Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Božie počty aneb byť duchovným vodcom kresťanov znamená životu (večnému) nebezpečné povolanie?

Od: Anonym: Rastislav---.mrp.cz )
Kdy: 24. 06. 2015 12:48
Předmět: Božie počty aneb byť duchovným vodcom kresťanov znamená životu (večnému) nebezpečné povolanie?

Mnohokrát som sa zamýšľal nad tým, ako to asi Ježiš myslel, keď povedal v Mat. 22,14.: Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Koľko je to vlastne v Božích očiach MNOHO a koľko MÁLO?
Tak som sa to teda pokúsil zistiť, počnúc Abrahámom a jeho licitáciou s Bohom ohľadom záchrany Sodomy. Skončili u čísla 10 spravodlivých. Bohu stačilo tak MÁLO, teda len 10 spravodlivých na to, aby bola zachránená Sodoma. Koľko asi mala tehdajšia Sodoma obyvateľov? To som sa presne nedozvedel ale keďže sa jednalo o mesto, dajme tomu, že ich bolo aspoň cca 1000. Keď tento pomer prenesiem do percentuálneho počtu, tak mi vychádza to MÁLO, na cca 1% spravodlivých, čo by bolo stačilo Bohu na záchranu Sodomy.
Skúsme sa preniesť o nejaké tisícročie bližšie, a to do Ježišovej doby. V tej dobe existovalo u židov, viacero náboženských skupín. Jednou z nich boli farizeji. Ich povahové vlastnosti boli tak príšerné, že Ježiš ich nazval hadmi, či plemenom vreteníc, viz. Matúš 23, 33. Svoju zrúdnosť v chovaní dovŕšili tým, že sa neváhali spojiť s inými duchovnými vodcami židov a hľadali spôsob ako Ježiša zabiť. Nakoniec, keď sa títo duchovní vodcovia židov spojili so štátnou mocou, sa im to aj podarilo. No podľa Nového zákona aj tak boli farizejovia v podstate jedinou duchovne vodcovskou skupinou židov, s ktorou Ježiš bol schopný jakž takž komunikovať. Podľa dostupných informácii, farizejov bolo cca 6000. Po niekoľko ročnom Ježišovom pohybovaní sa medzi nimi, podarilo sa Ježišovi len cca 4-roch z nich (čo som našiel v Novom zákone) presvedčiť o tom, že on je vlastne ten Mesiáš, ktorého očakávali. Keď si to dáme pomerove, je to 1 z 1500 a percentuálne vyjadreno mi vychádza to Božie MÁLO na 0,067 %.
Skúsme sa zase preniesť o 2000 rokov dopredu, teda do našej doby. Predstavme si, že by zase prišiel Ježiš. Naskýta sa mi otázka:
Na základe čoho bych mal u súčasných duchovných vodcov kresťanov predpokladať, že by v ňom boli schopní spoznať Mesiáša s podstatne väčšou pravdepodobnosťou, než tomu bolo u farizejov pred 2000 rokmi?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód