Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Opravdu živá víra?

Od: Anonym: Jiří Deštenský <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 20. 03. 2008 18:09
Předmět: Re: Opravdu živá víra?

Ano, všeho s mírou, s tím nelze než souhlasit, avšak ta míra už je věcí značně relativní a je věcí citu každého jedince. Tady se obávám žádný recept neexistuje, zde musí asi každý vidět a cítit kde jsou hranice únosnosti a přijatelnosti a kde již věci dělá medvědí službu. "Pozdější redakce mocipánů" - to bychom museli zabrousit až do prvních století n.l. počínaje rokem 313, kdy si mocní tohoto světa jasnozřivě uvědomili, že bude lépe než proti křesťanství bojovat, ho využít. Zcela přesně pochopili, že s křesťanstvím, jako oficiálním náboženstvím, se jim otevírá ohromný mocenský prostor. Že bylo původní křesťanství přetvořeno a náležitě zneužito o tom svědčí mimo jiné permanentní boj církve s herezí. Není vůbec od věci posuzovat křesťanství jak se nám dochovalo do dnešních dnů s gnosticismem. Tam lze hledat mnohé odpovědi na problémy pozdější doby. Ale to již otevíráme další velice obsáhlé téma.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód