Téma: Rodina

Od: Anonym: jedna paní--- )
Kdy: 06. 01. 2018 07:02
Předmět: Rodina

Navigace: link | přehled | fórum
Jaký model rodiny je podle ČCE správný? Jak má vypadat, jak fungovat? A jaké postavení v ní má žena a jaké muž? Jde o vztah rovnoprávný v moderním slova smyslu, nebo je muž hlavou rodiny v biblickém smyslu?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 01. 2018 11:16
Předmět: Re: Rodina

zkuste si přečíst nap. dokument, ostatně také tu nedávno široce diskutovaný https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2014/S524/um/TISK_25_Manzelstvi_rodinaajejich__uskali.pdf
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 06. 01. 2018 17:54
Předmět: Re: Rodina

obávám se, že naše čce už neví, co to ta rodina je. přesněji, že pro čce není jednotný názor na definici rodiny, všechny definice jsou "správné", LGBTQPXYZ
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 01. 2018 18:18
Předmět: Re: Rodina

tahle dojmologie je vaším argumentem do diskuse?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 14:35
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Kdysi se zde diskutovalo o tom, zda ČCE schvaluje život na psí knížku. Prý názor jednoho faráře zveřejněný v církevním tisku není směrodatný. Tedy příklad z praxe - přímo paní Farářka v Šumperku si vesele žila na psí knížku s jedním mužem, a to s potvrzením staršovstva. (Jo a paní farářka dělá také homosexuální "svatby".)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 15:58
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Co je v tom článku napsáno přesně: ti dva spolu žili ve farním bytě, byli zasnoubeni, svatbu plánovali v dohledné době, dítě ještě ne. "Žít na psí knížku" znamená "(o muži a ženě) bydlet na jedné společné adrese a intimně spolu žít, příp. i mít potomky, bez uzavření sňatku." Jak víte, že žili "na psí knížku"? Je to z vaší strany pomluva. - Šumperské staršovstvo dobře znám. Nejsou to lidé mravně lhostejní. Měřeno způsobem, jak píšete, vás co do morálky vysoce převyšují.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 17:21
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Evangelická fara není klášter kartuziánů, naivní pane Vráno. Že tam žili jako eunuchové, to by nenamluvili ani mojí 94 leté babičce. A vy byste měl být šokován. Farářka si nastěhuje na faru borca, staršovstvo to schválí, vlastně jo, přece jednají v souladu s příslušným dokumentem Synodní rady.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 17:36
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Pokud jste z řádu těch, kdo by lidem rádi nakukovali do ložnic, a píšete v tom smyslu anonymní pomluvy, pak tím prokazujete jediné - že vy jste nemrava určitě.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 17:42
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Ok, položím otázku. Je v pořádku, aby si farářka nastěhovala do bytu chlapa?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 17:59
Předmět: ČCE a život na psí knížku

OK, a můžete upřesnit, v čem vidíte problém?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 18:11
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

První jsem se ptal já. Odpověděl byste mi na to?
Je (podle Vás) v pořádku, aby si farářka nastěhovala do bytu chlapa?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 18:47
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Odpovím obecně, protože tady nevíme, jak staršovstvo rozhodovalo. Myslím, že takové staršovstvo má hledět na lidi spíše nadějně než podezíravě. V právu se tomu říká presumpce neviny. A máme mít k druhým úctu a nevidět v druhých darebáka. A tihle dva už byli zasnoubeni… Jančo, proč vám to vůbec píšu? Můžete to vůbec pochopit? Působíte na mě jako zabedněný moralista, který řeší druhé, aby nemusel řešit sebe. - Proč jste vůbec vyšťáral nějaký článek z roku 2012? Nedivil bych se, kdybyste HD tajně obdivoval…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 19:06
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Co to je za argument, že "tihle dva už byli zasnoubeni…"? Tihle dva byli TEPRVE zasnoubeni! Dívate se na vztah muže a ženy jak nějakej Špidlík. Copak jste nikdy nebyl zamilovanej do ženské? A co má teprve dělat borec, co si nabrnkne takovou modelku, jako je paní farářka HD? A vůbec, i kdyby na sebe po večerech jenom zírali při svíČCE a stříhali metr na svatební noc… Nepůsobí to přece jenom v očích křesťanů pohoršení?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 20:03
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Upřímně, já s tím problém nemám. Jsem přesvědčen, že větším pohoršením je moralizování jako to vaše. "Pohoršení" je to, co někoho "udělá horším". Pokusím se vysvětlit, proč považuji za pohoršení vaše moralizování. Dělá nás horšími tím způsobem, že nás učí pohlížet na ty druhé apriorně podezíravě, a že by dokonce chtělo nahlížet lidem do ložnic. Brr. - Řekněte mi, v čem je pohoršením to, jak se žilo na šumperské faře.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 20:28
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 …Řekněte mi, v čem je pohoršením to, jak se žilo na šumperské faře.
Dnešní Českobratrské církvi evangelické samozřejmě v ničem, pane Vrána. Ale v dobách našich dědů se za takové věci vylučovalo ze sboru. A téměř ve všech církvích ostatních se taková věc neschvaluje dodnes.
Argumentace křesťanských liberálů je vždy stejná. Jako by se domluvili. Když někdo ukáže na chybu v církvi, je vmanipulován do pozice, že sám je hříšník, tak ať mlčí a stará se o sebe. A pokud se dotyčný nedá, debata se stočí na nekonečné vysvětlování pojmů nebo kladení doplňujících otázek.
Je škoda, že jste se k těmto metodám přidal i vy, otče Vráno. A to má ta naše ČCE plnou "hubu" Husa a jeho "pravdy". Jistě, ČCE by Husa nevydala k upálení, ona by ho pouze odporoučela, ať raději zpytuje sám sebe. A to Hus si ve svých kritikách neviděl do "huby" daleko víc, než Janča. (Možná nejste dnes ve formě kvůli tomu zdanění restitucí, jsme jenom lidé, každý je někdy rozhozený.)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 21:04
Předmět: ČCE a život na psí knížku

OK. Takže vám argumenty došly. Nebo jste vlastně ani žádné neměl. Jen pomluvu, nic víc.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 21:19
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Pro nevhodnost života na hromádce v církvi argument skutečně nemám, a to dokonce ani ten biblický. Hlásím se pouze k tradici církve a společenským hodnotám, prověřeným tisíciletími, kterých si vážím. Štve mne, když se jich církev zříká a myslím si, že se jí to "vrátí".
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 21:27
Předmět: ČCE a život na psí knížku

A jakou máte motivaci říkat, že se na šumperské faře "žilo na hromádce"? Když to nemůžete nijak doložit? Je to jen vaše domýšlení, zlovolné domýšlení.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 21:49
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

Dyť se k tomu paní farářka sama přiznala v rozhovoru. Jinak bych o tom nevěděl, neznám ji.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 21:57
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Ne, tohle neříkala. Na počátku tohoto vlákna jsem vypsal, co přesně - podle zápisu té novinářky - říkala, a srovnal to s vaší interpretací, že prý "život na hromádce". Ta je lživá. Mluvit pravdu - to je taky docela silná tradice v dějinách církve, nemyslíte? Když se tak rád odvoláváte k Husovi, jeden z jeho nejznámějších výroků přece zní: "Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu…"
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 22:06
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

Mluvit pravdu znamená také neslovíčkařit. Farářka jasně řekla, že žije s "přítelem" ve společným bytě na faře a nejsou přitom manželé.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 01. 2019 22:21
Předmět: ČCE a život na psí knížku

"Neslovíčkařit" u vás znamená, že "na nějakém slovu nezáleží"? Tak u mně záleží. Tím spíše, když by mělo někomu ublížit. Jste marnej. Howgh.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 01. 2019 22:30
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

Toto by vás mohlo zajímat, pokud vaše vědomosti nepřesahují Wikipedii.
Měl byste se mi omluvit, pane Vrána. Stále věřím ve vaši poctivost. Dobrou noc.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 01. 2019 05:52
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Já jsem na počátku citoval DEFINICI z wikislovníku, heslo "žít spolu na psí knížku" ("(o muži a ženě) bydlet na jedné společné adrese A INTIMNĚ spolu žít, příp. i mít potomky, bez uzavření sňatku.) To, co citujete vy, je seřazení pár frází podobných, některé z nich by se daly použít i pro popis života děti na dětském táboře.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 24. 01. 2019 12:05
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

rozhovor jsem si přečetl a vůbec mne nepřekvapuje, protože znám Bibli. Kdybyjste ji znali i vy faráři, věděli byjste že vaše odpadnutí je předpovězeno. Na konci času se velmi rozmůže nepravost a Kristova nevěsta se stane nevěstkou, která nepozná dobro od zla, pravici a levici, zrno musí růst spolu s koukolem, než bude přečištěno ohněm na mlatu. Odvraťte se proto od zla a čiňte pokání, dokud je čas!
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 01. 2019 22:21
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Příteli Evangelíku, souhlasím s tebou, ale nepiš takovým sektářským dialektem. Vyhýbej se také biblickému fundamentalismu, ten k evangelickému křesťanovi nepatří.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 26. 01. 2019 16:08
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

píšu jen co je v Bibli o odpadnutí církve které je předpověděno.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 24. 01. 2019 18:09
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Pro nevhodnost života na hromádce v církvi argument skutečně nemám, a to  dokonce ani ten biblický. Hlásím se pouze k tradici církve a společenským  hodnotám, prověřeným tisíciletími, kterých si vážím. Štve mne, když se jich  církev zříká a myslím si, že se jí to "vrátí".
Závidíte paní farářce sex, protože vy jste si dosud ani neškrtnul a tak moralizujete.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 01. 2019 22:28
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Jak mohu závidět něco, když nevím, jaké to je? Mne žádnej sex nezajímá a kdyby mi moje dívka (kdybych ji měl) řekla, že chce jenom tak se mnou bydlet na opičí dohodu a že neplánuje děti, tak bych ji poslal do háje. Nezajímá mne, jak dívka vypadá, ale jak je krásné její srdce!
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 25. 01. 2019 17:42
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Jak mohu závidět něco, když nevím, jaké to je? Mne žádnej sex nezajímá a  kdyby mi moje dívka (kdybych ji měl) řekla, že chce jenom tak se mnou bydlet  na opičí dohodu a že neplánuje děti, tak bych ji poslal do háje. Nezajímá  mne, jak dívka vypadá, ale jak je krásné její srdce!
No právě, jste zakomplexovaný panic. Ani obluda s krásným srdcem o vás nestojí. A řeknu vám proč. Protože, co slovo, to fanatická blbina.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 01. 2019 19:03
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Všichni se mi tady vysmívají, a to za pravdu, jako mistru Janovi. Dám si inzerát na nějakou normální seznamku, né tady na ten evangnet. Uvidíme.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 26. 01. 2019 16:17
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Všichni se mi tady vysmívají, a to za pravdu, jako mistru Janovi. Dám si  inzerát na nějakou normální seznamku, né tady na ten evangnet. Uvidíme.
A nejsi tak trochu namyšlený, že se srovnáváš s mistrem Janem? Nediv se, že si tu pak z tebe děláme legraci.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 26. 01. 2019 21:16
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Taky mi to tak přijde, že si ze mne dělá pan Vrána srandu. Nechci věřit, že je to tak neurvalý diskutník. Znám ho dlouho. O Husovi vy nic nevíte.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 27. 01. 2019 12:37
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Taky mi to tak přijde, že si ze mne dělá pan Vrána srandu. Nechci věřit, že  je to tak neurvalý diskutník. Znám ho dlouho. O Husovi vy nic nevíte.
Kolik ti je, že pořád nemáš holku? Jestli se ale budeš chovat jako blázen, tak pokud holku vůbec najdeš, tak leda v blázinci. Tam bys mít úspěch mohl.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 27. 01. 2019 13:42
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

martin pise pravdu o čce která je davno odpadlá ,,kazdi to vidi….
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 27. 01. 2019 17:21
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Velký pes napsal(a):
 martin pise pravdu o čce která je davno odpadlá ,,kazdi to vidi….
ámen
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 01. 2019 18:59
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Holku si najdu, ne v blázinci, ale v jiné církvi, do které pak přestoupím, protože v ČCE se nedá vydržet, již v ní nespatřuji křesťanské hodnoty. A vy homosexuálové se do ní můžete sestěhovat.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 28. 01. 2019 14:37
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Holku si najdu, ne v blázinci, ale v jiné církvi, do které pak přestoupím,  protože v ČCE se nedá vydržet, již v ní nespatřuji křesťanské hodnoty. A vy  homosexuálové se do ní můžete sestěhovat.
Tak se dej k Jehovistům. Ti je netolerují.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 29. 01. 2019 16:31
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

praktikování homosexuality a nemanželské soužití nedovoluje oficiálně žádná církev nebo sekta, vyjma CČE.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 29. 01. 2019 23:24
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Holku si najdu, ne v blázinci, ale v jiné církvi, do které pak přestoupím,  protože v ČCE se nedá vydržet, již v ní nespatřuji křesťanské hodnoty. A vy  homosexuálové se do ní můžete sestěhovat.
A je opravdu pro tebe tak nevyhnutelně nutné, abys byl v nějaké církvi?
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 29. 01. 2019 23:23
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Jak mohu závidět něco, když nevím, jaké to je? Mne žádnej sex nezajímá a  kdyby mi moje dívka (kdybych ji měl) řekla, že chce jenom tak se mnou bydlet  na opičí dohodu a že neplánuje děti, tak bych ji poslal do háje. Nezajímá  mne, jak dívka vypadá, ale jak je krásné její srdce!
Někdy to zkus, sex je fajn. :-)
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 01. 02. 2019 14:12
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

není na tom nic fajn, snižuje člověka na roveň zvířete. Sex je přijatelný jen pro zplození potomka, to ale v homosexualitě nelze.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 02. 2019 16:39
Předmět: ČCE a život na psí knížku

"Jeden evangelíku", rozumím tomu dobře, že tvrdíte, že "sex snižuje člověka na roveň zvířete"? -Pokud ano, kandidujete na "úlet roku", a váš nick by byl drzost nad mraky, a k vašemu týden starému tvrzení, že znáte Bibli, bych vám doporučil, abyste ji taky někdy otevřel.
Od: Anonym: A.R. <> ( 82.202.112.--- )
Kdy: 01. 02. 2019 18:05
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

jeden evangelík napsal(a):
 není na tom nic fajn, snižuje člověka na roveň zvířete. Sex je přijatelný  jen pro zplození potomka, to ale v homosexualitě nelze.
Ale je. Že se ti to nelíbí, je hlavně tvůj problém. Když i heterosexuálové používají sex jako záležitost odreagovací, můžou to dělat i homosexuálové. A svým příspěvkem ses snížil na úroveň primitiva.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 01. 02. 2019 18:45
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

jeden evangelík napsal(a):
 není na tom nic fajn, snižuje člověka na roveň zvířete. Sex je přijatelný  jen pro zplození potomka, to ale v homosexualitě nelze.
Řada párů, a to i evangelických, je neplodných. Znamená to, že neplodný pár spolu nesmí mít sex? A pokud plodný pár plánuje dvě děti, tak je přípustný sex jen dvakrát za manželství?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 02. 2019 20:14
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Morální teologie katolické církve (ČCE svoji nemá, proto se inspirujme u bratrů z naší původní církve) předkládá dva cíle sexuality (pochopitelně v manželství): cíl plodivý a cíl spojivý (na upevňování manželského pouta). Myslím, že tato verze by mohla být pro nás evangelíky přijatelná, pochopitelně nelze tyto dva cíle úmyslně oddělit, například použitím antikoncepcních metod (ale tak to učili i zakladatelé protestantismu - v tom je Evangelík pravověrný).
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 01. 02. 2019 21:34
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Morální teologie katolické církve (ČCE svoji nemá, proto se inspirujme u  bratrů z naší původní církve) předkládá dva cíle sexuality (pochopitelně v  manželství): cíl plodivý a cíl spojivý (na upevňování manželského pouta).  Myslím, že tato verze by mohla být pro nás evangelíky přijatelná,  pochopitelně nelze tyto dva cíle úmyslně oddělit, například použitím  antikoncepcních metod (ale tak to učili i zakladatelé protestantismu - v tom  je Evangelík pravověrný).
Pravověrný Martine, ptám se, kolik chceš mít dětí? Dvě? V tom případě můžeš jen dvakrát. Pokud s tím máš problém, přesvědč sám sebe, že chceš mít dětí milion.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 02. 2019 21:37
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Dětí bych chtěl mít víc. Babička je nejstarší z 11 sourozenců. To je asi moc, ale tak polovinu bych asi chtěl určitě mít.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 02. 02. 2019 13:30
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

kdybyjste znali Bibli, věděli byjste, co říká o sexualitě. Čtěte Bibli a dozvíte se to.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 02. 2019 15:11
Předmět: ČCE a život na psí knížku

Odvážím se říct, že trochu Bbli znám. Ale vůbec netuším, co naznačujete, že Bible nebere sexualitu vážně. Vy se tady tváříte jako chytrej, a děláte z nás blbce. Než napíšete něco konkrétního, odvážím se tvrdit, že blbec jste vy.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 02. 02. 2019 18:39
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

znáte jí málo
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 02. 02. 2019 19:51
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Martin Janča napsal(a):
 Dětí bych chtěl mít víc. Babička je nejstarší z 11 sourozenců. To je asi  moc, ale tak polovinu bych asi chtěl určitě mít.
Tak jestli chcete 6 dětí, tak bude sex 6x, pak bude celibátní manželství.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 03. 02. 2019 14:06
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Nesouhlasim s vašímí názori detí já mám 6 a a mněl sem stik o omoho víc krát,,jeto normální věc po svadbě ,ochrani nepoušívám ..
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 03. 02. 2019 18:11
Předmět: Re: ČCE schvaluje život na psí knížku

Protože už se tady zase cenzuruje jako na České televizi, tak tedy nechávám panu Vránovi poslední slovo. Mám vás rád, pane Vrána, ale styďte se. 😣
Velkej Pse, nou koment. ☹
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 02. 2019 10:06
Předmět: (ne)diskuse

Jančo, dobře, trochu jste pojmenoval své emoce. Povím o těch svých. Nedovedu vás brát vážně v těch pozitivních ani v těch negativních. Jste cosi jako přelud. Já tady nesu svou kůži na trh, za vším tím, co napíšu, si stojím jako konkrétní člověk. Zatímco vy tady můžete napsat téměř cokoliv. Takže vaše názory i emoce beru na půl plynu. Vy trollové děláte slova nevážnými až lhostejnými.