Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: teolog agnostikem

Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 14. 08. 2017 13:12
Předmět: Re: teolog agnostikem

Vážený pane spirituále, když nechcete rozumět tomu, že filosofický pojem "agnosticismus" nemá v Bibli co dělat, zkusím to asi takto:
Když apoštol Pavel hovoří v 1Kor. 13:8n o částečném poznání, tak nutným předpokladem jeho tvrzení je víra v Boha jako absolutně nadřazenou Inteligenci, který se k nám v Kristu sklání - tudíž o jakýkoli agnosticismus zde jít ani nemůže! Agnosticismus náleží debatám filosofickým, přírodovědným i nevěrecky teologickým - nikoli však debatám biblickým.
***
Krátce odbočím:
Bible a filosofie jsou entity nemající ani jeden společný bod, přičemž Bible, jako slovo Boží je nadřazeno filosofii, jako moudrosti lidské.
Apoštol Pavel praví:
Kol. 2:8 "Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filosofii - prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista." (SP)
Náš bratr v Kristu Blaise Pascal v Pensées praví: "+ Rok milosti 1654 Oheň. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův - NE FILOSOFŮ A UČENCŮ. Jistota. Jistota. Cit. Radost. Mír. Bůh Ježíše Krista."
***
Vy jste však, pane spirituále, agnosticismus jako čistě lidský výmysl - ("I Ježíš, ve své víře bezmezný, byl do určité míry agnostik:) - přisoudil Božímu Synu, tedy Tomu, který je jedno s Otcem (J. 10:30), Tomu, skrze něhož jsou stvořeny všechny věci na nebi i na zemi (Kol. 1:16); i Tomu, v němž jsou skryty VŠECHNY poklady moudrosti a poznání (Kol. 2:3).
Víte vůbec, vážený pane spirituále, jaké zhovadilosti (marně hledám eufemismus), jste se dopustil? Jestli vám to nedochází - dopustil jste se urážky Božího majestátu - a nemáte o tom ani tušení!!! To Jób, si na rozdíl od vás počínal moudře (Jb. 1:22) ! ab&ac

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód