Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Slavoj Žižek a křesťanství

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 08. 12. 2011 22:56
Předmět: Re: Slavoj Žižek a křesťanství

To by chtělo fundovanou teologickou odpověď. Což sice neumím, ale nemyslím, že by Ježíš chtěl uměle izolovat spolu související jevy - náš duchovní život a naše postoje jako příslušníka obce, pokud můžeme ovlivnit poměry v ní. Naopak, císař sice není Bůh, ale odvádět mu daně nemusí být nutně proti Bohu.
Ježíš neměl v úmyslu politickou revoluci (i když při vyhnání trhovců z chrámu neměl od ní daleko), jeho učení není pomíjivý lidský politický projekt, jeho obzor sahá až k Božímu království. Přesto říká, že toto království je již mezi námi, a tedy odlesk těchto radikálně nových poměrů by již na nás měl být patrný.
Společnost (schválně nepíšu "stát", protože co je "stát"?), která vezme ochranu lidské důstojnosti a sociální solidaritu za svůj závazek, je jen promítnutím křesťanské solidarity s bližními do politické oblasti. Jistě, nebezpečím je zbavení se osobní odpovědnosti, resp. její přenesení na jakýsi anonymní neosobní "stát", jistě, Ježíšův apel směřuje především na náš osobní život, ale "sociálně ohleduplné" politické poměry jsou toho logickým důsledkem. A pokud chceme tyto poměry vrátit zpět někam do poloviny 19. století nebo do současné Číny, která nemá žádné garantované sociální zabezpečení, dost těžko můžeme tvrdit, jak nám strašně záleží na potřebných.
Křesťanství není projektem tzv. sociálního státu, ale nemůže být ani jeho úplným popřením, nechce-li popřít samo sebe.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód