Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 03. 2020 06:23
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Píšete, že interpretace evangelia by měla být "textově přiměřená" a "historicky podepřená". Věru nevím, o čem mluvíte. Zatím jste předvedl jen to, že jste zprávy o Ježíši osekal jen na jeho lidské projevy, to snad přiznáte. Nevím, co by mohla být interpretace historicky podepřená, když jiných zpráv než evangelií samotných máme o Ježíši poskrovnu, archeologicky se dají podepřít jen drobnosti atd. A textově přiměřená interpretace je pro mne právě to, že sleduji, jak se v těchto textech, sepsaných desetiletí po Ježíšově smrti, uchovávají vzpomínky očitých svědků na to, jak se v nich postupně rozvíjel údiv právě nad jeho "božskostí", když vše dostalo jednoznačné potvrzení tím, že byl Ježíš vzkříšen. Nevím, jak by se mohla textově přiměřená interpretace vyvíjet jiným směrem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód