Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Historičnost Ježíše

Od: Uživatel Evangnetu Miloš Dědič <>
Kdy: 02. 12. 2016 09:05
Předmět: Re: Historičnost Ježíše

Zdravím Vás a dovolím si přidat svoji "trošku do mlýna" k tomuto tematu. Křesťanství je a zůstane vírou, tznm., že moho z toho co hlásá, nelze doložit ani vědecky ani histiricky. Sestra Eliška má ovšem pravdu, že se dá brát za prokázané, že v Palestině v třicátých letech nějaký Ježíš působil. Již za života apoštolů bylo mnoho křesťanů po velké části Římské říše, což by bylo jinak těžko vysvětlitelné. Domnívat se, že Ježíšuv příběh měl být zapsán již za jeho života je poněkud přehnané. Za prve si musíme uvědomit, že povinná školní doccházka začala poněkud později a mnoho písařů nebylo, nehledě na cenu papirusu. Hlavní příčinou je ovšem, že církev chápala Ježíšuv spasitelský čin postupně. V první generaci křesťané očekávali brzký Kristův příchod a neměli tedy potřebu, něco zaznamenávat. Ústní tradice však fungovala dobře, jak prokazují 4 evangelia, která se v mnohém dost přesně shodují. Je takřka jisté, že existovali i nějaké starší zápisy (biblisté ví o sbírcce Ježíšových výroků označované Q). V ústní tradici se ovšem předával především Ježíšův velikonoční příběh a Ježíšovi výroky. Ježíš veřejně působil max. 3 roky, možná méně. Jeho předchozí život nebyl příliš znám. Evangelisté zpracovávali svoje spisy okolo r. 70, Jan ještě později, jak bylo řečeno se značným odstupem. Ježíšovy výroky a příběhy museli nějak seřadit a literárně zparacovat. Snažili se také o to, aby jím jejich čtenáři rozumněli. Dá se tedy říci, že velikonoční příběh je zaznamenán s velkou přesností, Ježíšovia slova taktéž, kde Ježíš kázal, kudy chodil, to už je zřejmě dost nepřesné a vánoční příběhy jsou metafory - jakási podobenství, např v Matoušově evangeliu se v osobách mudrců sklání před Ježíšem moudrost celého světa. Základní událost, na které křesťansví stojí je, že onen Ježíš přišel jako Syn Boží, za Piláta byl ukřižován a třetí den vskříšen. To se opravdu dokázat nedá. Buď tomu uvěříme nebo ne a potom je celkem jedno, byl-li Ježíš z Nazareta skutečně historickou postavou.Přeji všem krásný advent. Miloš Dědič

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód