Diskuze k článku: Pod obojí. Teologické úvahy k vysluhování Večeře Páně v ČCE 2020

Prožili jsme několik postních a velikonočních týdnů eucharistického půstu. Otevření kostelů a blížící se Svatodušní svátky nás staví před otázku, jak máme dále vysluhovat Večeři Páně. Pandemií koronaviru pro nás nastala nová historická situace, která může změnit budoucí podobu této svátosti na měsíce, na roky, na desetiletí. Kristova církev není vázána na tradiční formy, pro svá rozhodování však musí – při všem zohlednění praktické proveditelnosti a pastýřských aspektů – uvádět především teologická kritéria.

Téma: diskuze k formě vysluhování Večeře Páně

Od: Anonym: Radovan Rosický <> ( --- )
Kdy: 12. 05. 2020 10:28
Předmět: diskuze k formě vysluhování Večeře Páně

Navigace: link | přehled | fórum
Osobně mám za to po zkušenosti ze dvou předchozích sborů, že se postupně v mnoha sborech přechází k formě velký kalich (kalichy)+ varianta malé kalíšky. Zpravidla k této formě vedla staršovstva těchto sborů vždy právě otázka svobody při volbě ze zdravotního hlediska(necítím se po nemoci ještě zdráv apod.) Myslím, že v nynější situaci je to ještě evidentnější. Myslím, že tato praxe by měla být ponechána. Myslím, že mnoho lidí po pandemii bude po nějakou dobu přijímat z malých kalíšků, a později se někteří vrátí k přijímání ze společného kalicha. Stálo by za zvážení (ponecháno na jednotl. staršovstvech) aby třeba na přechodnou dobu (např. ještě přes prázdniny (2 - 3 měsíce), usnesla, že se bude ze zdrav. důvodů přijímat pouze individuálně z malých kalíšků.PS: dnes už existují i docela pěkné sety - tácy do kterých se dají malé plastové kalíšky vložit aniž by hrozilo jejich převrhnutí) R. Rosický ČCE Roudnice n/L
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 12. 05. 2020 10:49
Předmět: Re: diskuze k formě vysluhování Večeře Páně

Nahradíme kalich kalíšky. Abychom si uchovali možnost přijímat i v době nákazy. Ale co z té slavnosti zůstává? Zůstává stejné víno, které se do kalíšků rozlilo, ne však stejný kalich. Ježíšův pokyn zní: "Pijte z toho kalicha všichni." Ten jeden kalich tady znázorňuje sdílení jednoho osudu. S Ježíšem a spolu s bratry a sestrami. - Někdy kritizujeme římské katolíky, že oni to Ježíšovo slovo neberou vážně, když vysluhují jen hostie, pod jednou způsobou. Neznevažujeme my to Ježíšovo slovo zase svými výmysly? - Radku, trochu provokuji, ale otázka to je.