Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: evangelium

Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 26. 04. 2015 08:52
Předmět: Re: evangelium

Paní Jano, vy si myslíte, že nějaký speciální skutek nazývající se svátost funguje ex opere operato? Přisoudit vnějšímu aktu (křest, památka,…) funkci ex opere operato je falešný svod a blud nejhoršího kalibru. Pán o tom ve svém slově hovoří docela jasně. Židům 10:6, Matouš 23:23, Žalm 51:18, Matouš 2:7-8. Blud ex op.op. je starší než křesťanství, je to blud, kterým židé popouzeli Hospodina. Chlubili se zákonem, chrámem, vnějšími skutky, ale to vše byla jen vnější forma, která neměla dopad na člověka. Lukáš 18:10-14. Pán jasně ukazuje, že nejde o vnější formu, ale o obrácení, znovuzrození, následování..známý rozhovor Pána s Nikodémem… Stejné se stalo církvi v době, která již není zachycena v Písmu. Blud ex.op.op způsobil, že dnešní náboženské organizace (nechci použít slovo Církev)jsou plné neznovuzrozených lidí. Pán s vámi

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód