Diskuze k článku: Změna je život - i v názvu časopisu pro mládež?

Na poslední poradě zástupců mládeže ze seniorátů v Brně byla formou petice zveřejněna výzva k hledání nového názvu evangelického časopisu pro mládež. Jak se má Bratrstvo jmenovat? Můžete sdělit svůj názor.

Téma: Změna je život

Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.etf.cuni.cz )
Kdy: 12. 04. 2007 17:48
Předmět: Změna je život

Navigace: link | přehled | fórum
Nejprve je třeba si nejprve uvědomit, čeho chceme změnou jména dosáhnout. Za chvályhodnou snahu bych pokládal jak to, kdyby Bratrstvo bylo více čteno mezi evangelickou mládeží, tak také kdyby proniklo ven z našich kruhů. K větší čitelnosti v našich kruzích by přispěla propagace těmi, kteří mají na evangelickou mládež vliv - tedy faráři a těmi mládežníky, kteří Bratrstvo čtou a líbí se jim. K propagaci by například mohlo patřit, kdyby sbor předplatil Bratrstvo jako dar konfirmandům ke konfirmaci (ovšem Bratrstvo by pak muselo mít takovou podobu, aby konfirmíky zaujalo…). Kdyby se Bratrstvo mělo šířit mimo okruh dosavadních čtenářů, šlo by to například ve spolupráci se spřátelenými knihkupci, kteří by ho prodávali (podílím se takto například na šíření Zpravodaje společnosti křesťanů a Židů, které dodáváme asi do pětadvaceti knihkupectví). K tomu by ovšem bylo třeba si ujasnit, pro které čtenáře má být Bratrstvo určeno. Zdá se mi, že v současnosti jsou to evangeličtí vysokoškoláci - a ti představují na evangelických mládežích spíše menšinu. Měli by to být tedy spíše mladší evangeličtí mládežníci? Nebo vůbec mladí křesťanští lidé bez ohledu na konfesi? Intelektuálové, nebo i potenciální čtenáři Dívky, Bravíčka a podobných časopisů? Sám jako evangelický farář bych se ovšem přimlouval za to, aby Bratrstvo zůstalo konfesně jednoznačně evangelickým časopisem, snad jen více zábavným a určeným i pro mladší čtenáře. Uvítal bych například dobrý komiks a humorné povídky, klidně přeložené z nějakého jazyka, v němž kvete kostelní humor více, než u nás! Co se týká jména, Bratrstvo jich za svůj dlouhý a přerušovaný život mělo už více - začínalo jako "Šťastné mládí", asi po třech letech se teprve stalo Bratrstvem. Když bylo ke konci vlády komunistů znovu povoleno, nesmělo se ovšem jmenovat Bratrstvo, a tak asi dvě čísla vyšla pod jménem "Cesta víry". Otázka, jak se má časopis jmenovat, se řešila tuším již v roce 1968, kdy došlo několik návrhů. Na jejich konkrétní znění si vzpomínám již mlhavě - snad to bylo "Krit-Krist", "Sesterstvo" a "Bratrství". Naštěstí žádný z nich nebyl vybrán. Za jakých okolností by mělo dojít ke změně? Měli by o případném návrhu hlasovat všichni čtenáři? Aby to pak nedopadlo jako v povídce Šaloma Alejchema, kdy Časopis Cylindr řešil, zda se nepřejmenuje na Buřinka - a nakonec zveřejnil odpověď: "600 našich čtenářů napsalo, že by raději četli Buřinku. Vzhledem k tomu, že náš časopis má náklad 20.000 výtisků, předpokládáme, že zbývajících 19.400 čtenářů si přejí zachování Cylindru a stávající jméno si tudíž ponecháme." K tomu, aby vzal člověk časopis do ruky, ho ostatně více než jméno láká layout - tedy vzhled (i titulní stránky). V tom myslím Bratrstvo udělalo velké změny. Zda si pak člověk časopis přečte, záleží na obsahu i čtivosti jednotlivých příspěvků. Domnívám se tedy, že samotná změna názvu totiž nové čtenáře nepřitáhne. Bratrstvu i jeho redakční radě přeji dlouhý život a zanícené čtenáře!!
Od: Uživatel Evangnetu Vojtěch Máca <>
Kdy: 14. 04. 2007 16:38
Předmět: Re: Změna je život

Zajula mě Tvá úvaha nad tím, kdo by měl časopis psát(faráři a mládežníci, kteří Bratrstvo čtou) Několikrát jsem se s lidmi o tom bavil. Ač během 2-3 let udělalo Bratrstvo v lecčem porkok, stále se mi zdá býti "Pragocentrickým". Slyšel jsem o sborech, kde je z těchto důvodů zavrhováno. Což mi přijde škoda. Sám nevím jak to udělat, ale byl bych rád, kdyby mělo, jak píšeš dále, větší přesah.
Od: Anonym: Miki Erdinger <> ( 82.119.250.--- )
Kdy: 17. 04. 2007 14:47
Předmět: Re: Změna je život

Problém pragocentrismu časopisů, které vydávají "strešní jednotky" regionálních sdružení (ať jde o církve či občasnká sdružení) je velmi jednoduchý. Každy podobný časopis má mnohdy problém s nedostatkem příspěvků. Maily a urgence napříč republikou nezabírají a tak je třeba působit osobně. A koho nejčastěji potkáte na chodbách, chodnících, sborech a kostelích blízko redakce? Pražáky. A proto pak vycházejí mnohé články od pražských autorů. Řešení tedy není možně shora, ale od lidí z regionů. Dokud oni sami nebudou do časopisů (v tomto případě do Bratrstva) přispívat, nikdy si nepřečtu nic a své akci či o svém regionu.