Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Kulda---.net.optinet.cz )
Kdy: 15. 04. 2017 15:11
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Člověku poznání věcí, které člověk nemůže poznat přirozeně, může vnuknout pouze nějaký nadpřirozený duch: buď Duch Boží, nebo duch zlý, tj. démon, ale rozhodně takové poznatky nemají jako svoji příčinu převtělování a nejsou z řádu přirozeného. Co se týče zla v životě lidí: zlo vstoupilo do světa hříchem či svévolnou vzpourou Adama a Evy a tato nákaza se rozšířila na všechny jejich potomky a do celého stvoření, umocňovaná osobními hříchy potomků prvního páru. A právě proto, aby Bůh toto zarazil a přinesl z tohoto osvobození, stal se člověkem, obětoval se na kříži a vstal ve svém lidství z mrtvých. Různé projevy zla tedy nejsou důsledkem nějakého převtělování, ale pádu prvního páru a hříchů jednotlvých potomků Adama a Evy. Pokud něco lze nazvat karmou, pak jedině to, že člověk žije jediný život a poté bude spravedlivě souzen za svoje skutky v životě vykonané. Zvrátit však dopad zlých skutků lze pokáním a odevzdáním svého života Ježíši Kristu pro moc jeho oběti na kříži.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód