Diskuze k: Zápisek blogu: Dopis mamince

Dopis mamince ohledem mého návratu do kostelních lavic..

Téma: Milý synu...

Od: Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
Kdy: 18. 01. 2011 00:37
Předmět: Milý synu...

Navigace: link | přehled | fórum
Milý synu, chtěla bych ti také nejprve říct, že tě mám velmi ráda. Nad tvou výchovou a vedení k Bohu mám ovšem osobně veliké pochybnosti. Snažila jsem se, ale sám víš, jaké to nakonec bylo, jak to probíhalo a nemusím ti snad znovu říkat, že určitá období ve mne vyvolávala zklamání a pochybnosti. Tvé odloučení od společenství Páně jsem vždy nesla jako osobní selhání ve tvé výchově k víře. Do společenství Páně nás přece vede Kristus a ne ženská. Asi jsem ve tvé výchově i příkladu k tobě udělala mnoho chyb. Vždycky jsem věřila, že k Bohu nás přivede živé slovo Boží a víra sdílená s bližními - možná z toho něco teď poznáváš, to mne naplňuje nadějí - rozhodně ne namemorované texty křesťanské tradice. Snad je to tím, že by sis měl z oka vytáhnout trám, nikoli třísku (což o mne platí taktéž).
Ale závěrem chci napsat, že jsem velice ráda, že tě milost Boží zve k sobě (jako každého) a že toto její pozvání slyšíš a uvažuješ o něm a snažíš se ho žít. Věřím, že to je dobrá cesta.
S láskou, Tvá matka.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 18. 01. 2011 12:58
Předmět: Dobře ty...

…matko… :-)
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 18. 01. 2011 19:00
Předmět: Milá matko...

Jsem ti vděčný za tvá slova, za jejich intelektuální hloubku. Jenže … trochu mě ta hloubka zarazila. Jako bych už to někdy, někde četl. Možná v Kostnických jiskrách či Českém bratru. Neber, prosím, tuto mou odpověď jako nějakou ironii. Prostě jsem se rozhodl žít "po svém". Hledám … a snad i naleznu. Kdysi jsem četl jeden text o předurčení od Karla Bartha. Psal tam, že předurčení nemůžeme brát jako nějakou církevní architekturu, ale jako cestu. Milá matko, dovol mi nalézt "mou cestu" ke víře a nech mě po ní jít…