Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: teolog agnostikem

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 08. 2017 19:07
Předmět: Re: teolog agnostikem

Naopak, Čestmíre, já jsem se poučil od Tebe. Vlastně mi teď připadá, že jsi sem pojem gnóze vnesl užitečně. Opravil bych sám sebe, že Ježíš byl agnostikem ve starověkém smyslu, že neměl ani DUCHOVNÍ poznání o některých věcech, že je nechal v kompetenci Boží čas konce, smysl svého utrpení apod.). - O agnózi ROZUMOVÉ, tedy té, kterou pak pojmenovává pojem novověký, také mluví: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.", ale takovým agnostikem on sám není.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód