Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: sociální politika

Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 14. 12. 2011 12:06
Předmět: Re: sociální politika

Problémem liberalismu (jak v ekonomice, tak i v křesťanství) je jeho systémový egoismus. Plno hezkých frází o svobodě, volného trhu a odmítání intervence státu v mnoha oblastech. Problémem je, že takto pojatý koncept idey lidské společnosti je ideou, která spoléhá na dobrou vůli člověka. A nechápe, že základní funkcí státu je vymahatelnost práva pro všechny. Ne jen pro ty, kteří se dokáží zabezpečit vlastní silou. Tuto vymahatelnost je nutné zaručit zákonem. A zákon je třeba uplatňovat v praxi. A to se týká i sociálních práv, zaručených Ústavou.
Čili uplatňování sociálních práv je zaručenou ústavně a sociální a charitativní činnost církve musí být v souladu se zákony. Pokud se charitativní a diakonická zařízení církví podílejí na sociálních projektech státu a obcí, musí být také v souladu se zákonem. Tak to funguje a tak to má fungovat. V evropské reformaci se vždy řídili tím, že ze sociální záležitosti je zodpovědná světská vláda. Církev zabezpečuje příslušníky své obce. A spolupracuje se světskou obcí při charitativní činnosti.
Ale to je na jinou debatu…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód