Téma: Spojení ČCE s CČSH?

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 09. 07. 2019 21:39
Předmět: Spojení ČCE s CČSH?

Navigace: link | přehled | fórum
Už to tady spí, téma moc nezaujalo, proto navrhuji nové:
Měla by se Českobratrská církev evangelická spojit s Církví československou husitskou?
Občas se o tom v naší církvi mluví. Už jste o tom přemýšleli? A co si o tom myslíte vy?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 07. 2019 08:49
Předmět: Re: Spojení ČCE s CČSH?

Můžete napsat, kde se "občas o tom v naší církvi mluví"? Moc se mi nezdá, že by se "o tom" mluvilo mezi lidmi, kteří vědí například, kolik je 2 a 2. CČSH byla založena jako národní katolická církev. To už se tady můžeme bavit rovnou o tom, kdy se spojí evangelíci s katolíky římskými.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 10. 07. 2019 11:18
Předmět: Re: Spojení ČCE s CČSH?

Mluví. A proč by se nemohly spojit. Tak jedni budou mít třeba 7 svátostí a jiní 2 a přesto v jedné církvi. V ČCE se to, myslím, snese. S luterány máme také zásadně odlišné pojetí Večeře Páně, zpovědi… A když nejde o svátosti, jde o h.
Vy byste byl pro?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 07. 2019 11:51
Předmět: Re: Spojení ČCE s CČSH?

Rozdíly v počtu svátostí jsou nepodstatné a odvysvětlitelné. Údajné rozdíly vůči luteránům neexistují vůbec. - Rozdíl oproti CČSH, o kterém mluvím, je v tom, že oni se považují za "katolickou" církev v tom smyslu, že v sobě uchovává "plnost", zatímco my v tom smyslu, že jsme jen "jednotou, částí" jediné všeobecné církve. To jsou podle mého úplně opačné a nekompatibilní sebepojetí.
Byl bych rád, kdyby všechny části křesťanské církve dovedly os osbě říct právě to, že jsou jen částmi, a možná postrádají některé poznání pravdy, které je v části jiné.
Jsem dnes úsečný, vím to. Tohle není téma pro mne, sorry, já v něm končím.
Od: Anonym: Koutecký---.dragon.cz )
Kdy: 31. 07. 2019 20:48
Předmět: Re: Spojení ČCE s CČSH?

Tak poprvé jsem to slyšel z úst nebožtíka prof. Hellera, CČSH je dnes národně katolickou církví asi jako je ČCE čistě luterskou církví, tak jako si ty luterské sbory své luteránství většinou moc nezachovaly (podle agendy B se slouží jen ve 3 sborech), tak si ani CČSH moc nezachovala nějaké národně katolické rysy, které tam byly v počátku kvůli způsobu, jakým ta církev vznikla, ale dalším vývojem nabrala bez ladu a skladu leccos,
Důsledkem toho je, že jen málo jejich duchovních věří tak jak je psáno, některým by to nejvíc slušelo v ČCE, jiným u starokatolíků, dalším u unitářů atd., prostě guláš,často přestárlé řadové členstvo nad tím nepřemýšlí,pražský biskup Tonzar je kovaný protestant, ale biskupem není kvůli svým pastoračním schopnostem, ale protože dokáže dobře investovat restituční prachy, od jiných husitských duchovních jsem slyšel, jak smýšlí reformně katolicky a chtěli by svěcení v apoštolské posloupnosti, jakékoliv slučování s kýmkoliv by zřejmě skončilo tak, že by se husité rozešli do všech koutů podle svého gusta Jako hlavní překážku určitě nevidím počet svátostí a nějaké teologické důvody, jako spíš ty obyčejně lidské, dole by někomu bohoslužby připadaly příliš liturgické, jinému by vzali bohoslužby s češtinou, která byla archaická už za první republiky, nahoře by někdo ztratil moc
Hlavně ale smýšlení je úplně jiné, u evangelíků si sbory musejí faráře najít samy, jsou učeny, že by si na něj měly vysbírat co nejvíc peněz,jaké si to udělají, takové to budou mít, a u husitů se věčně čeká, koho jim na sbor pošle biskup
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 31. 07. 2019 21:23
Předmět: Re: Spojení ČCE s CČSH?

Díky za analýzu. Taky to tak vidím. Jen jsem stále naivní v tom, že by v církvi národní veikosti snad někdo pomýšlel na moc a peníze.