrabe dvě stě Báthorů.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 07. 2020 22:25
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Ať ostatní si sami udělají na to názor…
Vy jste tady nejvíc sprostej.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 24. 07. 2020 22:35
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Janča: Nedovolávejte se tady "ostatních", zbabělče, podívejte se pravdě do očí a prokažte aspoň minimální sebereflexi. Pročtěte si přinejmenším něco z toho, co jste tady na Evangnetu za ta léta nasolil za kopec sprosťáren. Přemýšlel jsem, že vám tu dám link na ty největší špeky z vaší produkce, ale žaludek mám jenom jeden.
Na angažovaném špičkování i za použití určitých lehce obscénních slov, jako to udělal profesor Putna s cedulí pro Báthoru, není vůbec nic špatného. Třeba v Haškově Švejkovi je hodně do značné míry vulgarismů, a přesto je to zásadní román české literatury.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 10:52
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Když jsem začal přispívat na Evangnet, bylo mi asi 12 let. Uvědomuji si, že jsem za ta léta prošel vývojem, trochu i názorovým. Všem, kterých jsem se dotknul v nedobrém, se omlouvám. Nic neslušného jsem tady ale nikdy nepsal.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 11:04
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Žádným vývojem jste neprošel, určitě ne k lepšímu. Rozhodl jste se už před lety, jak jsem si všiml, mimořádně brutálně a vulgárně vandalizovat diskusní sekci na Evangnetu, což do poslední doby činíte. Vaše působení zde je umožněno také naprostým selháním prostředí - administrace Evangnetu, faráře Wrany, zkrátka těch, kteří vám toto působení zde umožňují, tolerují vás, omlouvají vás, mlčí k vám nebo vám sedají na lopatu a do vašich nechutných slovních výtoků chápavě vstupují. Jak říká anglické přísloví, nemůžete mít dort v almaře a zároveň ho jíst. Nemůžete být, milý nebo pardon, nemilý Jančo, nechutným a prolhaným trollem plným zla na Evangnetu a zároveň být kdekoli kdykoli brát v čemkoli vážně. Tyhle věci jste si měl spočítat dřív, než jste se na tuto válečnou stezku zla a nechutnosti vydal.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 11:18
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Jste ryzím nepřítelem naší církve, Jančo. Opakovaně ostouzíte její věroučné hledání a tázání, jejího ducha laskavosti a přijetí homosexuálů, ducha odmítání nenávisti k muslimům a jiným rasám, také její faráře. Tuto církev konečně ani za církev nepovažujete, nadáváte jí opakovaně do heretiků a kacířů.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 11:51
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Nevím, o čem mluvíte. Naši církev mám rád, proto usiluji jí pomoci, jinak bych z ní dávno vystoupil a hodil ji za hlavu. Možná že se jednou bude o mně psát v církevní kronice. Oni všichni reformátoři byli během života přehlíženi a ostouzeni.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 25. 07. 2020 11:59
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Když někdo vašeho typu povídá slova "mít rád", "usiluji pomoci", "jsem reformátor církevního života hodný zapsání do církevní kroniky", mám z toho bez nadsázky husí kůži. V zájmu toho koutu vesmíru, kterou s vámi nedobrovolně obývám, obýváme, velmi doufám, že své pomáhání církvi a svou lásku k církvi řešíte s nějakým nositelem titulu MUDr. Nikdy jsem nemluvil vážněji.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 07. 2020 12:42
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Nerozumím vaší zprávě.
Od: Anonym: Farář Alfons--- )
Kdy: 25. 07. 2020 21:37
Předmět: Martin Janča reformátor

Tak, abys nereformoval k horšímu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 07. 2020 11:16
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Třeba vaše lešenářské inzeráty jsem za hulvátství považoval. V poslední době působí tě rozumněji
Od: Anonym: Lojza--- )
Kdy: 28. 07. 2020 10:01
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Svět prožívá epidemii covid 19, je na prahu hospodářské krize a vy jste se tu zakonzervovali ve skleníku křesťanských žabomyších válek z doby bambus. Nedivím se, že sem nikdo nechodí, nemáte co nabídnout. Oživují to tu jen trollové. Kdyby jich nebylo, bylo by tu mrtvo úplně.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 10:43
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

A vy nějaký důležitý názor máte? Sem s ním.
Od: Anonym: Lojza--- )
Kdy: 28. 07. 2020 11:04
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A vy nějaký důležitý názor máte? Sem s ním.
Na mě to tu nestojí. Ale čekal bych, že se tu budete zajímat o současné dění, jak jednat, co udělat, jak se k situaci postavit, ale to se tu neděje. Z mého pohledu tu řešíte blbosti a nemáte do čeho píchnout.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 11:05
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Tak to fakt dobrý, že jste se zapojil. Názor žádný, jen že je zde vše blbě.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 11:23
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

.. ok, sám bych měl být pozitivní. Tak vám jen řeknu, že to, co se tu probíralo, považuji za důležité velmi. Vytvořit si názor na Václava Havla a jiné vůdčí osobnosti považuji dokonce za jednu z nejdůležitějších věcí v životě, k tomu "jak jednat, co udělat" i v současné situaci. Abych věděl, že žádná velká osobnost není taky bez velkých chyb, a když se nějaká odhalí, že nemusí padnout má důvěra k tomu člověku. Taky abych nevěřil nikomu, kdo přijde se slovy, že on všechno zásadně zlepší, abych se nenechal manipulovat. Atd, atd.
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 11:55
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Za aktuální problém považuji imigraci občanů zaostalých národů do Evropy. Můžeme diskutovat třeba o tom.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 11:59
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Téma už tu několikrát bylo. Váš názor na ně? A má otázka na vás: které národy jsou zaostalé?
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 12:11
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Všechny kromě Ruské Federace, některé míň, jiné více.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 12:22
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

A proč jsou zaostalé?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 13:06
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Proti vyspělým státům jsme na železnici pozadu asi 50 let - píšou dnes na idnes
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 13:37
Předmět: Re: Mají se faráři bát o práci?

Ano, stav železnic máme srovnatelný s Tureckem, pouze to ještě není v našich vagónech sám doktor a inženýr, ti zatím cestují spíše lodí. Před týdnem jsem přijel z Moskvy, kožené sedačky, noviny a kafe zdarma a rychlá wifi, a to jsem se vezl ve 3. třídě.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 14:11
Předmět: zaostalost

Zatím jsem nechtěl říct nic víc, než že mluvení o jiných národech, že jsou "zaostalé", je velmi pochybné. Z pohledu západní Evropy jsme v mnoha ohledech zaostalým národem my Češi.
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 15:32
Předmět: Re: zaostalost

To je pravda, to je tím, že jsme v té zpropadené EU.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 15:39
Předmět: Re: zaostalost

Ne, počkejte. Jaká je souvislost mezi myšlenkou, že oproti zemím západní Evropy jsme v mnoha směrech zaostalí, a našim členstvím v EU. Vy říkate, že první vyplývá z druhého? Voilà!
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 15:44
Předmět: Re: zaostalost

Mají se z nás dobře, vycícávají nás.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 15:56
Předmět: Re: zaostalost

To, kolik jsme do EU od vstupu zaplatili, a kolik z EU dostali, se dá snadno najít. Podle oficiálních čísel je to asi 2:5. Tak jak nás vycucávají?
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 16:35
Předmět: Re: zaostalost

Je to opačně. Jen počítat všechno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 07. 2020 16:43
Předmět: Re: zaostalost

Aha. Tak jo.
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 28. 07. 2020 23:06
Předmět: Re: zaostalost

Dal jsem si trochu práci.
Vloni dostala ČR z EU 119,9 miliard, zaplatila EU 51,4 miliard. Je to ale složitější. Náklady na implementaci směrnic EU cca 200 miliard + ztráty pro ČR kvůli EU sankcím proti Rusku cca 300 miliard. Jen solární baroni nás přišli na 45 miliard kvůli požadavku EU na obnovitelné energie…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 07:20
Předmět: Re: zaostalost

Rád se dovídám o tomto typu myšlení. Byť ho považuji za zvrácené. Společenství zemí se domlouvá na tom, co zlepšit, o co usilovat, a my mu to přičteme k tíží_ Např. ty obnovitelné energie. Dobře, detaily bychom asi viděli jinak, museli jsme přistoupit na kompromis. Ale to je špatné, usilovat, aby energetické zdroje byly obnovitelné? A solární barony jsme si vypěstovali sami, špatným rozhodnutím našeho parlamentu. I to chceme předhazovat EU? Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde…
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 11:01
Předmět: Re: zaostalost

My Češi máme v EU tak malý hlas, že nerozhodujeme o ničem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 11:15
Předmět: Re: zaostalost

Pravda je zase zcela opačná: v Radě Evropy, nejvyšším orgánu EU, má každý stát jeden hlas. Takže i hlas země podprůměrné velikosti má stejnou váhu, jako hlasy zemí mnohem větších. A v jiných orgánech máme zastoupení, které naší početnosti odpovídá, asi logicky, ne?
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 11:38
Předmět: Re: zaostalost

Vemte to klausovským selským rozumem. Proč by nás do toho paktu brali, aby na nás prodělávali.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 11:49
Předmět: Re: zaostalost

Selský rozum si opravdu myslí, že když na nějakém podniku jedna strana vydělává, musí druhá prodělávat. Mnoho věcí má však win-win řešení. EU může být užitečná pro Evropu i pro Česko. Vidím dva velké účely: aktuálně je tématem číslo jedna jednotný trh. Ale druhý je pro mne ještě důležitější: Evropa, která se kontinuálně schází u jednacího stolu, dovede už 75 let daleko lépe předcházet válečným konfliktům mezi jejími jednotlivými státy. Ohromná věc, kterou snad ani neumíme docenit!
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 12:09
Předmět: Re: zaostalost

Jak souvisí bezválečnost s EU, to mi nejde do hlavy. Nevedeme třeba společně studenou válku proti Rusku? Společný trh, ale v nerovných podmínkách? Proč neobchodujeme s Ruskem, největším trhem na světě?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 12:22
Předmět: Re: zaostalost

Projekt EU začal vznikat po 2WW jako snaha zabránit dalším válkám (především mezi Německem a Francií). - Ano, možná se to dnes už dá nazvat novou studenou válkou mezi Ruskem a Evropou. Je to boj o hodnoty, o demokracii, svobodu slova, důstojnost člověka, tak tomu rozumím. - Rusko že je největší trh na světě? Jak můžete takto tlachat? Velikost ekonomiky Ruska je někde na úrovni Itálie, viz např. https://roklen24.cz/a/wiSZ7/nejvetsi-ekonomiky-sveta-jaky-je-jejich-podil-v-globalnim-meritku
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 12:46
Předmět: Re: zaostalost

Jak souvisí boj o hodnoty s bojem proti Rusku? Není to spíše náš boj za oslabení světové velmoci?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 12:59
Předmět: Re: zaostalost

Váš způsob diskutování jeví se mi takto: 1) snadno přecházíte k "dojmologii". JAK chcete např. zvážit, jaká část "studené války" Evropy proti Rusku je motivována obranou evropských hodnot a jaká snahou o oslabení cizí velmoci? 2) když vás přistihnu při nějaké faktické nepravdě, a stalo se to v posledních příspěvcích opakovaně, tiše to přejdete a změníte téma. - Pak z toho mám dojem, jako bych se honil za přeludem. Janku, s tímto končím.
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 13:19
Předmět: Re: zaostalost

Vy to děláte taky tak.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 07. 2020 14:02
Předmět: Re: zaostalost

Pokud jsem někde argumentoval špatně, ukažte.
Od: Anonym: Janek--- )
Kdy: 29. 07. 2020 15:22
Předmět: Re: zaostalost

Všude a vůbec nerozumím souvislosti boje za demokracii a lidská práva s bojem proti Rusku.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 29. 07. 2020 23:43
Předmět: Re: zaostalost

Dávám si nový nick. Zjistil jsem, že Janča je i jeden farář ČCE. Možná ještě vymyslím nějaký jiný.
Od: Anonym: farář Vojta--- )
Kdy: 31. 07. 2020 01:19
Předmět: Re: zaostalost

Chcíp vám tu pes.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 31. 07. 2020 13:22
Předmět: Re: zaostalost

Tak dejte nějaké téma.
Od: Anonym: Koniáš---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 31. 07. 2020 14:26
Předmět: Re: zaostalost

Tady je to mrtvé léta. Nikoho to tu nezajímá. Je to tu stejně zajímavé, jako Nový Prostor, který prodávají ze zoufalství bezdomovci, aby neumřeli hlady.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 31. 07. 2020 18:05
Předmět: O čem diskutovat?

Tak třeba zkusme probrat tu problematiku migrantů. Při koronaeuforii se na to téma zapomnělo, podle mě je to vážnější problém než koronavirus.
Od: Anonym: Jarda Fousek--- )
Kdy: 31. 07. 2020 19:43
Předmět: Re: O čem diskutovat?

e JE to děs co se děje v NĚMECKU a, ANGLII, a jinde. Je otázka času, kdy to bude u nás.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 07. 2020 21:12
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Vsadil bych se, že jste v poslední době v Německu ani v Anglii nebyl. Spokojené, poměrně klidné země
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 31. 07. 2020 23:49
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Kamarád je řidič kamionu a mluví jinak.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 08. 2020 07:33
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Odpor vůči imigrantům je asi legitimní politický postoj. Můžete se podívat na volební preference, pro kolik procent občanů té které země, kteří v ní žijí, je to důležité téma. Např. v Česku vypadá jako skomírající.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 01. 08. 2020 12:12
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Nevím, co myslíte tím legitimním postojem. Já bych se spíš ptal, jaké % z nich se přizpůsobilo, našlo si práci, bydlení, nájem, nedělá přestupky proti zákonu. Žádná taková statistika se asi nedělá a ani dělat nesmí. Ono stačí dneska sdílet na fejsbuku video, kde imigrant páchá trestný čin a smažou vám to a zablokují účet na několik dní, to mi přijde hodně podezřelé a varující, že musí být tato cenzura. Za sebe mohu vycházet ze zpráv, které uniknou na internetu a zkušeností pár lidí, co znám, co do těch zemí jezdí nebo tam žijí. Nikdo z nich nemluví pozitivně o imigrantech. Jak často jezdíte do těchto lokalit v okolních zemích vy?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 08. 2020 12:56
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Kdybych tady uvedl nějaké statistiky o imigrantech, ze zdrojů, které já považuji za spolehlivé, vy byste snadno našel statistiky jiné. - Každý z nás má nějaké obavy a sám si vyhodnocuje informace, které se k němu dostávají. Nemám žádné iluze o tom, jak nemalá část naší společnosti je xenofobní. Ale klesající preference např. SPD mi ukazují, že lidé u nás mají spíše jiné starosti a problémy, než strach z imigrantů.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 01. 08. 2020 13:13
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Nevím jak vy chápete nálepku xenofobie, co si pod tím mám představit. Naše společnost vnímám jako tolerantní a nevadí jí cizinci, když se chovají slušně. O těch migrantech se to předpokládat moc nedá. Známá se vdala do Německa, s migranty mají prý problém ten, že nechtějí pracovat, že je živí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 08. 2020 13:43
Předmět: Re: O čem diskutovat?

Ok, však se s vámi nehádám. Lišíme se jen v subjektivním vyhodnocení, jakou důležitost s opodstatněnost mají takové obavy