Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 22. 04. 2020 08:38
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Figy Museum-YouTube napsal(a):
 Tak o těch parazitech, je všeobecně známo, že jen parazitují na křesťanství  a křesťany nejsou! Je urážkou, nazývat je svědkové Jehovovi, když v  nezkomolené verzi jde o Boží jméno. Bůh je ve Třech osobách. Ale otázka na  evangelíky je, když vyznávají jen Bible, Sola Scriptura, v Bibli o Trojici  není žádný zcela jasný důkaz, přesto se v této víře křesťané shodují. V tom  případě evangelíci uznávají i první zdroj víry, tedy katolický, konkrétně  tradici o které se v Bibli píše v Korinťanech, uznávají apoštolskou  posloupnost, ovšem rebelují proti papeži.
První polovinu vašeho příspěvku nedovedu uchopit, kdo je parazit, kdo není křesťan a Svědek Jehovův - snad to není důležité. Pokud jde o další, zůstává otázkou, jestli protestantský důraz na Písmo chápete správně. Písmo není v církvi (nejsme-li nějakými evangelikály apod. americkými dogmatiky), aspoň ne pastýři církve, rozuměno jako nějaké zákony perské a médské, jako nějaký exaktní jízdní řád spásy. Víme, že zapsané biblické texty předcházela nějaká zvěst, nějaké tříbení zvěsti, různé konflikty věroučné i dějinné. Zapsané Písmo je koncový produkt nějakých životních dějů raného křesťanství. S těmi 1K a údajné tradici, kterou uznáváme, asi míříte na 1K 11,23, v širším smyslu i na počátek 15. kapitoly a na všechna možná Pavlova ujištění, co převzal od Pána a co je a není zvykem u ostatních církví - ale tím se přece neříká nic jiného, než že napsané Písmo něco existenciálně předchází. A ne že toto "něco" je vykonstruovaná pozdější katolická tradice o Petrovi jako prvním římském papeži (historicky Petr skoro určitě nikdy do Říma nedorazil a tento úřad samozřejmě v žádném smyslu ještě dlouhá staletí neexistoval, věřit zároveň v nějakou věroučnou nadřazenost Říma nad neřímem je s ohledem na historii mnoha prvních staletí křesťanství historicky naivní), o apoštolské posloupnosti apod. Všechny tyto legitimizační mýty vznikly ex post jako etiologický výklad římských papežských nároků a s empirií raného křesťanství nemají nic společného.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód