Téma: J. A. Komenský 2020

Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 24. 03. 2018 10:00
Předmět: J. A. Komenský 2020

Navigace: link | přehled | fórum
V rámci příprav na výročí mě v mediích zaujala jeho myšlenka o svobodě,jakou jsem ještě neslyšela a moc se mi líbí. Vzpomněla si na evangnet, že to sem patří. Dotaz: Kdo mi nastaví hranice k rozumně ovládat sama sebe? Bůh?
„A Bůh skutečně pozvedl člověka k takové důstojnosti, že mu podřídil všechna nižší stvoření a dopřál mu dosáhnout takového vrcholu vážnosti, že člověk, vládce a soudce všeho, je podřízen jen sobě samému a řídí se jen vlastním úsudkem, a ne úsudkem někoho jiného. Je jisté, že základ správného řádu ve všem, co se týká člověka, a osa veškerého lidského štěstí je v tom, aby každý, kdo je určen k vládě nad jinými, chtěl, mohl a uměl rozumně ovládat především sama sebe.
A počátek zkázy by byl, kdyby sama sebe ovládat nechtěl, nemohl a neuměl. A proto se Bůh vždy staral o to, aby se člověk ovládat chtěl, mohl a uměl. Aby to chtěl, obdařil ho láskou ke svobodě. Stane-li se toto pro všechny prioritou, bude všude moci nastat řád, mír a klid."
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 03. 2018 10:53
Předmět: Re: JAK

Dobrý podnět, jen ve vaši otázce jste se přepsala, takže ji není rozumět: "kdo mi nastaví hranice k rozumně ovládat sama sebe?" Opravte ji prosím.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 25. 03. 2018 10:48
Předmět: J. A. Komenský 2020

Od dob J. A. Komenského lidský mozek dost zdegeneroval a ztupnul. a tam směřovala moje otázka. V koho očích "rozumně ovládat chtěl, mohl a uměl"? ve svých nebo Vašich nebo Janči nebo policie ČR nebo Božích? kdo posoudí, co je rozumné?
Existuje definice rozumu? Na tu Komenský zapomněl. No možná, kdybych byla schopná víc si z něho přečíst, ale to nejsem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 03. 2018 18:37
Předmět: Re: JAK

Už vám snad rozumím, ale napsala jste to hrozně kostrbatě. - "Kdo mi postaví hranice, abych se rozumně ovládat chtěl, mohl a uměl?" Mám dojem, že je to zápletka už příběhu z počátku BIble - z rajské zahrady, kde takovou hranici staví Bůh: "ze všech stromů jíst smíš, ale z těch dvou stromů ve středu zahrady nejez." - A mám dojem, že to i dnes patří k jakési rozumnosti člověka, že respektuje některé meze, které nemá překročit.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 03. 2018 21:16
Předmět: Re: JAK DVA?

Ty stromy tam byly dva? To nám na exegezi Genesis pan profesor neřekl. 😲
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 03. 2018 21:37
Předmět: Re: JAK DVA?

Strom poznání a strom života (Gn 2,9). Ze stromu poznání pojedli, a byli vyhnáni, aby nestačili pojíst i ze stromu života (Gn 3,22).
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 03. 2018 22:49
Předmět: Re: JAK DVA?

Podle Gn 2,9 dokonce tři stromy!
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 25. 03. 2018 23:30
Předmět: J. A. Komenský 2020

rozum a pokušeni, nelze nahrazovat jedno druhým, přece. Osobně si myslím, že hodnotitel rozumu je čas.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2018 06:22
Předmět: Re: JAK

Jančo a Lociko: já nejsem žádný kvalifikovaný starozákonní exeget, to, oč se tady pokouším, je zamyšlení mírně laické. Ale zase od vás je potřaba, abyste přemýšlely trochu více. Jančo: jaké tři stromy? Jeden je strom poznání, druhý strom života.? Lociko: kde vidíte, že někdo nahrazuje rozum pokušením? V tom příběhu pokušení znamená touhu překonat hranici. A rozum tu má zafungovat k zvládnutí pokušení.
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 26. 03. 2018 09:15
Předmět: J. A. Komenský 2020

1) co je rozumného na, mi měnit předmět tématu? 2) taky ovládat byste se víc mohl, když se Vám nelíbí, že prostě myslím jinak než Vy.
rozumně neznamená poslušně. co je vlastmě špatného na tom, že si dali jablko? to, že neposlechli pána? ale díky tomu dobrodružství začíná…
Jen ten, kdo chce ovládat jiné lidi, se má chovat rozumně, třeba farář. Plebs nemusí, když mu není dáno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2018 09:34
Předmět: Re: JAK

Já vám předmět tématu měnit nechtěl. Myslel jsem si, že se vztahuji k vaší otázce. A nevadí mi, pokud myslíte jinak než my, pokud budeme dodržovat aspoň pravidla logiky. - A co do interpretace toho příběhu a té zápletky vám nic nenutím. Znám její liberální výklad, že ta neposlušnost byla pro člověka dobrá, že se mu otevřel nekonečný prostor svobody. A jen jsem se doptával, jestli rozumíme interpretaci biblické, která říká, že překročení této meze stanovené Bohem bylo a je pro člověka škodlivé až zničující. Ptám se tak, doufám, v linii KOmenského: "aby se člověk rozumně ovládat chtěl, mohl a uměl."
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 26. 03. 2018 23:42
Předmět: Re: JAKO ÁMOS

Kéž bychom my i naše církev ČCE měli Ámosovu moudrost.
Od: Anonym: terpelka---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 14. 04. 2018 20:11
Předmět: Re: JAKO ÁMOS

Martin Janča napsal(a):
 Kéž bychom my i naše církev ČCE měli Ámosovu moudrost.
Bylo by dobré,seznámit se s učitelem národů i z druhé strany,většina okolních států i když tam převládá protestantská většina to ve svých pedagogiských vědách zdůrazňuje:
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 15. 04. 2018 15:50
Předmět: Re: JAKO ÁMOS

To je známé. Ovšem v době, kdy se v rozeštvané Evropě začali katolíci s evangelíky usmiřovat, aby se mohli společně vrhnout na islámské Osmany, tlačící se masově do Evropy přes Balkán, přišel i pod vlivem svých proroků Komenský s geniální myšlenkou, že Turci jsou chtiví čistého, reformovaného evangelia. Nechal jim ho přeložit do turečtiny a poslal jim s ním naproti vítače. Ti pravda měli co dělat, aby zachránili holé životy, neboť Turci žíhnili víc po krvi než po evangeliu, přece by některým tam u Vás kousek té jeho moudrosti přišel vhod. :-)
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 26. 08. 2018 20:57
Předmět: Re: JAKO ÁMOS

měl byste mít přednášky pro plebs, já bych chodila.
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 26. 08. 2018 20:56
Předmět: hřivny podobenství

dotaz pro zasvěcené: Ten pán tvrdý a …, co sklízí, kde nezasel je kdo? ježíš? to se mi nějak nezdá. dík
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 08. 2018 21:13
Předmět: Re: hřivny podobenství

v podobenství se nekonstatuje, že "pán je tvrdý a že sklízí, co nezasel". To o něm říká (jen) jeho služebník, nevěrný služebník. Tak to často služebníkům připadá, když mají být poslušni, že jejich pán je tvrdý a požaduje něco, na co nemá nárok. Je to vlastně u služebníka pochopitelná výmluva pro vlastní neposlušnost. - Proto si myslím, že zůstává přijatelné, že v podobenství je Pánem Ježíš.
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 26. 08. 2018 21:38
Předmět: Re: hřivny podobenství

aha,dík. to jsem se neměla sázet. a co myslí ten služebník slovy, že ježíš sklízí, kde nezasel? a na konci se docela obořil na toho chudáka, to jsem myslela, že by měl chápat, že ne všechno se povede. jsem teda rozčarovaná.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 08. 2018 21:51
Předmět: Re: hřivny podobenství

tomu "sklízíš, kde jsi nezasel" bych rozuměl, ale to je teď jen můj pokus o porozumění, že nám připadá, že Bůh/Ježíš po nás chce výkony, ke kterým nám nedal předpoklady. (Např.: jak po nás může chtít lásku k bližním, když jsme v dětství sami lásku nezakoušeli?) - A že jste rozčarovaná z tvrdosti Ježíšovy řeči, to vám rozzmlouvat nebudu, jo, Ježíš často mluví v evangeliu tvrdě. A snad i toto má dobrý účel, bylo by to na delší uvažování…
Od: Anonym: locika---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 08. 2018 12:58
Předmět: Re: hřivny podobenství

Ježíš byl žid a ti by to podobenství trochu víc domysleli, ne tento polotovar. Vůbec se neptá jak hřivny rozmnožil, co když někoho v tom procesu hromadění někoho okradl (pravěpodobnost je převelmi vysoká. cílem podobenství je poukázat na lenost? proč nezvolil třeba podobenství o včele? to by bylo míň kontroversní. hřivny jsou předpokládám peníze. myslím, že ten "pán" prostě není Ježíš, ale podnikatel, obchodník zaměřený jednostranně na zisk, tohle by fakt charakter ježíše totálně diskreditovalo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 08. 2018 16:14
Předmět: Re: hřivny podobenství

myslím 1. že nemusíme podobenství domýšlet, ono nechce říct všechno, být úplným podobenstvím světa, dokoce se říká, že každé podobenství chce říct jen jednu hlavní věc, a tohle říká prostě, že máme se svými obdarováními zacházet aktivně; 2. tohle podobenství diskredituje co? možná naši představu, kterou o Ježíši máme. A odkud jsme si ji tedy vyvořili, když ne z evangelia samotného? Neměli bychom nejdříve pozorně číst evangelium a odtud si skládat Ježíšův charakter? Třeba nám vyjde obraz Ježíše mnohokrát drsného - a není to jeho záměr třeba v tomto podobenství říct takto důrazně a natvrdo, že nemáme a nesmíme své hřivny zakopat?
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 27. 08. 2018 22:31
Předmět: Re: hřivny podobenství

mně se právě líbí hlavně ten rozdíl svěřit a darovat. jinak bych si přála, aby to byla větší šifra než takhle prvoplánově vymyslet scénář na téma "koukej makat nebo uvidíš".
dík za osvětu
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 08. 2018 08:52
Předmět: Re: hřivny podobenství

Ta zvěst zní: "byly ti svěřeny hřivny, máš s nimi dobře naložit". Pokub byste v životě někdy zažívala pocit marnosti a nesmyslnosti, třeba byste v takový čas byla vděčnější za pravdu takto přímočarou (prvoplánovou) a nezašifrovanou.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 31. 08. 2018 11:57
Předmět: Bibli číst nebo o ní číst?

Můj dotaz: dává bible knihám třeba ten Zločin a trest nebo malý princ nebo střec a moře aj. větší dimenzi nebo je bible jen kniha pro bublinu a pro pochopení všeho stačej vlastní a načtené zkušenosti?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 08. 2018 12:11
Předmět: Re: Bibli číst nebo o ní číst?

Nedivím se, že v tom seznamu Bible není, a ani bych ji tam netlačil. Ale myslím si, že přečíst a znát evangelium (jako knihu) dodnes k výbavě evropského člověka patří téměř nutně, že bez jeho znalosti je mysl chudší a méně i rozumí ostatním kulturním věcem kolem sebe. A mnohé další knihy (i ty jak se blbě říká "kultovní",) jsou byť nevyřčeným rozhovorem s evangeliem. Možná to platí o všech těch třech, které jste tady jmenovala jako příklad.
Od: Anonym: locika---.jirivana.net )
Kdy: 31. 08. 2018 12:45
Předmět: Re: Bibli číst nebo o ní číst?

jak se liší chápání aktu zločinu a trestu člka s vírou a bez? bible asi roli nehraje, spíš věřit tomu, co je v ní, že je pravda. budu si ještě přemýšlet sama o tom až nálada.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 08. 2018 15:21
Předmět: Re: Bibli číst nebo o ní číst?

Ano, věřit tomu, že co je v Bibli, je pravda. Ale myslel jsem to asi mnohem základněji než vy. Biblické smyšlení je součástí vzduchu, který dýcháme. Už to, že tedy např. vražda je vnímána jako "zločin" (zlý čin) není vůbec samozřejmé. A že zločin má být "potrestán" není samozřejmé. atd.