Etika na Evangnetu

Diskuse o tom, jak na Evangnetu konstruktivně diskutovat, jak přispívat, aniž bychom se vzájemně napadali.

Odpověď na příspěvek: Jak si v církvi stěžovat

Od: Anonym: Jiří Tengler---.bluetone.cz )
Kdy: 31. 07. 2008 20:35
Předmět: Jak si v církvi stěžovat

Asi je nutno udělat určitou osvětu ohledně instancí v Českobratrské církvi evangelické. Otázky mravního či profesního selhání kazatelů jsou svěřeny tzv. pastýřským radám. (O nich pojednává "Řád pastýřské služby", jenž lze nalézt zde na Evangnetu.) Seniorátní či celocírkevní pastýřská rada je oprávněna a povinna řešit stížnosti na kazatele. Nikdo jiný v tomhle ohledu nemůže nic počít. Je zbytečné psát různým jiným sborům, Spolku evangelických kazatelů, Evangelické církvi v Německu a já nevím, kam ještě. Panu Šťastnému radím, aby se konečně obrátil na patřičnou instanci, jak už mu bylo v několika dopisech doporučeno. Senior moravskoslezského seniorátu mu ochotně sdělí, komu z pastýřské rady adresovat dopis se stížností. Teprve potom může být stážnost náležitě projednána. Tak nějak to chodí v evangelické církvi.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód