Téma: Trojjediný Bůh

Od: Anonym: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 17:13
Předmět: Trojjediný Bůh

Navigace: link | přehled | fórum
"Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha."
To je začátek nového kazatelského reverzu přijatého na synodu roku 2017. Tak trojjediný Bůh, njn. Faráři nově upisují kontrakt dogmatickému strašáku, nebiblickému pojmu trojjediného Boha. Kterému značná část farářů zjevně nevěří, nemůže věřit, pokud přečetli Bibli pořádně.
Další z mnoha dokladů odtrženosti Ženatého vedení ČCE od reality, projev snového zdání, že církev zachrání lichocení konzervám a fundamentalistům, pokus předstírat, že jsme někde v sedmnáctém století.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 08. 2019 18:05
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Zrovna dnes jsem četl Lukáše 1,35. Tady máte pohromadě při díle celou Trojici. Ducha svatého, Boha Nejvyššího i Syna Božího
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:18
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Tato víra není dogmatickým výmyslem vedení ČCE. Je to víra církve 2000 let.
Od: Anonym: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:29
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Zrovna dnes jsem četl Lukáše 1,35. Tady máte pohromadě při díle celou  Trojici. Ducha svatého, Boha Nejvyššího i Syna Božího
To těžko. Doxologická formule rané církve, za okolností, kdy pojem syn Boží není už dávno (Ž 29) pochopen jako označení jediné osoby. Ani Duch svatý, Duch Boží neznamená v Písmu něco jiného než prostě projev Božího působení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 08. 2019 18:43
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Ok. Už chápu. Tímto způsobem uvažování se strašidlo v hlavě skutečně vyrobit dá
Od: Anonym: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 19:03
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Ok. Už chápu. Tímto způsobem uvažování se strašidlo v hlavě skutečně vyrobit  dá
Po podobných podpásových útocích nemám zájem v rozhovoru s vámi pokračovat. Snad se vyjádří i někdo, kdo se trochu zajímá o to, co se děje v novozákonní vědě od 19. st.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 08. 2019 20:23
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Žiju v naději, že toho, kdo popírá, že DS je v NZ osoba, i dnes na ETF ze zkoušky z dogmatiky vyhodí. Nebo je to jinak?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 08. 2019 04:25
Předmět: Poznámka o Trojici

Omlouvám se, že vám tu a tam nezván skáču do řeči…
Nechci ta Dogmata ani potvrzovat ani vyvracet, ale nedávno jsem tento Obraz našel i tam, kde byste ho možná nečekali - a proč by nemohl být obsažený i jinde?
Kniha Sefer Jecira, která je v podstatě základ Kabbaly, pojednává především o hebrejské abecedě. A jádrem toho, co učí, je, že jsou tři hlavní, základní písmena, ze kterých je všechno ostatní (nejen Abeceda, ale i Svět) odvozené. Ty jsou alef א, mem מ, a šín ש. Když se nad tím zamyslíte, já tam vidím velmi evidentně: Alef jako Bůh jako אל El nebo Elohim, jako číslo jedna. Mem jako Mesiáš משיח, a my to víme, že Ježíš Kristus, Syn Boží, byl, je a vždy bude Mesiáš. A šin, jako shechina (pravopis už nevím přesně), je jen slovo pro Ducha Svatého v tomhle jazyce. Takže toto je základ veškerého učení Kabbaly. Co dalšího na to různí zlí mágové nebo na druhé straně pokorní myslitelé nabalili v průběhu středověku nehodnotím. (Jinak jako slovo dohromady אמש znamená "včera, nedávno" H0570, ale také to znamená "budu cítit" od slova H4959, možná i "cítění".) (Čímž nikoho nenavádím, aby šel studovat Kabbalu, základ tímto již v podstatě víte, a tohle si tam stejně takhle nepřečtete…)
Když jsem to říkal zdejšímu rabínovi od Husitů, strašně se rozčiloval, že to není pravda, ale mě to přijde jako velmi evidentní logický Obraz Trojice… Že to tak ti rabíni nemysleli? Inu, mysleli nemysleli, ale je to tam tak…

K tomu ale další poznámka, že "shechina" je slovo ženského rodu. Poněkud jsme z těch křesťanských dogmat vytěsnili Matku. A zejména v Krédu, které původně bylo kletbou na proklínání heretiků, je "filioque", "který z Otce i Syna vychází". Jaksi jsme strčili Matku až za Synem. A ovšem z toho "i Syna" (filioque) bylo ve středověku velké Schizma kolem roku 1054, kdy se znepřátelila Římská a Byzantská (orthodoxní) církev, protože na Západě tam doplnili "i Syna" a na Východě trvali na naprosté neměnnosti Dogmat, na kterých se koncily hašteřivých Kleriků dohodly, když sepisovali to proklínání Heretiků… (pokud to chcete rozporovat, viz Nicene_creed ve wiki a jeho původní text, než z toho na konci to proklínání vyndali, když už byli všichni tihle heretici, kvůli kterým se to afirmovalo, již vybití…)
On ten Obraz je vidět na mnoha různých úrovních, asi jako Fraktál (Fraktál je obrazec nebo matematická funkce, který se na různých velkých a malých úrovních pořád opakuje (ale jedna ta úroveň je nejvyšší, která se jen zrcadlí v těch nižších), asi jako ono známé "jako nahoře, tak i dole"…)
Bůh je Otec, protože Kosmos je Matka, jednou do té tehdy ještě pusté bezforemné temnoty vnesl tvůrčí impuls a "život" v té kosmické podobě, a dá se to dokázat i striktně fyzikálně, a nebyl to Velký Třesk, ten je jen "Biggest Blunder", slovy Einsteina, toho Jednoho Kamene, který stavitelé zavrhli (tuhle jeho teorii o kulatém vesmíru a o tom, že je "big bang" jen "biggest blunder", vědci nesprávně zavrhli, ale je to úhelný kámen, svorník klenby spojující pilíře Vědy a Víry, protože to vědecky dokazuje existenci Boha…). Bůh je Otec, protože Země (Gaia) je Matka - jednou sem zasel Život a pečuje tu o něj dosud. I to se dá dokázat, že DNA, bio-computer na výrobu bílkovin, nemohlo vzniknout samo od sebe tady, když na svoji funkci již potřebuje mít ty membrány z bílkovin, a ovšem ze všeho, co bylo pak pěstováno postupně tady, jsou tu dosud živoucí pozůstatky, různé přesličky a ještěři a opice a další, ale ten původní Život, který sem byl přinesen s první vodou kdysi dávno, tu nemá žádné (přeživší ani fosilní) mezi-verze, a kdyby mohl vzniknout takhle samovolně a takhle rychle tehdy, mohl by vzniknout i další alternativní mnohokrát potom, ale to se již nestalo. (Již od Pasteura se ví, že život vzniká ze života a ne z neživého bláta, tak to pak vědci jen o oktávu dál posunuli, že život vznikl z neživého bláta jednou kdysi hodně dávno? Je to stejně absurdní jako to, co vědci tvrdili před Pasteurem…) A ovšem Církev je Nevěsta, protože Kristus je Ženich. A on přinesl a zasel teprve to správné Duchovno, které se tu potom dlouho vyvíjelo a vyrostl více dobrý než špatný Strom… Církev je tak i Matkou téhle Civilizace, když byla tehdy tak dobře Oplodněna Synem Božím, ve filosofickém smyslu… (A ovšem vím, že ty Koncily udělaly i mnoho dobrého, ale zrovna tohle Krédo byl tehdy politický nástroj na vymýtání odpůrců a nejednotnosti, asi jako sekera, kterou z toho Stromu odsekávali Větev, která vyrazila do strany příliš brzy… Což ale neznamená, že ten Strom Církve musí být jak sloup, pořád bez větví jednotný… Jen na to tehdy v Antice bylo ještě příliš brzy.)
Já tenhle Obraz vidím (logicky) na mnoha úrovních (a včetně té Biologické), a tak nějak by mi přišlo asymetrické, kdyby to na té Nejvyšší úrovni takhle nebylo… A i proto je možná řečeno "učiňme … k obrazu našemu, podle podobenství našeho. K obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je"… Z té Trojice mi vychází jako "žena" možnost jedině pro Duch Svatý (a není to tam nijak zvlášť vyloučeno), protože že je Bůh Otec je dost základní a jasně specifikováno "Otče náš, jenž jsi na Nebesích…", a že Syn je mužského rodu je také dost evidentní…
Prostě v té Božské Trojici je Duch Svatý na tom místě, kde ve všech ostatních úrovních je Matka, a ovšem v hebrejštině je to slovo ženského rodu… Netvrdím: "takhle to je, vím to a všichni jste se mýlili", jen říkám, že takhle to logicky vypadá z určité perspektivy, zejména pokud pro mě jakožto Heretika není Dogma ani Tradice žádný Argument, když chci pochopit Pravdu…
Ale chápu, že je Dobré se svých Tradic držet (přiměřeně), nemůže si každá větev říct - kmen i kořen jsou ošklivé a nepotřebuji je, budu si růst sama pro sebe až do nebe, takhle to nefunguje a uschla by a rozpadla se… Takže se držte svých Tradic a pokud vám vadí ženský rod u Ducha Svatého, dál o něm uvažujte neutrálně, lépe se mýlit spolu, než mít pravdu proti všem, když to není zásadní věc… (Ale novotvary, jako že prý Bůh je neutrálního rodu a není Otec, a donutíme vás to uznat, nebo vás ukřičíme, mi přijdou jen jako novotvary, tedy rakovina…) Jen si uvědomujte (u sebe i druhých), že když někdo tvrdí, že to všechno zná a chápe i na této Nejvyšší úrovni a jinak to být nemůže, tak se většinou jen Mýlí, a jen občas Lžou záměrně… Ovšem pokud jste si jistí, že se ten druhý Mýlí a vy ne, tak se nejspíš Mýlíte také…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 08. 2019 05:48
Předmět: Re: Poznámka o Trojici (Abstract)

Jen kdyby tu ten můj text výše někomu připadal dlouhý:
Je tam v jednom odstavci shrnutá podstata Kabbaly, a v dalším odstavci pro férovost i oponentní stanovisko. Je tam v jednom odstavci shrnutá Smaragdová deska Herma Trismegista a mystická matematika (fraktály), jen jádro principu bez zbytečných podrobností, a není tam bezúčelně, ale pro pochopení té souvislosti, jak se to opakuje na různých úrovních. Vy ani já na tu Nejvyšší úroveň nevidíme, ale jsou tu vidět její odrazy. Je tam v jednom odstavci shrnutá historie církevních herezí a vývoje (tedy když tu diskutujete o tom, co ty hereze a koncily řešily), možná pojato poněkud příliš Satyricky, a ovšem Luteránství a další odnože křesťanství tam jsou zmíněné jen implicitně jako ty další "větve stromu". {Měl jsem tam ještě uvést odkaz Lk5:4-7 - když se Petrova loď zaplnila a sítě se začaly trhat, bylo třeba zavolat i druhou a další lodě… A i vy asi víte, že a v jakém významu to byli "rybáři lidí", není to tam v Evangeliu jako Historka, je to Podobenství…} Mám tam jednou větou zase vyvracení novodobé nebezpečné hereze Švédských a Kanadských feministek (že by chtěly mít Boha i Krista genderově neutrální, fakt tam takové názory a požadavky mají…). V jednom odstavci je shrnutá Historie Stvoření na příkladech, Einsteinova teorie a Evoluce, aby bylo zřejmé, jak se to opakuje na různých úrovních, a s vyvrácením Materialistické Víry. A kromě toho všeho vysvětlení, proč mi připadá dost logické, aby Duch Svatý byl ženského rodu, což je poněkud apologetika nekterých pohanských nauk? To nevím…
A to všechno se mi vejde na dva print-screeny v poloviční šířce, a není to tu na Evangnetu copy-pasta odjinud, ale originál, psal jsem ho nastřídačku s tím druhým textem vedle. (Pak to asi někde pověsím v kopii na své stránce…?) Asi by z toho šel nějaký odstavec vypustit? Nemyslím si to, nenavazovaly by… {{Přerušil jsem včera čtení článku na 56 print-screenů (včetně jen pár z 2327 komentářů pod ním, samotný článek je jen 53 screenů, trochu se překrývají, abych nekrájel odstavce, a ovšem je ten článek poněkud rozvláčný), naštval mě nebo unavil tak asi na desáté stránce a šel jsem hledat to Číslo, jak píšu vedle, ale dočtu si ho potom, je zajímavý…}}
Není to (moje pojednání) nijak zbytečně dlouhé…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 08. 2019 06:00
Předmět: Re: Poznámka o Trojici (Abstract 2)

Ano, mohl jsem to napsat stručněji:
Duch Svatý je zřejmě žena.
Nemyslím, že by to šlo vyjádřit ještě kratší… Ale takhle byste z toho nedocenili, s jakou vahou tenhle názor mám a co mě k němu vede… (Ale mohl jsem se lépe rozmyslet a napsat to do minulého příspěvku, omlouvám se, ale už jsem dost unavený…)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 11. 08. 2019 11:00
Předmět: Re: Poznámka o Trojici...

Tohle jsem rozepsal již 4.8., doplnil 7.8. a nyní, akorát jsem to tam nechtěl strkat mezi různé ošklivosti…

Nebo je to ještě jinak? Třeba to není nutně jen Trojice? Chybí vám v těch vašich vzorcích Svatá Matka, jejíž archetypální (uváděl jsem některé výše) i společenské odrazy jsou leckde vidět.
Pokud jste katolík, dál se modlete k Panně Marii jak jste zvyklí (Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i … atd), a i obrázky nebo sochy k tomu máte dobré, ale vězte, že to tajemství je možná ještě větší, než jste si mysleli. (Sochy ale jen pokud nejsou pomníkem zlé totality na popravišti! To nemá být jedněm nebo druhým na vztek nebo na špinění…) ("Pros za nás" - protože ženy obvykle spíš prosí a přimlouvají se, muži rozhodují. Že by to byla ta "Přímluvce", jak se píše v J16? Pak by to opět zpátky šlo k tomu Duchu Svatému ženského rodu? Nevím, jen logicky uvažuji.)
Pokud jste reformátoři a vadí vám P.M. (proč?), tak se rozmyslete, kde vám ta Svatá Matka chybí a co s tím? (Čtveřice? nebo až do Sedmi?, nebo případně je to ten Duch Svatý v Trojici nebo Šechína nebo Psýché nebo já nevím, co vám nebude překážet…) Ale nehádejte se kvůli tomu zbytečně, kdo chce tvrdit, že na tu Nejvyšší úroveň vidí?
A ovšem, leckterá matka je téměř nebo zcela svatá, některé nejsou, a tělesná láska není hříchem, pokud doplňuje duševní lásku, a pro dobro našich i jejich dětí je potřebná, nejlépe pokud přiměřeně.
Ale jsem přesvědčen, že kázat by žena mužům neměla. Ony ale třeba pěkně zpívají. Viz třeba Ef5 nebo 1Kor11, je to zčásti již přehnané a zastaralé, tehdy byla antika a čekal nás středověk, ale zčásti to mělo a má důvody. Dobré ženy mívají víc lásky než rozumu, a těm špatným nenaslouchejte tím spíš… (nejen z kazatelny, ale i v politice) (Žena ať má poradní hlas (vyslechněte i poradní hlasy žen, vidí věci z jiné perspektivy a to může být užitečné), ale zodpovědná rozhodnutí je třeba dělat rozvážně a mužně. Kam vede politiku zfeminizovaná část společnosti vidí leckdo a není to prospěšné… případně viz Hausmann&Lhoták 2018 (T.i.f.), pokud to chcete bez rozmyslu rozporovat, ale Lhotákovi nevěřte jeho názory týkající se religiozity, v tom se mýlí a mohu to zdůvodnit, když už ho tu doporučuji.)
Konzultoval jsem to s ženou s živou vírou, a ona chápe Ducha Svatého jinak. Nespecifikovala to ale blíž. Ale Archetyp Mateřství prostě oslavujete v některých církvích i společnostech málo… (Tedy, za to, jak na mne byla vždy hodná, jsem ji bodnul do duše, že je hloupá a pyšná, a to pro její dobro jako dárek, a za to, že mě kdysi ona bodla (byť neúmyslně, a stejně mi to pomohlo), jsem jí pak musel na vyvážení cukříčkovat duši, což ale může být na zkažení. To nevím, ty archetypy se zřejmě musí dobře vyvážit. A k Mateřství je třeba mít víc úcty a oslavy ve společnosti, než k Pozici… Také jsem tu kamarádovi vysvětloval, jaký je rozdíl u Pyramid, co tu kamenné dodnes stojí, a u těch živých pyramid třeba i z dělníků těch stavbařů, které tu mohou být až dodnes a živé a široké… To, že vidíte jenom špičku té živé pyramidy dnes, tak ji přehlížíte, i když třeba to je jen odlomek nebo bludný balvan, ale to dnes nevidíte…)
(Je to můj laický jen středně informovaný názor…)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:46
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Samozřejmě. Starý zákon - Židé vnímají Boha jednoosobově. My křesťané máme ještě Nový Zákon. Ten podle našeho přesvědčení teprve uceluje poznání o Bohu. A tam nalézáme božství osob Syna a Ducha svatého.
Od: Anonym: Milan Jílek <> ( ---.customers.tmcz.cz )
Kdy: 05. 03. 2020 10:07
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kdo byl Ježíš, který se za nás obětoval. Víra ve výkupní oběť Ježíše Krista a její přijetí je základem pro věčné bytí. Jan 3:16, Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Žid. 2:14 Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, Z tohoto důvodu si musíme odpovědět na otázku, co vše víme o výkupní oběti Ježíše Krista a co je obsahem naší víry. Křesťanská víra v Ježíše Krista musí být založena na důkazech a ne pouze na citovém prožitku.Musí stát na něčem pevném a stálém a tím je Boží slovo. Je pravdou,že na otázku kým byl Ježíš zde na zemi a kdo nás vykoupil existují nejednotná vyjádření. Například jeden kněz mi sdělil, že se obětoval Bůh Ježíš a proto má jeho oběť větší hodnotu. Budeme se věnovat dvěma rozdílným tvrzením a jejich možným vlivem na spasení. Boží slovo říká, že Ježíš, zde na zemi byl pouze člověk a jako člověk se obětoval. Trojiční dogma tvrdí, že Ježíš zde na zemi byl člověk a zároveň Bůh. Nauka o trojici je přijímána téměř ve všech křesťanských církvích a náboženských skupinách. Některá vyjádření o trojici: Učení o trojici vykresluje Boha,který je naší spásou jako Otec, Syn, a Duch svatý. Existuje věčně ve třech sobě rovných a věčných Osobách. Otec je všemohoucí, Syn je všemohoucí, Duch svatý je všemohoucí, ale nejsou tři všemohoucí, ale jeden všemohoucí. Biblický Bůh se zjevuje ve třech osobách. Nicejské vyznání odmítlo Ariovo učení, koncil zdůrazňuje, že Syn není stvořený, ale zplozený ; Bůh je neproměnný a věčný;. Katechismus: 253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici".61 Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti."62 "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."63 Chalcedonský koncil r.451: „My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.“ Učení o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh, že to není žádná směsice nebo rozředění nějakých osobností, a že On je a navěky bude jedna sjednocená Osoba. Definice Chalcedonský koncil r.451, kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení" jednoduše vyjádřeno -„jedna osoba dvou přirozeností“. Učení o trojici a její výklad znamená,že Ježíš byl v době, kdy byl člověkem na zemi, stále Bohem,když trojice je údajně věčná. Hypostatická jednota a její tvrzení - Ježíš je na věky člověk a zároveň Bůh. Boží slovo tyto nauky a výklady jednoznačně nepodporuje! 1Tim.2:5,6 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Řím. 5:12,15 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je ale mnohem větší - mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. 1 Kor. 15:21,22 Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. J 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Adam byl stvořen k obrazu Božímu. Byl stvořen jako svobodná a rozumná bytost. Mohl činit vlastní rozhodnutí. Byl stvořen jako dokonalý člověk s možností žít ve spravedlivosti. O tuto výsadu člověk Adam přišel. A právě proto musel přijít člověk Ježíš a napravit Adamovo selhání. Musel být v podobném postavení jako Adam a čelit zkouškám jejichž cílem bylo zmařit skutečnost, že Boží stvoření člověka bylo dobré. Ježíš přišel osvobodit lidstvo od účinků Adamova pádu. 1 Moj.3:15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ Semenem je Ježíš. Ef.6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Velmi vážná je skutečnost, že učení o trojici a hypostatické jednotě zcela znehodnocuje Jěžíšovu oběť!! Byla to oběť lásky. Ježíš se stal dobrovolně člověkem. Je-li Ježíš navěky člověk a zároveň Bůh, žádná lidská oběť tedy nebyla!! – hypostatická jednota. Trojice je věčná a Ježíš je současné Bohem i člověkem. Nemohla to být oběť člověka a tedy odpovídající, Ježíš také nemohl zemřít – trojice je věčná. Nikde v Božím slově nenalezneme podporu pro tvrzení, že Adam nebo Ježíš byl polobohem - zároveň člověkem a Bohem. Také doketismus vychází z řeckého filosofického monoteismu a vyznává, že Ježíš neměl reálné lidské tělo. Oběť přinesl člověk Ježíš a nepříjmout tuto skutečnost znamená zastírání mesiášství. 1 Jana 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Fil. 2:6-8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 1Tim.2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk /άνθρωπος/ Kristus Ježíš, 1T2:5 ε ς γ ρ θεός ε ς ἷ ὰ ἷ καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς Gen.2:15 Hospodin Bůh postavil člověka/ τὸν ἄνθρωπον /do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Gen. 2:15 καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν Boží slovo jednoznačné říká, že Ježíš byl na zemi člověkem. Toto sdělení je tak průkazné, že nepřipouští vytvářet různá dogmata. Zcela průkazných informací máme dostatek. Dále tyto nauky znehodnocují obět také tím, že v podstatě říkají: Ježíš věděl, jak zkouška dopadne, protože rovnost Bohu by také znamenala, že má stejné schopnosti jako jeho Otec – je všemohoucí, vševědoucí. Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, druhá Osoba Boží Trojice - kdyby to tak bylo nemohl by zhřešit. Proč se Ježíš rozhodl stát člověkem a jaké důsledky mohl mít výsledek zkoušky, kterou Ježíš dobrovolně podstoupil? To nejdůležitější: Ježíš se svobodně rozhodl stát se člověkem, podstoupit zkoušku, položit za nás život a tím potvrdit, že satan nemá právo na další existenci. Byla to zkouška: přijal lidství, byl v situaci Adama i v tom, že mohl podlehnout pokušení. Zkouška je skutečná pouze v případě, že existuje možnost ve zkoušce selhat! Ježíš ani Otec nevěděli jaký bude výsledek zkoušky. Bůh dal svému stvoření svobodnou vůli a to znamená,že neví co se stane s člověkem v budoucnosti. Svoboda je projev Boží lásky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál Otec by ztratil Syna a Syn život. Zemřel by jako člověk nebyl by vzkříšen k nebeskému životu. A právě nauky o trojici a hypostatické jednotě úplně snižují lásku Otce i Syna a říkají, že vlastně o nic nešlo. Naopak šlo o vše. Byl to boj ve kterém šlo o budoucnost lidstva a světa. Satan svedl člověka a dělal si nárok na vlastnictví země. Tím, že Ježíš ve zkoušce obstál, zcela zpochybnil tyto satanovy nároky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál, ztratil by věčný život a lidstvo by nebylo osvobozeno od hříchu. Jeho odpůrci satanovi šlo také o jeho existenci. Satan věděl, že zkouška je regulérní jinak by vše napadl - šlo o jeho život! Pokud by totiž Ježíš nemohl zhřešit, nebyla by jeho pokušení reálná. Oběma stranám šlo o věčný život – zkouška byla podle pravidel, jinak by neměla žádnou hodnotu. Bůh by mohl určit vývoj událostí jedince i národa a znát výsledek. Takovou moc má. K čemu by v takovém případě došlo? Stvoření by přišlo o dar svobodné vůle. Stvořitel by byl v takovem případě zodpovědný za veškeré zlo v celém vesmíru! Bůh na základě svých schopností a znalostí předvídá budoucí dění, protože vidí do našeho srdce. Zná naše city, potřeby, charakter a touhy. 1.Moj.6:5,6 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Jer.7:31 V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal ani mi to nepřišlo na mysl. Můžeme to také vidět na příkladu modlitby. Bůh vyslýchá modlitbu a věci se v životě člověka mění. Modlitba je vyslyšena. Kdyby existovalo předurčení modlitba by byla nepotřebná, neúčinná, nevyslyšená. Jan1:1 a Jan 10:30 nepodporuje nauku o trojici. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ν ρχ ν λόγος Ἐ ἀ ῇ ἦ ὁ καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος Zde není uveden člen ὁ a nevíme proč. Ježíš je zde nazván Bůh. Důležité: „to slovo bylo u Boha“ bylo u Boha, nebylo jednou bytostí, bylo u něho. Tvrzení, že Jan 1:1 dokazuje trojici zcela vyvrací následující verš . Pro osobu satana je použit výraz ὁ θεὸς a to jistě neznamená, že je součástí trojice a Bohu rovný! 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 2 Kor 4:4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. Jan 14:30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mě nic nezmůže. Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno. Jan10:30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν Jan 17:21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς σύ πάτερ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan 17:11 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno Jan 17:21,22. Slovo "jedno" se vztahuje i na učedníky a toto použité slovo má širší význam a znamená vzájemnou jednotu, shodu, pouto a pod. Navíc se vůbec nezmiňuje o svatém Duchu. I katolícká církev připouští, že svatý Duch je Boží moc! – katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento Duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé (Hebrejských písem) tohoto Ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.““ – dále říká: „Židé nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápán v Novém zákoně jako Boží moc a síla.“ Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu Boží Duch je jednoduše Boží moc. Nový zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží mocí.“(sv.13) Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikací o „třetí osobě“. (sv.15) Katolický slovník: „Jak St. tak i N.zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810) České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým. Výše uvedené podporují následující texty. Mat.12:28 Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Jan 3:34 Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Sk. 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Jan 6:63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Zastánci trojičního učení se odvolávají na Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Toto znění není v žádném manuskriptu a původní znění je toto: Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám.“ Odkaz na „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973 potvrzeno. Je užitecné opakovat analýzu Karl Rahnera významného teologa 20. století ohledně užívání slova “Bůh” v Novém zákoně: “V žádném novozákonném textu není theos (Bůh) užito tak, aby ztotožnilo Ježíše s Tím, kdo jinde v Novém zákoně je nazván ho theos, to jest Svrchovaný Bůh”. “Nikde v Novém zákoně se nenachází text s ho theos (doslova “ten Bůh”), který by se nepochybně vztahoval na trinitárského Boha jako celku, existujícího ve třech Osobách“. Ježíš je stále podřízen Otci i v nebi: 1 Kor. 15:24-28 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. Zj.22:3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit. Kniha Zjevení podrobně popisuje nebeské uspořádání a o Duchu svatém, zde není zmínka. Jan 20:17 Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Toto jasné Ježíšovo vyjádření nám nedává právo tuto skutečnost žádným teologickým výkladem měnit. Kdyby se tato pravda změnila jeho vystoupením do nebe, tak by nám to jistě sdělil. Ježíš byl monotheista , nebyl trinitářem a Starý zákon je přísně monoteistický. Monotheisté byli i apoštolé. Příjmout nauku o trojici a hypostatické jednotě znamená nepříjmout oběť člověka Ježíše Krista. Tyto nauky také vytvářejí další otázku: Co se stalo s trojicí, když byl Ježíš člověk na zemi? Přestala existovat? Obhajoba této nauky musí popřít Ježíšovo lidství a tím jeho lidskou oběť. Výše uvedené biblické texty zcela srozumitelně dokazují Ježíšovo lidství, hodnotu výkupní oběti a dotvrzují skutečnost, že není důvod měnit obsah jejich sdělení lidským výkladem. Nikde v Božím slově nenajdeme biblický text, který by podpořil výklad "jednoho Boha ve třech osobách". Uveďme si ještě další verše, které nepodporují trojiční dogma. Mat.24:36 O tom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Zj. 1:1 Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Kdyby byl Ježíš Bůh, proč by dával Zjevení sám sobě a o některých věcech nevěděl? Navíc v době, kdy Jan obdržel Zjevení byl již Ježíš v nebi. Může teologický výklad doplňovat toto biblické sdělení a dát mu roušku tajemství? Například: . „Je to proto, že tajemství Slova i Trojice překračuje každou vypovídající formu, a proto je třeba vedle sebe postavit řadu vzájemně se doplňujících pohledů.“ Je třeba zdůraznit,že intelektuální poznání nevytváří pravý vztah k Bohu. Velmi závažné je tvrzení, že výklad Bible by měl být založen na církevní tradici z důvodu, že církevní tradice se vytvářela působením svatého Ducha. Nemělo by to být obráceně, neměla by být církevní tradice v souladu s autoritou Božího slova. Pro Ježíše a apoštoly byla Bible autoritou. Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jan 10:35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit Mat.22:29 Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. Pan Ježíš nám sdělil, že Písmo je základem všeho a musí platit. 2 Petra 1:2,3,20,21 Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. Petr také zdůrazňuje, že zdroj výkladu musí být Písmo. Písmo se dá pochopit pouze z Písma. To je závazné a žádná teologická autorita nemůže nahradit Písmo výkladem, který není v souladu s Božím slovem. Dále Petr říká,že vše potřebné již máme. Petr také zdůrazňuje, že milost a pokoj přicházejí skrze poznání Boha a Ježíše a nezmiňuje se o svatém Duchu. Církevní autority přiznávají, že lidská mysl tuto nauku nepochopí, je pro lidské vnímání nedostupná a je tajemstvím. Nerozumí jí teologové, a co laici? Můžeme si vytvořit pouto k něčemu, čemu nerozumíme? Každá církevní nauka či tradice musí mít podporu písma, musí být biblicky doložena. Cílem této úvahy je obrátit pozornost na hodnotu výkupní oběti Ježíše Krista a oslovit upřímně věřící křesťany, aby se osvobodili od nauk a praktik, které neslouží Bohu, ale jeho odpůrci! Církve obecně prohlašují, že jsou autoritou, která má poslání pomoci člověku ke spasení. To co nám sdělil Bůh skrze Ježíše Krista a inspirované pisatele Bible je plně dostačující a navíc nepřiznání plné lidskosti Ježíši zastírá mesiášství a právě chalcedonská formulace činí pravé lidství nemožným. Jsou teologové, kteří si jsou této skutečnosti vědomi a přesto dávají přednost tradici. Systematická teologie zcela průkazně nadřadila církevní dogmata nad autoritu Písma. Je velice důležité, aby teologické vyjádření bylo ve shodě s Písmem. Není možné dokazovat něco co v Písmu není a tvrdit, že něco se dá logicky odvodit. Boha nelze popsat na základě lidské představy i kdyby to učinil ten největší teolog. Naše poznání Boha má být založeno na zkušenostech, které s Bohem máme a na našem vztahu k němu a na tom, jak jej vnímá naše srdce. Vyslyšená modlitba, Boží vlastnosti láska, moudrost, moc, to nám pomůže, abychom si udělali představu o Bohu. Boha můžeme poznat také podle toho, jak se nám zjevuje v Písmu. Následující text ukazuje, že Bohu nemůžeme dát nějakou představu a Bůh si to nepřeje.. 2.Mojž.20.4,5 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, Abychom mohli popsat Boha museli bychom být jeho součástí, protože lidský rozum božskou podstatu nepochopí. Ježíšova lidská oběť platná je, ale je otázkou jak posoudí Bůh ty, kteří z nauky o trojici udělali tajemství, nauku těžko poznatelnou a Božím slovem nepodporovanou. Člověk nemůže pravdu, kterou přinesl Ježíš nepříjmout. To by znamenalo vzdálit se od zdroje poznání a života. Milan Jílek
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 05. 03. 2020 11:14
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

V první polovině se jedná o celkem bezcennou copypastu.
Závěr úvahy plný nemožných rozporů: "Písmo se dá pochopit pouze z Písma. To je závazné a žádná teologická autorita nemůže nahradit Písmo výkladem, který není v souladu s Božím slovem." - "Je velice důležité, aby teologické vyjádření bylo ve shodě s Písmem. Není možné dokazovat něco co v Písmu není a tvrdit, že něco se dá logicky odvodit. Boha nelze popsat na základě lidské představy i kdyby to učinil ten největší teolog."
Jinými slovy, proklamuje se tu absolutnost Písma, bez jakékoli reflexe, historické, religionistické a jazykové exkurze. Volá se tu na nás: "Samo Písmo praví, že Písmo je pravé; uznejmež to pokorně a pokloňmež se." Zapomíná se, že Písmo bylo někým někdy tradováno, napsáno, psáno jistým omezeným jazykem, jistým dobovým rozuměním, komunikovalo s dobovými představami, něco chtělo tradovat a něco normovat. Samotná kanonicita kánonu je přece velkým problémem! Kánon vznikl historickou dohodou církví až někdy v polovině tisíciletí, po mnoha sporech a nesouladech.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 03. 2020 15:13
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Máte svou vědeckou pravdu. Ale celá staletí a velké komunity v církvi četly Bibli nekriticky, a ona se jim osvědčila pro posilování víry a budouvání církve. Myslím teď na patristiku a scholastiku. Myslím na lectio divina, což zanamená takové čtení, že se bezvýhradně podřídím autoritě Písma. Myslím na kněze, kteří se dodnes denně MODLÍ žaltář. Zrovna včera jsem četl u Jakuba Demla slova, že kněz se takto "sytí zázraky". Možná byste se jim vysmál, ale oni by si z vašich kritických výhrad dělali málo. Asi je i znají. Ale zároveň asi znají tajemné působení, kdy Bible promlouvá tak jak je. A sytí. A vede.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 05. 03. 2020 19:03
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

"Posilování víry" a "budování církve" zní tak velkolepě, když máme dostatečnou ochotu zapomenout na křik obětí (i kulturních, i hodnotových, samozřejmě ale i disentovaných a perzekvovaných jedinců a skupin). Když se kácí les, létají třísky; když někdo poptává nereflektovaný a fanatický náboženský entuziasmus, vždycky dostane jako nedílnou součást balíčku duchovní útlak, upalování a umlčování těch, kdo se nevešli do jediné správné horlivosti. Tzv. posilování víry a budování církve v tomto umanutém modu vylučujícím reflexi s sebou zákonitě nese útlak, netoleranci a likvidaci. Tento problém by mělo nahlásit už zde citované jméno Demlovo - který samozřejmě nikoli náhodou byl nejenom nevšedním literátem, ale také nacionalistou, příznivcem nacismu a vždycky ohavným antisemitou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 03. 2020 12:43
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Vaše argumentace ve velkých skocích "lectio divina je fanatismus", "fanatismus vede k upalování nepřátel" (resp. "Deml byl antisemita" "proto je problém ve všem, co řekl") snad ani nemůžete myslet vážně. Ve svém půbobení zde v minulých dnech jste na mne působil, že některým věcem rozumíte, že své myšlenky i umíte obhajovat - kdybyste do toho pořád nemíchal své přehánění, dštění síry, zesměšňování druhých. Dobře, ale to byly případy jiné.
Teď tady předvádíte přehánění trochu jiné: z nepatrné záminky vyvozujete nesmírné odsudky. Tímhle způsobem jsem schopen zavrhnout cokoliv ve světě. Nevím, proč to takto děláte se vším, s čím nesouhlasíte.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 06. 03. 2020 14:39
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Domnívám se, že můj myšlenkový a formulační postup je jednoduchý jako facka.
Naznačujete v dřívějším příspěvku, že rozum a reflexe nejsou všechno, a oceňujete vypojení rozumu a reflexe v zájmu (určitého) ne-rozumu a ne-reflexe. Pochvalujete si patristiku a scholastiku jakožto období, které se bez reflexe a s pouhou jednoduchou vírou hodlaly dalekosáhle obejít. Jakési mystické reflexí neposkvrněné zírání na božské zjevení Textu Písma v jeho masivní inspirovanosti, nereflektující úcta k biblickému kánonu je vám více než jeho kritické dotazování a rozkrývání.
Proto mi nezbylo než upozornit, jaké ničivé důsledky toto zanedbávání reflexe a rozumu s sebou ústrojně nese. Myšlenkové plody patristiky a scholastiky jsou dnes, pokud nejsme specializovanými historiky středověkých idejí, sporné. Nebylo by snadné vysvětlit našemu současníkovi, k čemu je nám patristika a scholastika užitečná dnes. Co je ale celkem zřejmé, ví to každý historií elementárně poučený maturant - že patristika a scholastika představovaly zároveň velké hody diskriminace a názorového násilí. Justiniánský kodex plný útlaku židů i jiných než oficiálních byzatntských křesťanů, zavření platónské Akademie v téže době, násilná antisemitská i misogynní rétorika sv. Jeronýma, obrovský totalitární potenciál Augustinovy teologie, vyhlazování Albigenských, perzekuce Jana Husa i jiných křesťanských disentů a disentních bratrstev a sesterstev, vznik Sv. inkvizice ve 13. století, pronásledování Valdenských… Když prostě chcete absenci reflexe a absenci rozumu, NUTNĚ k tomu dostanete orgie netolerance a likvidace jinak smýšlejících.
Jakub Deml patří také k podobný (esteticky a nábožensky motivovaným) ostouzečům rozumu a reflexe; reflexí opovrhuje. Dojímá se nad vírou nekomplikovanou, horoucí, nezkalenou pochybnostmi a kritičností. Není proto na škodu připomenout, jak je Deml spojen zároveň s velkou netolerancí, nenávistí a souhlasem s likvidací těch, kteří do jeho pojetí bezelstně upřímného věření a modlitbě žaltáře nespadají. ("Řekne-li ti někdo, že žid je také člověk, vyraz mu hned čtyři zuby," píše Deml ve Šlépějích roku 1940.) Samozřejmě je Deml velký umělec. Ale učit se od něj teologické, etické nebo politické zralosti by doopravdy bylo na pováženou.
Vidíte to jistě i tady, i ve své církvi, jak nebezpečný a ničivý potenciál mají pro své okolí ti, kteří nechtějí respektovat rozum a preferují spíše fanatickou, rozumem nekontaminovanou víru.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 03. 2020 15:43
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Neřekl jsem, že "nereflektující úcta k biblickému kánonu je více než jeho kritické dotazování a rozkrývání." Řekl jsem, že taková období a takové teologie tady byly, a že v nich možná mnozí lidé našli zkušenost silnější než z kritického čtení Písma. - Ostatně i nás Pavel Filipi učil, že při promyšlení kázání máme s textem několik dní nejdříve jen tak chodit, a až pak si (případně) ověřit v komentářích, jestli jsou naše nápady správné.
Z každé teologie, pokud byla vlivná, mohly vyplynout zároveň nepříznivé až drastické historické důsledky. Jestli vás napadne opačný příklad, napište.
A jestli by šlo současníkovi vysvětlit, v čem je patristika užitečná dnes? Pane Bože, to je mi otázka! Velmi doporučuji začíst se do patristických textů. Pro leckoho to může být zážitek jako u studny osvěžující vody. Např., ale opravdu jen pro první příklad taková Augustinova vyznání. (Samozřejmě byste leccos napsal i proti Augustinovi.) Nebo je verze Misálu, nebo edice Lectio divina, kde u každého dne a biblického čtení je pasáž z patristiky. Jak živé a bohaté ty výklady jsou.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 07. 03. 2020 09:24
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Neustále se vracíte k tomu, že nějaké věci kdysi pro nějaké lidi strašně moc znamenaly, že jisté záležitosti opentlily zástupy velkou vroucností. Že kněží četli lekcionář a modlili se emocionálně breviář. Že jisté omyly a víry a pověry pro nějaká staletí (temná staletí, jak víme z dějin) tuze mnoho kulturně znamenaly a proto je máme držet v úctě. - Mám za to, že se s tímto omylem v evangelickém prostředí také nejednou setkávám. S přesvědčením, že když něco pro nějaké lidi tuze moc znamená, že to je už jenom tím povýšeno na cenné, na relevantní.
Je snadné si vzpomenout na kdeco, co sice pro mnohé a pro zástupy hrálo kdysi velkou cenu, ale ničivost toho bije zároveň do očí. Každý z nás slyšel senilní uslintané starokomunisty a starobolševičky básnit o tom, jak to bylo za jejich mládí v padesátých letech krásné. Kolik bylo lásky, porozumění, obětavosti, budování přehrad, továren a elektráren. Jak moc pro výsek jejich generace znamenaly tyto věci opentlené marxistickými a humanistickými mýty. - Jak to bylo všechno krásné! Nu, pokud jste neměli to neštěstí, že jste se nenarodili v kádrově závadné rodině, že jste nebyli věřícími katolíky nebo sociálními demokraty nebo jste nekonzumovali závadné umění nebo jste se někde moc nerozkecali a nesemleli vás ti nadšenci do kuličky.
Podobné využití a zneužití nerefletované emocionality nabarvené na vznešeno se dopátráme samozřejmě i za jiných nepěkných režimů, i za nacismu, i ve středověku, i za Pinocheta, nač si vzpomenete. To, že pro někoho znamená po lidsku jistá ideologie, jistý světonázor, jistá etika a praxe strašně moc a je ochoten jí obětovat sebe nebo i život - to byste měl, domnívám se, nahlížet střízlivě, poučen protestantskou antropologií, vědom si lidského sklonu ke zlému. Nevím, jestli to není nějaký pietistický nešvar, oceňovat tolik samotné nadšení, zaujetí, vroucnost, bez ochoty vzít v úvahu kontext důsledků i rozpornost podobného počínání.
"Z každé teologie, pokud byla vlivná, mohly vyplynout zároveň nepříznivé až drastické historické důsledky. Jestli vás napadne opačný příklad, napište." Nenapadají mě například žádné významné kulturní a dějinné škody, které by mohly spočívat za teologií liberální, existencialistickou, postmoderní. Víte o nějakých podobných? Shořel kvůli liberálním teologům nebo kvůli Jaspersovi někdy někdo na hranici?
V posledním odstavci jste nám tady zazpíval hymnus na patristiku a na Augustina, ve které jste dokonce vzal jméno Boží nadarmo, aniž byste nám cokoli určitějšího o tomto řekl. V čem je užitek patristiky a Augustina dnes. Prostě je patristika krásná, inspirativní a báječná, povíte nám - a každý rozumný člověk v této místnosti to přece musí naznat! Akorát nevíme v čem. Vás vůbec nenapadlo, že jsem třeba Augustina a patristiku také četl nebo musel číst, třeba i více než vy (těžko to zjistit). A opravdu bych těžko vysvětloval našemu současníkovi, proč by ji měl číst i on a jakou by v nich měl najít inspiraci. Augustin je pravděpodobně docela zajímavý tím, jak v Obci Boží a obci lidské ihned zamítá, že by na tomto světě někdy mohlo světskými prostředky zvítězit a být tu určující Kristovo učení. V tomto světě bude pravých Kristových učedníků jen menšína a o Kristově pravdě rozhodne až Poslední soud, ne věci tohoto světa. Rozhodně tím představuje inspiraci pro sekularismus a křesťanské nestrachování se před sekularismem. Ale kdo čte epištoly Nového zákona pozorně, vidí tu už dost dobře vyložené tyto motivy. Jinak je Augustin hlavně cenným poučením o síle neuróz, kryptosexuálních běsů, totalitářských manýrů, polemické nechutnosti a nečestnosti, ochoty k perzekuci a zároveň ochoty akceptovat davy takové, jaké jsou a pracovat s nimi a jejich barbarstvím. Je to Velký Inkvizitor. Patristika sama také těžko může mít nějakou cenu pro toho, kdo není specializovaný mediavelista. Mohl bych se rozplývat nad tím, jak úžasná je různá hudba, o které jste vy nikdy neslyšel a rozhodně ji k životu nepotřebujete, nebo různé filmy a knihy. Augustin nebo patristika těžko mohou představovat nějaký privilegovaný kulturní statek, který by měl důvodně znát a respektovat každý.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 03. 2020 10:32
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Na všem, o čem řeknu něco dobrého, a vám se to nehodí, najdete něco špatného. To mne tedy překvapujete! Já jsem nic neopěvoval. Ani patrisiku. Jen jsem ji postavil vedle vašeho názoru. Nepovažuji nic za černobílé. I ten Jaspers se, podle německé wiki, podílel na vypracování řádů univerzity, aby byly v souladu s nacistickými zákony…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 07. 03. 2020 10:58
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Jaspers, který měl židovskou manželku, hned v roce 33 byl z univerzity vyhozen a pak nesměl ani publikovat? To se na tu německou Wikipedii budu muset podívat! :D Zřejmě tam zjistíme, jak se pokoušel pomoci něco zachránit, v pozici "někoho, kdo je zavřený s šílencem ozbrojeným nožem v jedné místnosti" (formulace Emila Háchy).
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 03. 2020 11:21
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Podívejte. Pak měl roky hrdinné. Vážím si ho. Ale tuhle kapitolku má v životopise taky. - Demla jste odepsal jediným slovem, "antisemita". Čtu teď jeho Rosničku, kde říká, že mnozí Židé svou lidskou dobrotou předcházejí katolíky. Ta vaše jednoduchá schémata. Už je bořit nebudu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 07. 03. 2020 12:02
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

To jsou ty vaše typické manipulace. Naprosto jsem Demla neodepsal jedním slovem antisemita. Psal jsem také, že byl nevšední umělec. Jeho knihy pro mě mnoho znamenají. Jenom asi ne ty naivní afirmativní pasáže, jak jsou kytičky krásné a Tasov líbezný a breviář mnichů přemoudrý a český národ na venkově nepokažený. - Fascinuje mě Demlovo prožité psaní o bolesti, o odloučení, o smrti, o konfliktech s Bohem. Jeho texty o ležení v blátě na hubě a o nemožnosti pokračovat. Deml celoživotně hořce zápasil s podobnými církevními zjevy, jako jste i vy. Nízkost a banální zlo moc nedával.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 03. 2020 12:16
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Citoval jsem Demla, že kněz se při četbě Žalmů sytí zázraky. A LC mi na to odepsal, že Deml byl ovšem antisemta. To píšu jen pro jiné čtenáře, abych tu za blbce nebyl já. A jen pro to jsem na Jasperse "našel" denunciaci obdobnou. Howgh
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 19. 10. 2021 22:01
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Citoval jsem Demla, že kněz se při četbě Žalmů sytí zázraky. A LC mi na to  odepsal, že Deml byl ovšem antisemta. To píšu jen pro jiné čtenáře, abych tu  za blbce nebyl já. A jen pro to jsem na Jasperse "našel"  denunciaci obdobnou. Howgh
Jo, to byly časy, kdy měl ještě chudák Aleš s Cajthamlem trpělivost, to už je dávno… Cajthaml, zakomplexovaný, velmi arogantní plivač plný zášti nám tady odradil od diskuze už víc lidí. Použil k tomu mix urážek, výhružek a donašečství. Mrzí mě, že kvůli lidem tohoto typu pak musí administrátor mazat celé dlouhé kusy vláken a odrazuje kohokoliv přijít se zajímavým námětem protože je tady velmi nevraživá atmosféra. Pokud máte aspoň trochu cti tak už Cajthamle vypadněte nebo se aspoň trochu socializujte. Prosím Vás o to, děláte tu jen ostudu. Howgh.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 19. 10. 2021 22:23
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Brzy vám, Poláku, nastanou o dost vážnější starosti než nějaký Aleš na Evangnetu a Cajthaml a podobná bagatelní témata.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 19. 10. 2021 23:26
Předmět: Re: Výprask na evangnetu?

Za to mne neuráží nic. Naopak já si myslím, že tady máme za léta docela príma partičku. Jsme závisláci a jeden bez druhého už bychom ani neuměli žít. A to jiskření k diskusi na internetu patří. Škoda jen aspergera pana Vrány, který to celkově nepochopil.
Od: Anonym: Neo---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 10. 2021 22:27
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Vy jste taky bezcenná copypasta. Používáte anglických výrazů z oblasti IT a ani neznáte jejich význam. Vy byste text na přibližující se úrovni nedal dohromady, ani kdyby vás osvítil duch svatý.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 18. 10. 2021 07:03
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Neo napsal(a):
 Vy jste taky bezcenná copypasta. Používáte anglických výrazů z oblasti IT a  ani neznáte jejich význam. Vy byste text na přibližující se úrovni nedal  dohromady, ani kdyby vás osvítil duch svatý.
To bylo na mě? IT já, panáčku, vůbec nerozumím. A samozřejmě že bych "text na přibližující se úrovni" jako onen Jílek nedal dohromady, to děkuji za lichotku. Spisování podobných poťapaností bych si totiž velice rozmyslel.
Od: Anonym: Franta Voves <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 28. 05. 2022 13:26
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Ty seš teda dobrej čurák ))))